سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی روشهای مختلف آبياری بر روی برخی صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج

توسط: pardazesh در 14-05-1394, 11:09 | دسته: کشاورزی | تعداد بازدید : 791

برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يكي از مهمترين منابع اصلي تأمين كننده نياز غذايي جهان است (56،71). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در كشورهاي مختلف بين 2/4 تا 1/102 كيلوگرم متغير است و معمولاً كشورهاي عمده توليد كننده برنج مصرف كنندگان عمده نيز هستند و تا حدي بين توليد و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولي در كشور ما متأسفانه اين توازن برقرار نيست و ايران به عنوان يازدهمين كشور توليد كننده برنج، سومين وارد كننده در جهان است (11). برنج در كشور ما بعد از گندم دومين كالاي مصرفي از نظر مقدار و تنها غله‎اي است كه منحصراً براي تغذيه انسان كشت مي‎شود و در حدود نصف جيره غذائي 1/6 ميليارد نفري از جمعيت دنيا را تشكيل مي‎دهد (11) و در بخش عظيمي از قارة آسيا تأمين كننده بيش از 80% كالري و 75% پروتئين مصرفي مردم است. در كشور ما نيز به طور متوسط، روزانه 14% نياز به انرژي از طريق برنج تأمين مي‎شود (11). اين گياه در بين گياهان عمده زراعي داراي خصوصيات منحصر به فردي از نظر مصرف  آب است (رشد در شرايط غرقابي، غيرغرقابي و ديم). آب اولين و اساسي‎ترين عامل محدود كننده توليد  محصولات كشاورزي است. كمبود آب كه به بحران قرن حاضر موسوم شده است باعث گرديد دانشمندان و محققان تلاش‎هاي وسيعي را در جهت يافتن راه حل‎هاي مناسب براي افزايش توان توليد واحد آب مصرفي آغاز نمايند.

 

87 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 9000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

فصل اول كليات

3

1-1- سطح زير كشت و ميزان توليد در دنيا و ايران

4

1-2- سابقه كشت برنج در ايران

6

1-3- گياه‎شناسي برنج

6

1-3-1- نوع ژاپونيكا

7

1-3-2- نوع اينديكا

7

1-3-3- نوع جاوائيكا

7

1-4- سيستم‎هاي كشت برنج

7

1-5- فيزيولوژي و مراحل رشد برنج

10

1-6- فنولوژي و مراحل رشد برنج

11

1-6-1- مرحلة رويشي

11

1-6-2- مرحلة‌ زايشي

12

1-6-3- مرحلة رسيدگي

13

1-7- آب در گياه

14

1-8- آبياري در برنج

15

عنوان

صفحه

1-8-1- روش آبياري غرقاب دائم

15

1-8-2- روش آبياري متناوب

16

1-8-3- آبياري برنج براساس مراحل مختلف رشد

17

1-9- اثر كمبود آب

19

فصل دوم بررسي منابع

24

2-1- عملكرد

25

2-2- اجزاي عملكرد

29

2-3- عملكرد بيولوژيكي

34

2-4- راندمان مصرف آب

34

2-5- شاخص برداشت

37

2-6- فتوسنتز

37

2-7- ماده خشك

40

2-8- سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي

41

 2-9- فواصل آبياري و مقدار آب مصرفي

43

2-10- مقاومت به خشكي

46

2-11- كيفيت و پروتئين دانه

48

2-12- شاخص سطح برگ

49

- منابع

51

 

 

 

 
   

 

 

فصــل اول

 

كليـات

 

1-1- سطح زير كشت و ميزان توليد برنج در دنيا و ايران:

برنج بعد از گندم بيشترين سطح اراضي كشاورزي در جهان را به خود اختصاص داده است. براساس آمار منتشر شده در سال 1380 از سوي فائو ‎(FAO) سطح زير كشت برنج در دنيا حدود 151 ميليون هكتار بوده كه كشورهاي هند و چين با داشتن 74 ميليون هكتار قريب به 50 درصد كشت برنج جهان را به خود اختصاص داده‎اند. سطح زير كشت برنج در ايران 587 هزار هكتار برآورده شده كه حدود 4 درصد سطح زير كشت برنج جهان است. بيش از 75  درصد اراضي زير كشت برنج در استان‎هاي ساحلي خزر يعني گيلان و مازندران قرار دارد و بيش از 80 درصد برنج كشور از اين اراضي تأمين مي‎شود (11).

