سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» اصول تكثير، نگهداری و پرورش كاكتوس

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: کشاورزی | تعداد بازدید : 943

چكيده
در حدود ده هزار گونه از گياهان گلدار يعني حدود 3 درصد كل گونه هاي شناخته شده و 12 درصد از كل خانواده هاي گياهي تحت عنوان گياهان گوشتي معرفي شده اند. يكي از گروههاي جذاب و مورد توجه گياهان گوشتي را كاكتوسها تشكيل مي دهند.
كاكتوسها به دليل تنوع زياد در شكل ظاهري، طرز آرايش خارها و تيغ ها، گوناگوني رنگ و اندازه گلها، رشد كند و نامحسوس به عنوان گياهان گلخانه اي و پرورشي مورد توجه بسياري از كلكسيونرها مي باشند و به طور كلي شرايط گرم و خشك را مي پسندند.
سعي شد با ايجاد شرايط مناسب گلخانه اي مجموعه اي از گياهان گوشتي و كاكتويها از نظر مشخصات مورفولوژيكي و روش كشت و پرورش و تكثير مورد مطالعه قرار گيرد. به خصوص گونه هايي از جنس Mammillaria كه به خوبي در شرايط گلخانه اي رشد نموده و در بيشتر مواقع سال به گل بودند از نظر مورفولوژيكي و آناتومي مورد مطالعه قرار گرفتند.


170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست
اصول نگهداري، تكثير و پرورش كاكتوس
چكيده
مقدمه
تاريخچه
فصل 1 گياه شناسي
1-1 آشنايي با كاكتوسها و مرفولوژي آنها
2-1 تفاوت كاكتوسها با گياهان گوشتي
3-1 فيزيولوژي و متابوليسم گياه
4-1 سيستم ريشه
5-1 خاك
6-1 آبياري مناسب
7-1 نور و حرارت
1-7-1 چگونگي كاربرد نور مصنوعي
8-1 كود
9-1 به گل نشاندن
10-1 هواي مناسب
11-1 خواب زمستاني (استراحت گياهي)
12-1 گزينش گلدان مناسب براي كاكتوسها
فصل 2 روشهاي تكثير و ازدياد
1-2 انواع تكثير
2-2 روش جنسي
1-2-2 نشاء كردن گياهان دانه زاد كاكتوس و گياهان گوشتي
3-2 دلايل استفاده روش غير جنسي
4-2 قلمه زدن
5-2 پيوند زدن
1-5-2 پيوند سطحي
2-5-2 پيوند شكافي
3-5-2 پيوند مورب
4-5-2 پيوند خواب
فصل 3 اصول نگهداري و مراقبت
1-3 روش نگهداري در جايگاه سرپوشيده (فضاي بسته)
2-3 روش نگهداري بيرون از جايگاه سرپوشيده (فضاي باز)
1-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در فروردين ماه
2-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در ارديبهشت ماه
3-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در خرداد ماه
4-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در تير ماه
5-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در مرداد ماه
6-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در شهريور ماه
7-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در مهر ماه
8-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در آبان ماه
9-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در آذر ماه
10-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در دي ماه
11-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در بهمن و اسفند ماه
فصل 4 برخي بيماريها و آفات مضرر كاكتوس
1-4 نشانه ها و علل بيماريها
2-4 روشهاي پيشگيري و درمان
3-4 حشرات و آفات مضرر
1-3-4 شته
2-3-4 شپشك هاي سپردار
3-3-4 شپشك هاي آردآلود
4-3-4 تريپيس ها و كندها
5-3-4 حلزونهاي صدفدار و بي صدف
4-4 خفاشها و كاكتوسها – رشته هاي نامرئي توازن
فصل 5 طبقه بندي كاكتوسها و آشنايي با چند جنس از آنها
1-5 طبقه بندي كاكتوس
2-5 زير خانواده سرئه
1-2-5 سرئنه Cereanae
2-2-5 هليوسرئنه Hylocereus
3-2-5 اكينوسرئنه Echinocereanae
4-2-5 اكينوكاكتانه Echinocactanea
5-2-5 كاكتانه Cactanae
6-2-5 كوري فانتانه Coryphanthanae
7-2-5 اپي فيلانه Epiphyllanae
8-2-5 ريسپاليدانه Rhipsalidanae
3-5 جنس فرشته (بشقابي) Aeonium WEBB. crassulaceae
4-5 جنس فرشته (درختي) Aeonium arboretum WEBB.
5-5 جنس زبانك ها Adromischus LEM. (crassulaceae)
6-5 اپونتيا Opungtia
7-5 پرسيكا Pereskia
8-5 سرئوس Cereus
9-5 برزي كاكتوس Borzi cactus
10-5 تلوكاكتوس Thelo cactus
11-5 زيگوكاكتوسZygo cactus
12-5 فروكاكتوس Fero cactus
13-5 نوتوكاكتوس Noto cactus
14-5 لوبي ويا Lobivia
فصل 6
نتيجه گيري
خلاصه

