سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی درآمد زايی ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها

توسط: pardazesh در 4-05-1395, 09:19 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1127

 

بررسی درآمد زايی ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها
در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول ، و با استفاده از داده‌هاي 100 شركت از مجموعه شركت‌هاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 85-89 به منظور مقايسه كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده و ماليات بر سود شركتها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گيري از روش‌هاي اقتصاد سنجي به بوته آزمون گذارده‌ايم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره كل امور مالياتي استان مازندران در سال1389 ، از مجموع كل 19576 پرونده مالياتي شركتها ، تعداد 7856 پرونده ، مشمول ماليات بوده اند .در تحقيق حاضرنمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستا ن هاي استان مازندران انتخاب شد كه در نهايت ، اطلاعات مورد نياز در مورد 357 پرونده به صورت كامل استخراج گرديد. همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه ، بين عملكرد شركتها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است. نتايج تخمين فرضیه اول ، به روش OLS نشان مي‌دهد، ميزان كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شركتها نسبت به تورم بالاتر مي‌باشد، در نتيجه مي‌توان اين گزاره را مطرح كرد كه : ماليات برارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركتها توانايي بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت در مقابل افزايش تورم داراست. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالياتهاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده نشان مي دهد كه ماليات كنوني شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغيير نكرده است . همچنين يكي ديگر از نتايج فرضیه دوم اين است كه خاصيت درآمدزایي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين 3 درصد مورد ترديد قرار دارد . لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات ؛ يعني نرخ 10 درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارايه شده و درحقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پيشنهاد مي شود.
واژه‌های کلیدی:
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر سود شركت‌ها، مالیات بندی شرکت ها، تورم، كشش قيمتي.

 

180صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 (مقدمه 3
1-2( بیان مسئله 4
1-3( اهداف تحقيق 5
1-4(اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-5( فرضیه تحقیق 8
1-6( روش‌ تحقيق 8
1-7( روش گردآوری اطلاعات 9
1-8) ابزار گردآوری اطلاعات 10
1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10
1-10) تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 ( مقدمه 18
2-2( تعریف، مفاهیم و ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده 19
2-3) دلايل عدم استفاده از چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده 23
2-4 (تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده 25
2-5( انواع مالیات بر ارزش افزوده 27
2-5-1) بر اساس پايه مالياتي 27
2-5-2) بر اساس روش محاسبه 28

ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6)ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده 29
2-6-1) نرخ واحد و نرخ هاي چندگانه 30
2-6-2) نرخ هاي موثر 30
2-6-3) نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکي 31
2-6-4) نرخ هاي جغرافيايي 31
2-6-5) نرخ گذاري صفر 31
2-6-6) معافيت ها 32
2-7( مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده 32
2-7-1) درآمد زا بودن ماليات بر ارزش افزوده 32
2-7-2) کاهش فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني 33
2-7-3) تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي 33
2-7-4) نوسازي و ايجاد تحول در نظام مالياتي 33
2-7-5) سهولت کنترل و حسابرسي 34
2-7-6) کمترين تاثيرات منفي 34
2-7-7) اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده 35
2-7-8) اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها 35
2-7-9) اثر ماليات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات 35
2-8)اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 36
2-9) مالیات برارزش افزوده در ایران 37
2-10) تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی 40

ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-10-1)اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سطح عمومي قيمت ها 40
2-10-2) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر پس انداز 40
2-10-3) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي 41
2-10-4) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت جهاني 41
2-10-5) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر کسري بودجه دولت 42
2-10-6) اثر ماليات بر ارزش افزوده در ايجاد ثبات اقتصادي 42
2-11) تحليلي از تورم و تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم 43
2-11-1) مروري بر تورم 43
2-11-2)بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در تحليل هاي نظري 44
2-12) تجريبات برخي کشورهاي در حال توسعه در بکارگيري ماليات بر ارزش افزوده 50
2-12-1) بوليوي 51
2-12-2) هندوراس 51
2-12-3) کلمبيا 51
2-12-4) قبرس 52
2-12-5)اندونزي 53
2-13) مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ساير کشورها 53
2-14 (پیشینه تحقیق 57
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
3-1) مقدمه 65
3-2) روش تحقيق 65
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3) محاسبه ارزش افزوده 66
3-4) محاسبه‌ي ماليات بر ارزش افزوده 67
3-5) الگوهاي اقتصادسنجي 68
3-5-1) الگوي رابطه‌ي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم 68
3-5-2) الگوي رابطه‌ي بين ماليات برسودشركتها و نرخ تورم 70
3-6) الگوی بازده مالیاتی 71
3-7) انتخاب شركتهاي نمونه 72
3-8) روش جمع‌آوري اطلاعات 73
3-9) روش آزمون فرضيه 74
3-9-1) آزمون كشش‌قيمتي ماليات بر ارزش افزوده 75
3-9-2) آزمون کشش قيمتي مالیات بر سود شرکتها 75
3-9-3) آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم 76
3-9-4) آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم 76
3-9-5) آزمون مقایسه کشش قيمتي مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکتها 77
3-9-6) آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگی بین
مالیات بر سود شرکتها و نرخ تورم 77
3-9-7 ) اثر درآمــد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنــونی شرکت ها و
واحدهای اقتصادی در استان مازندران 78
3-10) تجزيه و تحليل داده‌ها 79
3-11) خلاصه فصل 80

ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه 84
4-2) آمار توصيفي 84
4-3) چگونگی آزمون اعتبار مدل‌هاي تحقيق 85
4-4 )آزمون معناداري مدل‌هاي تحقيق 89
4-4-1)آزمون كشش قيمتي ماليات برارزش افزوده 90
4-4-2) آزمون كشش قيمتي ماليات برسود شركتها 90
4-4-3) آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات برارزش افزوده و ماليات برسود شركتها 91
4-4-4) آزمون هبستگي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم 91
4-4-5) آزمون همبستگي بين ماليات برسود شركتها و نرخ تورم 92
4-4-6) آزمون مقايسه همبستگي ماليات بـــرارزش افزوده و ماليات بر سود شركتهـــا با نرخ
تورم 92
4-5)آزمون درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها 93
4-6) مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افـــزوده شرکت ها و
واحدهای اقتصادی استان مازندران 101
4-7)خلاصه فصل 103
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه 106
5-2) خلاصه تحقيق و نتيجه‌گيري 107
5-3) محدوديت و موانع تحقيق 111

ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-4) پيشنهادهاي تحقيق 112
5-5) پيشنهاد براي تحقيق‌هاي آتي 114
5-6) خلاصه فصل 114
فهرست منابع و مآخذ 116
منابع فارسي 116
منابع غيرفارسي 118
پيوست‌ها
چكيده انگليسي

 

 فهرست جداول
عنوان صفحه
3-1) جدول مرجع استخراج داده ها 74
4-1) جدول آمار توصیفی 85
4-2) جدول نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 87
4-3) جدول نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیون 90
4-4) جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل و کنترلی بر متغیر وابسته 94
4-5) جدول آنالیز(تحلیل)واریانس به صورت تجمیعی 95
4-6) جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته 95
4-7) جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس 96
4-8 ) جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته 97
4-9 ) جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس 97
4-14) جدول برآورد کشش مالیات کنونی شرکتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران
در سناریوهای مختلف در سال 1389 100
4-15) نتایج آزمون برابـــــری میانگین مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتها و
واحدهای اقتصادی استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 89 101

 

 

