سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تبيين زمينه های تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام

توسط: pardazesh در 29-01-1395, 13:17 | دسته: اخلاق و معارف, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1732

این پژوهش با هدف تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام انجام شده است و از نوع کیفی است که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. تحقیقات زیادی در زمینه تربیت و به خصوص تربیت اخلاقی در دوره کودکی انجام شده است که بیشتر بر چگونگی محتوا و روش تاکید نموده اند اما در این پژوهش زمینه ها ی درونی و بیرونی به گونه ای مورد بررسی قرار گرفته که زمینه های درونی، مبنایی برای زمینه های بیرونی است یعنی بدون توجه به زمینه های درونی نمی توان به زمینه های بیرونی که اساساً تربیتی است پرداخت. براساس این پژوهش گرایش عاطفی به عنوان مهمترین زمینه درونی و فطری که نقش عمده ای در ایجاد ارتباط کودک با دنیای پیرامون خود دارد، بررسی شده است. براساس این زمینه عاطفی، کودک خودش را دوست دارد به عبارتی حب ذات دارد و این خود دوستی در شرایط مناسب تربیتی به دیگر دوستی انتقال می یابد و این زمینه ای برای گرایش به خوبی­ها خواهد بود. سپس چگونگی توجه به این گرایش در تعلیم و تربیت کودک، باعث دیگردوستی می شود که مبنای اخلاق به شمار می آید. از این نظر خانواده مهم می باشد. نقش اساسی خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تعلیم و تربیت کودک مبتنی بر عاطفه شکل می گیرد. انجام این مسئولیت تربیتی مستلزم سلامت عاطفی هریک از والدین از یک طرف و از سوی دیگر رابطه درست والدین با همدیگر است. علاوه بر این در ابراز محبت به عنوان عامل عاطفه اگربدون افراط و تفریط باشد باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس و دوری از ترس های منفی، احساس حقارت و خود کم بینی در کودک شده،که در نتیجه کودک ارزش و اهمیت خویش را در می یابد و به طور نا آگاهانه به سمت اعمال و رفتار های خوب سوق داده می شود. این نوع گرایش به خوبی در دوره کودکی زمینه ای برای گرایش آگاهانه او به اخلاقیات در دوره بزرگسالی خواهد بود.

کلید واژگان : تربیت، اخلاق، کودک، عاطفه، خانواده، زمینه های تربیت اخلاقی

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

 

عنوان.. صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 2

1-3- هدف های تحقیق. 5

هدف کلی.. 5

اهداف جزئی.. 5

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:5

1-5- سوال های تحقیق 7

1-6-تعریف مفاهیم. 8

الف) تعاريف مفهومي............................................................................................................ 8

ب) تعاريف عملياتي ............................................................................................................ 11

1-7-روش اجرای تحقیق.12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه................................................................................................................................... 14

2-1- مبانی نظری 14

2-1-1- تاریخچه اخلاق در اسلام 14

2-1-2- تربیت.. 16

2-1-3-تربیت در دوره کودکی.. 17

2-1-4- تربیت اخلاقی.. 19

2-1-5- ضرورت تربیت اخلاقی.. 21

2-1-6- رویکرد های اخلاقی در تربیت.. 22

2-1-6-1- رویکرد مکتب فضیلت گرایی به تربیت اخلاقی.. 22

2-1-6-2- رویکرد مکتب وظیفه گرایی به تربیت اخلاقی.. 25

2-1-6-3-رویکرد منفعت گرایی به تربیت اخلاقی.. 26

2-1-6-4- رویکرد غمخواری............................................................................................... 29

2-1-7- تربیت اخلاقی کودک... 31

2-1-8-زمان آغاز تربیت اخلاقی کودک از نظر روانشناسان و برخی از اندیشمندان اسلامی.. 33

فصل سوم : عاطفه به زمینه درونی در تربیت اخلاقی کودک

مقدمه ................................................................................................................................ 52

3-1- فطرت 52

3-1-1- گرایش به خیر اخلاقی.. 54

3-1-2- گرایش به خدا57

3-1-3- گرایش عاطفی در دوره کودکی و ارتباط آن با تربیت اخلاقی.. 60

3-1-3-1 عاطفه.................................................................................................................. 64

3-1-3-2- حب ذات.. 65

3-1- 3-3- اعتماد به نفس... 66

3-1-3-4- حس خود کم بینی یا عقده حقارت.. 68

3-1-3-5- ترس.70

3-1-3-6- خشم................................................................................................................... 71