 

 

بنام خدا
مقدمه
كاكتوس از واژه يوناني آن Kaktos به معناي گياه خاردار يا سوزش دار گرفته شده است. كاكتوسها از گروه گياهان گوشتي و از رده دو لپه ايهاي جدا گلبرگ كه سر دسته تيره ويژه اي بنام CACTACEAE مي باشند و با تيره هاي ديگر دو لپه ايها، تفاوتهاي كلر دارند. زيرا ساقه اين گياهان بسيار ضخيم و از حالت استوانه خارج و برگها نيز شكل اصلي خود را از دست داده اند و بصورت خارها و تيغهاي كوچك در نقاط گوناگون درآمده اند.
كاكتوسها در زبان فارسي از ديدگاه شكل ساقه ها به نامهايي چون: گل مار، زبان مادر شوهر و ... نيز معروف هستند. زادگاه و رويشگاه آنها قاره آمريكاست و پس از رده اركيده ها، بزرگترين تيره گياهان را پديد آورده اند.
كاكتوسها تيره بزرگي از گياهان را تشكيل مي دهند كه از آمريكا منشاء گرفته اند و بعدا در ساير نقاط پرانده گرديده اند. برخي بومي گستره گرم و سوزان آمريكاي مركزي و جنوبي و در پاره اي پهنه هاي جهان كه آب و هوايي همانند آمريكا دارند، نيز ديده مي شوند. در دشتهاي بزرگ و جنگلهاي آفريقاي جنوبي، استراليا، مكزيك، پاراگوئه كه در بيشتر سال داراي آب و هواي خشك هستند نيز كاكتوسها را در گستره هاي بزرگي مي توان ديد.
كاكتوسها در اندازه و شكلهاي گوناگون ديده مي شوند. برخي بسيار كوتاه و در ماسه هاي بياباني پنهان بوده و از برخي گونه هاي آن نيز درختان غول پيكري پديد مي آيد كه بلندي آنها گاه به 15-20 متر هم مي رسد.
همگي اين گياهان نيز داراي شيره هستند و از همين رو است كه مقدار فراواني رطوبت را در خود نگاه مي دارند و گاه همين ويژگي، تشنگاني را كه در بيابانهاي و دشتهاي بزرگ و خشك و سوزان، به دام افتاده اند از مرگ رهانيده است، تفاوت بزرگ و پايه اي كاكتوسها از ساير گياهان به سبب توانايي و استواري شگفت انگيز آنها در برابر دگرگونيها و شرايط سخت و نامساعد طبيعي است چرا كه اين گياهان در نامناسب ترين و دشوارترين شرايط رشد نموده و براي بقاء نسل و زندگي، پايداري نشان داده و شكلهاي گوناگون به خود مي گيرند.
اين گياهان اهميت اقتصادي و كاربردهاي فراوان دارند. در برخي مناطق پوشش گياه اصلي را تشكيل مي دهند و در زمينه هاي مختلفي همچون تأمين غذا، سوخت، از انواع درختي به عنوان چرب، از ميوه و ساقه برخي از انواع گوشتي مخصوصا آپونتياسه ها به عنوان خوراك دام استفاده مي كنند.
بيشتر جذابيت كاكتوسها اين است كه ساقه آن با شكل عجيب بدون برگ با خارهاي زياد بايد گلهائي به آن زيبايي توليد كند.
بسياري بر اين باور بوده و هستند كه خارهاي كاكتوس سمي است ولي اين تصور غلطي است. فراواني گلهاي رنگي و خارها يك مجموعه جالب و تقريبا باور نكردني را به وجود مي آورد و رايج ترين جنبه حيايت آنها مقاومتشان را به دوره هاي طولاني بي آبي و كم آبي است.
اين گياهان به آساني در كنار پنجره ها، ايوانها يا در گوشه اي از باغچه قابل استقرار بوده، گلدهي آنها با حداقل توجه و رسيدگي صورت مي گيرد.
تنوع روزافزون كاكتوسها به واسطه دو رگ گيريهاي مداوم همه روزه بر تعداد علاقه مندان مي افزايد و علاقه جمع آوري كنندگان را تداوم مي بخشند.

