سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی حاشیه نشینی و مهاجرت در شهرستان رباط کریم

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 15:18 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1038

هدف از انجام این پژوهش بررسی ساختار جمعیت( بومی و حاشیه نشین) شهرستان رباط کریم و روند تغییرات آن در سال های 85 – 1375 به تفکیک جمعیت بومی، مهاجر ، حاشیه نشین و کل بوده است.بررسی حاضر از نوع پژوهش های علمی می باشد که بر کاربرد فوری متمرکز هستند. این بررسی در زمره پژوهش های توصیفی مقایسه ای نیز جای می گیرد به این دلیل که در سالهای مورد بررسی ویژگی های جمعیتی شهرستان رباط کریم را توصیف کرده و سعی بر آن دارد که این ویژگی های جمعیتی شهرستان را با نگاهی به دهه قبلی درطی دهه 1375-1385 مورد بررسی قرار دهد.با روی کرد به اینکه تحلیل های این بررسی بر روی نمایه سرشماری صورت می گیرد روش این بررسی روش تحلیل دومین به شمار می آید.جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش جمعیت شهرستان رباط کریم در محدوده سرشماریهای سالهای 1385- 1375 می باشد.در نتیجه گیری پژوهشگر از دلایل عمده مهاجرت، نخست: نزدیک بودن به تهران به عنوان یک شهر حاشیه ای ارزانتر از تهران که کارگران شاغل در تهران برای جستجوی مکانی ارزان به شهرهای حاشیه ای روانه می شوند و با هزینه ای اندک محلی برای سکونت پیدا می کنند و همین امر سبب اسکان در شهر رباط کریم شده است. دوم: از سرگیری فعالیت ساخت پروژه فرودگاه امام خمینی در محدوده شهرستان سبب جذب کارگران فصلی مهاجر به این شهرستان شده و بیشتر مهاجرت ها بعد از مدتی به مهاجرت دائم تبدیل شده است.
سوم: طبق بررسی انجام شده در مراکز اداری، فرمانداری، ثبت احوال ، درصد بالایی از مهاجران وارد شده به این شهرستان از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل می باشند. درصدی نیز از استان زنجان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان می باشند.همچنین زبان غالب در شهرستان زبان آذری است.
چهارم :طبق آمار اداره کار شهرستان رباط کریم: درصد بالایی از نیروی های جویای کار سوادی زیر دیپلم و فاقد مهارت فنی می باشند. حدود 9 % دارای دیپلم و 1 % دارای تحصیلات عالی هستند. اشاره کرده است.

 

123صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه جمعیت شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت

» حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 14:27 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 928

چکیده:

متهم علی رغم اینکه در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته است ،به مصداق آیه شریفه:" لقد کرمنا بنی آدم" دارای کرامت و شرافت انسانی است و تا زمانیکه جرم او به اثبات نرسیده است، بایستی از تمامی حقوق و امتیازاتی که قانون برای افراد قائل است برخوردار باشد، از طرفی به استناد قاعده:" البنیه علی المدعی" دادستان تکلیف ووظیفه داردکه با ارائه ادله و قرائن مثبته و قوی مجرمیت او را ثابت نمایند، در این راستا متهم، بنا به هر دلیلی اعم از ترس، اضطراب و دلهره (استرس) ، عدم دسترسی به دلایل جهت برائت ذمه خود ،عدم آگاهی به قوانین و .......میتواند در برابر سوالات مقام تحقیق و ضابط سکوت و به آنها پاسخ ندهد، این سکوت بایستی حقی غیر قابل انکار برای وی شناخته شود ، وقاضی یا ضابط تکلیف قانونی داشته باشند که این حق را به متهم اعلام نمایند وعدم انجام تکلیف فوق، موجب مسئولیت و ضمانت اجرای قوی وباز دارنده ای برای مقامات مذکور باشد.
سکوت متهم را نمیتوان دلیل و یاحتی قرینه ای بر بزهکاری او تلقی کرد (لاینسب لساکت قول )زیرا سکوت امری عدمی است و از عدم هیچ چیز قابل اثبات نیست، بلکه برعکس در صورتیکه باادله و قرائن و مدارک دیگری نتوان مجرمیت وی را ثابت نمود بایستی سکوت را به نفع متهم تفسیر،و اورا از اتهام منتسبه مبری دانست.