3-1-3-7- حسادت.............................................................................................................. 72

3-1-3-8- لجبازی................................................................................................................ 73

3-1-3-9- امید و ناامیدی....................................................................................................... 74

فصل چهارم: خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک

مقدمه................................................................................................................................... 77

4-1- نقش محیط به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک... 77

4 -2- خانواده و ویژ گی های آن. 80

4-3- جایگاه فرزند در کانون خانواده82

4-4- اسلام و حقوق فرزند. 83

4-4-1- کیفیت وقت گذراندن با فرزندان. 86

4-5- نقش خانواده در تربیت اخلاقی کودک... 88

4-6- وظایف والدین درخانواده............................................................................................... 89

4-6-1- محبت به فرزند و نقش آن در پایه ریزی شخصیت.. 92

4-6-2- مضرات افراط و تفریط در محبت.. 97

4-6-3- تکریم شخصیت کودک... 101

4-6-4- نقش خانواده و ضرورت آموزش نظم به کودک... 105

4-6-5- نقش خانواده در بیداری گرایش کودک به خداوند. 106

4-6-5-1- آموزش خداشناسی به کودکان با توجه به فطرت آنها106

4-6-5-2- تربیت عملی 106

4-6-5-3- کمک گرفتن از طبیعت.. 107

4-6-5-4- استفاده از تجارب خود کودکان و بیان داستانهای مناسب دینی.. 108

4-6-5-5- آموزش قرآن. 108

4-6-5-6- ارائه پاسخ های درست و ساده به پرسش های دینی کودک... 109

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 111

5-1- نتیجه گیری.. 111

5-2-پیشنهادهای کاربردی:120

5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 121

5-4- محدودیت های پژوهش... 122

منابع و ماخذ. 123

    


 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1-1-مقدمه

آدمی همواره در طول تاریخ با مسائل و ابهاماتی در زمینه تربیت اخلاقی روبرو بوده است که این مسائل و یافتن راه حل مناسب برای آنها دغدغه فکری او بوده است و برای یافتن پاسخ صحیح آن ها،کوشش های وسیعی نموده است. دراین زمینه مکاتب اخلاقی مختلفی ظهور کرده اند. دین اسلام نیز از این مساله چشم پوشی ننموده است.اسلام دين زندگي است كه به همه ابعاد بخصوص تهذيب نفس و اصلاح فكر و انديشه و اعتقادات دروني هر فرد اهميت مي دهد. توجه به اخلاق و فضائل و كرامت هاي اخلاقي و به تبع آن توجه به تربيت اخلاقي سبب ايجاد نوعي منش و شخصيت در افراد مي شود كه هم زمينه سعادت فردي افراد را هم زمينه سعادت جامعه را تضمين مي نمايد. علاوه بر آن پرورش شخصيت و منش نيكو از نيازهاي مبرم و اساسي هر جامعه اي مي باشد و نتيجه آن رفع بيماري هاي اخلاقي در آن جامعه است زيرا دچار شدن يك جامعه به بيماري هاي حسد،كبر و خود پسندی و.... سبب اختلالات جسمي و روحي شده و زمينه گسترش رفتارهاي زشت را فراهم مي آورد و آرامش فرد و جامعه را به خطر مي اندازد.اگرچه ويژگي هاي اخلاقي در برخي افراد به طور ذاتي ظهور مي يابد اما به طور كلي اخلاق اكتسابي و اساساً تربیتی بوده و افراد با شناخت و آگاهی تكرار و تمرين مي توانند اخلاق را جزء شخصيت خويش ساخته و به اين ترتيب خلق و خوي شايسته به عنوان ملكه مي تواند عامل صدور افعال نيك به سهولت گردد. از طرفی درمتون دینی،‌ تربیت اخلاقی کودکان زیرمجموعه ای از تربیت دینی آنها محسوب می شود و در روایات متعدد به این امر مهم سفارش شده است. عدم رعايت اصول اخلاقي نتیجه دور شدن انسان از اصل خود و خداي خود است. مكتب اسلام سعي در نزديكي انسان به اصل خود دارد يعني جهت دهي صحيح زندگي كه خداوند براي تحقق اين امر، كتاب و هدايت و پيشوايان را فرستاده كه با تحكيم اخلاق در افراد بشر راه سعادت را به آنان نشان دهد و به سمت كمال هدايت كند.

