سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه تغيير در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت های خصوصی

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 899

چكيده:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت در مورد مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد.

 78صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 19000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 943

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

امروزه رسيدن به اهداف اقتصادي هر کشوري بدون مشارکت عمومي افراد آن کشور امري امکان ناپذير است. يکي از راه هاي مشارکت افراد در توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار مي باشد، چرا که از اين طريق پس اندازهاي کوچک و سرگردان به سمت فعاليت هاي مولد و توليدي راه پيدا کرده، چرخ توليد و اقتصاد به حرکت در مي آيد.
يكي از مباحث مهمي كه تصميمات سرمايه¬گذاران را تحت تأثير قرار مي دهد، بازده سهام است؛ زيرا اهميت زيادي در افزايش ثروت سهامداران دارد. به همين دليل محققان و دانشمندان مالي در پي يافتن متغيرهايي هستند كه از طريق آنها، بازده سهام را در دوره¬هاي آتي پيش¬بيني كنند. نسبت¬هاي بازار گروهي از اين متغيرها مي¬باشند که براي پيش بيني بازده سهام و پورتفوي سهام در بازارهاي سرمايه کاربرد دارند. در اين راستا اين پژوهش سعي بر آن دارد که به بررسي رابطه بين نسبت هاي بازار پورتفوي سهام (نسبت هاي قيمت به سود، قيمت به فروش، قيمت به جريان نقدي، قيمت به ارزش دفتري پورتفوي سهام و سه نسبت مالي حاصل از تجزيه نسبت قيمت به فروش) و بازدهي آن پورتفوي بپردازد.
در فصل اول اين پژوهش تلاش شده است که کليات تحقيق شامل مسأله، هدف، فرضيه ها و روش تحقيق، جامعه آماري و واژگان کليدي پژوهش ارايه گردد.

 

 127صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


3
0
مشاهده و دریافت

» ارزيابی رابطه بين محافظه كاری حسابداری و ريسک ورشكستگی در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 984

ارزيابی رابطه بين محافظه كاری حسابداری و ريسک ورشكستگی در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اين پژوهش روابط موجود در ميان حسابداري محافظه كارانه و ريسك ورشكستگي را مورد بررسي قرار مي دهد، كه محافظه كاري سبب افزايش اموال و پول نقد و ورشكستگي به عنوان شرايطي كه در آن پول نقد به ميزان كافي وجود ندارد.تبعيت مي كند، بنابراين تئوري حسابداري حاكي از وجود رابطه بين اين دو مقوله است. در اين پژوهش از طبقه بندي محافظه كاري مشروط و نامشروط و از مدل پيش بيني ورشكستگي زاوگين و آلتمن كه طيفي از احتمال ورشكستگي را ارائه مي دهند استفاده شده است. جهت بررسي رابطه در شرايط بازار سرمايه ايران در دوره زماني 1388-1379 جامعه مطالعاتي شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه با استفاده از روش حذف سيستماتيك شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز پژوهش ما را فراهم نكردند حذف و تعداد 76 شركت انتخاب شوند. پس متغير هاي پژوهش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار هاي رهاورد نوين، براي محاسبه متغير هاي پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقيق اين نتايج حاصل شد فرضيه اصلي اول: بين محافظه كاري حسابداري و ريسك وركستگي طبق مدل آلتمن در بازار سرمايه ايران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسيم محافظه كاري به مشروط، مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه متغير ها داراي ارتباط خطي و معكوس با يكديگر هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين محافظه كاري مشروط و نامشروط و ريسك ورشكستگي تاييد مي گردد. فرضيه اصلي دوم: بين محافظه كاري و ريسك ورشكستگي طبق زاوگين در بازار سرمايه ايران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه كاري از طريق تقسيم بين محافظه كاري مشروط ونامشروط، مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه محافظه كاري مشروط و نامشروط با ريسك ورشكستگي طبق مدل زاوگين داراي ارتباط خطي و معكوس هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين متغير ها تاييد مي گردد. نتايج مقايسه اي حاصل از دو فرضيه اصل پژوهش نيز حاكي از اين مهم است كه رابطه بين محافظه كاري مشروط و ريسك ورشكستگي طبق دو مدل آلتمن و زاوگين قوي تر از رابطه بين محافظه كاري نامشروط و اين دو مدل مي باشد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با ساير تحقيقات جهاني به خصوص نتايج تحقيق فرانك و همكاران (2010) مطابقت كاملي را نشان مي دهد و مي تواند كليه گروه هاي ذي نفع درون سازماني و برون سازماني را در اتخاذ تصميمات خود ياري كند.
واژه هاي كليدي: محافظه كاري حسابداري، محافظه كاري مشروط، محافظه كاري نامشروط، ريسك ورشكستگي، مدل آلتمن، مدل زاوگين

