سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» کسب روزی حلال و تاثیر آن بر تربیت فرزندان

توسط: pardazesh در 11-11-1394, 13:55 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1899

توجه به کسب مال مشروع جهت كسب لقمه حلال و اجتناب از لقمه حرام از خواسته هاي اكيد اسلام است. در فقه اسلامي به تفصيل در مورد كسب حلال و حرام بحث شده و بابي در فقه به نام مكاسب و خريد و فروش باز شده كه شرايط ورود به كسب و تجارت را مورد توجّه قرار داده تا مؤمنان به كسب حرام نيفتند.در آموزه هاي ديني به آثار و پيامد هاي حلال و حرام پرداخته شده است؛ از جمله اينكه لقمه حلال موجب پاكيزگي و قبولي اعمال در سير تكاملي شخصيت و تربيت فرزند است. و در طرف مقابل لقمه حرام، سير تربيتي فرزند را با مشكل اساسي روبرو مي كند. در این پايان نامه ابتدا مباحثي چون مفهوم شناسي حلال و حرام و آثار آن دو، وظيفه انسان در كسب روزي پاكيزه، شخصيت و تربيت بیان شده و در پايان به عامل مهم وتاثیر گذار در تربیت فرزند؛ يعني نقش غذای حلال و حرام و آثار آن در تربیت فرزند پرداخته شده است.

كليد واژگان: حلال ، حرام ، شخصيت ، تربيت کسب روزی حلال تحصیل مال مشروع

 

 

165صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- طرح موضوع .2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3- اهداف تحقیق 3
1-4- پیشینه ی تحقیق 4
1-5- روش تحقیق 5
1-6- سؤالات تحقیق 5
1-7- فرضیه های تحقیق 5

فصل دوم : یافته های تحقیق
2-1- مفهوم شناسی حلال 7
2-1-1- حلال در لغت 7
2-1-2- حلال در اصطلاح قرآن 7
2-1-3- اوصاف رزق حلال 8
2-1-3-1- رزق معلوم 9
2-1-3-2- رزق طيب 13
2-1-3-3- رزق حسن 15.
2-1-3-4- رزق كريم 17.
2-1-4- ارزش كسب حلال و لقمه پاكيزه 19
2-1-5-ويژگيهاي رزق حلال 21
2-1-6- آثارو پيامدهاي كسب حلال 22.
2-1-6-1- بهره مند شدن از عنايات الهي 23.
2-1-6-2- مستجاب شدن دعا 24
2-1-6-3- توفيق از جانب خدا 27.
عنوان صفحه

2-1-6-4- برخوردار از منزلت ويژه نزد خدا 27
2-1-6-5- ورود در قيامت بت چهره اي نوراني 27.
2-2- مفهوم شناسی حرام 28
2-2-1- حرام در لغت 28
2-2-2- حرام در اصطلاح قرآن 28
2-2-3- اقسام حرام 29
2-2-3-1- حرام ذاتي 30
2-2-3-2- حرام غير داتي 31.
2-2-4- غذاهاي حرام 31
2-2-4-1- ربا 34
2-2-4-2- رشوه 36.
2-2-4-3- كم فروشي 37
2-2-4-4- دزدي 38
2-2-4-5- خيانت 39
2-2-4-6- مال يتيم 40
2-2-5- آثار سوء حرام خواري 41
2-2-5-1- آثار فردي لقمه حرام 41
2-2-5-1-1- بي بركتي اموال 42
2-2-5-1-2- عدم پذيرش عبادات 42
2-2-5-1-3- عدم استجابت دعا 42
2-2-5-1-4- قساوت قلب 43
2-2-5-2- آثار اجتماعي لقمه حرام 44
2-3-انسان و طلب روزی 45
2-3-1- مقدمه 45
2-3-2- گستردگی و تنگی روزی 46
2-3-2-1- عوامل افزایش روزی 49
2-3-2-1-1- كار و تلاش 49
2-3-2-1-2- دعا كردن 51
2-3-2-1-3- توكل 53
2-3-2-1-4- تقوا و درستكاري 54
عنوان صفحه

