سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ابتلاء و تزکیه اخلاقی

توسط: pardazesh در 7-11-1394, 08:49 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1065

چكیده
این پژوهش به ابتلاء و تزکیه اخلاق پرداخته است و در صدد پاسخگویی به شناخت کلی ماهیت ابتلاء و تزکیه اخلاقی و چگونگی تاثیر آن دو بر یکدیگر می‌باشد. انسان موجودی است كه با قدرت انتخاب وتصمیم گیری می‌تواند خود را به سرحد كمال ارتقاء دهد؛ برای این منظور خداوند آزمایش و ابتلاء را بر سر راه بندگانش قرار می‌دهد و از آن جایی كه ابتلاء سنّت دائمی و فراگیر است، تزکیه اخلاقی باعث می‌شود تا انسان عكس العمل مناسبی را در صورت مواجه شدن با بلایا داشته باشد، چرا که بی‌تابی در برابر این سنّت الهی اثرات سوئی را برای فرد به دنبال دارد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، روش كتابخانه‌ای تحلیلی و توصیفی است كه با مراجعه به كتاب‌های معتبر و دست اول تدوین شده است. سنّت ابتلاء یك سنّت عمومی است وشامل همه‌ی انسان‌ها می‌شود و انبیاء الهی نیز از این حكم مستثنی نیستند. خداوند متعال با آزمایش انسان می‌خواهد، استعدادهای درونی آن‌ها را شكوفا و بارور سازد. امتحان موجب می‌شود که انسان تزکیه اخلاقی یافته و شایستگی‌های رشد وكمال خودرا نشان دهد. از نظر قرآن سنّت ابتلاء، آثارتربیتی و نقش سازنده‌ای در تزکیه اخلاقی وتكامل انسان دارد. تزکیه اخلاقی نیز یکی از اهداف مهم پیامبران الهی می‌باشد که به گفته قرآن، موجب رستگاری و فلاح و سعادت انسان می‌گردد، که با اختیار آدمی و اطاعت اوامر الهی امکان پذیر است؛ گاه انسان‌ها در برابر ابتلائات الهی کمر خم می‌کنند و چون در قلبشان تزکیه نیست، نسبت به خدا غضب می‌ورزند و آخرت خود را تباه می‌سازند. تزکیه اخلاقی باعث می‌شود که انسان در مواجهه با ابتلائات برخورد درستی داشته باشد و آن را فرصتی برای نیل به قرب الهی بداند. درواقع هدف ابتلاء و تزکیه اخلاقی مشترک است و هر دو موجب کمال انسانی و قرب الهی می‌شوند.
كلید واژه
ابتلاء، تزکیه، آزمایش، امتحان، تهذیب.

 

175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات و اخلاق و معارف در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


ادامه مطلب :


فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1
1- فصل اوّل: كلیات 3
1-1.بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش 4
1-2.اهمیت وضرورت تحقیق 4
1-3. هداف وفوائد تحقیق 5
1-4. پرسش‌های تحقیق 5
1-4-1. سوال اصلی 5
1-4-2. سوالات فرعی 5
1-5. فرضیه‌های تحقیق 5
1-6. روش تحقیق 6
1-6-1. نوع روش تحقیق 6
1-6-2. روش گرد آوری اطلاعات 6
1-6-3. ابزار گردآوری اطلاعات 6
1-6-4.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6
1-7. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق 6
1-8. ساختار و سازمان دهی تحقیق 6
1-9. پیشینهی موضوع تحقیق 7
2- فصل دوّم: ابتلاء، شناخت و مبانی آن 8
2-1. تعریف ابتلاء 9
2-1-1. معنای لغوی ابتلاء 9
2-1-2. واژههای مرتبط با ابتلاء 12
2-1-2-1. فتنه 12
2-1-2-2. امتحان 13
2-1-2-3. تمحیص 14
2-1-2-4. تمییز 16
2-1-3. معنای اصطلاحی ابتلاء 17
2-2. ارکان ابتلاء 18
2-2-1. امتحان گیرنده 18
2-2-2. آزمایش شوندگان 19
2-2-2-1. طاقت و توان 19
2-2-2-2. اختیار 19
2-2-2-3. داشتن ابزار شناخت 20
2-3. مبانی ابتلاء 20
2-3-1. خداشناسی 20
2-3-1-1. مالکیت 21
2-3-1-2. ربوبیت 21
2-3-1-3. شرآفرینی 24
2-3-2. معاد شناسی 27
2-3-3. انسان شناسی 29
2-4. شرایط و زمینه‌های فزونی ابتلاء 33
2-5. فلسفه و اهداف ابتلاء 38
2-5-1. اهداف اخلاقی 38
2-5-1-1. ظهور انسانیت انسان 38
2-5-1-2. ظهور ملکات اخلاقی 39
2-5-1-3. ظهور رفتار اخلاقی‌تر 40
2-5-1-4. تنبیه و تربیت 41
2-5-2. هدف اعتقادی 42
2-5-2-1. اتمام حجت پروردگار 42
2-6. اسباب و ابزار ابتلاء 43
2-6-1. دینی و شرعی 44
2-6-1-1. تکالیف عمومی 44
2-6-1-2. تکالیف ویژه 50
2-6-2. طبیعی و انسانی 52
2-6-2-1. نعمت‌ها و خوشی‌ها 52
2-6-2-2. گرفتاری و سختی‌ها 59
2-7. آفات ابتلا 68
2-7-1. آفات ابتلاء به نعمت‌ها و خوشی‌ها 68
2-7-1-1. عجب 68
2-7-1-2. دل بستن به نعمت 69
2-7-1-3. غفلت 70
2-7-2.آفات ابتلاء به سختی وناخوشی‌ها 71
2-7-2-1. تحقیر 71
2-7-2-2. ناخوشنودی از خداوند 71
2-7-2-3. بی‌تابی و بیقراری 72
2-7-2-4. ناامیدی 72
2-7-2-5. حسد 73
2-7-2-6. غفلت 74
3- فصل سوّم: تزکیه اخلاقی، شناخت و مبانی آن 76
3-1- تعریف تزکیه 77
3-1-1. معنای لغوی تزکیه 77
3-1-2. واژه‌های مرتبط با تزکیه 78
3-1-2-1. تهذیب 78
3-1-2-2. زکات 78
3-1-2-3. جهاد اکبر 79
3-1-2-4. تطهیر 80
3-1-2-5. تقوا 80
3-1-3. معنای اصطلاحی 80
3-1-3-1. تزکیه در قرآن 81
3-1-3-2. تزکیه در احادیث 82
3-1-3-3. تزکیه در عرفان 83
3-1-3-4. تزکیه در اخلاق 84
3-2. مبانی تزکیه اخلاقی 88
3-2-1. خداشناسی 88
3-2-2. معاد شناسی 90
3-2-3. انسان شناسی 91
3-3. شرایط تزكیه 94
3-3-1. ارادى و اختیارى بودن 95
3-3-2. امكان «خودتزكیه گى» 97
3-3-3. عدم مغایرت تزکیه نفس با تکالیف فردی 98
3-3-4. ایمان 98
3-4. اهداف وفلسفه تزکیه 99
3-4-1. لایق خلیفـهی خدا بودن 99
3-4-2. حفظ امانت الهی 100
3-4-3. تزکیه مقدم بر تعلیم و تربیت 101
3-4-4. تابش نور معرفت 101
3-4-5. آزادی و حکومت عقل 102
3-4-6. تزکیه عامل رستگاری 102
3-4-7. درک حقایق قرآن 102
3-4-8. جلب محبت خداوند 103
3-4-9. قرب به خدا 103
3-5. اسباب و ابزار تزکیه 105
3-5-1. دینی و شرعی 105
3-5-1-1. توفیق الهی 105
3-5-1-2. توبه 106
3-5-1-3. تقوا 107
3-5-1-4. پیامبران و اولیای دین 108
3-5-1-5. کتب آسمانی 108
3-5-1-6. خوف خداوند 108
3-5-1-7. عبادات 109
3-5-1-8. رعایت احكام و قوانین شرعی 110
3-5-2. طبیعی و انسانی 112
3-5-2-1. ایمان و عمل صالح 112
3-5-2-2. مراقبت 112
3-5-2-3. تخلیه، تحلیه، تجلیه 113
3-5-2-4. ابتلائات و گرفتاری 113
3-6. موانع تزکیه اخلاقی 114
3-6-1. تداوم گناه 115
3-6-2. تعلقات دنیایی 115
3-6-3. پرخوری 116
3-6-4. سخنان غیر ضروری 117
3-6-5. ضعف اراده 118
3-6-6. حبّ ذات 119
3-6-7. شیطان 119
3-6-8. كفر و نفاق 120
3-6-9. عصیان و گناه 120
4- فصل چهارم: رابطه ابتلاء و تزکیه اخلاقی 121
4-1. تاثیر ابتلاء بر تزکیه اخلاقی 122
4-1-1. گذر از نفس و رجوع به خدا 122
4-1-2. بیداری و یاد حق 123
4-1-3. خودیابی و یافتن جایگاه خویش 124
4-1-4. شکوفا شدن استعداد عبودیت 125
4-1-5. تقویت روحیه آزادگی 126
4-1-6. تنبیه و تکان دادن 127
4-1-7. از بین رفتن جهل و نادانی و بارور شدن عقل و اندیشه 129
4-1-8. توحید در استعانت 131
4-1-9. خالی کردن دل از اعتماد و دلبستن به دنیا 132
4-1-10. از بین رفتن سستی و به وجود آوردن عزم و اراده 134
4-1-11. پاکی و دوری از گناه 135
4-1-12. توبه و بازگشت به خدا 136
4-1-13. خالی کردن دل از حب به دنیا و شوق دیدار خداوند 138
4-1-14. از بین رفتن کینه‌ها 139
4-1-15. افزایش یاد مرگ و کاهش طول امل 139
4-1-16. ازبین رفتن عُجب و تکبر 141
4-1-17. شکسته شدن دیوارهای غفلت 143
4-1-18. شکوفایی فضایل اخلاقی 144
4-1-19. اصلاح دین و ایمان 145
4-1-20. از بین رفتن بی‌تابی و جایگزینی صبر 146
4-1-21. انابه 146
4-1-22. صعود به مقامات بالای معنوی 146
4-1-23. اخلاص 149
4-1-24. رسیدن به مقام صدیقین 149
4-1-25. یافتن جایگاه عبودیت 150
4-1-26. لقای پروردگار 151
4-2. تاثیر تزکیه اخلاقی بر ابتلاء 154
4-2-1.آمادگی برای ابتلا و پرهیز از بی‌تابی 154
4-2-2. ارتقای نورانیت دل و درک حضور خداوند 156
4-2-3. امید به گشایش و پرهیز از یأس و ناامیدی 157
4-2-4. سپاس و ستایش در مقابل نزول بلاء 159
4-2-5. صبر و بردباری 161
4-2-6. واهمه و حساسیت نسبت به خطا و لغزش 164
4-2-7. پوشاندن بلاء از دید دیگران 165
4-2-8. توجه به نعمت‌ها 166
4-2-9. پرهیز از اقدام نادرست 166
نتیجه 168
پیشنهاد 169
فهرست منابع 170

