سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تأثیر هوش هیجانی بررفتار سرمایه گذاران

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:23 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1663

چكيده:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هوش‌هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران می باشد، و بیان این‌كه آيا هوش هیجانی تاثیری برتصميم های يک فرد، درزمان سرمايه‌گذاري دارد يا خير. در اين پ‍‍‍ژوهش تورش‌هاي سرمايه‌گذاري همچون حسابداري ذهني، ريسك‌گريزي و تأثیر سرایتی مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و چگونگي تأثير هر كدام از اين موارد بر فرآيند تصميم‌گيري افراد مورد كنكاش قرار خواهد گرفت. اين پژوهش از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است. روش تحقيق از نوع توصيفي  پيمايشي بوده و براي نيل به اهداف اين پژوهش، و به منظور جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گرايش‌هاي افراد در تصميم‌گيري، سه مؤلفه تاثیر سرایتی، حسابداری ‌ذهنی و ريسک‌پذيري و همچنين اندازه‌گيري هوش‌هيجاني هر يک از شرکت‌کنندگان و مؤلفه‌هاي مربوط به آن، از پرسشنامه استفاده مي‌شود.
اطلاعات بدست آمده و داده‌ها از طریق پرسشنامه که شامل 34 سوال که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده است، جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، که شامل 207 نفر می‌باشد. از طریق نرم‌افزار (لیزرل) معادلات ساختاری مورد پردازش قرار گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب دو بخش آمارتوصیفی (جداول فراوانی و نمودارها) و آمار استنباطی (استفاده از تکنیک معادلات ساختاری برای تأیید یارد فرضیات با بهره‌گیری از نرم‌افزار لیزرل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج نهایی را ارائه نموده است. تحقیق حاضر شامل 12 فرضیه فرعی و 3 فرضیه اصلی می‌باشد.
نتایج بدست آمده از سه فرضیه اصلی هوش‌ هیجانی نشان‌دهنده این است که تاثیرمعنی‌داری بین هوش‌هیجانی با حسابداری ذهنی و ریسک‌گریزی و تأثیر سرایتی وجود دارد و 3 فرضیه تأیید شد. و از 12 فرضیه فرعی تنها 3 فرضیه فرعی رد شد و 9 فرضیه باقی‌مانده مورد تأیید واقع شده است.
واژه‌های کلیدی: هوش‌هیجانی، حسابداری ذهنی، تأثیر سرایتی، ریسک‌گریزی.

 

 

 165صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين ويژگی های حسابداری شركتها و ميزان افشای اختياری اطلاعات مالی

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:21 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1357

بررسی رابطه بين ويژگی های حسابداری شركتها و ميزان افشای اختياری اطلاعات مالی
سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره در بازار سرمایه به دنبال اطلاعات با کیفیت می باشند. بنابراین شرکتها مکلفند نسبت به افشای اطلاعات خود در صورتهای مالی اساسی ،تا آنجائی که منافع آنها به خطر نیافتد در اختیار استفاده کنندگان و سرمایه گذاران قرار دهند .
هدف این پژوهش مطالعه رابطه بين ويژگي هاي حسابداري شركتها و ميزان افشا اختياري اطلاعات مالي آنها می باشد . جامعه آماري شامل کليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 88-1384 می باشد که پس از غربالگری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 162 بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت .
روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای آن اندازه شرکت ، اهرم مالی ، بازآوری ، بازده سرمایه و نقدینگی تعیین شد و با تکنیکهای آماری مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش بیانگر آنست که بین افشای اختیاری اطلاعات مالی با اندازه شرکت ، اهرم مالی ، بازده سرمایه و نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد ، لیکن افشای اختیاری با بازآوری رابطه معناداری ندارد .
واژگان کلیدی : افشای اختیاری ، گزارشگری مالی ، بازآوری ، بازده سرمایه

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثیر حاكميت شركتی بر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:19 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1055