با توجه به شرايط موجود جامعه می توان گفت تربيت اخلاقي بسیار مهم است و از ديرباز مورد توجه فيلسوفان، معلمان و والدين قرار داشته است. جوامع مختلف، نهادها و موسسات اجتماعي نيز در طول اعصار به صورت هاي گوناگون به اين مهم توجه خاصي مبذول داشته اند. تربيت اخلاقي، بدون ترديد از مهم ترين وظايف تعليم و تربيت در هر جامعه است و هدف نظام تعلیم و تربیت پرورش شهرونداني است كه علاوه بر برخورداري از هوش و ذكاوت، افرادي با فضيلت و نيكوكار بارآيند. در جامعه کنونی كه بيشتر به تربيت جسماني، اجتماعي و ... اهميت مي دهند، بايد به تربيت اخلاقي نيز كه ركن است اهميت دهند تا فرد به خوبی تربیت شود و به کمال برسد و این نوع تربیت باید از کودکی آغاز شود، اما از آنجا که اخلاق مستلزم آزادی انتخاب است نمی توان در دوره کودکی مستقیماً به تربیت اخلاقی پرداخت، بلکه توجه به زمینه های تربیت اخلاقی مهم می باشد که مساله اساسی این پژوهش می باشد. از این رو پژوهشگر به دنبال تبیین پاسخ به این سوال است که زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام کدامند؟

1-2- بیان مساله

تربیت شکوفا ساختن و به فعیلت رساندن یا پرورش دادن استعدادها در تمامی ابعاد وجود انسان است. لذا تربيت هرگز به معناي خلق استعدادهاي جديد نمي باشد، بلكه به مفهوم پرورش استعدادهاي موجود در انسان است (علوی،1386،ص46 -42) و تربیت اسلامی، شکوفا ساختن، به فعلیت رساندن و یا پروش دادن هماهنگ جمیع استعدادهای آدمی در کلیه ابعاد و جوانب شخصیتی وی یعنی جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی، و اخلاقی-دینی در جهتی الهی و اسلامی است (همان، ص 124). بنابراین تربیت از نظر مکتب اسلام، شکوفایی توانایی های فطری انسان در جهت قرب به خداوند و رسیدن به کمال و تعالی انسان است.

یکی از ابعاد وجودی انسان که مبنای فطری و درونی دارد، بعد اخلاقی است. اخلاق جمع خلق است و عبارت است از هیات و حالت و ملکه ای راسخ در انسان که باعث صدور اعمال پسندیده و یا ناپسند از سوی انسان می گردد. با توجه به جایگاه بلند اخلاق و فواید بی شمار آن این حقیقت روشن می شود که چرا ادیان الهی، از آدم تا خاتم، برای مسائل اخلاقی و حفظ و رعایت آداب و سنن نیکو، اهمیت ویژه ای قایل شده اند، تا جایی که رسول اکرم(ص)، اساس نبوت و رسالت خویش را به تکمیل و رعایت مسائل اخلاقی دانسته و در سخن بسیار زیبا به تمامی جوامع بشری چنین فرمود: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم»(نهج الفصاحه/ ح944) و براساس همین اخلاق کریمانه و روش حسنه بود که پیامبر اکرم توانست به دلها راه یابد.

تربيت اخلاقي و بهينه سازي منش هاي انساني، از جمله اموري است كه پيشينه اي به درازاي تاريخ داشته است، لذا تربيت اخلاقي به معناي كاربرد وي‍ژه يافته هاي تعليم و تربيت براي تحقق اهدافي است كه از حوزه علم اخلاق دریافت شده است و می توان گفت تربيت اخلاقي فرايند زمينه سازي و به كارگيري شيوه هايي جهت شكوفاسازي، تقويت و ايجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقي و از بين بردن صفات، رفتارها و آداب غير اخلاقي در خود يا ديگري است. پس تربيت اخلاقي دو ركن دارد، يكي شناخت فضايل و رذايل و رفتارهاي اخلاقي و غیر اخلاقي و ديگري به كارگيري شيوه هايي جهت تقويت يا تضعيف آنها. از اين رو تربيت اخلاقي حيطه اي است كه وام دار دو حوزه اخلاق و تربيت است و از آنجا كه در اخلاق بيشترين تأكيد بر خودسازي و در تربيت بر ديگرسازي است تربيت اخلاقي نيز خودسازي و دیگرسازي را شامل مي شود (بناري، 1379، ص 541).