تاريخچه
نام كاكتوس اولين بار توسط theopherastuls براي گياهان خاردار به كار برده شد. در سال 1653 ليند نام علمي كاكتوس را براي جنس كاكتوس انتخاب كرده، ولي امروزه جنسي تحت عنوان كاكتوس وجود ندارد. كاكتوس را مي توان به شتر دنياي گياهان تشبيه كرد.
با كشف قاره آمريكا، گونه هايي از كاكتوس به وسيله كريستف كلمب به قاره اروپا برده شد، اولين كاكتوس منتقل شده ملئوكاكتوس بود كه با شكل بسيار زيبا، خيلي زود در بين اعيان و اشراف آن زمان جاي خود را باز كرد و به صورت گياه تزئيني بسيار با ارزشي درآمد. اما به دليل عدم شناخت و ناتواني در توليد و تكثير اين گياه و همچنين گراني آن، كم كم ارزش خود را از دست داد. از صد و پنجاه سال پيش با افزايش مطالعات درباره كاكتوسها و شناخت روشهاي توليد و كشف گونه هاي جديد آنها در نقاط مختلف جهان، اين گياه دوباره به صحنه گياهان زينتي بازگشت.
در بيابانهاي قاره آمريكا، به تنهايي بيش از 1000 گونه كاكتوس با ساختاري متفاوت و در شكلها اندازه ها و رنگهاي گوناگون در حال رستن و رشد و نمو يافت مي شوند. جايگاه رويش اين گونه ها نيز كشورهاي آرژانتين، برزيل، پرو، شيلي و بوليوي شناخته شده و از همين نقاط به ديگر كشورهاي جهان رفته و پراكنده گرديده اند.
در جنگلهاي برزيل گروهي از كاكتوسها بصورت اپي فيت در تنه هاي درختان زندگي مي كنند. شماري از گونه ها كه در بيابانهاي خشك و سوزان رشد و نمو مي كنند، نسبت به گياهان ديگر شكلهاي عجيب و شگفت انگيز يافته اند. چنين روندي با گذشت ميليونها سال تكامل پديد آمده و خود بخود، شرايط نامساعد محيطي را همراه با دگرگوني شكل و اندازه پذيرفته اند.
به خاطر خصوصيت ريخت شناسي (مرفولوژي) به مناطق خشك و نيمه خشك سازگار شده و توزيع طبيعي آن از شمال آمريكا و مرز كانادا به سمت آمريكاي مركزي و جنوبي پيشرفته و به محدوده هاي جنوبي برزيل و آرژانتين مي رسد و جمعيتهاي بومي نيز از جنسهاي (Ripsalis) در قسمتهاي جنوبي آفريقا، ماداگاسكار و سيلان يافت شده است. انواع آپونيتا نيز در آفريقا، مديترانه و استراليا پراكنده اند و در استراليا بصورت علف هرز متشكل آفريني مي كنند.
بدون ترديد در عالم گياهي، شگفت انگيزتر، جالب تر و در بسياري موارد زيباتر از كاكتوسها و گياهان گوشتي، گياهي را نمي توان يافت. در اين گياهان، گلهاي رنگين و بسيار لطيف و زيبا از ميان مشتي ها و چنان سر در مي آورند كه هر بيننده را به حيرت واميدارند. هميشه اين گياهان نظر عاشقان طبيعت را بخود جلب كرده و مي كنند مردم با ذوق كشورهاي پيشرفته مجموعه هاي بزرگي از اين گياهان را فراهم آورده اند كه در خور تحسين است. در كشور ما هم علاقمندان به اين گياهان دل انگيز روز به روز زيادتر مي شوند.