 

152صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی سیلاب

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 14:10 | دسته: عمران | تعداد بازدید : 899

چکیده
رونديابي سيلاب، يكي از مسائل پيچيده‌‌‌‌‌‌ ای است كه در علم هيدروليك كانال هاي باز و مهندسي رودخانه مورد بررسي قرار گرفته است. روش¬های مختلفي در زمينه رونديابي سيلاب وجود دارند كه به دو گروه گسترده و متمركز تقسيم بندي مي شوند. هدف از اين تحقيق، شناسايي توانايي هاي شبكه عصبي مصنوعي در زمينه رونديابي سيلاب و ارائه روشي بر اين مبنا مي باشد كه در مقايسه با روش هاي متعارف رونديابي متمركز سيلاب از دقت بيشتري برخوردار است در این تحقیق از نرم افزارNeural works استفاده شده است. از آنجا که آمار موجود برای آموزش شبکه کافی نبود تعدادی آمار ورودی وخروجی سیلاب برای منطقه مورد مطالعه، از روش ماسکینگام با استفاده از نرم افزار HEC-HMS تولید شد، در اين راستا، پس از تجزيه و تحليل اطلاعات متفاوت و متعدد، مشخص گرديد كه شبكه عصبي پرسپترون چهار لايه با تابع فعاليت سيگموئيد و Delta-Rule با 60 نرون در لایه پنهان اول و 59 نرون در لایه پنهان دوم، مي تواند به نتايج خوبي در زمينه رونديابي سيلاب، در تحليل مسأله رونديابي سيل در بازه ملاثانی – اهواز ارائه ‌دهد و به عنوان مدل پيشنهادي ارائه می¬گردد.
مقايسه نتايج حاصل از ساختار پيشنهادي با نتايج حاصل ازروش ماسكينگام خطي نشان مي-دهد كه با وجود ضعف روش شبكه عصبي درتضمين بقاي جرم، در رابطه با ساير خطاها، مانند مجموع مربعات خطا و ياپيش بيني دبي و زمان اوج هيدروگراف خروجي، شبكه عصبي مصنوعي باساختار پيشنهادي مي تواند سریع ترعمل كند. همچنين، استفاده ازروش شبكه هاي عصبي مصنوعي، به عنوان يك تابع با قدرت ميانيابي قوي، در زمينه رونديابي متمركز سيلاب در اين تحقيق نمايان می شود.

 

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تغييرات مکانی شماره منحنی بر هيدروگراف سيلاب و پديده روانش

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 13:53 | دسته: عمران | تعداد بازدید : 756