2-3-2-1-5- شكر و سپاسگذاري 55
2-3-2-1-6- انفاق 55
2-3-2-1-7- استغفار 56
2-3-2-2- عوامل كاهش روزي 57
2-3-2-2-1- گناه 57
2-3-2-2-2- كفر و ناسپاسي 57
2-3-2-2-3- رسيدگي نكردن به محرومان 57
2-4-شخصیت و ابعاد آن 58
2-4-1- تعریف شخصیت 58
2-4-2- عوامل تأثیر گذار بر شخصیت 62
2-4-2-1- وراثت 62
2-4-2-1-1- تأثیر عامل وراثت از دیدگاه اسلام 63
2-4-2-2- محیط 64
2-4-3- نظریه های شخصیت از دیدگاه روانشناسی 66
2-4-3-1- نظریه زیگموند فروید 67
2-4-3-2- نظریه آدلر 68
2-4-3-3- نظریه کارن راجرز 69
2-4-3-4- نظریه ابراهام مزلو 70
2-4-3-5- نظریه مکتب اگزیستانسیالیست 70
2-4-3-6- نظریه اسلام در باره شخصیت 71
2-4-4- ابعاد شخصیت و نحوه تکامل آنها از نظر اسلام و روانشناسی غرب 74
2-4-4-1- ابعاد شخصیت از دیدگاه اسلام 83
2-4-5- تکامل شخصیت از دیدگاه اسلام بر اساس نظریه فطرت گرایی 84
بخش پنجم: تربيت و ابعاد آن 88.
2-5-1- تعريف تربيت 88
2-5-1-1- تربيت در لغت 88
2-5-1-2- تربيت در اصطلاح 89
2-5-2- عوامل تاثير گذار بر تربيت 90
2-5-2-1- تغذيه 90
2-5-2-1-1- اهمیت و نقش تغذیه در بعد مادی و معنوی فرزند 90
عنوان صفحه

2-5-2-2- اراده 93
2-5-3- رويكردهاي رايج در تربيت 94
2-5-3-1- رويكردهاي ديني در تربيت 94
2-5-3-2- رويكردهاي سكولار در تربيت 96
2-5-3-3- رويكرد اسلامي در تربيت ارزش ها 99
2-5-4- اهداف تربيت 102
2-5-4-1- اهداف تربيت ليبرالي 102
2-5-4-1-1- آموزش و پرش همگاني 102
2-5-4-1-2- آموزش و پرورش مدني 103
2-5-4-1-3- آموزش عملي و كاربردي 103
2-5-4-1-4- تربيت انسان آزاد و خودگردان 103
2-5-4-1-5- پرورش عقل 104
2-5-4-2- اهداف در تربيت اسلامي 104
2-5-4-2-1- دست يابي به حيات طيبه 104
2-5-4-2-2- نيل به مقام عبوديت و قرب 105
2-5-4-2-3- پرورش روحيه اعتدال 106
2-5-4-2-4- تربيت انسان عاقل و عالم 106
2-5-4-2-5- مسئوليت پذيري 106
2-5-5- مقايسه ي رويكرد اسلامي با رويكرد هاي رايج 107
2-5-6- مباني تكامل تربيت از ديدگاه اسلام 110
2-5-6-1- عقلانيت خردورزي 110
2-5-6-2- جهت گيري ارادي در اداي تكليف 110
2-5-6-3- اعتدال 110
2-5-6-4- علم آموختن 111
2-5-6-5- اعتقاد به خدا و ياد مرگ 111
2-5-6-6- عبادت 111
2-5-6-7- استفاده از مربيان كامل 112

فصل سوم: تأثیرات لقمه حلال و حرام بر ابعاد شخصیتی، تربيتي فرزند
3-1- اهمیت و نقش تغذیه در بعد مادی و معنوی 116
عنوان صفحه

3-2- تأثیر غذای حلال و حرام در نطفه و جنین 119
3-3- تأثیر غذای حلال و حرام در دوران شیرخوارگی 120
3-4- غذاها و نوشیدنیهای حرام و آثار آن 121
3-4-1- غذاهای حرام 121
3-4-1-1-میته 123
3-4-1-2-دم 128
3-4-1-3-لحم الخنزیر 131
3-4-1-4-«ما اهل به لغیر الله 136
3-4-2- نوشیدنی های حرام 138
3-4-2- 1-خمر 138
3-5- غذاهایی که از راه نامشروع کسب می شود 146
3-5-1-ربا 147
3-5-2-رشوه 152
3-5-3- کم فروشی 156

نتیجه گیری 161

فهرست منابع و مآخذ 162

 

