سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» پرسشنامه آزمون پنج مقياسی عزت نفس پپ و همكاران ( 1989) برای كودكان

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 13:01 | دسته: دانلود پرسشنامه | تعداد بازدید : 770


شيوه نمره گذاري اين آزمون به شرح زير است.
نمره
تقريباً هميشه= 2
بعضي اوقات= 1
تقريباً هيچگاه = 0
( توجه: ماده هايي كه در پرانتز آورده شده بايد به صورت معكوس نمره گذاري شود، براي مثال تقريباً هميشه=0، بعضي اوقات= 1، تقريباً هيچگاه= 2)
خرده مقياسها
ماده هاي مقياس كلي:
(55)- (49) – ( 43) – 37- 31- 25- ( 19) – ( 13) – 7-1
ماده هاي مقياس تحصيلي:
56- ( 50) -44-(38)- 32- (26) – 20- ( 14) – 8- (2)
ماده هاي مقياس جسماني:
57- ( 51)- 45- ( 39) – 33- ( 27) – 21- ( 16) – 9- ( 3)
ماده هاي مقياس خانوادگي:
( 58)- (52) – ( 46)-40- 34- 28- (22) – ( 16)- 10-4
ماده هاي مقياس اجتماعي:
59- 53-47-( 41)- ( 35) – ( 29)- 23- 17- ( 11) – (5)

ماده هاي مقياس دروغ سنج:
(60)- 54- ( 48) – 42- 36- 30- ( 24) – (18) – (12) – 6
( توجه: كسب نمره 2 در 4 ماده ( يا بيشتر) از ماده هاي دروغ سنج حاكي از آن است كه كودك سعي كرده است به يك سبك جامعه پسند پاسخ دهد و لذا ممكن است اعتبار مقياسهاي عزت نفس مورد ترديد قرار گيرد.)

 

 14صفحه فایل ورد (Word) به همراه پاسخنامه قیمت 5000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثیر بازی های رايانه ای بر يادگيری دانش آموزان مقطع اول ابتدايی

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 12:55 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 8694

چكيده:
فرايند آموزش و يادگيري و ميزان موفقيت هاي دانش آموزان يکي از دغدغه هاي اصلي هر نظام تعليم و تربيت در تمام کشورها و بخصوص ايران اسلامي مي باشد. در ارتباط با عوامل موثر بر پديده يادگيري دانش آموزان و ميزان موفقيت ها ي آن ها از طرف متخصصان امر تعليم و تربيت ايده و طرح هاي مختلفي ارائه شده. هدف اين تحقيق عوامل موثر بر پدیده یادگیری دانش آموزان و میزان موفقیت آنهاست که یکی از این روشها می تواند یادگیری از طریق بازیهای رایانه ای باشد که مسئله پژوهش من نیز در این اینجا طرح این سوال است که آیا بازیهای رایانه ای بر يادگيري دانش آموزان اثر مثبت دارد؟
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان اول ابتدایی مدارس شهر گنبد شامل 1900 نفر است و نمونه نیز شامل 160 نفر از این دانش آموزان است كه با استفاده از فورمول كوكران و با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری براي سنجش يادگيري سوالاتي است كه از معلم دانش آموزان در رابطه با يادگيري تمامي دروس و پرسشنامه آزمون عزت نفس پپ و همکاران است که از طریق مصاحبه برای دانش آموزان بیان شد.
برای گردآوری مطالب از دو روش کتابخانه ای برای فصل دوم و پیمایشی(میدانی) برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش توصیفی شامل جداول تک بعدی و نمودار فراوانی و برای آزمون فرضیات از جداول دوبعدی و آزمون کای اسکوئر و t-teat از طریق نرم افزار spss استفاده شده است.
اين پ‍ژوهش شامل دو فرضيه بوده است. كه مورد تاييد قرار گرفت. به عبارتي بين استفاده از بازيهاي رايانه اي و ميزان يادگيري دانش آموزان رابطه معناداري وجود داشت همچنين بين استفاده از بازيهاي رايانه اي و بالا رفتن خودپنداره نيز رابطه معناداري وجود داشت و اين فرضيه نيز مورد تاييد قرار گرفت.
كليد واژه ها:
بازيهاي رايانه اي، خودپنداره، يادگيري.