استان مازندران با توليد 43 درصد، رتبة اول را در كشور داراست (11). آمارهاي جهاني نشان مي‎دهد كه حدود 92 درصد توليد برنج متعلق به كشورهاي در حال توسعه از قاره آسيا است. قارة آسيا با داشتن 1/121 ميليون هكتار برنج كاري يعني 90 درصد سطح زير كشت جهان، رتبه اول توليد برنج را به خود اختصاص داده است. از نظر توليد، كشور چين با توليد 183148 هزار تن مقام اول را داشته و ايران با توليد حدود 2600 هزار تن در رده يازدهم قرار دارد (11). در سال 1987 ميزان درصد سهم ايران از توليد جهاني برنج حدود 5/0 درصد بوده كه در افزايش توليد جهش 18 درصدي را كسب كرده است. در سال 1977 در حالي كه عملكرد توليد شالي در واحد سطح در جهان به طور متوسط به 3792 كيلوگرم ارتقاء يافته بود، در ايران اين رقم به 4137 كيلوگرم رسيد. به عبارتي در حالي كه افزايش عملكرد جهاني 5/13 درصد بوده مقدار فزوني عملكرد در ايران به سطح 5/37 درصد ترقي كرده است (11). براساس آمار فائو ‎(FAO) ميزان درصد سهم ايران از ميزان عملكرد متوسط جهاني در سال 1987 تا 1997 مرتباً روند صعودي داشته و از 35/91 درصد به 09/118 درصد ترقي كرده است (11).

جدول (1-1) و شكل (1-1) سطح زير كشت، توليد و عملكرد برنج در ايران را نشان مي‎دهد. .........................

 

فصــل دوم

 

بررسي منابع

 

2-1- عملكرد

عملكرد آخرين مرحله از رشد مي‎باشد كه شامل دوره‎هاي شيري[1]، خميري[2]، رسيدگي[3] و مرحلة‌پر شدن كامل[4] است. در اين مرحله و بعد از آن، مرحلة رسيدگي و پر شدن كامل، گياه به آب كمي نياز دارد. تخلية آب در حدود 10 روز قبل از برداشت انجام مي‎گيرد (24).

مستان و ويجاي كومار (1993) در يك آزمايش مزرعه‎اي بر روي برنج نشاء شده (رقم محلي) طي سال‎هاي 91-1989 عملكرد برنج تحت رژيمهاي آبياري شامل غرقاب دايم با عمق 5 سانتي‎متر و آبياري با تأخير 2 يا 5 روز پس از ناپديد شدن آب از سطح مزرعه را بررسي و گزارش كردند كه عملكرد در تيمار غرقاب دايم 5/5 تن در هكتار بوده است در حاليكه مقدار مصرف آب آن 1530 ميليمتر بود. عملكرد و مقدار مصرف آب در تيمارهاي دور آبيار برابر 4/3 تن و 680 ميليمتر براي تيمار 5 روز، 2/5 تن و 935 ميليمتر براي 2 روزه بوده است كه تيمار 2 روزه به عنوان تيمار برتر با بالاترين مقدار راندمان مصرف آب معرفي شده ا ست.

پراساد و همكاران (1992) در يك بررسي طي سال‎هاي 89-1988 عملكرد برنج تحت رژيمهاي مختلف آبياري با تاخير 3-5 روز پس از ناپديد شدن آب از سطح مزرعه را با تيمار بدون آبياري و اثرات متقابل آن با تيمارهاي مختلف كود نيتروژنه مقايسه كردند و گزارش نمودند كه عملكرد تيمار ديم از بقيه كمتر بوده و عملكرد تيمار آبياري 7 روزه كمتر از تيمار 3 روزه بوده است.

نتايج بررسيهايي كه رضايي و نحوي در سال 1380 روي اثر دور آبياري بر مقدار مصرف آب و عملكرد برنج (رقم هاشمي) در گيلان انجام دادند حاكي از اين است كه تيمار آبياري غرقاب دائم با مصرف 1003 ميلي‎متر آن در طي فصل رويش بالاترين عملكرد شلتوك را به مقدار 3845 كيلوگرم در هكتار داشته است و كمترين مصرف آب و عملكرد مربوط به تيمار دور آبياري 11 روزه با 2750 كيلوگرم در هكتار و م[1] - Milk

[2] - Dough

[3] - Yellowish

[4] - Full ripening

..................................

 

.............

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 9000 تومان

 


قیمت قبلی : 150000 ریال

قیمت جدید : 9000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+