بررسی تاثیر حاكميت شركتی بر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
موضوع حاکمیت شرکتی ، باگسترش شرکت های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی، به یکی از جنبه های اساسی تجارت تبدیل شده است و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است (باباجانی و عبدی،1389 ،66).وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آنها به سرمایه گذاری یاری دهد و اجرای این اصول در سطح شرکت باعث بهبود عملکرد مالی وافزایش ارزش بازار آن می شود(کبیری،1389 ،2). حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، به عنوان یکی از مهمترین مباحث کسب و کار مطرح شده است تاکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرار داشت وبعدها طرح و دیدگاه های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت.در سالهای اخیر، پیشرفت¬های زیادی در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است وکشورهای پیشرودراین زمینه، همچنین به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند(نقدی ،1388 ،1).
وجودیک سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می تواند شرکت ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آنها به سرمایه گذاری یاری دهد و اجرای این اصول در سطح شرکت باعث بهبودعملکرد مالی وافزایش ارزش بازار آن می شود(کبیری،1389 ،2).حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، به عنوان یکی از مهمترین مباحث کسب و کار مطرح شده است تاکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرارداشت و بعدها طرح ودیدگاه های جدیدتربه سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت.در سالهای اخیر،پیشرفت های زیادی در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است وکشورهای پیشرو در این زمینه،همچنین به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند(نقدی،1388 ،1).در این پژوهش سوال اصلی این است که آیا بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه وجود دارد؟به همین منظور اندازه هیئت مدیره،مدیران صاحب سهام، مدیران غیر اجرایی،کیفیت مدیریت، مقام اجرایی ارشد(مدیر عامل)که رییس هیئت مدیره است،مدیر اجرایی(عضو موظف) که رییس هیئت مدیره است،مقام اجرایی ارشد(مدیر عامل)که عضوهیئت مدیره است،اندازه کمیته حسابرسی،کمیته حسابرسی مستقل که به عنوان برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته برای دوره زمانی5 ساله1385 تا 1389 شناسایی شده اند و جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در نهایت با توجه به خروجی های آماری به این نتیجه می رسیم که بین کیفیت سود وتعداد اعضای هیئت مدیره ،مدیران غیر اجرایی، رئیس هیئت مدیره که مدیر اجرایی باشد، اندازه کمیته حسابرسی و کمیته حسابرسی مستقل رابطه معنی دار وجود دارد.

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه توانمند سازی کارکنان باعملکرد تیمی مطالعه موردی بانک ملی ایران

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:17 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3950

چکیده :
از زمانی که جامعه بشری از مرحله اقتصاد معیشتی خارج و به دو گروه کارگر و کارفرما تقسیم شده است ، چگونگی افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار گفته است ، گاه زر ، گاه زور و گاه تزویر ، ابزار افزایش بهره وری بوده اند همین که پای آگاهی مردم افزایش یافت و پای قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر به میان آمد ، ایجاد رضایت و انگیزش مطرح شد و اینک سخن از توانمند سازی نیروهای انسانی است توانمند شدن یعنی تمایل افراد به خود کنترلی ، به خود اهمیت دادن و برای خود آزادی قائل شدن(اورعي يزداني،1:1381) .هدف تحقیق بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان با عملکرد تیمی می باشد؛ پس براین اساس سوال اصلی و فرضیات فرعی طراحی گردید؛ که به وسیله‌‌ی داده های بدست آمده از پرسشنامه اندازه گیری و مورد آزمون قرار گرفته اند.برای سنجش متغیر توانمند سازی کارکنان از پانزده سؤال بسته و برای سنجش متغیر عملکرد تیمی از بیست سؤال بسته استفاده شده است.پرسشنامه ها با نظر استاد راهنما بدلیل سهولت در تجزیه و تحلیل بطور یکاسه طراحی و توزیع شد که روا بوده و و پایایی آن نیز به وسیله‌‌ی ضریب آلفای کرونباخ(759/0) مورد تأییدقرار گرفته است. از بین جامعه‌‌ی آماری که کارکنان شهرداری شهرستان کوهدشت (300) می‌باشد؛ 73 نفر بعنوان حجم نمونه بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بین ایشان توزیع شد.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی می‌باشد؛ لذا جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج حاصله از این تحقیق گویای این موضوع است که بین توانمند سازی کارکنان و عملکرد تیمی رابطه‌‌ی مستقیم ومثبت وجود . همچنین بین سه مولفه از چهار مولفه توانمند سازی (شایستگی ، معنی داربودن و تاثیر گذاری) با عملکرد تیمی رابطه مثبت وجود دارد .
واژهای کلیدی:
توانمند سازی ، عملکرد تیمی ، کارکنان ، شایستگی ، معنی دار بودن ، تاثیر گذاری