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی اثر جایگزینی بازارهای ارز و طلا بر بازار سهام

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 924

چکیده
بازارهای مالی هر کشور مهمترین بازارهای آن کشور محسوب می شوند. رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو رشد بازارهای مالی آنها می باشد. اگر کارکرد بازارهای مالی در جهت تامین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور خوب باشد، شاهد رشد و توسعه اقتصادی و در مقابل چنانچه کارکرد آنها ضعیف باشد، عاملی در جهت فقر کشورها خواهند بود. بازارهای مالی انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها بسته به نوعشان به طور جداگانه دارای عوامل داخلی و تاثیرگذار می باشند که در شکل گیری اطلاعات مربوط به آنها از جمله شاخص قیمتی آنها دخیل می باشند. علاوه بر این عوامل داخلی که بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند، ارتباط متقابل بین بازارها در زمانی که به سرعت مرزهای مالی برداشته می شوند، امری مهم به شمار می آید. امروزه بازار سهام در کشورها علی الخصوص کشورمان ایران، در میان بازارهای مالی جایگاه ویژه ای یافته است. بازار سهام یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکتها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. علاوه بر عوامل داخلی، ارتباطات کلیدی این بازار با سایر بازارهای مالی از جمله بازارهای ارز و طلا عامل موثری در روند شکل گیری اطلاعات و دیدگاههای طرفین بازار و قیمت سهام شرکتها می باشد. بازارهای طلا و ارز به عنوان بازارهای بااهمیتی در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی می باشند.
در این تحقیق، تاثیر شاخص قیمت طلا (قیمت سکه بهار آزادی) و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1388 – 1376 و مدل اقتصادسنجی PARCH ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از این بود که شاخص قیمت طلا (قیمت سکه) اثری منفی بر شاخص قیمت سهام دارد و طلا به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سهام خصوصا در زمان رکود می باشد؛ در مقابل نرخ ارز اثری مثبت بر شاخص قیمت سهام داشت و به عنوان عاملی تقویت کننده بر شاخص قیمت سهام مدنظر قرار گرفت.

 

 

 173صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تحليلی فرصتها و تهديدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران (با تمرکز بر مطالعه تطبيقی)

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:34 | دسته: حسابداری, مدیریت | تعداد بازدید : 3747

در عصر حاضر پديده جهانی شدن در تمام حوزه ها تاثير گذاشته و مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. بازار سرمايه هم از اين قاعده مستثنی نيست. حفظ بقا، دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بين المللی، نيازمند تغيير شرايط موجود و همسو شدن ب ا پدي ده جه انی ش دن م ی باش د، ل ذا ج ذب من ابع م الی در س طح ب ين المل ل اهمي ت خ اص و استراتژيک پيدا می کند. بورس اوراق بهادار کشور ما نيز بايد خود را آماده ورود به عرصه جهانی نمايد. اما برای حضور موفق در بازارهای جهانی نياز به شناخت دقيق پديده جهانی شدن و فرصت ها و تهديدهايی است آه اين پديده برای بورس اوراق بهادار پديد خواهد آورد. هدف اين پژوهش شناسايی فرصتها و تهديدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران و نظر سنجی در مورد آنها می باشد که در اين راستا بورس کشورهای مالزی، ژاپن، آلمان و مصر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش تحقيق حاضر بر اساس هدف، آاربردي و بر اساس روش، توصيفی زمينه ياب (پيمايشی ) می باشد. اب زار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باش د که در ميان خبرگ ان مالی ب ازار سرمايه تهران توزيع شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، ت امين م الی ارزان ت ر و راح ت ت ر، اف زايش ق درت نق د ش وندگی، اف زايش ک ارايی، اص لاح زي ر ساختها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که اين عوامل به عنوان فرصتها شناسايی شده است. همچنين جهانی شدن موجب افزايش ريسک سرمايه گذاری در بورس می شود که اين عامل به عنوان تهديد شناسايی شده است.
220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 
1
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه قابلیت مدل های اقلام تعهدی با مدل های مبتنی بر سود در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

