سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تاثیر شناخت زبان قرآن بر فهم قرآن

توسط: pardazesh در 7-06-1394, 07:46 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 973

چکیده :
قرآن کریم در میان تمام کتاب های موجود ، از نظر نحوه ی بیان واسلوب وساختار، منحصر به فرد است. نوع تبویب ، چینش گزاره های آن ، شیوه ی برخورد با جریانات اجتماعی ، تایید یا ردّ بعضی از عقاید ورسوم عصر نزول ، انتقال از ضمیر غایب به مخاطب وبرعکس برخلاف قاعده ی ادبیّات عرب، و ده ها شیوه ی دیگر از این قبیل ، عدّه ای از اندیشمندان مسلمان ودر سده های اخیر گروهی از مستشرقان را به این فکر واداشت که قرآن را زبانی دیگر است .
متفکّران مسلمان در صدد توجیه این موضوع ، مسائلی از جمله رمزی بودن زبان قرآن ، عرفی بودن ، و... را مطرح کردند ودر این باره نظریّاتی ارائه دادند. امّا غربی ها درباره ی زبان وساختار قرآن وآموزه های قرآنی، آراء گوناگون وگاه متشتّت ارائه نموده اند که در این تحقیق به برخی از این آراء ونقد آن ها اشاراتی شده است .
این رساله در 6 فصل تنظیم شده است ؛ فصل اوّل شامل مقدّمه، بیان مساله ،سوالات تحقیق ، فرضیّه ها، اهداف و پیشینه ی تحقیق است .درفصل دوّم مباحث مقدّماتی شامل تعریف لغوی واصطلاحی زبان ، تاریخچه وکارکردهای زبان شناسی وانواع نظرات درباره ی زبان دین مورد توجّه قرارگرفته است . شیوه های کشف و منابع فهم زبان قرآن موضوع بخش اول فصل سوم است ودر بخش دوم از این فصل به آراء گوناگون در باره ی زبان قرآن اشاراتی شده است. فصل چهارم به ساختار زبا ن قرآن و ادلّه موافقان ومخالفان در این باره اختصاص یافته است. موضوع فصل پنج، قرآن وفرهنگ زمانه است . قرآن وهرمنوتیک در فصل ششم مورد بررسی قرار گرفته است .
پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات و راهکارها ومعرّفی منابع تحقیق خاتمه یافته است .

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

توسط: pardazesh در 5-06-1394, 13:24 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1035

پایان نامه الهیات و علوم قرآن و حدیث

چکیده
این تحقیق با عنوان « امنیت از منظر قرآن و روایات» با مطالعه قرآن کریم و تفاسیر و کتب اخلاقی به روش کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی و با هدف آشنایی بیشتر به اهمیت و ضرورت امنیت، جهت درک و فهم بهتر دستورات الهی انجام گر فته است.
سعی این پژوهش بر آن است مفهوم امنیت و ابعاد گسترده آن در قرآن و روایات اسلامی به خوبی تبیین شود و سپس نمونه هایی از آنها ذکر گردد. برای رسیدن به هدف ابتدا آیات و روایاتی که مربوط به امنیت بوده، استخراج شده سپس با مراجعه به کتب تفسیری مفهوم امنیت و جایگاه آن کشف و تبیین شده است.
قرآن و روایات بهترین و زیباترین راهکار را برای ارتقای امنیت عرضه نموده اند به نحوی که اگر ما در این زمینه هر فعالیتی انجام دهیم از رهنمودهای قرآن بی نیاز نیستیم و بدون تمسک به آن
نمی توانیم به جامعه امن دست یابیم.
این پایان نامه در 5 فصل تنظیم شده،
فصل اول: کلیات و فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق و در فصل سوم آثار و ارزش امنیت و سطوح امنیت و در فصل چهارم جایگاه امنیت در قرآن و روایات و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.
واژگان کلیدی: قرآن، روایات، امنیت

 

 175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام  پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

توسط: pardazesh در 5-06-1394, 12:12 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 769