فصل اول : گياه شناسي
1-1 آشنايي با كاكتوسها و مرفولوژي آنها
كاكتوسها يكي از گروههاي اصلي و مشخص گياهان گوشتي به شمار مي روند. اما آنچه كه كاكتوسها را از ساير گياهان گوشتي (ساكولنت succulent) جدا مي سازد وجود دسته تارهاي آرئول در روي ساقه آنهاست كه در بيشتر كاكتوسها به روشني ديده مي شود. آرئولها برجستگيهايي هستند كه خارها بر روي آنها تشكيل مي شود. آرئولها مناطقي بر روي ساقه يا شاخه كاكتوسها كه جاي توليد گلها و خارها مي باشند و به شكل چين خورده و بالشك مانند هستند. اجتماع خارها بيشتر به گونه رديفي در روي آرئول و گاهي ينز خود آرئول ها، بدون ترتيب پخش گرديده اند در حالي كه در ديگر گياهان گوشتي خاردار، تيغها يا خارها منفرد بوده و كمتر بصورت مجتمع يا خوشه اي پديدار مي گردند.
كاكتوسها به سبب نداشتن برگ كار اصلي برگ يعني: فتوسنتز و غذاسازي، تعريق و تعرق را به وسيله ساقه هاي خرد كه بندبند نيمه گوشتي و داراي سبزينه اند، انجام مي دهند.
روي ساقه ها با كوتيكول پوشيده شده كه داراي ماده مومي است. همچنين در گونه هاي مختلف پوشش سفيد رنگي، روزنه هاي ساقه را مي پوشاند و موجب جلوگيري از تعريق و تعرق زياد مي شود. در شماري از كاكتويهاي جوان، برگهاي زباني شكل، گوشتي و ضخيم ديده مي شود كه به مرور زمان مي ريزند. ولي همواره به سبب روند فرگشتي (تكاملي) كاكتوسها و همچنين گذشت زمان، برگها تبديل به خار و تيغ مي گردند.
خارها يكي از ويژگيهاي شناخته شده كاكتوسها به شمار مي روند كه در رنگهاي گوناگون مسئوليت نگه داشت و حفاظت گياه را بر عهده دارند. افزوده بر اين هرگونه حفاظت گياه در برابر عوامل بيروني و محيطي چون جوندگان، جانداران ديگر و يا تابش شديد خورشيد را انجام مي دهند.
خارها سبب جذب رطوبت هوا در طول شب و هدايت آب در آوندهاي گياه و از آنجا به ريشه ها شده و همچنين كاهش تبخير آب را نيز ياري مي نمايند.
خارها، افزون بر وظايف زير بنايي خود، موجب زيبايي و جذابيت كاكتوسها و همچنين شناخت گونه ها و واريته هاي گوناگون را فراهم مي سازد و بدينسان طبيعت آنها را پس از مبارزه اي پردامنه، به مرور.............................

 

 

 