1-1) مقدمه
در اغلب کشورهاي جهان به توسعه مالياتي به عنوان منبعي براي تامين هر چه بيشتر درآمدهاي دولت از طريق ماليات توجه خاص شده است. دولت ها از ماليات به عنوان يکي از شاخصه هاي دموکراسي براي تعامل با مردم و همچنين قيمت و بهاي خدمات پرداختي به آنها مي دانند.براي رهايي از اقتصاد بيمار متکي به درآمدهاي نفتي، عوارض گمرکي و ... به کشورهاي در حال توسعه به اصلاح ساختاري توصيه شده است يکي از اين اصلاحات اصلاح ساختار مالي است.
تاکيد مراجع بين المللي مثل صندوق بين المللي پول 1 و بانک جهاني به اصلاح ساختار مالي و حتي مشروط نمودن اعطاي تسهيلات و کمکهاي مالي به اين نوع اصلاحات بيانگر اهميت ويژه و خاص آن مي باشد. لکن نمي توان براي اصلاح ساختار مالي، ماليات بر ارزش افزوده را به دولت ها هديه داد. بديهي است بايستي شرايط اقتصادي و اجتماعي را بررسي و مدنظر قرار داد.قبل از تصميم به اين نوع اصلاح در ساختار مالياتي کشورها، ماليات غير مستقيم بر گروه کوچکي از اقلام از قبيل الکل و توتون و غيره و ماليات مستقيم نيز بر کل درآمد تعلق مي گرفت.
نابساماني هاي مربوط به دريافت ماليات از سرمايــه برگشتي2 از يک ســو و نياز دولت به افزایش
1 - International Monetary Fund( IMF' )
Turnover Tax -2
درآمدهاي خود از سوي ديگر و همچنين با توجه به سياست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور در زمينه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم که با هدف کاهش بار مالياتي بر پايه درآمد از طريق تعديل نرخ هاي مالياتي افزايش معافيت هاي مالياتي صورت گرفت، دولتمردان را به اين فکر واداشت تا موضوع ماليات بر ارزش افزوده را مطرح نمايند.
اين نوع ماليات جزء اقلام اولويت دار از نظر درآمدزايي محسوب مي گردد و حتي در برخي از کشورها نزديک به نيمي از درآمدهاي مالياتي از اين طريق تامين مي شود.
1-2) بیان مسئله
ماليات يکي از موثرترين مولفه هاي موجود براي دولت در جهت دستيابي به اهداف درآمدي و سياست هاي مالي به حساب مي آيد . و ارتباط تنگاتنگي بعنوان يک عنصر اقتصادي با مسائل سياسي و اجتماعي دارد، که مطابق ادبيات اقتصادي موجود مي توان منابع مالياتي را بعنوان منابعي ، انعطاف پذير و مقاوم در برابر تورم دانست. در اين مسير كشورمان ايران، بنابر سوابق تاريخي از قديمي‌ترين كشورهايي است كه براي تأمين منابع خود، دست به وصول ماليات زده است و اين موضوع براي اولين بار توسط داريوش هخامنشي بصورت ماليات توزيعي نهادينه گرديد.( ميرزايي ،1383)
ماليات بعنوان قديمي‌ترين منبع درآمدي حكومتها است و همواره در تعيين و تنظيم روابط دولت و آحاد مردم مؤثر بوده، بنابراين ماليات لزوماً مبحث مدرني نيست و كارشناسان از نحله‌هاي مختلف فكري بر اين عقيده‌اند كه ماليات منبعي پايدار در تأمين منابع دولت‌هاست (پژويان، 1387) مضافاً بر اينكه درآمد هاي مالياتي داراي قابليت انعطاف پذيري بالايي هستند ، كه دولت‌ها با تفسير نرخ و پايه‌ي ماليات مي‌توانند سياستهاي مالي مورد نظر خود را پياده سازند.
در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شرکتها بعنوان دو منبع اصلي که سهم قابل توجهي از منابع مالياتي دولت را تشکيل مي دهند مورد توجه ويژه متخصصين قرار گرفته است و يکي از مباحث مهم و کاربردي در اقتصاد کلان بحث تغيير رفتار اقلام مالياتي در مقابل تورم مي باشد. درآمدهاي حاصل از فروش نفت ودرآمدهاي مالياتي دو بخش مهم تشکيل دهنده درآمدهاي دولت هستند. اتکا بيش از حد به درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان بهاي آن در بازار جهاني ، بي ثباتي بسيار شديدي در درآمدهاي دولت را موجب گشته است. با توجه به اينکه درآمدهاي مالياتي که رقم عمده اي از درآمدهاي دولت است مي تواند به عنوان ابزار مالي موثر براي تامين منابع مالي هزينه هاي ضروري دولت و تعديل در توزيع درآمد و ثروت و هدايت فعاليتهاي اقتصادي جامعه بکار رود. لذا با توجه به اين مهم لزوماً از يک سيستم مالياتي کارآ در اقتصاد کشور ضروري به نظر مي رسد.( جعفري صميمي 1387).
بدون شك گام نخست در مديريت توسعه‌ي كشور، ضرورت جايگزيني منابع سنتي در شرايط اصلاحات اقتصادي با منابع با ثبات، انعطاف پذير و سالم مالياتي است.(کارکنان صندوق بين المللي پول 2005).
ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از کشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به ساير ماليات و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد بعنوان منبع درآمد جديدي در جهت افزايش درآمدهاي دولت بکار برده شده است. (عفت دوست، 1389)
ماليات برسود شركت‌ها سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌دهد. كه با اضافه شدن ماليات بر ارزش افزوده دو ركن اساسي درآمدهاي مالياتي دولت محسوب شده، كه مي‌توانند سهم بسزايي در تأمين منابع مالي دولت ايفا كنند. بخصوص ماليات بر ارزش افزوده كه با رويكردي سيستمي مانند كاتاليزور عمل كرده و با دوره‌ي وصول كوتاه و هزينه‌ي وصول پايين(جيسيك1، 2009) براساس يك سيستم مدرن، و متكي برفن‌آوري اطلاعات (IT) كه معمولاَ در يك حوضه‌ي خاص اعمال مي‌شود (كوكفيلد2، 2003) بايد در تصميم ‌گيري‌هاي دولتمردان مورد توجه ويژه قرار گيرد.
ما در تحقيق پيش رو ، دولت را به عنوان يک مصرف کننده بزرگ در نظر گرفته ايم که با افزايش نرخ تورم مخارجش افزايش پيدا مي کند. ودر نتيجه بايد به دنبال منابعي برود که نسبت به تورم مقاوم تر باشند.و بتوان با افزايش نرخ تورم قدرت خريد اين مصرف کننده را حفظ کند.بنابراين ماليات بر سود شرکتها و ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان دو منبع مالي مناسب دولت در نظر گرفته ايم که به عنوان متغير وابسته اين تحقيق به حساب مي آيند تا کشش قيمتي اين دو متغير را نسبت به هم مقايسه کرده و مشخص سازيم کدام يک از اين دو متغير وابسته توانايي و قدرت بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت را دارا هستند
1-3) اهداف تحقيق
هدف از اجراي اين تحقيق پاسخ به سوال اصلي تحقيق و بررسي و ارزيابي درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شرکتها است. كه دستيابي به پاسخ اين سوال، مي‌تواند تصميم‌گيران عرصه مالياتي كشور را در اصلاح و بازسازي ساختار مالياتي بعنوان يك هدف كاملاً كاربردي ياري دهد.

