سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» آداب دعا از منظر قرآن و سنّت

توسط: pardazesh در 7-11-1394, 09:43 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1109

چكیده:
ارتباط با خداوند راههای متعددی دارد كه یكی از شاخص ترین آنها دعا می باشد و چنانكه هر امری آداب و شرایط خاص خود را ایجاب می كند ، این موضوع نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هدف اصلی این پایان نامه كه با عنوان آداب دعا از منظر قرآن و سنّت می باشد آشنایی با آداب و شرایط دعا و شناساندن شیوه‌ی ارتباط با خدا و ادب رویارویی با پروردگار وهمچنین برخی نكاتی دیگر كه رعایت آنها در تكمیل دعا و نیكو كردن آن نقش اساسی دارند ؛ و بهترین منبع برای آشنایی هر چه بهتر با جزئیات این امر قرآن ، كتاب مقدّس آسمانی و سیره‌ی عملی انبیاء الهی و ائمه اطهار (ع) می باشد . به همین منظور در فصل اول از بررسی جمیع معانی لغوی می‌توان گفت كه دعا به معنی خواندن وندا آمده است و ادب دعا چیزی است كه مردم ادیب آن را فرامی گیرند ، چون آنها را به نیكی ها فرا می خواند و از زشتی بازمی‌دارد و در اصطلاح عبارت است از هیأت زیبا و پسندیده‌ای كه چه از نظر شرع و چه از نظر عقل سزاوار است بر طبق آن داده شود و در ادامه ضمن بررسی واژگان قریب المعنی ، به ادب دعا از دیدگاه قرآن و روایات و بزرگان دین نیز اشاره اجمالی داشته و ارتباط هر یك از آنها را متذكّر شده ایم . در فصل دوم كه با عنوان آداب و شرایط استجابت دعا مطرح است كه رعایت هر یك از عناوین مطرح شده در آنها چه از نظر باطنی نظیر اخلاص و خوف و رجاء توأم با اقرار به گناه و چه از نظر ظاهری مثل مكان (مسجد، كعبه) و در زمان (هنگام اذان و اقامه ،نزول باران ) از اهمیت خاصی برخوردار است .فصل بعدی كه باعنوان پیامبران الهی و آداب دعا تنظیم یافته به چگونگی و سیره‌ی عملی و نظری انبیاء الهی در كیفیت دعا كردن پرداخته و آدابی نظیر نسبت دادن هرگونه كوتاهی به خود و بذل و بخشایش به خدا، طلب بخشایش به مؤمنین ، تلاش در جهت جلب رحمت الهی و اظهار نهایت درجه فقر و نیاز خویش به رحمت پروردگار را ، مورد تأكید قرار داده است و بالاخره در فصل پایانی كه ادب دعا در محضر خداوند است لزوم پایبندی به جایگاه طرف مقابل دعا و خوش گمانی به قبولی آن و نیز توأم ساختن آن با صدقه و صلوات همراه با طهارت جسمی و روحی و عمومیت دادن به آن و غیره مطرح و از زوایای متعددی بررسی شده است.