-1 تفاوت كاكتوسها با گياهان گوشتي
در بيشتر موارد چنين پنداشته مي شود كه هر گياهي با اندامهاي گوشتي كاكتوس مي باشد در صورتي كه اين گونه نيست، البته همگي كاكتوسها داراي اندامهاي آبدار و گوشتي هستند ولي بايد دانست همة گياهان گوشتي كاكتوس نيستند. افزودن بر كاكتوسها گياهان ديگري كه از تيره هاي كاكتوسها نيستند داراي برگها و اندامهاي آبدار و گوشتي مي باشند مانند: شير سگ (Euphorbia) از تيره Euphorbiaceae صبر زرد (Aloe) از تيره Liliaceae آكمه آ: (Aechmea) از تيره Bromelidaceae آگاو (Agave) از تيره Amarillidaceae چه از تيره كاكتوسها و يا ديگر تيره هاي نامبرده با اندامهاي گوناگون خود مانند برگها، ساقه هاي هوايي يا زيرزميني ريشه و ... توانايي آن را دارند كه بيش از اندازه معمول آب و مواد كافي را جذب و در بافتها و يافته هاي خود انباشته سازند. بيشتر اين گياهان بومي نواحي خشك و گرم هستند و خود را با محيط زندگي سازگار نموده و در برابر شرايط نامساعد محيطي مانند كم آبي و خشكي، بردباري شگفت انگيزي از خود نشان مي دهند.
گياهان گوشتي شامل تيره هاي گوناگون مي شود. برخي از اين تيره ها مانند نازها (Crassulacea) كاكتوسها (Cactacea) و گياهان سنگسازي همگي گونه ها يا واريته هايشان گوشتي هستند. شماري از تيره هاي گياهان گوشتي (Succuleat) نيز عبارتند از: سوسن (Liliaceae)، آناناس (Bromelidaceae) شير سگ (Euphorbiaceae) با وجود دارا بودن اندامهاي گوشتي با كاكتوسها وابستگي ندارند.
اندازه آبي كه كاكتوسها درون بافتهاي خود انباشته مي كنند بسيار زياد و با اندك خراش يا زخمي در سطح آنها شيره نباتي با آب اضافي قطره قطره بيرون مي چكد. به جز چند مورد استثنائي بيشتر كاكتوسها برگ واقعي ندارند و ساقه آنها ضخيم و شاخه ها گوشتي گرديده و به شكلهايي گرد دگمه اي برجسته قلوه سنگ راكتي شكل و مانند آنها ديده مي شود. همچنين خار كاكتوسها كه كم و بيش هميشه وجود دارد، داراي اشكال اندازه ها و رنگهاي متفاوت مي باشد. بافتهاي كاكتوس داراي سبزينه (=كلروفيل) بوده و با دريافت نور خورشيد مواد كاني جذب شده از خاك را پرورده و غذاي ياخته هاي خود را فراهم مي سازد.
ساختمان گل در گياهان تيره كاكتوس با ديگر تيره هاي گياهان گوشتي متفاوت بوده و بيشتر رنگين، زيبا، درخشان و زينتي ولي كم دوام اند گلهاي كاكتوس از درون آرئول بيرون آمده و به شكلهاي بيضي، قيفي شكل و يا با دهانه گشاد ديده مي شوند. گلها داراي پرچهاي نامعين، بلند و گاهي شمار آنها به بيش از 50 تا مي رسد.
نشانه هاي گويا و بارز كاكتوسها و ويژگيهايي كه آنها را از گياهان گوشتي (Succulent) جدا مي سازد عبارتند از:
1- ساقه ها در پاره اي از جنسها همانند درختان بلند و كشيده و در برخي كوتاه و چند سانتيمتر است.
2- تخمدان كاكتوس هميشه زيرين اپي ژن (Epigen) بوده به گونه اي كه هميشه زير سايز بخشهاي گلها جاي دارد (تخمدان كاملا روي جايگزين شده است).
3- ميوه، ممكن است آبدار يا خشك باشد ولي داراي تيغه هاي جداكننده اي كه دانه يا گروه دانه ها را از هم جدا كند نيست.
4- همگي كاكتوسها داراي آرئول هستند (مجموعه ياخته هايي كه گاه در اثر رشد زياد توليد يا شكلهايي كرده و به شيوه اي منظم روي سطح پراكنده اند) و بيشتر با تيغه ها و كرك ها زينت يافته اند.
5- كاكتوسها بيشتر داراي خار بوده و برخي تيغها باريك و ظريف و كوچك و شماري از آنها بزرگ و بلند مي باشند.
6- كاكتوسها داراي گلهايي زيبا، منفرد منظم ولي كامل و كم دوام هستند.
در كاكتوسهايي چون اكينوكاكتوس (Echinocactus) خازها پس از ورود به دستگاه گوارش جانوران تغيير شكل يافته و پس از قرار گرفتن در جايي مناسب، رشد و نمو را آغاز مي كنند. گاه نيز شاخه هاي قطع شده كه روي زمين افتاده باشند، پس از چندي ريشه دار و كاكتوس تازه اي پديد مي آورند. ميوه كاكتوسها، سته مانند و خشك مي باشند، داراي دانه هاي فراوان و كم و بيش آلبومن دار است. بيشتر كاكتوسها در زادگاه خود ميوه دهي داشته كه خوراكي نيز هستند مانند اپونتيا (Opuntia).
ميوه حاوي بذر كاكتوسها نيز چنانچه به زمين بيفتد پس از چندي كاكتوس جواني را پديد مي آورد.