از آنجايي که هيدروگراف بدست آمده در مطالعات هيدرولوژيک يکي از اساسي ترين ارکان برنامه ريزي در طرح-هاي آبي بوده و برنامه هاي طولاني و کوتاه مدت بر اساس آن بنا مي شوند، به همين جهت تدقيق و به واقعيت نزديک تر نمودن اين هيدروگراف از جمله مواردي است که هيدرولوژيست ها و مهندسان آب را همواره به چالش برمي-انگيزد. يکي از موارد اين تدقيق، برآورد ميزان تلفات به وسيله تحليل توزيعي عوامل مؤثر بر نفوذ مي باشد. برخي از اين عوامل عبارتند از بارش، شماره منحني و عوامل مربوط به ساختار هيدرولوژيکي خاک که همگي در مکان توزيعي بوده و با استفاده فن آوري هاي مدرن قابل استخراج مي باشند. بنابراين با افزايش دقت وحجم اطلاعات ورودي به مدل هاي بارش رواناب بايد انتظار تغييراتي در مفاهيم و روند محاسباتي اينگونه مدل ها داشت. يکي از اين تغييرات نحوه استفاده از رابطه معروف دفتر حفاظت خاک و منابع طبيعي ايالات متحده در سال1972 مي باشد و نتايج و بررسي ها نشان مي دهد که توزيعي نمودن اجزاي اين رابطه و بسياري از روابط ساده و متداول و ارائه شده هيدرولوژيک که در قالب يک مدل يکپارچه تعريف شده-اند تا چه ميزان بر دقت محاسبات افزوده و سبب کشف پديده هاي نوين در علم هيدرولوژي شده است.
يکي از اين موارد بررسي توزيع مکاني نفوذ است که سبب مطرح شدن مفهومي جديد به نام روانش شد. به طور کلي روانش عبارتست از مقداري از رواناب که در بالادست به دلايلي مختلف از قبيل نفوذ پذيري کمتر و يا شدت بالاي بارش فرصت نفوذ نيافته ولي اين فرصت در پايين دست براي جريان فراهم مي شود. در نگاه اول تميز دادن مفهوم روانش از رواناب ممکن است کمي مشکل به نظر برسد اما در ادامه با بررسي ابعاد مختلف مسأله اين وجه تمايز به خوبي آشکار مي گردد.
پيشينه تدوين مدل هاي بارش و رواناب به زماني که کلارک ايده مدل بارش رواناب خود را که مبتني بر هيستوگرام زمان- مساحت ارائه داد، باز مي گردد. تا قبل از آن روش هايي که منجر به استخراج هيدروگراف واحد مي شدند غالباً تجربي و يا براي حوضه ايي خاص کاليبره شده بودند که عملاً استفاده از اين نتايج در حوضه اي ديگر خطاي قابل توجهي را ايجاد مي نمود.]1[
ايده مدل هاي جامع بارش رواناب بعد از ابداع مفهوم ايزوکرون و مدل کلارک دچار تغييرات بسياري گرديد. ايزوکرون ها عبارتند از خطوط هم زمان پيمايش تا خروجي. استخراج ايزوکرون ها در حوضه هاي آبريز چالش جديدي را به همراه داشت زيرا محاسبه زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي خود مشکلي ديگر تلقي مي شد.
مفهوم زمان تمرکز مدت زماني که دورترين نقطه در يک حوضه آبريز در رواناب مشارکت مي نمايد و از حوضه خارج مي شود است و جهت محاسبه آن برخي روابط تجربي مانند کرپيچ و برانس ويلييامز ارائه شد. با يک تناسب ساده خطي ميان زمان تمرکز کل حوضه و زمان پيمايش هر نقطه تا خروجي از يک طرف و بلندترين مسير جريان و فاصله هر نقطه تا خروجي از طرف ديگر، امکان کاربرد مدل کلارک فراهم شد، اما اين روش خالي از نقص و اشکال هم نبود.]2[
به موازات مدل هاي جامع هيدرولوژيکي هيدروگراف هاي واحد مصنوعي هم پيشرفت نمودند که از جمله معروف ترين آنها هيدروگراف مصنوعيSCS است که هنوز هم کاربرد وسيعي در مدل سازي بارش- رواناب دارد.
پس از بدست آوردن هيدروگراف واحد؛ عمل برهم نهي صورت گرفته و در نهايت هيدروگراف نهايي حوضه از آن استخراج مي شود. استفاده از اين نوع هيدروگراف هاي واحد زماني توجيه داشت که رفتار و باز خورد يک حوضه آبريز نسبت به بارش نازل شده مشخص بوده و فقط پارامترهاي محدود و کنترل شده اي در هر طوفان تغيير مي نمودند.]2[
اين امر جرقه اي براي تدقيق مدل هاي هيدرولوژيکي و کم رنگتر شدن روابط تجربي در علم هيدرولوژي شد به نحوي که دانشمندان علم هيدرولوژي تفکرات تجربي و يکپارچه خود را به تدريج تبديل به روابط رياضي و استدلالي نمودند. در نتيجه به جاي تدوين مدلي که جزييات را در نظر نمي گرفت، تغييرات مکاني مورد توجه واقع شد. منظور از جزئيات يک مدل اجزاي مختلف آن از قبيل شکل حوضه، اطلاعات مکاني و جغرافيايي، بارش و نفوذ است، که امروزه هر يک خود به تنهايي مباحثي گسترده را شامل مي-شوند.]3[
بعد از معرفي بسته نرم افزاريHEC توسط مهندسين ارتش ايالات متحده آمريکا در سال1981 که نمونه نسبتاً کاملي در امر مدل سازي جامع هيدرولوژيکي محسوب شد، شيوه اي جديد از مدل سازي را ابداع شد که داراي قابليت استخراج هيدروگراف رواناب در يک حوضه آبريز با استفاده از چندين روش بود و امکان مقايسه نتايج را پديد مي آورد. اين شيوه جديد از مد ل سازي ها که متکي بر کامپيوتر بودند روند تکاملي خود را تاکنون ادامه داده است. در اوايل دهه 90 و با رشد تدريجي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و تأثيرات متقابل آن بر علم هيدرولوژي به تدريج ايده مدل توزيعي و توزيعي نمودن پارامترهاي حوضه هاي آبريز مطرح شد. اين ايده به سرعت مورد استقبال هيدرولوژيست ها قرار گرفته و سريعاً خود را جايگزين ايده مدل هاي يکپارچه کرد.]2 [
بعد از مطرح شدن اين نوع مدل ها اين سوال پيش آمد که استفاده از مدل هاي توزيعي تا چه حدي دقت محاسبات را افزايش و در کيفيت مدل سازي موثر مي باشند و حساسيت مدل نسبت به اين تغييرات مکاني به چه ميزان است؟ اين موضوع از اين نظر داراي اهميت بود که پيچيدگي مدل سازي در حالت توزيعي چندين برابر حالت يکپارچه بوده و حجم محاسبات نيز بسيار افزايش مي يابد اما آيا اين تحليل توزيعي ارزش اين افزايش حجم محاسباتي را خواهد داشت؟ بعد از بررسي هاي متعددي که در اين زمينه انجام شد لزوم نگرش توزيعي در مدل هاي هيدرولوژيکي اثبات شد که يکي از موضوعات مورد بررسي در اين تحقيق مي باشد.