1- Giesecke
2- Cockfield
زيرا شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد كشور دولتمردان را به اين سمت سوق داده كه بدنبال منابعي باشند كه نسبت به تغييرات تورم حساس بوده و اين توانايي را داشته باشند كه با افزايش
ميزان تورم بدون تغيير ابعاد و اجزايشان منافع بيشتري را براي دولت ايجاد كنند. از سويي ديگر نقش كمرنگ درآمدهاي مالياتي جهت تأمين هزينه‌هاي جاري دولت، رفع بي‌عدالتي و فاصله طبقاتي، فرارهاي مالياتي و ضابطه‌مند نبودن اخذ ماليات عواملي هستند كه اصلاح ساختار مالياتي را بيش ازپيش لازم و ضروري كرده است.بطور كلي ما در اين تحقيق بدنبال اين هدف هستيم كه بتوانيم يك منبع مناسب براي تأمين مالي مخارج دولت معرفي كنيم. كه توانايي بيشتري جهت مقاوم سازي منابع درآمدي دولت در مقابل تورم را داشته باشد و بتواند تا حدودي خاطر دولت را از ناحيه‌ي افزايش مخارج ناشي از افزايش نرخ تورم آسوده سازد.
1-4) اهميت و ضرورت اجراي تحقيق
هر كشوري در راستاي تأمين مالي مخارج خود بدنبال منابعي پايدار، انعطاف پذير و سالم مي‌گردد. تا علاوه بر تأمين مالي مخارج خود بتواند ازآن بعنوان ابزاري مناسب در راستاي سياست‌هاي مالي خود بهره بگيرد(اسكندري، 1387).
كشور ما نيز كه در سالهاي اخير در راستاي برنامه‌هاي راهبردي خود مبادرت به تدوين اهداف اصلي و استراتژي‌هاي مناسب و برنامه‌هاي اجرايي خود كرده است، تا بر اين اساس برنامه‌هاي عملياتي مبتني بر مقاصد و اهداف اسناد بالادستي را اجرايي كند. بيش از گذشته توجه خود را معطوف به اصلاح منابع درآمدي خود در قانون بودجه‌ي سالانه كرده است. تا بتواند اقتصاد كشور را از تبعات سوء ناشي از كسري بودجه‌ي سالانه كه اكثر دولت‌ها آن را از طريق استقراض از سيستم بانكي در قالب انتشار پول اضافي بعنوان يكي ازاهرم‌هاي كسري بودجه مورد استفاده قرار مي‌دهند. ]كه اين شيوه از تأمين كسري بودجه به ماليات تورمي معروف است[ كه موجب افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم و انتقال آن به دولت مي‌شود(جعفري صميمي 1376) مصون بدارد.
يكي از مهمترين راهكارهاي پيشنهادي صاحب نظران اقتصادي، عدم استفاده از دلارهاي ناپايدار نفتي براي تأمين مالي مخارج جاري دولت و چرخش بسوي منابع مالياتي براي تأمين اين گونه مخارج ميباشد. زيرا التهاب قيمت نفت و نوسانات آن و نرخ تورم بالا در دوره‌هاي مختلف، اقتصاد ما را آزار داده و ما را با مشكلات جدي درمسير توسعه مواجه كرده. كه مي‌توان با تجهيز بودجه‌ي دولت به درآمدهاي ماليات نوعي حاشيه‌ي امنيت براي منابع دولت در مقابل كسري بودجه بوجود آورد. زيرا اقتصاد ما كه در سال‌هاي اخير با نرخ‌هاي تورم بالادست و پنجه نرم كرده و مي‌كند به دنبال كاهش وابستگي خود به منابع نفتي است كه در سالهاي اخير اين مهم را با افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي نشان داده است. كه روند افزايش در طي سالهاي 84 تا 89 بصورت زير انجام گرفته است:
جدول شماره 1-1 ) نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي
سال 84 85 86 87 88 89
نسبت 5/5 9/5 6 1/6 6 3/6
مضافاَ برآنكه با نگاهي به آينده در شرايط آزادسازي هرچه بيشتر و مستمر تجارت جهاني براساس سياست‌هاي سازمان تجارت جهانی مبني بر كاهش و حذف عوارض گمركي و سهم قابل توجهي كه اين منبع درآمدي در بودجه‌ي دولت دارد بايد در آينده‌اي نزديك به فكر جايگزيني آن با درآمدهايي از منابع داخلي باشيم كه ماليات مي‌تواند در اين ميان نقش ممتاز و قابل توجهي ايفا كند(بيرد،2005 ).
مسائل فوق اهميت بالاي درآمدهاي مالياتي را در تركيب درآمدي دولت مشخص مي‌كند و تحقيق و پژوهش گسترده‌تر در اين حوزه درآمدي كه نتنها از لحاظ اقتصادي بلكه از لحاظ اجتماعي و سياسي هم داراي اهميت است را نمايان مي‌سازد.
1-5) فرضيه هاي تحقيق
1- در آمدزايي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ماليات برسود شرکتها بالاتر است .
2- کشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شرکتها بيشتر است.
1-6) روش تحقيق
تحقيق مورد نظر از نوع تحقيقات همبستگي مي‌باشد . كه در آن به كسب اطلاع از وجود رابطة بين متغيرها مي‌پردازيم، كه در اين تحقيق جهت آزمون فرضيه‌ي بيان شده به اندازه‌گيري دو متغير مي‌پردازيم كه اين دو متغير عبارتند از ماليات بر سود شركت‌ها كه نرخ آن از طريق ماده ١٠٥قانون ماليات مستقيم تعيين مي‌شود و مأخذ آن هم بر اساس صورت‌هاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تعيين مي‌شود و ماليات بر ارزش افزوده كه نرخ آن از طريق ماده ١٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده و مأخذ محاسبه آن هم از طريق ماده ١٤ قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل تعيين است.از تحقيق همبستگي مورد نظر ميخواهيم نتيجه بگيريم که آيا رشد درآمدي که ماليات بر سود شرکتها دارد ماليات بر ارزش افزوده هم به آن طريق مي باشد.
سپس به سنجش رابطه‌ي کشش قيمتي ميان ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت‌ها مي‌پردازيم و کشش آنها را در کوتاه مدت (سال به سال) و بلند مدت ( براي دوره 5 ساله ) محاسبه مي کنيم. مضافاً بر اينكه براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق نياز به اطلاعات تاريخي متغيرهاي تحقيق در يك دوره زماني مشخص داريم، در اين تحقيق از اطلاعات دوره زماني ٥ ساله استفاده خواهد شد، كه از سال 1385 شروع و به سال 1389 ختم مي‌شود و شركت‌هاي انتخابي كه در اين تحقيق بعنوان نمونه انتخاب مي‌شوند بر اساس فرمول تعيين تعداد نمونه ( = n ) و بر اساس شاخص‌هاي زير انتخاب مي‌شوند:
1- شركت‌هاي نمونه به دليل قابليت اتكا و محدوديت دسترسي به اطلاعات تاريخي آنها از شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب خواهند شد.
2- شركت‌هاي انتخاب شده بايد در بخش صنعت فعال بوده و براي انتخاب نمونه تحقيق جامعة آماري را به تفكيك صنايع طبقه‌بندي مي‌كنيم و بر اساس نسبت تعيين‌شده شركت‌هاي نمونه را تعيين خواهيم كرد.
1-7) روش گردآوري اطلاعات
با توجه به ماهيت تحقيق و عمده متغيرهاي مورد نياز جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق لزوم دستيابي به اطلاعات متنوع را ايجاد كرده است، كه جهت جمع‌آوري اين اطلاعات از منابع مختلفي استفاده خواهد شد، كه از روش كتابخانه‌اي و از طريق اطلاعات موجود در واحد اطلاع رساني بورس اوراق بهادار ، مراجعة مستقيم به شركتها، آمار نامه بانك مركزي، گزارشهاي آماري منتشر شده توسط سازمان امور مالياتي کشور و معاونت ماليات بر ارزش افزوده و قوانين بودجه سال‌هاي ٨5 تا 89 تعيين خواهد شد.