براي ايجاد تغييرات مطلوب و سازنده در اخلاق، تربیت اخلاقی را باید از دوره کودکی آغاز گردد. در مورد معیار سنی دوره کودکی اختلاف نظر است اما می توان بر اساس شکل گیری شخصیت کودک تا شش سالگی، تربیت اخلاقی را نیز در همین شرایط سنی یعنی 7-2سالگی مورد توجه قرار داد.

در مورد تربیت اخلاقی کودک علوی چنین اظهار نظر می نماید: «لازم است در کودکی افکار و اخلاق کودکان طوری ساخته شود که وقتی وارد جامعه بزرگترها می شوند، بتوانند خود را با محیط اجتماعی خویش تطبیق دهند و در جامعه عضو مفید و موثری به حساب آیند. چنانچه خواجه نصیرالدین طوسی هم، از همان اوان تولد، کودک را دارای توان سوق یافتن به سوی کسب اخلاق حسنه ودوری از اخلاق سیئه می داند. اندیشمندان اسلامی ضمن تاکید بر اینکه کودکان تا قبل از بلوغ از توان مسئولیت پذیری اخلاقی چندانی بر خوردار نیستند معتقدند مربیان باید از همان دوره کودکی با ظرافت ودقت فضایل اخلاقی رابه کودکان تعلیم دهند و مقدمات کار رابرای درک بیشتر آنان نسبت به فضایل و عمل به آن ها فراهم نمایند. زیرا در خرد سالی و کودکی، قلب و روح هنوز تحت تاثیر عوامل سوء و منحرف کننده قرار نگرفته است و کودک فرمانبردار بوده و سریعتر پذیرای امور اخلاقی می گردد» (علوی، 1388، ص203 -202).

لذا تربیت اخلاقی در دوره کودکی مهم می باشد و این در حالی است که اسلام منابعی غنی را در این زمینه معرفی نموده است. از نظر اسلام، انسان با بهره گیری از تعالیم الهی می تواند در مسیری که از جانب خداوند مشخص شده است حرکت کند و دچار انحراف نشود توجه به قرآن، احادیث و روایات، ما را با ارکان هدایت و تعالی آشنا می سازد. از نظر اسلام بهره مندی از شرایع دین و احکام الهی صرفاً با تاسی از منابع فوق میسر است (بحارالانوار، ج24، ص 290).

با وجود منابع غنی در اسلام والدین و مربیان دائما با موضوع تربیت اخلاقی کودکان مواجه هستند، اما درمورد اینکه چگونه آنان را اخلاقی تربیت کنند، همواره دچار سوال هستند. در تربیت اخلاقی کودک معمولا این سوالات مطرح است که آیا کودکان را باید آزاد گذاشت و به نیازهای آنان پاسخ داده شود تا اخلاقی تربیت شوند یا اینکه آنان را در محیط کنترل شده و با یاد دادن عادات خوب آنچنانکه افلاطون و ارسطو معتقدند، تربیت نمود(کاردان،1381 ، ص34). آیا تربیت اخلاقی کودکان از طریق الگو و سرمشق بهتر انجام می پذیرد یا از طریق آموزش های مستقیم؟ به طور کلی می توان گفت تاکنون توجه به انتقال محتوا و روشها و امر و نهی در تربیت اخلاقی کودکان مطرح بوده است (کاردان، 1381).

لذا بر اساس سوالات فوق محقق بر آن واداشته شد که فراتر از محتوا و روش به مساله زمینه های تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه اسلام بپردازد. منظور از زمینه ها، مقدمات یا شرایط اولیه ای است که دوره کودکی را در برگرفته یا کودک در آن قرار دارد. بعضی از این زمینه ها درونی یا ذاتی و طبیعی کودک است مانند گرایشات فطری و وراثت و بعضی از زمینه ها، بیرونی هستندکه محیط پیرامون کودک را تشکیل می دهند مانند شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، خانواده، مدرسه و به طور کلی جامعه. در این پژوهش بر اساس ویژگیهای دوره کودکی، نقش عاطفه به عنوان گرایش فطری یا زمینه درونی و خانواده به عنوان زمینه اجتماعی و بیرونی در تربیت اخلاقی کودک مورد سوال می باشد.