3-1 فيزيولوژي و متابوليسم گياه
كاكتوسها در زمره گياهان (Crassulation Acid metabdism) CAM قرار داشته و با كم كردن تعرق خود به شرايط خشك سازگار شده اند. روزنه هاي اين گياهان در شب باز شده Co2 جذب مي كنند و در روز بسته مي شوند. لذا شت تعرق گياه خيلي پايين خواهد بود. اين گياهان شبيه گياهان ديگر Co2 را با PEP كربوكسيلاز تثبيت مي كنند. با اين تفاوت كه اين كار را در شب انجام مي دهند و انرژي لازم را نيز از واكنش گليلوليز تأمين مي كنند. اين گياه در روز نور را جذب كرده و Co2 مورد نياز را كه در شب تثبيت شده است توسط اسيد چهاركربنه PEP كربوكسيلاز آزاد مي كند تا عمل فتوسنتز انجام گيرد. فعاليت روزنه ها و عمل كربوكسيلانسيون گونه هاي CAM در شرايط مرطوب و مساعد ممكن است بصورت گياهان C4 تغيير پيدا كند.
4-1 سيستم ريشه
كاكتوسها داراي سيستم ريشه اي پهن و كم عمق هستند كه آنها را به جذب آب با سرعت بالا قادر مي سازد. مخصوصا در طول دوره خشكي، زماني كه آب به سرعت تبخير مي شود. براي مثال كنون (Cannon) (1911) ريشه يك نوع كاكتوس شبكه اي را (Ferocactus Wislizenii) پيدا كرد كه در عمق حدود 3cm به وجود مي آمدند.
قسمتهاي دور از مركز ريشه پذيراي جذب مقداري آبي مي باشد كه رشد سريع ريشه هاي مريين را بيش از اندازه امكان پذير مي سازد.
قسمتهاي به هم پيوسته و ريخته شده نوعي كاكتوس بنام Chollas (جنس Opuntia)، دانه هاي خاردار گلابي شكل، قطعه و يا ساقه هاي از ريشه كنده شده كاكتوسها مي توانند به سرعت ريشه توليد كنند.
بطور مسلم اين جنس در توليد مثل غير جنسي نتيجه گيري مي شود. سپس در طول شرايط نامساعد شاخه ها و ميوه هاي گونه هاي گوناگون ممكن است توليد ريشه و رشد كنند.

5-1 خاك
كاكتوسها مي توانند در خاك هايي كه با بافت هاي مختلف رشد كنند. بهترين خاك، خاكي است كه داراي بافت مناسب براي رشد ريشه ها و پربار از نظر مواد غذايي باشد. خاكي كه بتواند مواد غذايي را به راحتي در اختيار گياه قرار دهد و همچنين آب به سرعت از آن تخليه شود.
براي اين گياه تاكنون فرمولهاي خاكي مختلفي ارائه شده است.
يكي از معيارهاي تعيين كننده خاك مناسب براي كاكتوسها، آب و هوا مي باشد. به گونه اي كه آب و هواي گرم نياز اين گياهان به خاك قابل نفوذ و سبك بيشتر احساس مي شود در حالي كه در آب و هواي سرد كه گياهان نياز به آبياري چنداني ندارند به خاك سنگين تر نياز خواهد بود.
خاك مناسب از عوام...........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 14000تومان

 

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 150000 ریال

قیمت جدید : 14000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+