 

 

پیشگفتار
انسان می‌تواند در هر مرحله‌ای از حیات خود فضیلت و كمالی كسب كند و سرانجام به عالی‌ترین مراحل ومراتب فضیلت برسد چرا که نظام حیات انسانی، نظام تكامل و پرورش و شكوفایی استعدادهای نهفته است. او در این سیر با تزکیه اخلاقی می‌تواند استعدادهای خویش را شكوفا، و نیز حقیقت و هویت خود را بسازد و خدا برای رسیدن به این مهم، با ابتلائات الهی او را یاری می‌کند. سنّت الهی نیز بر این است كه همه‌ی مردم، حتی پیامبران خدا نیز آزمایش و امتحان شوند، خداوند بندگان خویش را می‌آزماید تا آن‌چه در اندرون و نهانخانه‌ی دل دارند، آشكار و مستحق پاداش وكیفرگردند. زیرا غایت و هدف از آفرینش انسان، برخلاف بسیاری از موجودات دیگر، تنها در سایه‌ی انتخاب وگزینش آگاهانه دست یافتنی است. به همین دلیل، كمال آدمی، كمالی اختیاری و اكتسابی است كه می‌تواند آن را در زندگی خویش به دست آورد.
به این ترتیب انسان با تزکیه اخلاقی، خود را لایق عبودیت می‌کند و امتحان سبب بروز شایستگی‌ها، مایه تكامل و پیشرفت او و در نهایت «رحمت الهی» می‌شود. همانند معدنی كه برای استخراج منابع آن ابزار و وسایل ویژه‌ای نیاز است، نیروهای درونی انسان نیز با «ابتلاء» آشكار می‌شود.
این نوشتار برخی از جنبه‌های ابتلاء و تزکیه اخلاقی را با رویکردی درون دینی وبا توجه به آیات و روایات، در چهار فصل ارائه می‌کند:
فصل اول: به بیان کلیات پرداخته و در آن عناوین نه گانه طرح تحقیق مطرح شده است.
فصل دوم: ابتلاء، شناخت و مبانی آن نام دارد، به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته است و نیز به بررسی مبانی ابتلاء و شبهات مطرح شده در باب مسئله شر در جهان هستی، ارکان و شرایط ابتلاء، پرداخته شده است و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها انسان‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی و آفات ابتلاء را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم: تزکیه، شناخت و مبانی آن نام دارد، به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن، و معنای تزکیه در قرآن، احادیث و عرفان پرداخته شده است؛ و ویژگی و راه‌های تزکیه اخلاقی بیان شده است. همچنین به بررسی مبانی تزکیه و ابزار و موانع تزکیه اخلاقی و فلسفه آن با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است.
فصل چهارم: ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد و به بررسی تأثیر دو سویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده است که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس انسان که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار متعددی می‌شود، پرداخته شده است و در ادامه به بررسی رابطه تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث برخورد درست در مواجهه با ابتلائات الهی و در نهایت، پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.

 

 

1- فصل اوّل:
كلیات

 

1) بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش
2) اهمیت وضرورت تحقیق
3) اهداف و فوائد تحقیق
4) پرسش‌های تحقیق
5) فرضیه‌های تحقیق
6) روش تحقیق
7) مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
8) ساختار و سازمان دهی تحقیق
9) پیشینه‌ی موضوع تحقیق

 

 

 