 

 

1-3- هدفهای تحقیق

هدف کلی

تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

اهداف جزیی

تبیین نقش عاطفه به عنوان زمینه درونی(فطری) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

تبیین نقش خانواده به عنوان زمینه بیرونی(اجتماعی) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

عمل به قوانين و مقررات بدون پشتوانه اخلاق ممكن نيست؛ تا از درون انسانها انگيزه هايي براي اجراي قوانين و مقررات وجود نداشته باشد، تلاشهاي بيروني به جايي نمي رسد. بنابراين اخلاق بهترين ضامن اجرايي قوانين و مقررات محسوب ميشود و در اهميت اخلاق همين بس كه اخلاق مسير زندگي انسانها را تعيين مي كند.

تجربه بشري نشان داده است كه انسان بدون پايبندي به اصول اخلاقي نمي تواند زندگي آرامي داشته باشد. چنانچه در كشورهاي غربي به دنبال پيشرفت هايي كه در زمينه علوم تجربي داشته اند، به تدريج توجه به اصول اخلاقي و فضائل كم رنگ شده و حتي در برخي موارد با اخلاق و فضائل اخلاقي مبارزه گرديده،اما اخيرا به سبب آسيب هاي جدي كه از اين طريق به جامعه وارد شده توجه به اخلاق فزوني يافته است. توماس لیکونا[1] در این باره می گوید : «نظر سنجی ها نشان می دهد بسیاری از مردم آمریکا به این نتیجه رسیده اند که این کشور دچار انحطاط معنوی و اخلاقی شده است. این درک و حس فزاینده وجود دارد که مدارس، خانواده ها، کلیسا ها، همه انجمن ها و گروه ها و آنهایی که در طول تاریخ مسئول انتقال میراث اخلاقی به جوانان بوده اند، باید گرد هم آیند و با یاری یکدیگر اخلاق کودکان و به طور کلی فرهنگ ما را رشد دهند. مدارس نیز در یافته اند که باید پرورش اخلاقی را بالاترین اولویت خود قرار دهند، زیرا این هدف زیر بنای دیگر کارها در مدرسه است»(محمد داودی ،1391). یک نظرسنجی در آمریکا نشان داده است که 71 درصد والدین معتقدند آموزش ارزشهای اخلاقی مهمتر از آموزشهای دانشگاهی برای فرزندانشان است(کاپلان،1386) و این نوع تربیت باید از همان دوران کودکی آغاز شود ، اما مهمتر از توجه به مساله تربیت اخلاقی ، چگونگی تربیت اخلاقی مهم می باشد.

تربیت اخلاقی، از دیرباز جزء موضوعات اساسی و بنیادی اسلام بوده است. در دنیای امروز همپای با توسعه و رشد مهار ناپذیر تکنولوژی و پیشرفتهای آن، و در عصر رویکرد دوباره بشر به مسئله دین و تربیت الهی، این موضوع، چشمگیر به نظر می رسد. به خصوص غفلت و نا آگاهی در تربيت اخلاقي كودكان نابساماني ها و گرفتاري هاي فراواني در آينده به دنبال خواهد داشت. پرورش اخلاقي درست، انسان را از تنگناهاي بزرگ مي رهاند و نيرويي است كه به انسان به منظور كنترل خود از وارد شدن در تباهي ها و لغزش كمك مي كند. بديهي است وقتي كاري در شرايطي ويژه و در زمان خود انجام گيرد، آثار دلخواه را به دست مي دهد. در این دوره كودك براي تربيت آمادگي كامل دارد و هر تدبيري در تربيت او به كار گرفته شود در دل و جان او نقش مي بندد و به راحتي از ميان نمي رود. اخلاق و ويژگي هاي ناشايست را كه در بزرگسالي جزء شخصيت فرد شده است، نمي توان به آساني تغيير داد، حال آنكه نهال كوچك را مي توان از حالت انحراف به راستي در آورد. لذا دوران كودكي، بهترين دوره سازندگي و تربيت اخلاقي است و بعد اخلاقی تعیین کننده مسیر زندگی و آینده کودک است وبا جوهر وجود آدمی سروکار دارد. با توجه به اهمیت انکارناپذیر دوران کودکی، بیشترین اثربخشی در زمینه تعلیم و تربیت و شکوفایی اخلاقی و شخصیت و پی ریزی اصول و موازین عرفی و اجتماعی فقط در این مقطع زمانی، مجال ظهور می یابد. واضح است اگر پدران و مادران و مربیان مراکز آموزشی، این مقطع زمانی حساس را با سهل انگاری پشت سر بگذارند؛ به سختی می توان ،آن کودک را در آینده از لحاظ تربیتی و اخلاقی، به هنجار دانست.