توسط: pardazesh در 3-10-1394, 08:33 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1111

تحقیق پیش رو مدل های پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قدرت پیش بینی کنندگی آنها را مورد بررسی قرار داده است. با مقایسه مدلهای پیش بینی مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر سود مدل کارآمد براي پيش بيني جريانهاي نقدي آتي انتخاب گردید. بدین منظور آزمونهای رگرسیونی برای چهار مدل که دو مدل اول مبتنی بر سود و دو مدل دوم مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد انجام گرفته و خطای مطلق پیش بینی مدلها محاسبه گردید.
در ادامه با محاسبه میانگین خطاي مطلق پيش بيني مدلها، قابلیت پيش بيني مدلها با يکديگر مقايسه و در نهایت مدل کارآمد جهت پیش بینی جریانهای نقد آتی انتخاب گردید. در تحليل ها از داده هاي 142 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از تحقیق بیان می دارد که مدلهایی که از سود در پیش بینی های خود بهره می برند نسبت به مدلهایی که از اقلام تعهدی استفاده می نمایند قابلیت پیش بینی بالاتری دارند. همچنین به منظور بررسی دقیق تر، مدل های ارائه شده در سطح صنایع نیز مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند و نتایج بدست آمده مشابه با نتایجی می باشد که مدل ها در سطح کل شرکتها آزمون گردیده اند.

واژه هاي کليدي: پيش بيني جريانهاي نقد آتي، خطای مطلق پیش بینی، اقلام تعهدي، سود عملیاتی

 

 

 

128صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 44000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش قوانين و مقررات محاسباتی و سيستم حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفيت پاسخگويی صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور

توسط: pardazesh در 1-10-1394, 13:28 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 907

گزارشگري مالي دولتي در واقع مركز ثقل پاسخگويي دولت و پاسخ خواهي مردم از دولت است و مردم از طريق نظام گزارشگري مالي كارآمد، قادر خواهند بود كه از چگونگي ارائه خدمات ، نحوه مصرف منابع ، استفاده و نگهداري اموال و دارايي ها، آگاه گردند و عملكرد مسئولين را مورد ارزيابي قرار دهند. در ايران، اين نوع گزارشگري و به تبع آن، سيستم حسابداري دولتي، كمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات و مطالعات زيادي در اين زمينه صورت نگرفته است.
دراين پژوهش، نقش قوانين و مقررات محاسباتي و سيستم حسابداري تعهدي در ارتقاء ظرفيت پاسخگويي صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور كه مهم ترين و تنها صورت مالي دولت است، بررسي و ارزيابي شده است. در اين زمينه، عوامل تاثيرگذار در ظرفيت پاسخگويي صورتحساب عملكرد، شناسايي و تا حد امكان، به ارائه پيشنهادهايي پرداخته شده است.
روش تحقيق بکارگرفته در اين پژوهش، توصيفي- پيمايشي است كه از طريق بررسيهاي ميداني، سوالات در قالب سه فرضيه مطرح و به نظر خواهي پاسخگويان گذاشته شد. همچنين براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بامقياس پنج گزينه اي ليكرت استفاده گرديد كه در اين تحقيق، تعداد 108 نمونه از جامعه آماري، انتخاب و پرسشنامه ها در بين نمونه آماري، توزيع گرديد.
تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده با روشهاي آماري، الف) آزمون چي دو كارل پيرسون، ب) ضريب چوپروف، ج) آزمون فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ميزان خطاي احتمالي در كليه فرضيه ها نيز، 5% در نظر گرفته شد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اطلاعات مندرج در صورتحساب عملكرد، پاسخگوي انتظارات استفاده كنندگان از اين صورتحساب نمي باشد اما طي سالهاي اخير، در محتواي اطلاعاتي اين صورتحساب، بهبود حاصل شده است. با توجه به نتايج تحقيق، بايد در محتويات اطلاعاتي صورتحساب عملكرد، اصلاحات اساسي انجام شود تا بدين وسيله، ايفاي وظيفه پاسخگويي توسط دولت و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي دولت توسط مردم فراهم شود و اهداف گزارشگري مالي دولتي تحقق يابد.

 

 

164صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 45000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+