1-1. بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش
امتحان و ابتلاء سنت الهی است که بر سنت هدایت عامه‌ی الهی استوار است، یعنی خدای متعال برای هدایت بندگان به سر منزل کمال که همان نهایت عبودیت است شرایط مختلفی در زندگی پیش می‌آورد تا بندگان را بیازماید و استعداد عبودیت را در آنان شکوفا کند. حال این سوال پیش می‌آید که فردی که به دنبال تزکیه اخلاقی است؛ آیا باید آمادگی ابتلا هم داشته باشد؟ درواقع اثر تزکیه اخلاقی بر پیروزی بر ابتلائات و نیز نحوه برخورد با ابتلائات و امتحان‌های الهی چگونه است؟ در واقع رابطه دو سویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و زوایای مجهول آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به دلیل عمومیت و فراگیر بودن این موضوع و نقش سازنده آن و موثر بودن آن در نگاه و نگرش انسان نسبت به پیامدهای زندگی و حوادث جاری لازم است تا زوایای این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این بحث همواره درمیان کسانی که تفکر توحیدی داشته‌اند به صورت یک بحث همیشه زنده مطرح بوده و هست. این موضوع در کتب کلامی، تفسیری، اجتماعی قابل پیگیری است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که چه رابطه‌ای میان ابتلاء و تزکیه اخلاقی وجود دارد؟ و برای پاسخ به این سوال به کتب معتبر علمای شیعی و نیز برخی متفکرین غربی در این زمینه، مراجعه شده است.
1-2. اهمیت وضرورت تحقیق
سنّت ابتلاء وامتحان یك قانون كلی ودائمی است كه افراد جامعه با شناخت وآگاهی به این سنّت الهی می‌توانند عكس العمل مناسبی در برابر امتحانات خداوند داشته باشند. اصولاً انسان در مشكلاتی كه برای او پیش می‌آید از نیروی مقاومتش كاسته می‌شود امّا توجه به این حقیقت كه این مشكلات طاقت فرسا و آزمایش‌های الهی چه آثاری را به دنبال دارد؛ سبب افزایش پایداری انسان می‌شود. پس اهمیت این موضوع در این است كه وقتی آدمی دریافت كه خداوند او را رها نكرده و پیوسته در معرض آزمون الهی است؛ همواره مراقب اندیشه‌ها و اعمال و رفتار خود است و از ارتكاب هر آن چه ناخوشایند خداوند است خودداری می‌كند و همین مسئله در اخلاق و تربیت روح آدمی تأثیر بسزایی خواهد داشت. ناآگاهی به سنّت ابتلاء به خصوص آثار تربیتی آن فرد را در سختی‌ها دچار یأس وناامیدی ودرخوشی‌ها دچار غرور می‌كند كه هر دو سبب سقوط و گمراهی انسان می‌شود. در جامعه دیده می‌شود افرادی در برابر حوادث زندگی دست به خود كشی می‌زنند و یا دچار اضطراب و هیجان‌های روحی می‌شوند در حالی كه اگر عوامل موفقیت در آزمایش‌های الهی و آثار آن را بدانند هرگز دچار ناامیدی نمی‌شوند.
1-3. هداف وفوائد تحقیق
از آن‌جا که سنت ابتلاء در همه زمان‌ها و مکان‌ها جاری می‌باشد و نیز در کتاب‌های اخلاقی بر تزکیه اخلاقی تاکید بسیار شده است؛ لازم است که این موضوع در کتاب و سنت بررسی گردد و پژوهش‌های دقیق و همه سویه نسبت به آن انجام گیرد. شناخت آثار ترتبیتی ابتلاء بر تزکیه اخلاقی و اثری که تزکیه اخلاقی در برخورد با ابتلائات و آزمایش‌های الهی و موفقیت در آن‌ها دارد، هدف این پژوهش است، چرا که آزمون الهی همه ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی همگی در معرض آزمون الهی هستند، بنابراین لازم است که این سنت الهی و آثار آن را بشناسیم تا با این شناخت قوانین ثابت جاری بر هستی و آثار مترتب بر آن بتوانیم بیش از پیش برنامه زندگی خود را خدایی کنیم و از این قوانین در جهت سعادت دنیایی و اخروی خود و سایر انسان‌ها بهره بگیریم.
1-4. پرسش‌های تحقیق
1-4-1. سوال اصلی
تاثیر متقابل ابتلاء و تزكیه اخلاقی بر یکدیگر چیست؟
1-4-2. سوالات فرعی
1- تعریف ابتلاء و جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن چیست؟
2- تعریف تزكیه اخلاقی جایگاه و هدف، عوامل و آثار آن کدام است؟