1-8) ابزارگردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات به دليل كتابخانه‌اي بودن روش گردآوري اطلاعات بوسيله فيش‌برداري، جداول و بانك‌هاي اطلاعاتي موجود انجام خواهد شد.
1-9) روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل اطلاعات فوق به سنجش همبستگي متغيرهاي تعيين شده از طريق سنجش رگرسيون اطلاعات از طريق روش OLS مي‌پردازيم و براي دستيابي به اين اطلاعات از نرم‌افزارهاي مناسب مربوطه استفاده خواهيم كرد و علاوه بر اين از تكنيك‌هاي اقتصادسنجي هم براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز استفاده خواهيم كرد.
براي محاسبه کشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شرکتها از الگوي رگرسيوني خطي چند متغيره زير استفاده مي کنيم:
LnVAT(CIT)=α+ α1LnCPI+ α2LnFGDP+ Vt
VAT: ماليات بر ارزش افزوده
:CITمالیات بر سود شرکتها
CPI: شاخص قيمت کالا و خدمات مصرفي
FGDP: توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
Vt: جزء اخلال
بدليل اينکه درآمدهاي مالياتي ، تابعي از GDPنيز مي باشند، بنابراين براي تصريح مدل وارد معادله گرديدند.
1-10) تعاریف عملیاتی:
1- 10-1) ماليات1
يك هزينه‌ي اجتماعي است كه آحاد يك ملت در راستاي بهره وري از امكانات و منابع يك كشور موظفند آن را پرداخت نمايند تا امكان جايگزيني اين منابع فراهم شود. كه بطور كلي به دو دسته زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
1- مستقيم( ماليات بر درآمد و دارايي) 2- غير مستقيم (ماليات برفروش و مصرف)
1-10-2) ماليات مستقيم2
مالياتي است كه بار آن توسط فردي كه ماليات بر آن وضع شده است تحمل مي‌شود و اين ماليات قابل انتقال نيست مانند ماليات بر ثروت، شركتها و املاك.
1-10-3)ماليات غير مستقيم3
مالياتي است كه بار آن توسط فردي كه ماليات بر آن وضع مي‌شود تحمل نمي‌شود. بلكه توسط مصرف كننده كالا و خدمات تحمل مي‌شود و ارتباطي به سود يا درآمد خالص ندارد مانند ماليات سيگار.