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مساله 3
سوالات تحقیق 3
هدف تحقیق 6
پیشینه ی تحقیق 6
روش تحقیق 8
اهمیت تحقیق 8
فصل اول: تبیین واژگان و اصطلاحات
1-1) معنای آداب در لغت 11
2-1) معنای اصطلاحی آداب 13
3-1) كاربردهای قرآنی آداب 14
4-1) واژگان مرتبط با آداب 15
1-4-1) واژه های قریب المعنی 15
1-1-4-1) تعظیم 17
2-1-4-1) توقیر 18
3-1-4-1) تكریم 19
5-1) ادب از منظر قرآن 21
6-1) ادب از منظر روایات 22
7-1) اهمیت ادب از نگاه بزرگان 23
8-1) اقسام ادب 23
9-1) فراگیری ادب 23
10-1) آثار ادب 23
1-10-1) پوشش ضعفها 24
2-10-1) كم شدن لغزشها 24
3-10-1) حسن خلق 24
11-1) معنای لغوی دعا 24
12-1) دعا در اصطلاح 25
13-1) مفهوم دعا در كاربرد قرآنی 27
14-1) واژگان مرتبط با واژه دعا 31
1-14-1) ندا 31
1-1-14-1) ارتباط ندا با دعا 32
2-1-14-1) فرق دعا و ندا 32
2-14-1) سؤال 33
1-2-14-1) ارتباط سؤال با دعا 34
2-2-14-1) تفاوت دعا و سؤال 34
3-14-1) تضرع 35
1-3-14-1)ارتباط تضرع با دعا 36
4-14-1)جئر 36
5-14-1)استغاثه 37
1-5-14-1)ارتباط استغاثه با دعا 38
6-14-1) ذكر 39
نتیجه مبحث 40
فصل دوم:آداب و شرایط استجابت دعا
مقدمه 43
1-2) اعتراف به منشاء الهی توفیق دعا 43
2-2) اقرار به گناه 46
3-2) اقامه ی نماز قبل از دعا 48
4-2) اقرار و اظهار ایمان و اسلام 49
5-2)اظهار اطاعت از دستورات الهی 52
6-2)خوف و رجاء 54
7-2) ضرورت اخلاص در دعا 57
8-2) اقرار به علم و حکمت خداوند 58
9-2)اهتمام به زمان در دعا 60
10-2) اهتمام به مکان در دعا 63
11-2) احوال دعا 65
نتیجه مبحث 67
فصل سوم: پیامبران الهی و آداب دعا
مقدمه 70
1-3) دعای حضرت آدم (ع) 70
2-3) دعای حضرت نوح (ع) 71
3-3) دعای حضرت ابراهیم (ع) 73
4-3) دعای حضرت عیسی (ع) 76
5-3) دعای حضرت موسی(ع) 77
6-3) دعای حضرت شعیب(ع) 80
7-3) دعای حضرت سلیمان (ع) 81
8-3) دعای حضرت زكریا (ع) 84
9-3) دعای حضرت ایوب(ع) 85
10-3) دعای حضرت یعقوب(ع) 88
11-3) دعای حضرت یوسف(ع) 90
12-3) دعای حضرت یونس(ع) 94
13-3) دعای پیامبر اكرم (ص) 96
نتیجه مبحث 100
فصل چهارم : ادب دعا در محضر خداوند
مقدمه 102
1-4) لزوم رعایت آداب دعا 103
2-4) آداب باطنی دعا 105
1-2-4) دعا با توجه 106
2-2-4) دعا با قلب پاك 107
3-2-4) دعا همراه خوف و رجاء 107
4-2-4) دعا با حال ذلت و گدایی 108
5-2-4) خوش گمانی به خدا(حسن ظن) 109
6-2-4) اصرار در دعا 111
3-4) آداب ظاهری دعا 113
1-3-4) آداب قبل از دعا 113
1-1-3-4) گفتن بسم الله 113
2-1-3-4) حمد و ثنا 114
3-1-3-4) صدقه دادن 117
4-1-3-4) صلوات 117
5-1-3-4) طهارت جسمی و روح 119
4-4) آداب همراه دعا(آداب در حال دعا) 120
1-4-4) دستها را به سوی آسمان بلند كردن 120
2-4-4) عمومیت دادن به دعا 122
3-4-4)پنهانی دعا كردن 124
4-4-4) دعای جمعی 125
1-4-4-4) دنباله گوینده آمین در دعا شریك است 126
5-4-4)با تأنی دعا كردن 126
6-4-4) اظهار خشوع 128
7-4-4) گریه در حال دعا 129
8-4-4) انگشتر فیروزه یا عقیق در دست راست كردن 131
9-4-4)واسطه قرار دادن اهل بیت علیهم السلام 133
5-4) آداب بعد از دعا 135
1-5-4) دست بر سروصورت كشیدن 135
2-5-4) ختم كردن دعا با صلوات 136
3-5-4)ذكر ماشاءالله لا قوة الا بالله العلی العظیم 137
4-5-4) دعا كننده بعد از دعا بهتر از قبل باشد 138
6-4) آداب دعا در همه حال 139
1-6-4) عمل صالح 139
2-6-4)امر به معروف و نهی از منكر 141
3-6-4)شكر نعمت 143
4-6-4) لقمه ی حلال 144
نتیجه مبحث 146
نتیجه گیری كلّی 148
منابع و مآخذ 150
چكیده انگلیسی 157