از طرفی همان طور که ملاحظه می گردد هم اكنون در نظام تعليم و تربيت جامعه ما، معمولا مفاهيم اخلاقي در كتابهاي مختلف درسي، حتي در دانشگاه مطرح شده است، اما این امر فقط به انتقال معلومات، امتحان و نمره محدود شده و هنوز كاربردي نگرديده است و این فرایند در دوره کودکی بیشتر به صورت امر و نهی جریان دارد. بنابراین جامعه ما بیش از هر چیز دیگری به نظام تربیتی صحیح اخلاقی، بخصوص برای کودکان نیاز دارد و پژوهش در زمینه چگونگی تربیت اخلاقی کودکان در عصر کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این لحاظ یکی از راه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی تربیت غیر مستقیم یعنی توجه به زمینه های تربیت است که در این میان به نظر می­رسد عاطفه به عنوان زمینه درونی و خانواده به عنوان زمینه بیرونی نقش عمده در تربیت اخلاقی دوره کودکی دارند. از طرف دیگرمنابع ارزنده­ای همچون قرآن، سيره پیامبر و ائمه اطهار(ع)، رساله حقوق امام سجاد(ع) و نظریه اندیشمندان اسلامی وجود دارد که می توان با استفاده از اين منابع اصیل، زمینه های تربیت اخلاقی کودکان را تبیین نمود. لذا پژوهش در این منابع بر اهمیت موضوع می افزاید. این منابع غنی، سرشار از حقایق نهفته­ای در زمینه تمام ابعاد انسانی به خصوص بعد اخلاقی است که آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته اند. بنابراین با انجام این پژوهش شاید بتوان، قدمی هر چند کوچک در جهت تبیین برخی از زمینه های تربیت اخلاقی کودک از دیدگاه اسلام و ایجاد تغییر در روش های تربیت اخلاقی برداشته شود و از این لحاظ برای والدین و مربیان در زمینه آشنایی با چگونگی تربیت اخلاقی کودک، راهنمایی باشد. از این طریق شاید بتوان کودکان را چنان تربيت نمود كه با داشتن عواطف و انديشه هاي پاک، زمینه تحقق گرایش به اخلاقیات در دوره بزرگسالی برای آنان ایجاد شود. علاوه برآن انجام این پژوهش مقدمه­ای بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه مسائل مربوط به تربیت اخلاقی کودک، در جامعه ما خواهد بود.

1-5-سوال های تحقیق:

عاطفه به عنوان زمینه درونی (فطری) چه نقشی در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام دارد ؟

خانواده به عنوان زمینه بیرونی (اجتماعی) چه نقشی در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام دارد؟

1-6-تعریف مفاهیم

الف ) تعاریف مفهومی

از تربیت تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در زیر به نمونه هایی از این تعاریف که ارتباط نزدیکتری با موضوع پژوهش دارد،آورده می شود.

 

 

 

تربیت

از ریشه ربو گرفته شده است وبه معنای تهذیب نیز استعمال شده که به معنای زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی است و در این تعریف نظر بر آن بوده که تهذیب اخلاقی، مایه فزونی مقام و منزلت معنوی است و از این حیث می توان تهذیب را تربیت دانست (باقری ،1370،ص47) و تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در شیء موجود است وبه فعلیت درآوردن و پروردن(مطهری، 1376) و تربیت محصول مراقبتی است که نشو و نمای انسان در جریان رشد وی یعنی سیر به سوی کمال بعمل می آید. (شکوهی، 1378).

تربیت هرگز به معنای خلق استعدادهای جدید در موجود نمی باشد بلکه به مفهوم پرورش استعدادهای موجود است و می توان تربیت را نوعی مراقبت از رشد طبیعی متربی تلقی نمود و نه دخالت در جریان رشد، لذا تربیت شکوفا ساختن و به فعیلت رساندن یا پرورش دادن استعدادهاست و عبارتست از فراهم نمودن زمینه ها و عوامل برای رشد و شکوفایی استعدادهای افراد در جهت مطلوب(علوی، 1386، ص42و50) و از نظر مکتب تربیتی اسلام نیز تربیت عبارتست از شکوفایی توانایی های فطری انسان در جهت قرب به خداوند، رسیدن به کمال

1-Tomas Licona..........................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 33000 تومان

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+