3- ارتباط ابتلاء با شر چیست؟
4- مسئله شرور چگونه قابل توجیه است؟
1-5. فرضیه‌های تحقیق
میان ابتلا و تزكیه اخلاقی رابطه‌ای دوسویه برقرار است و هركدام بر دیگری اثرگذار است.
1- ابتلاء در اصطلاح به معنای امتحان و آزمایش کردن است. ابتلاء سنّت دائمی و فراگیر است. هدف ابتلاء کمال انسانی و قرب الهی می‌باشد.
2- تزکیه در اصطلاح علم اخلاق عبارت از پاک کردن و پیراستن نفس از نقایص و صفات رذیله و آراستن آن به صفات پسندیده و کمالات نفسانیه است.. تزکیه هدف بعثت انبیاء است و نیز رستگاری در گرو تزکیه است بنابراین تزکیه جایگاه مهمی در همه ادیان خصوصاً دین اسلام دارد. عوامل متعددی برای تزکیه اخلاقی در دین اسلام وجود دارد که می‌توان از تکالیف شرعی به عنوان نمونه نام برد. مهم‌ترین اثر تزکیه اخلاقی رستگاری است.
3- برخی از دانشمندان غربی ابتلا را مساوی با شر می‌دانند. اینان وجود شرور در عالم را دستاویز انکار خدا و یا یکی از صفاتش، می‌کنند.
4- هیچ شری، در عالم وجود ندارد، عدم‌ها و نیستی‌ها به نوبه خود مقدمه هستی‌ها و خیرات و کمالات‌اند، شرور به نوبه خود مقدمه و پله تکامل اند.
1-6. روش تحقیق
1-6-1. نوع روش تحقیق
این پژوهش توصیفی و به لحاظ نگرش بنیادی و نظری می‌باشد و همچنین توسعه محور است.
1-6-2. روش گرد آوری اطلاعات
جمع آوری مطالب و اطلاعات آن بر اساس روش اسنادی و كتابخانه‌ای انجام شده است.
1-6-3. ابزار گردآوری اطلاعات
مهم‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از: فیش برداری از آثار مكتوب از قبیل كتاب، مقاله، استفاده از بانك‌های اطلاعاتی و نرم افزارها.
1-6-4.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه وتحلیل اطلاعات شامل گرد آوری اطلاعات، تنظیم فیش‌ها، تحلیل فیش‌هاست به اینصورت كه با مطالعه قرآن كریم، برخی از آیاتی كه به گونه‌ای بیانگر سنت ابتلا هستد استخراج شده است و پس از طبقه بندی موضوعی به تفاسیر و كتاب‌های مختلفی كه به نحوی با موضوع در ارتباط بود مراجعه شده است.
1-7. مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
محدودیت زمانی تنها محدویت آزار دهنده در طول مسیر تهیه این تحقیق بود و بقیه مشکلات با تلاش بیشتر قابل حل بود.
1-8. ساختار و سازمان دهی تحقیق
این نوشتار برخی از جنبه‌های ابتلا و تزکیه اخلاقی را در چهار فصل ارائه می‌کند:
فصل اول: به بیان کلیات پرداخته و در آن عناوین نه گانه طرح تحقیق مطرح شده است.
فصل دوم: به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته است و نیز به فلسفه و اهداف ابتلاء اشاره شده است. همچنین به بررسی مسئله شر در جهان هستی و شبهات مطرح شده در آن باب، پرداخته شده است و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها انسان‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم: که تزکیه اخلاقی، شناخت و مبانی آن، نام دارد نیز به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن بررسی و نیز ابزار تزکیه و موانع تزکیه اخلاقی با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است.
فصل چهارم: که رابطه ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد به بررسی تأثیر دوسویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده است که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس انسان که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار فردی و اجتماعی می‌شود پرداخته شده است و در ادامه به بررسی رابطه تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.
1-9. پیشینه‌ی موضوع تحقیق
قدیمی‌ترین مكتوبات در موضوعات قرآنی مربوط به سنن الهی است شیخ صدوق در كتاب «التوحید» در باب قضاء و قدر به طور مختصر به این موضوع پرداخته است. در ادیان گذشته نیز این موضوع مطرح بوده است ودركتاب‌های مقدس..............................