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین‌ المللی و حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 13:43 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 958

حق متهم در خصوص برخورداری از وکیل در اسناد بین‌ المللی و حقوق کیفری ایران

مظاهر تأمین عدالت کیفری و نمود جامعه مدنی حضور و شرکت وکلای دادگستری در جریان دادرسی است. وکیل به کسی اطلاق می‌‌شود که حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب دعاوی اقامه شده درمحاکم قرار داده و با تقدیم لوایح کتبی و مدافعات شفاهی درفرایند دادرسی به اظهار نظر می‌‌پردازد. از نتایج حضور وکلا می‌‌توان به جلوگیری از مداخله افراد غیر مسئول در امور حقوقی، عدم طرح دعاوی ناصحیح، برقراری صلح و سازش، تنظیم قراردادهای خصوصی محکم، رعایت حقوق دفاعی متهمین، بالا رفتن کیفیت آراء صادره از محاکم و استحکام آنها و... اشاره نموده . همچنین افزایش فرهنگ عامه در مراجعه به وکلا و الزامی کردن حضور و مداخله وکلا افزایش وکالت تسخیری و تقویت استقلال کانون‌های وکلا و افزایش تعداد وکلا از راهکارهای پیشنهادی در این پایان نامه است .
کلید واژه ها: حقوق دفاعی، دادرسی عادلانه، معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، حق سکوت.

 

 

133صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 48000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+