1- Tax
2- Direct Tax
3- Indirect Tax
1-10-4) ماليات بر مصرف1
نوعي ماليات غيرمستقيم است و زماني حاصل مي‌شود كه كالا توسط مصرف‌كننده‌اي خريداري شود
و قيمت خريد مي‌تواند شامل ماليات باشد و يا به صورت جداگانه نشان داده شود مانند ماليات بر ارزش افزوده.
1-10-5) ظرفيت مالياتي2
آن ميزان از ماليات است كه اگر از درون اقتصاد برداشت شود آثار سويي بر روند فعاليت‌هاي اقتصادي ماليات دهندگان نداشته باشد كه تعيين ظرفيت مالياتي به عوامل و شاخص‌هاي متفاوتي مانند توليد ناخالص داخلي، ميزان واردات و صادرات، سطح اشتغال و نظاير آن بستگي دارد.
1-10-6) مبناء مالياتي3
متغيري است كه براساس آن ماليات محاسبه خواهد شد. بعنوان مثال مبناء محاسبه ماليات بر ارزش افزوده –ارزش افزوده است.
1-10-7) نرخ ماليات4
بيانگر چگونگي تغييرات ماليات نسبت به تغييرات مبناي مالياتي است.

1- consumption Tax
2- Tax capacity
3- Tax Base
Tax Rate 4-
1-10-8) ارزش افزوده1
عبارتست از تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا
تحصيل شده در يك دوره‌ي معين مي‌باشد. حاصل جمع ارزش افزوده كليه‌ي بنگاه ها همان توليد ملي است. ارزش افزوده در واحدهاي اقتصادي بر اساس دو روش ذيل قابل محاسبه مي‌باشد:
روش اول) تفريق كالاي واسطه‌اي مورد استفاده در توليد يك كالا از ارزش محصول توليد شده
ورودي- خروجي= ارزش افزوده
روش دوم) اين روش از طريق محاسبه مبلغ پرداختي به عوامل توليد است كه به روش تجمعي معروف است
اجاره + سود+ حقوق و دستمزد+بهره= ارزش افزوده
1-10-9) ماليات بر ارزش افزوده2
نوعي ماليات بر فروش يا مصرف است كه در مراحل مختلف كسب و كار از جمله واردات كالا، توليد و توزيع تا مرحله ‌ي مصرف، وصول مي‌شود كه بار مالياتي آن بر دوش مصرف كننده نهايي خواهد بود
و بر اساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله از زنجيره‌ي توليد، توزيع و مصرف اخذ مي‌شودكه شامل:

1- Value Added
2- Value-Added-Tax (VAT)

1) ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد.
2) ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد.
3) ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف.
1-10-10)قابليت درآمدزايي بالا
بدليل وسعت پايه مالياتي که اکثر کالاها و خدمات را شامل مي شود. که اين خصوصيت اين امکان را داده که افزايش درآمد مالياتي را مي توان از طريق افزايش اندکي در نرخ ماليات محقق ساخت .
1-10-11)کشش قيمتي
برابر است باهمبستگي و کشش پذيري ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شرکتها نسبت به تورم
1-10-12)قوانین مالیاتی
در ماده 105 اشاره شده است جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود .پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد. مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد " 25% " خواهند بود.
در ماده 16 نرخ ماليات بر ارزش افزوده 4% درصد مي باشد، که 1.8% درصد آن مربوط به عوارض شهرداري ميباشد.
در ماده 14 مأخذ محاسبه ماليات ، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها و............................