 

فهرست منابع
* قرآن كریم، مترجم: حسین انصاریان، قم، اسوه، 1383ش.
* قرآن كریم، مترجم: محمد مهدی فولاد وند، تهران، دارالقرآن الكریم،1415ه.ق.
* قرآن كریم، مترجم: مهدی الهی قمشه ای، قم، دانش، 1384ش.

منابع فارسی
1-آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری برغرر الحكم ودرر الكلم، تهران: دانشگاه تهران، 1366 ش.
2-آموزگار، محمد حسن، اسلام و تزکیه نفس، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی، 1375 هـ. ش، چاپ اول.
3-ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، مترجم: صادق حسن زاده، قم، ناشر فكر آوران، 1384 ش.
4-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كمال الدین وتمام النعمه، مترجم: منصور پهلوان، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1386 ش.
5-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، امالی، مترجم: كریم فیضی، قم، تهذیب، 1386 ش.
6-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، من لا یحضره الفقیه، مترجم: علی اکبر غفاری و محمد جواد غفاری و صدر بلاغی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: شر صدوق، بی تا.
7-ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف علی قتلی الطفوف، مترجم: احمد فهری زنجانی، تهران، جهان، 1348 ش.
8-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اللهوف علی قتلی الطفوف، مترجم: محمد لك علی آبادی، قم، هنارس، 1384 ش.
9-اژیه، علی اكبر، صبر ازدیدگاه قرآن، قم، شفق، بی‌تا.
10-اسمایلز، ساموئیل، اخلاق................................
.....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 36000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 36000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+