 

 

بیان مسأله
دعا دارای آداب و شرایطی است در آموزه های دینی ما به آن اشاره گردیده است كه با توجه به آن آداب و شرایط و تفكر در محتوای متعالی و دل انگیز دعاها و مناجات هایی را كه اولیای خداوند بر زبانشان جاری گشته ، اهل دل درك می كنند كه آن دعاها و نجواهای عاشقانه با خدا با رعایت آداب و شرایط تا چه حدی روح و جان آدمی را تهذیب كرده و ایجاد امیدواری و تلاش و كوشش در رسیدن به مطلوب مؤثر است از این رو در این رساله به تفصیل ، به آداب و شرایط دعا كه پاره ای مربوط به مقبولیت و درستی دعا و بخش دیگر مربوط به كمال و تمامیت و آراستگی آن همراه با ذكر برخی موانع و بازدارنده از اجابت و برآورده شدن نیازها پرداخته می شود در حقیقت این پژوهش در صدد ارائه پاسخ به این سؤالات است كه دعا و آداب آن از منظر قرآن و سنت چگونه تبیین شده است و همچنین آداب ظاهری و باطنی دعا در اجابت دعا تأثیر دارد و این آداب از سوی دعاكننده باید رعایت شود یا خیر. و لذا هدف از ارائه این موضوع آشنا شدن با آداب و مقارنات دعا است تا اینكه بتوان در پرتو نگاه قرآن و سنت نسبت به این مسأله عوامل و شرایط آن پی برد و با بهره گیری از آداب دعای انبیاء از خاك به افلاك رسید.
سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی
- دعا و آداب آن در قرآن و سنت چگونه تبین شده است؟
سؤالات فرعی
1- آداب ظاهری دعا چه تأثیری در اجابت دعا دارد؟
2- آداب باطنی دعا چه تأثیری درمقبولیت دعا دارد؟
3- دعا كننده باید دارای چه شرایطی بوده و چه آدابی را رعایت نماید؟


جواب سؤال اصلی:
دعا در فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) فقط یك درخواست خشك و بی روح نیست بلكه باید گفت دعا باطن قرآن است دعا رابطه ی معنوی میان خالق و مخلوق ورشته ی پیوند میان عاشق و معشوق است دعا روی آوردن بنده ی فقیر، محتاج به درگاه خداوند بی نیاز و مشتاق است چنانكه فرمود: اگر به درگاه من نیایید و از من چیزی درخواست نكنید به شما توجهی
........................................

 

 

شرط دوم این است كه خدای خود را به وصف بی نیازی مطلق بشناسد و بداند كه خدا بر اسرار درونی او آگاه و در برآوردن نیازهای او تواناست و هیچ چیز در برابر قدرتش مانع نخواهد بود و شرط سوم آن است كه بداند خداوند متعال از همه كس به او نزدیك تر است شرط چهارم داشتن اخلاص در دعا است یعنی فقط خدا را بخواند و كس دیگری را شریك او قرار ندهد و شرط پنجم آن است که خواسته اش طلب حقیقی باشد نه آنچنان که امری را طلب کند ولی آنگاه كه نصیب او شد از آن صرف نظر كند و شرط ششم دعاكننده ادب است یعنی با خضوع و رعایت جوانب بندگی دست به دعا بردارد و بهترین ادب عبودیت ندیدن خود و اعتراف به كوتاهی و تقصیر در درگاه الهی است همچنان كه روش انبیا و امامان چنین بوده است شناخت آداب دعا و انجام شرایط آن در اثر بخشی دعا و استجابت آن مؤثر است ، علاوه بر طهارت باطنی ، طهارت ظاهری نیز از آداب دعا به شمار می رود . و همچنین تغذیه از حلال و پرهیز از حرام و صدقه دادن و مداومت بر فرایض نیز از آداب دعا و شرایط استجابت آن است.