 

 

 193صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

2
0
مشاهده و دریافت

» تاثیر آموزش های پیش دبستانی بر اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 12:25 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1529

چکیده
دوره پیش دبستانی که در واقع آغاز تعلیم و تربیت رسمی نظام آموزش می باشد مانند هر پدیده دیگری که در جهان به وقوع پیوسته ابتدا به شکل کنونی و با این نظام منسجم و هماهنگ نبوده و حتی چنین اهدافی را که اکنون برای رسیدن به آن تلاش می کند نداشته است. اهمیت آموزش پیش دبستانی زمانی پر رنگ تر می گردد که کودک وارد سیستم جدید آموزش رسمی گردد که همان مدرسه است . برخی در آغاز دچار مشکلات عدیده ای همانند عدم سازگاری با محیط جدید ، قوانین و مقررات رسمی ، نظم و ترتیب ، جدایی از آغوش گرم خانواده و از همه مهمتر کوشش ذهنی و فهم مطالب سنگین تر می گردند و یا به عبارتی دیگر دچار نوعی عدم انطباق و یا مشکلات رفتاری می شوند . لذا بدین منظور بررسی بین آموزش های پیش دبستانی و اثر بخشی آموزش در مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابلسر انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 382 نفر از معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی و غیرانتفاعی شهرستان بابلسر می باشند که بصورت تصادفی ساده تعداد 147 نفر براساس جدول z و فرمول مربوط به آن انتخاب گردیده اند که معرف معلمان ابتدایی شهرستان بابلسر در پایه اول تا پنجم می باشند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای است که شامل21 پرسش است که بمنظور پاسخگویی به پرسشها، آزمودنی می بایست یکی از مقیاس های خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد، و خیلی زیاد را با توجه به نظر خویش در مورد سوال ارائه شده انتخاب علامتگذاری می نماید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش الفای کرونباخ 90/0 بدست آمده است. سوال های تحقیق با 95% اطمینان مورد تایید قرار گرفته اند که شامل
1- آیا آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های اجتماعی کودکان موثر است؟
2- آیا آموزش های پیش دبستانی بر مهارت های کلامی کودکان موثر است؟
3- آیا آموزش های پیش دبستانی بر کاهش اضطراب کودکان موثر است؟
4- آیا آموزش های پیش دبستانی بر علاقه مندی کودکان به ادامه آموزش در مقطع ابتدایی موثر است؟
با توجه به Pv محاسبه شده که کمتر از 05/0 است نتیجه می گیریم که از دید پاسخ دهندگان، اختلاف معنی داری بین چهار سوال مطرح شده از ديد معلمان وجود دارد. از دید پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر را سوال سوم (بين آموزش هاي پيش دبستاني و كاهش اضطراب كودكان رابطه وجود دارد. ) و كمترين تاثير را سوال دوم (بين آموزش هاي پيش دبستاني و مهارت هاي كلامي كودكان رابطه وجود دارد. ) به خود اختصاص داده است. در بخش آمار نیز ازآمار توصیفی(نمودار، جدول فراوانی، درصد) و آمار استنباطی( tتک نمونه ایی،t آزمون و آزمون فریدمن) استفاده شده است.

 

 

 118صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری +پرسشنامه قیمت 26000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي تاثیر ادغام مدارس راهنمايی با مدارس متوسطه و تاثير آن بر موفقيت دانش آموزان دوره راهنمايی

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 11:01 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 791

چکیده
در جوامع جدید، مفهوم آموزش و پرورش شکل قدیم خود را به تدریج از دست داده و شکل نوین آموزشی را به خود گرفته است به طور قطع جوامع امروزی با پیچیده گی های فراوانی که دارد باید متناسب با نظام آموزشی به پیش برود و اما در جامعه اسلامی کشور ما که قانون و فرهنگ در روابط ما بر اساس قانون الهی واسلامی شکل گرفته می طلبد که همراه با پیچیدگی های امروزی سر نخ این کلاف سردرگم را از دست ندهیم . در این پژوهش موضوع اصلی نوجوانان عزیز کشور ما می باشند ، سوال اصلی این تحقیق این است . آیا ادغام مدارس راهنمایی با متوسطه بر موفقیت دانش آموزان دوره راهنمایی اثر دارد که فرضیات آنها عبارت¬اند از :
1-ادغام مدارس راهنمایی با متوسطه بر بعد اخلاقی دانش آموزان راهنمایی تأثیر دارد.
2-ادغام مدارس راهنمایی با متوسطه بر بعد اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.
3- ادغام مدارس راهنمایی با متوسطه بر بعد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.
4-ادغام مدارس راهنمایی با متوسطه بر بعد تربیتی دانش آموزان تأثیر دارد.
جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران راهنمایی زن شهرستان قائمشهر از استان مازندران با تعداد460نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی 220 بوده روش نمونه گیری به صورت تصادفی از مدارس راهنمایی شهرستان قائمشهر و روستاهای اطراف انجام شد . پرسشنامه به روش لیکرت شامل 24 سوال 5 گزینه ای بوده و به شکل استانداردی تهیه نشده بود چون موضوع پژوهش کاملا جدید بوده و البته پایایی پرسش نامه ها که به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده در حدود بیشتر از %70
می باشد که می توان نتیجه گرفت قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول بوده است . تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss انجام شد. آزمون آماری t مستقل در این پژوهش بکار رفت. فرضیه اول که ادغام مدارس راهنمایی با متوسطه و تأثیر آن بر بعد اخلاقی دانش آموزان دوره راهنمایی بود تأیید شد . و فرضیه دوم که ادغام مدارس راهنمایی با مدارس متوسطه و تأثیر آن بر بعد اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی بود تأییدنشد . و فرضیه سوم که ادغام مدارس راهنمای با مدارس متوسطه و تأثیر آن بر بعد تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی بود تأیید نشد و فرضیه چهارم که ادغام مدارس راهنمایی بود با مدارس متوسطه و تأثیر آن بر بعد تربیتی دانش آموزان دوره راهنمایی بود نیز تأیید نشد و فرضیه اصلی که ادغام مدارس راهنمایی با مدارس متوسطه و تأثیر آن بر موفقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود نیز تایید نشد. و همه¬ی این دلایل مبنی بر این است که ادغام مدارس راهنمایی با مدارس متوسطه بر موفقیت دانش آموزان دوره راهنمایی اثر مثبت ندارد.