 

 

مقدمه


1-1-طرح موضوع

انسان مسلمان موظف است در آنچه بدست می آورد دقت نماید چرا که هر چه بدست می آید و وارد زندگی انسان می شود با واسطه و یا بدون واسطه، در غذای انسان وارد می شود و در درون شکم انسان جای می گیرد در حالی که از این سه حالت بیرون نیست:
الف – لقمه حلال که در تعالیم اسلامی مقدمه عمل صالح شمرده شده است
ب – لقمه حرام که همانند آب آلوده که جسم را بیمار می کند، جان آدمی را آلوده می سازد و هنگامی که جان انسان آلوده گشت نه تنها هیچ عبادت و دعایی از انسان مورد قبول واقع نمی شود، بلکه ناخواسته در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.
ج – لقمه شبهه ناک که دستور اسلام این است که انسان به غذا یا مال شبهه ناک نزدیک نشود چرا که نزدیک شدن به پرتگاه معصیت و حرام احتمال پرت شدن را افزایش می دهد.
بسیاری از تاثیرات غذا از دید ظاهری دانشمندان مخفی مانده است، چرا که هر چیزی با درک مادی انسان و آزمایشات، قابل مشاهده و بررسی نیست. یکی از این موارد تاثیر لقمه حلال و حرام بر وجود انسان و به تبع آن بر وجود فرزندان از طریق تاثیر لقمه در دوران حاملگی یا پس از آن می باشد.
در ادیان الهی، بالاخص دین خاتم النبیّین(صلی الله علیه و آله) اسلام ، همین امور باطنی به تفصیل بیان شده است. استخراج آیات و روایات مبین موضوع و نظام بندی آیات مستخرجه در جهت رساندن پیام تحقیق با استفاده از کتب معتبر از اهداف تحقیق است.

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

نیاز به غذا از جمله امور فطری و غریزی انسان است. آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که این نیاز چگونه و از چه راهی برآورده شود؟ چرا که تاریخ نشان می دهد که این نیاز و عواملی که رسیدن به آن را میسّر می سازد، سرنوشت بسیاری از افراد را تغییر داده است. دین مبیت اسلام همانند ادیان گذشته، پیروان خود را به تاثیرات شگرف غذا در زندگی انسان آگاه ساخته است، مسئله ای که امروزه نیز برخی انسان ها از آن غفلت می کنند. تا قبل از دستورات روح بخش اسلام و حتّی پس از آن، باور نمی کردند که غذا علاوه بر " ویتامین " و " پروتئین " در مسائل روحی – روانی انسان نیز تاثیر داشته باشد. با گسترش مرزهای دانش بشری تاثیرات غذاها بر روحیات انسانی مورد توجّه دانشمندان قرار گرفت. آنها باور کردند که بسیاری از پدیده های اخلاقی به خاطر هورمون هایی است که غده ها تراوش می کنند و تراوش غده ها ارتباط نزدیکی با تغذیه انسان دارد.
در واقع می توان گفت یک لقمه نیز می تواند آثار خاصی را بر انسان بگذارد و از طرفی راه بدست آوردن غذا و چگونگی تهیه آن نیز تاثیرات بسیاری را در وجود انسان بر جای می نهد.
در این تحقیق با تکیه بر لقمه ی حلال و حرام ، تاثیر آن بر شکل گیری شخصیت و تربیت فرزند، تبیین می شود.


1-3- هدف تحقیق

هدف کلی : تأثیر روزی حلال بر رشد و شخصیت
اهداف جزئی :
1. بررسی ابعاد رشد شخصیت و مراحل آن
2. تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد جسمانی
3. تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد اخلاقی
4. تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد اجتماعی
5. تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد شناختی
6. تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد عاطفی
7. تأثیر لقمه حلال و حرام بر بعد معنوی