هدف تحقیق
هدف اصلی از نگارش این رساله آشنایی با آداب و شرایط دعا و شناساندن شیوه سخن گفتن و ادب ورویارویی با خدا و نیز پاره ای از آداب كه نگاهداشت آنها در تكمیل دعا ونیكوكردن آن نقش اساسی دارند با تكیه بر آیات الهی و روایات ائمه معصومین(ع) و گفتار علمای اخلاق به بیان آنها پرداخت و راهكارهایی را ارائه كرد.

پیشینه تحقیق
بعد از مطالعه كتب نوشته شده در خصوص موضوع تحقیق یا موضوعات مرتبط با آن ، مشخص گردید شرایط و آداب دعا به طور جدی مورد توجه واقع نشده و در نتیجه كارهای مهمی در این زمینه صورت نگرفته است این موضوع به طور پراكنده در لابه لای بحثهای علوم قرآن در بعضی كتب روایی و اخلاق مورد بحث قرار گرفته است و گاهی هم در تفاسیر، ذیل برخی آیات چون آیه 77 سوره فرقان و آیه های آخر سوره مائده ذكری از آن به بیان آمده است.
مهمترین كتاب در این موضوع عده الداعی ، نجاح الساعی (ابن فهد حلی) كه توسط محمد حسین نائیجی به ترجمه درآمده است كه در باب چهارم تحت عنوان كیفیت دعا به اقسام آداب دعا پرداخته شده است.
و كتاب دیگر اسرار خاموشان (شرح صحیفه سجادیه) كه توسط محمد تقی خلجی به شرح و توضیح مطالب آن پرداخته شده است كه در این كتاب مفهوم و آداب و شرایط و استجابت آن به نگارش درآمده است.
كتاب دیگری كه مقداری به شرایط و آداب دعا پرداخته مفتاح الفلاح شیخ بهایی كه در مقدمه آن به بحث پرداخته است.
كتاب دیگر میزان الحكمه كه توسط محمدی ری شهری به نگارش درآمده و در جلد 4 آن احادیث مربوط به آداب دعا و برخی شرایط و آداب دعا گردآوری شده است.
كتاب كافی منبع دیگری است كه توسط كلینی به نگارش درآمده و در جلد 4 ترجمه سید جواد مصطفوی تحت عنوان كتاب دعا در ابواب مختلف به بحث پرداخته است.
كتاب دیگر بحارالانوار كه توسط علامه مجلسی به نگارش درآمده و در جلد 90 و 91 آن به روایات و احادیث مربوط به دعا اشاره گردیده است.
و در كتابهای دیگری چون معراج السعادة احمد نراقی و اخلاق سید عبدالله شبر نیز مقداری به بحث آداب پرداخته شده و مباحثی را مطرح كرده اند.
با جستجوی فراوان در سایت های مختلف پایان نامه هایی تحت عنوان آداب دعا از منظر قرآن و سنت یافت نگردید ولی پایان نامه هایی به این مضمون وعناوینی شبیه به این به نگارش درآمده است و مقالاتی كم و بیش مرتبط با این موضوع نیز نوشته شده كه به ذكر سه مورد آن می پردازیم:
1- آداب دعا نویسنده محمود لطیفی نشریه نامه جامعه شماره پنجم
2- آداب دعا منابع مقاله ترجمه تفسیر المیزان جلد 15 طباطبایی ، سید محمد حسین
3- آداب دعا منابع مقاله مجله مشكوه رضا وحدتی


روش تحقیق
در این رساله از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی از نوع اسنادی بهره گرفته شده است و از منابع قابل استناد ، آداب دعا در قرآن و روایات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و با مراجعه به منابع اولیه و اصلی تحقیق شامل : قرآن كریم ، تفاسیر و احادیث و كتب اخلاقی ، لغت و همچنین كتب معتبر تألیف شده در این مورد ، و فیش برداری از مطالب مهم و ضروری ، و فراهم آوردن مجموعه فیش ها و فصل بندی به صورت رایانه ای جمع بندی و استدلال شده و به صورت مدون ارائه گردیده است.