چکیده
یکی ازمباحث اجتماعی ودینی در جامعه ی ما موضوع عفاف و حجاب می باشد.وضعیت پوشش و روابط بین زن ومرد محور اصلی بحث های عفاف وحجاب است.ازآنجاکه در جامعه اسلامی ما به استناد به قرآن واحادیث این امر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.شیوه های عملی کردن این قانون اهمیت زیادی دارد.دانش آموزان که قشر جوان جامعه محسوب می شوند ودر آغاز راه مکلف شدن به قوانین شرعی قرار دارند مورد توجه خاصی هستند.از طرفی تهاجم فرهنگی هم نشان دهنده ی توجه برنامه ریزان این تهاجم به قشرجوان ودانش آموزان است که انتقال این مفاهیم را حساس تر می نمایاند. بنابراین پژوهشگر برای شناختن ابزارهای انتقال این فرهنگ درصددانجام این پژوهش باعنوان بررسی آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تأکید برارزشهای اخلاقی عفاف وحجاب در آموزش وپرورش شهرستان گرگان برآمده است وبرای بررسی آسیب ها به چهار منبع یا ابزار کتب درسی ،تعامل اولیاءمدرسه با دانش آموزان،فعالیت پرورشی ومحتوای ساعات پرورشی در انتقال فرهنگ دینی عفاف وحجاب،باعنوان اهداف جزیی پرداخته است.
روش پژوهش توصیفی،جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان گرگان به تعداد 18433 نفرهستند که در سال تحصیلی 88- 89 به تحصیل اشتغال دارند.این نمونه آماری برگرفته از جدول کرجسی ومورگان به تعداد377 نفر که به روش تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته با 42 سئوال بسته پاسخ با پایایی 99صدم در مقیاس 5گزینه ای لیکرت با سطوح پاسخ خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیادکه به ترتیب از 5-1نمره گذاری شده است.
برای آزمون سئوالات ،از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.پس از تجزیه وتحلیل،یافته های پژوهش نشان دادکه هریک از ابزار انتخاب شده انتقال فرهنگ در آموزش وپرورش یعنی کتب درسی،تعامل اولیاء مدرسه،ساعات پرورشی،فعالیت پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب موثر می باشند ودانش آموزان اطلاعات رفتار خود را از این منابع دریافت نموده اند.

 

 

 

 132صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام  پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» آب از منظر قرآن کریم و روايات

توسط: pardazesh در 5-06-1394, 11:24 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 964

پایان نامه کامل رشته علوم قرآن و حديث در مورد همه جنبه های آب در قرآن کریم

چكيده
آب ،اين عنصر زندگی بخش خلقت، يكي از بزرگ ترين نعمت هايي است كه خداوند در اختيار بشر قرار داده است و از آنجايي كه اين اكسير زندگاني از اهميت و جايگاه خاصي در قرآن و روايات برخوردار است، مي تواند گنجينه اي گرانبها در تحقيقات علمي و پژوهشي باشد.
اين رساله با عنوان «آب پژوهی از منظر قرآن و روايات» در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول، اختصاص به كليات پژوهش دارد كه از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول شامل: مقدمه، بيان مسئله و ضرورت تحقيق، سوالات اصلي و فرعي، فرضيه هاي تحقيق، اهداف تحقيق، روش تحقيق و پيشينه ي تحقيق است و بخش دوم شامل: مفهوم شناسي (آب) مي باشد.
فصل دوم با نام آب از سه بخش: آب در طبيعت، آب در قرآن و آب در روايات تشكيل شده است . بخش اول شامل: ماده اي به نام آب ، چگونگي پيدايش آب در سطح كره زمين، خواص شيميايي و فيزيكي آب، مقدار آب در سطح كره زمين مي باشد. بخش دوم آب در قرآن شامل: 1-آب در قرآن و كاربرد ‌آن 2-آب و تاثير آن در حيات 3-آب و آفرينش انسان 4-آب و تاثير آن در زندگي مخلوقات 5-اوصاف و تشبيه آب درقرآن 6- نعمت و نقمت آب در آخرت 7- آب جام رحمت و پيام آب، مي باشد. بخش آب در روايات نيز ازهشت قسمت 1-آب اولين پديده ي خلقت 2- پيدايش جهان در كلام علي(ع) 3-ارزش و اهميت آب 4-تاثيرات و ويژگي هاي آب 5- تاثير آب در خلقت بشر
6-آداب و شرايط نوشيدن آب 7-ثواب نوشاندن آب 8-آب هاي مقدس، تشكيل شده است.
فصل سوم با نام باران از نه بخش تشكيل مي شود كه شامل : 1-ابر و باد مبشران الهي 2-باران و نام هاي آن در قرآن 3-اوصاف و ويژگي هاي باران در قرآن 4-باران جلوه هاي صفات الهي 5-باران در تمثيل هاي قرآني 6-باران و تاثير آن در خلقت مخلوقات 7-عوامل نزول باران 8-كيفيت بارش باران 9- باران در روايات ، مي باشد. و در فصل چهارم، سخن از دريا، رودخانه و چشمه و آشاميدني ها شده است كه هر كدام از اين موارد يكي از بخش هاي فصل چهارم راتشكيل مي دهد.
و در نهايت اين پايان نامه با نتيجه گيري ، ارائه توصيه ها و پيشنهاداتي در زمينه ي مصرف بهينه‌ي آب به پایان رسیده است.