 

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بانک ها

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:13 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 5020

چكيده
مشکل بروز زیان‌های مالی عظیم مانند ورشکستگی بانک لمن برادرز و فردی‌مک حکایت از اهمیت مدیریت ریسک در نظام مالی دارند، در این میان قوانین و مقرراتی نهاد های مالی را ملزم به رعایت استاندارد هایی در این وادی نمود که از همه آنها مهمتر می توان به قوانین پیمان بازل اشاره نمود . این کمیته معیاری را تحت عنوان کفایت سرمایه مطرح نمود.
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که عوامل بسیاری بر تعیین نسبت کفایت سرمایه که معیاری از مدیریت ریسک بانک ها موثرند.
در این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل خاص بانک شامل ؛ نسبت نقدینگی ، نسبت حساسیت بهره ، اندازه بانک ، ریسک اعتباری ، نسبت سود آوری و نسبت کارایی عملیاتی و همچنین عوامل کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفته است ، در این تحقیق هشت فرضیه در مورد تأثیر عوامل خاص بانک و همچنین عوامل کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک ها تدوین شده است. از میان نهاد های مالی ایران 13بانک از میان بانک های داخلی طی سال های 1384 تا 1389 با استفاده از روش آماری داده های پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان از عدم وجود رابطه معنادار میان عوامل خاص بانک و مدیریت ریسک بانک ها و وجود رابطه معناداری میان عوامل کلان اقتصادی با نسبت کفایت سرمایه دارد ؛ و همچنین نشان از وجود رابطه معنادار میان متغیر های کلان اقتصادی و نسبت کفایت سرمایه در کشور های در حال توسعه می باشد.
واژه های کلیدی : نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک  

 114صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:12 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 826

چكيده:
هدف این تحقیق ،بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق برای مشخص کردن شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از مدل ایکل استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات از سایت کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384-1388 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها،از مدل رگرسیونی و نرم افزار های SPSS و Eviews7 استفاده شده است.یافته تحقیق نشان می دهد که بین هموارسازی سود و میزان پاداش هیئت مدیره شرکتها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.با توجه به نتایج فرضیه ها،هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره در صنعت خودرو و فلزات مورد تایید قرار نگرفت و در دیگر صنایع و فرضیه ها نتایج مثبت و معنادار بدست آمده است .
واژه های کلیدی:هموارسازی سود،پاداش هیئت مدیره ،مدل ایکل،مدیریت سود

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 48000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين ساختار سرمايه مالكيت سهام و عملكرد شركت‌ ها

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:10 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1243

چكيده:
هدف اصلي اين پایان نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه ، ساختار مالكيت و عملكرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385 تا 1390 مي¬باشد. در اين تحقيق که از اهرم مالي(نسبت کل بدهي ها به کل دارايي ها) به عنوان معيار ساختار سرمايه، از بازده دارايي ها به عنوان معيار عملکرد شرکت¬ها استفاده شده، تاثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت(مالکيت نهادي، مديريتي، شرکتي، خارجي) و تمرکز مالکيت مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 81 شرکت طي سال هاي 1385 تا 1390 در سطح اطمينان 95% نشان مي دهد:1) بين ساختار سرمايه و عملکرد (کارايي) شرکت ها رابطه معناداري وجود ندارد، 2) بين مالکيت مديريتي، مالکيت خارجی و تمرکز مالکيت و کارايي(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقيم معناداري وجود دارد و 3) بين مالکيت مديريتي، مالکيت خارجی و تمرکز مالکيت با ساختار سرمايه رابطه مستقيم معنادار وجود دارد در حالي که اين رابطه براي مالکيت نهادي و مالکيت شرکتي معنادار نمي باشد.
واژگان کليدي:ساختار سرمايه،مالکيت سهام،عملکرد شرکت،مالکيت مديريتي،مالکيت نهادي، مالکيت خارجي، مالکيت دولتي


 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+