اهمیت تحقیق
آداب دعا موضوعی بسیار مهم و اساسی در زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست در كتاب خدا ـ قرآن ـ و سنت از آن بحث شده است لذا می توان ادعا كرد كه ما با نیایش و مناجات و رعایت آداب آن می توانیم به فراخنای عالم هستی راه یابیم و به خالق خویش تقرّب جوئیم.
با مراجعه به آیات قرآن و تفسیر و احادیث................................

 

 

بسیاری از مردم آگاهی چندانی از آداب دعا در زندگی ندارند حتی تصور می كنند كه انسان باید از خداوند چیزهایی بطلبد كه از دیگران ساخته نیست؛ اما این یك تصور باطل است در حالی كه رعایت آداب دعا موجب كمال دعا و رفعت مرتبه و فزونی تأثیرگذاری آن می شود اما چنان نیست كه اصل پذیرش و تأثیرگذاری دعا به آن منوط باشد.
ما می توانیم در مسائل آموزشی و تربیتی با بهره گیری از اقیانوس بیكران قرآن و سنت درباره دستورات خاص و رعایت مقرراتی برای دعا استفاده فراوان ببریم.

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 

تبین واژ گان و اصطلاحات

 

 


1-1) معنای آداب در لغت:
واژه ادب از كلماتی است كه معنی آن همراه با تحوّل زندگی قوم عرب تغییر یافته و پی درپی معانی نزدیك به هم پیدا كرده است در مورد آداب معانی متعددی بیان شده است كه به اختصار به مواردی از آنها اشاره می گردد:
در فرهنگ نفیسی چنین مطرح شده كه ادب از زبان عربی گرفته شده و به معنای تعظیم و تكریم و احترام و وقارنیز می باشد و همچنین در آنجا به معانی دیگری نیز از قبیل «به مهمانی فراخواندن ، زیركی ،نگاه داشت حد هر چیز، علمی كه بدان شخص خود را از خلل در كلام نگاه دارد، لطافت و نیكویی لیاقت و شایستگی و معرفت آمده است.» (نفیسی ، 1/141)
در مقاییس اللغة ادب چنین تعریف شده: «الأدبُ أن تَجَمعَ النّاسُ الی طَعامَكَ وَ هِی المَأدبُةُ وَ الأدب الداعی»
ادب آن است كه مردم را بر سر سفره غذا گرد آوری ، و چنین سفره ای را مأدبه گویند و ادب میزبان و مهماندار است (ابن فارس ،1/74) .
ابن منظور آورده است: «ادب الذی یتأدّبُ به الأدیبُ مِن النّاسِ ، سُمّْی اَدَباً لُأَنَّهُ یادُب الی المحامد وَینهاهم من المقابح واصل الادب الدُّعاءُ»
ادب چیزی است كه مردم ادیب آن را فرا می گیرند برای این گفته اند ادب ، چون مردم را به نیكی ها فرا می خواند و از زشتی ها بازشان می دارد و اصل ادب به معنای دعا كردن است (ابن منظور ،1/260) .
و در المنجد نیز آمده است: «ادب علمی است كه بوسیله آن انسان از خلل گفتاری و نوشتاری در كلام عرب دور می شود كه همان علوم عربیه از جمله صرف ، نحو، معانی، بیان بدیع وغیره می باشد» (رحیمی نیا/5) .
و در تهذیب اللغه نیز چنین آمده است:
«واژه ادب به معنای دعوت كردن می باشد و به قولی غذایی كه مردم بر آن دعوت می شوند كه هم معنای دعوت كردن و هم به معنای خود غذاست و ادبی كه مردم ادیب فرا می گیرند را ادب گفته اند» (ازهری ،1/133).
...................................................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 28000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 28000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+