 


فصل دوم
ادبیات تحقیق

 

 

2-1 ) مقدمه
دولت به منظور انجام وظايف خود نياز به درآمد بيشتري دارد با توجه به اينکه درآمدهاي مالياتي در بين درآمدهاي دولت از ويژگي خاصي برخوردار است و با عنايت به اين موضوع که چنانچه از ظرفيت کامل مالياتي کشور استفاده شود حداقل هزينه هاي جاري دولت تامين ميشود اصلاح ساختار مالياتي و ايجاد تغييراتي در سيستم مالياتي کشور گامي در جهت رسيدن به يکي از مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور مي باشد.
از جمله ابزاري که در نظام مالياتي کشور مي توان از آن بمنظور رفع مشکلات سيستم مالياتي استفاده کرد، برقراري شيوه ماليات برارزش افزوده است.
در اين فصل سعي شده مطالبي در خصوص آشنائي مختصر با ادبيات ماليات بر ارزش افزوده، تحليل نظري ماليات بر ارزش افزوده و تحقيقات انجام شده در ايران و ساير کشورهاي جهان ارائه و مورد بررسي قرار گيرد.

 

2-2) تعريف، مفاهيم و ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات است که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف زنجيره توليد – توزيع دريافت مي شود. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است که خريد کالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف مي کند . به عبارتي ديگر نوعي ماليات بر قيمت فروش که بار مالياتي1 آن به دوش مصرف کنندگان نهايي بوده و براساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله زنجيره توليد – توزيع اخذ مي شود.
ارزش افزوده يک بنگاه برابر است با تفاوت بين عايدات ناشي از فروش محصولات توليد شده و کل هزينه هايي که بابت نهادهاي توليد پرداخت شده است . حاصل جمع ارزش افزوده کليه بنگاه ها در واقع همان توليد ملي است. که اين توليد ملي مي تواند به طور بالقوه پايه ماليات بر ارزش افزوده باشد.
بطور کلي از يک منظر سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد . ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد(P-VAT) ، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (I-VAT) و نوع مصرف ماليات بر ارزش افزوده (C-VAT) که هر يک از آنها به نوبه خود مي تواند تحت دو قاعده ممکن به کار گرفته شود: قاعده مبدأ2 و قاعده مقصد3. محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بر اساس هر يک از اين دو قاعده به سه روش امکانپذير است: روش اعتباري (يا فاکتورنويسي)4، روش تفريقي5 و روش جريان وجوه نقد6. بنابراين به منظور اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايد انتخاب مناسب نوع ماليات، نوع قاعده و روش محاسبه مدنظر قرار گيرد. علاوه بر اين ، مواردي ديگري نيز در طراحي اين ماليات بايدمورد توجه قرار گيرد. اين موارد عبارتند از: تعداد نرخ هاي اين ماليات ، دامنه کالاهاي معاف از اين ماليات و يا مشمول
1- Tax Burden
2- Origion principle
3- Destination principle
4- Invoice-Credit Method
5- Subtraction Method
6- Addition method
نرخ صفرآستانه معافيت و مکانيزهاي ويــژه در برخورد با موسســات معاف از اين ماليات بعلاوه، تصميم هاي سياسي در مقولات فوق بر بازده درآمدي و پيامهاي اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده تاثير مهمي خواهد داشت . اين شيوه مالياتي به منظور اجتناب از انباشته شدن ماليات در مراحل مختلف توليد و توزيع و وضع ماليات بر درآمد پرداخته شده در مراحل قبل و بنابريان اجتناب از پديده ماليات آبشاري در عرصه اقتصادي و ماليه عمومي طراحي شده است.
ارزش افزوده که بر اساس آن ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از درصدي خاص محاسبه مي شود، ارزشي است که يک توليد کننده (کارخانه دار، آژانس تبليغاتي، کشاورزي...) قبل از فروش محصول خود نهاده هاي توليد خود مي افزايد به اين معني که داده ها (مواد خام ، هزينه حمل، اجاره، تبليغات و غيره...) خريداري مي شود. پس از فروش محصولات نهايي نيز مقداري سود باقي مي ماند . بنابراين ارزش افزوده را مي توان از جنبه افزايشي (دستمزد + سود + بهره + اجاره) و يا جنبه کاهشي (ستاده – نهاده) مورد محاسبه قرار داد.
ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات بر مصرف خصوصي داراي ويژگي هاي خاصي است که بصورت خلاصه تشريحي شده است:
1- بدليل گسترش و عموميت داشتن ماليات بر ارزش افزوده در صورتيکه نرخ ماليات پائيني نيز انتخاب و اعمال شود بازده اقتصادي آن بسيار قابل توجه و چشمگير خواهد بود. ضمن اينکه نرخ پائين مالياتي ، فرار از ماليات را نيز کاهش مي دهد.
2- قابليت درآمد زائي بالا- بدليل وسعت پايه مالياتي که اکثر کالاها و خدمات را شامل مي شود. که اين خصوصيت اين امکان را داده که افزايش درآمد مالياتي را مي تواند از طريق افزايش اندکي در نرخ ماليات محقق ساخت. قابليت اين سيستم در توليد سريع ميزان درآمد با روشي نسبتاً بي دردسر به آن اعتباري به عنوان يک ماشين چاپ پول داده است.
3- ماليات بر ارزش افزوده در مقابل تورم، مقاوم است . به اين معنا که متناسب با افزايش تورم افزايش مي يابد و موجب حفظ قدرت خريد بخش دولتي در مقابل تورم مي شود.
4- اخذ سهم بالائي از ماليات بر ارزش افزوده قبل از سطح خرده فروشي – تجربيات ساير کشورها نشان مي دهد که بيشترين ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده، قبل از سطح خرده فروشي مي باشد. اين امر يک مزيت عمده براي اجراي اين ماليات در کشورهاي در حال توسعه است. چون در اغلب اين کشورها تعداد بنگاههاي خرده فروشي با مقياس کوچک بسيار زياد است و گسترش ماليات بر سطح خره فروشي از نظر اجرائي بسيار پر هزينه و مشکل ساز است و به ميزان زيادي در هزينه هاي اجرائي صرفه جوئي مي کند.
5- ماليات بر ارزش افزوده اصولاً بدليل يکنواختي و حذف معافيت، موجب برقراري عدالت مالياتي افقي مي شود.
تنازلي بودن نسبت به درآمد يکي از ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده است. بدين معني که ماليات بر ارزش افزوده به سطح درآمد.........................