 

413 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 +منابع و پاورقی های مبسوط قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» مشروعيت حكومت مذهبی و ولايت فقيه

توسط: pardazesh در 22-05-1394, 13:36 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 791

مشروعيت حكومت ديني و ولايت فقيه

در اين نوشتار تأثيرگذارى مشروعيت در يكى از مفاهيم مهم ديگر،يعنى «مشاركت‏ سياسى» مدنظر قرار گرفته است و در اين طريق، تلاش در تبيين اين نكته بوده است كه انواع نظريه ‏هاى مشروعيت به طور مستقيم در چگونگى، كيفيت و سطح مشاركت سياسى تأثيرگذار مى‏باشند. به گمان نگارنده هر يك از انواع مشروعيت على ‏الاصول ميزان خاصى از مشاركت سياسى را برمى‏تابند و هر نظام سياسى با لحاظ مشروعيت خاصّ خويش، سطح معينى از مشاركت سياسى را تحمل مى‏كند. در پايان سخن، اين بحث نظرى را بر ايران پيش و پس از انقلاب اسلامى افشانده ‏ايم تا به اختصار پتانسيل‏ هاى مشاركت سياسى را در حكومتهاى قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه كنيم. از همين رهگذر در مقطع پس از انقلاب انواع نظريه ‏هاى مطرح در خصوص حكومت دينى و ولايت فقيه را از نظر گذرانده‏ ايم. بى‏ شك اين بنيان نظرى قابليت طرح تفصيلى بيشترى را در تطبيق با مصاديق و حكومتها دارا مى‏باشد و ما در اين مجال به همين ميزان بسنده كرده‏ ايم.

 

 34صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد  قیمت: 4000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


2
0
مشاهده و دریافت

» حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی

توسط: pardazesh در 21-05-1394, 14:17 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 697

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطة مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنة حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد.

 

37صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 3700 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» معاد از ديدگاه امام خمينی (ره)

توسط: pardazesh در 15-05-1394, 08:53 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1230

مكتب پيامبران الهي بر اساس ايمان به مبدا و معاد استوار است مهمترين امري كه در تمام اعصار مورد توجه فرستادگان خدا بوده و حداكثر مجاهده را در راه تحقق بخشيدن به آن مبذول ميداشتند آن بوده كه انسانها را آفريدگار جهان مومن ساخته و بر ايمان به روز معادشان تأكيد و تقويت نمايند.

ايمان به خدا پايه اصل سعادت بشر و شرط اول انسان شدن و انسان زيستن است. ايمان به خدا قيود بردگيها را مي­گسلد ، آدمي ر اآزاد مي­سازد، او را به ارزش انساني خود متوجه مي­نمايد و راه تعالي و تكامل را به رويش مي­گشايد. ايمان به روز قيامت حس مسئوليت را در نهاد بشر بيدار مي­كند مردم را براه وظيفه شناسي سوق مي­دهد، و آنان ر ابه رعايت حدود انساني خود و احترام به حقوق ديگران وادار مي­نمايد. بيم از كيفر اخروي، به مسلمانان راستين آگاهي مي­بخشد و از گناه و نا پاكي بر حذر شان مي­دارد. اميد به پاداش الهي، مؤمنين واقعي را فرمانبردار دين خدامي­سازد و آنها را درستكار بار مي­آورد. خلاصه اينكه ايمان به معاد، ضامن اجراء اوامر و نواحي خداوند و موجب تخلق انسان به سجاياي پسنديده و اخلاق است.

ايمان به روز جزا در جهان بيني مكتب اسلام يكي از اركان ضروري دين و از جمله اصول قطعي اعتقادي است.

آنچه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است  که در مقابل مكتب الهي اسلام ، مكتب مادي – قرار دارد.

با توضيح مختصر از مقايسه ميان جهان بيني مكتب مادي با جهان بيني مكتب الهي اسلام موضوع  روشن مي­شود . عدم ايمان به معاد چه تأثيري مي­تواند در زندگي فردي، اجتماعي و در نهايت مسير تكاملي انسان بگذارد.

 

139صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+