1-4- پيشينه تحقيق

با توجه به بین رشته ای بودن و به روز بودن عنوان پروژه که « لقمه حلال و حرام در آیات و روایات و تاثیر آن در شکل گیری شخصیت و تربیت فرزند » می باشد،هیچ کتابی با این عنوان به چشم نخورد.
از جمله کتاب هایی که با موضوعات کلی و نیز مرتبط با بخش هایی از موضوع این تحقیق به نگارش در آمده است می توان کتاب حلال و حرام در اسلام نوشته احسان قرضادی را نام برد. هرچند کتاب های متعددی در علوم اسلامی به بحث رزق و عوامل گسترش و کاهش و نقش انسان در طلب رزق پرداخته اند و همچنین در کتب روان شناسی به طور مفصل به بحث شخصیت پرداخته اند اما در هیچ کدام از رشته های مذکور به طور اخص به بررسی اثرات لقمه حلال و حرام و مخصوصاً تغذیه حلال و حرام بر ابعاد شخصیتی افراد نپرداخته اند.
تنها منبعی که تا حدودی شبیه به این موضوع می باشد ، مقاله ای است که در جلد اول کتاب مجموعه مقالات سومین همایش کشوری طب و قرآن با عنوان« بررسی تأثیر گوشت حاصل از ذبح حلال بر سلامت جسمی و روانی » توسط دکترسید محمد طباطبایی در بهار 1388 نگارش یافته است . علاوه بر این پایان نامه ای با عنوان « رزق در قرآن» در دانشکده علوم قرآنی شاهرود موجود است که با بیانی بسیار کلی مسأله رزق و مصادیق آن را مورد بررسی قرار داده و کوچکترین اشاره ای به آثار لقمه حلال و حرام که بحث اصلی و بنیادی این پروژه را تشکیل می دهد نکرده است.
در اين پايان نامه پرداختن به مساله لقمه و تاثير آن بر ابعاد مختلف شخصيت مورد توجه قرار گرفته است.
1-5- روش تحقيق

روش تحقیق در این پروژه روش توصیفی از نوع توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.


1-6- سؤالات تحقيق

سؤال اصلی : آیا نحوه تغذیه بر رفتار و کردار و فطرت انسان تأثیر دارد؟
سؤلات فرعی :
1. تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت جسمانی چگونه است؟
2. تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اخلاقی چگونه است ؟
3. تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اجتماعی چگونه است ؟
4. تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت عاطفی چگونه است ؟
5. تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت شناختی چگونه است ؟
6. تاثیر لقمه حلال یا حرام بر شخصیت معنوی چگونه است ؟


1-7- فرضيه تحقيق

1. لقمه حلال یا حرام بر شخصیت جسمانی تأثیر دارد.
2. لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اخلاقی تأثیر دارد.
3. لقمه حلال یا حرام بر شخصیت اجتماعی تأثیر دارد.
4. لقمه حلال یا حرام بر شخصیت عاطفی تأثیر دارد.
5. لقمه حلال یا حرام بر شخصیت شناختی تأثیر دارد.
6. لقمه حلال یا حرام بر شخصیت معنوی تأثیر دارد.

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 


یافته های تحقیق


2-1- مفهوم شناسی حلال

2-1-1- حلال در لغت
« حلال » از جمله مفاهیم قرآنی است که درباره ی آن معانی بسیاری ذکر کرده اند که به برگزیده ای از آن اشاره خواهیم کرد. حلال از ريشه ي حَلّ به معناي ، باز كردن است « وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي»(طه 27) گره از زبان من باز كن. حلول كه بمعنى نزول است اصل آن باز كردن بار وقت نزول است سپس در مجرّد نزول بكار رفته. مثل «وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى»‏(طه 81) هر كه غضب من بر او نازل شود حقّا كه سقوط كرده است.حلّ بكسر حاء بمعنى حلال استعاره از باز كردن گره (معنى اصلى) است مثل هذا «حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ»(نحل 116) پس حلال آنست كه از ممنوعيّت باز شده است.(قرشي،ج2، 1371ش،167 ).
ابن منظور محمد بن مكرم گفته: و الحِلُّ و الحَلال و الحِلال و الحَلِيل: نَقِيض الحرام.(ابن منظور،ج11،1404ق،167). راغب گويد: اصل طيّب آنست كه حواسّ از آن لذّت ميبرند و نفس از آن لذّت ميبرد. و پاك كردن را استطابه گويند كه پاك كردن چيزى سبب دلچسبى آنست. نقيض طيّب خبيث است.(راغب اصفهاني،ج1،1412ق، 527 )

2-1-2- حلال در اصطلاح قرآن
مراد از حلال و طيب بودن اين است كه رزق طورى باشد كه طبع بشر از آن محروم نباشد، يعنى طبع آدمى آن را پاكيزه بداند و از آن.............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 33000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+