 

 153صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» رساله کامل طراحی استادیوم فوتبال و مجموعه ورزشی

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 10:45 | دسته: معماری | تعداد بازدید : 965

رساله کامل طراحی استادیوم فوتبال و مجموعه ورزشی
خلاصه اي از علل انتخاب موضوع
مقدمه
غريبه شدن تدريجي فضاهاي شهري ، در اثر عدم توجه عدم توجه به رويکرد اجتماعي - فرهنگي در طراحي اين گونه فضاها ، که منجر به تضعيف تعاملات اجتماعي شده ، دستمايه اي است براي توجه به يک فضاي شهري که هنوز از پتانسيل هاي بالاي به عنوان يک فضاي تعامل بالا بر خوردار است. در دنياي امروز ورزش جزيي از فلسفه زندگي شده و معماري ورزشي به عنوان سمبل اقتصادي و بازتاب يک فرهنگ در حال رشد ، شناخته مي شود و طراحي استاديوم ها و مجموعه های ورزشی بر پايه ارتقاء ابعاد جسمي - روحي انسان و نيز تسهيل روابط اجتماعي - فرهنگي در قالب هاي جمعي مورد توجه است.

 

 343صفحه فایل ورد (Word) فونت 16 منابع دارد+تصاویر قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خشم و سلامت عمومی دانشجويان دختر

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 08:36 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1022


چكيده
هدف از انجام پ‍ژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي-رفتاري(CBT) بر خشم صفت-حالت و سلامت عمومي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي بود. به اين منظور ۳۶ نفر دانشجو كه داوطلب به شركت در پژوهش بودند انتخاب شده و به صورت تصادفي دردو گروه آزمايش (۱۸ نفر) و گواه (۱۸ نفر) قرار گرفتند. گروه درماني طي ۸ جلسه هفتگي و بر اساس مدل درماني ريلي و شا پشاير در مؤسسه كيش اير اصفهان انجام شد. پرسشنا مه هاي خشم صفت-حالت اسپيل برگر(STAS) وسلامت عمومي28) (GHQ- توسط شركت كنندگان پژوهش هر دو گروه در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري (۲ ماهه) تكميل شد و داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل كوواريانس چند متغييري (MANCOVA) نشان داد كه بين ميانگين نمرات خشم حالت، اضطراب، اختلال در كنش اجتماعي، افسردگي و سلامت عمومي دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داري وجود دارد(۰۵/۰p<) ولي بين ميانگين نمرات خشم صفت و علائم جسماني تفاوت معنا داري به دست نيامد. با اين حال، در مرحله پيگيري بين ميانگين نمرات همه متغيرهاي پژوهش دو گروه تفاوت معنا داري مشاهده شد (۰۵/۰p<). با توجه به نتايج فوق، گروه درماني شناختي-رفتاري، رويكرد مناسبي در كاهش خشم و بهبود سلامت عمومي دانشجو يان است ولي به منظور استمرار نتايج علاوه بر افكار ناكار آمد، بايد به باورهاي هسته اي و فرض هاي زير بنايي آنها نيز پرداخته شود.
كليد واژه ها: درمان شناختي رفتاري، خشم حالت-صفت، سلامت عمومي، اضطراب، كنش اجتماعي، افسردگي، علائم جسماني.

 

 155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 08:26 | دسته: دانلود پرسشنامه | تعداد بازدید : 751

پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)
لطفاً اين قسمت را بدقت مطالعه كنيد:
مي‌خواهيم درباره كسالت و ناراحتي‌هاي پزشكي و اينكه سلامت عمومي شما در طي يك ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتي بدست آوريم. لطفاً در تمامي سئوالات زير پاسخي را كه فكر مي كنيد با وضع شما بيشتر مطابقت دارد مشخص كنيد. بخاطر داشته باشيد كه ما مي خواهيم درباره ناراحتي هاي اخير شما اطلاعاتي بدست آوريم. نه مشكلات و ناراحتي هايي كه در گذشته داشته ايد سعي كنيد به تمامي سئوالات پاسخ دهيد و جواب خود را در محل مربوط با علامت ضربدر مشخص فرمائيد. از همكاري شما بسيار متشكريم.

 

 5صفحه فایل ورد (Word) به همراه پاسخنامه قیمت 5000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+