 

-5) انواع ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده را مي توان به طريق گوناگون طبقه بندي کرد. در اين قسمت به بيان دو روش طبقه بندي مي پردازيم.
2-5-1)بر اساس پايه مالياتي
بر اساس پايه مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده به طريق زير دسته بندي مي گردد. بايد توجه داشت که در نظام ماليات بر ارزش افزوده، براي مشخص نمودن پايه مالياتي از توليد ناخالص داخلي به روش مخارج استفاده مي گردد.
الف- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي(VATP)
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات کلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات هم بر کالاهاي مصرفي و هم کالاهاي سرمايه اي اعمال مي گردد. يعني به خريد کالاهاي سرمايه اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد. از آنجا که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه گذاري کاهش يابد. با وجود اين که اين روش داراي پايه مالياتي گسترده اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت مي شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله کارايي نظام مالياتي، از اين روش صرفنظر شده است.
ب- ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي(VATI)
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد........................

 

 

-6-3) نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکي
در اين حالت ماليات بر ارزش افزوده مشمول کالاهايي مي شود که حقوق و عوارض گمرکي به آنها تعلق گرفته است. البته مي توان به مواردي که شامل اين دو نيست نيز ماليات بست. اما زماني که مشمول...................

 

-10-2) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر پس انداز
مطالعات مختلف در خصوص رابطه ي بين پس انداز و ماليات حاکي از وجود يک رابطه منفي مي باشد بطوريکه اعمال ماليات موجب کاهش درآمد قابل تصرف در نتيجه کاهش پس انداز مي گردد.در خصوص ماليات بر ارزش افزوده مطالعات نشان داده است اگر ماليات بر ارزش افزوده خنثي جانشين ماليات بر درآمد غير خنثي گردد ، اثرات منفي ماليات بر درآمد بر پس انداز از بين خواهد رفت.يعني با انجام جايگزيني پس انداز افزايش مي يابد. لذا جايگزين سازي ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات هايي که بر پس انداز و کارائي اقتصادي اثر منفي دارند ، کاهش مصرف و افزايش تمايل به پس انداز را تشويق مي کند.
2-10-3) اثر ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي
ماليات بر ارزش افزوده از راههاي گوناگون قابليت اثر گذاري بر رشد اقتصادي را دارد.در اين سيستم ، ارائه امتيازات مالياتي در راستاي حمايت از سرمايه گذاري امکان رشد اقتصادي را مي تواند فراهم سازد.از سوي ديگر اگر ماليات بر ارزش افزوده جايگزين سيستم هاي ناکارآمد مالياتي گردد ؛ افزايش کارائي ، اثر گذاري مثبت بر روي توليد و در نهايت رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت.........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 42000تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 42000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 294
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+