سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مطالعات معماری دانشکده معماری

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: معماری | تعداد بازدید : 759

 دانلود رساله مطالعات معماری دانشکده معماری

مجموعه‌هاي دانشگاهي اعم از مجتمع‌هاي بزرگ و دانشكده‌هاي تك رشته‌اي، پرديس ناميده مي‌شوند. سيماي مطلوب دانشگاه‌ها با مشخصه كلي كالبدي آن تعيين مي‌گردد و بايد با هدف‌ها و مشخصات آموزش و اوضاع كلي محيط هماهنگ باشد. انواع پرديس‌ها در رابطه با مسائل شهري، در گروه‌هاي زير دسته بندي مي‌شوند:

• پرديس پراكنده داخل شهر
در چنين پرديسي، ساختمان‌هاي دانشگاه يا مدرسه آموزش عالي به صورت پراكنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بين ساختمانهاي و فضاي آموزشي مختلف را فضاهاي عمومي شهر پر مي‌كند. اين نوع پرديس‌ها باعث مي‌شوند كه همبستگي محيط آموزشي و شهر بيشتر شده و تحرك فرهنگي بوجود آيد، واحدهاي آموزشي از استقلال نسبي برخوردار شوند و شهر از موقعيت مؤسسات آموزش عالي شديداً متأثر گردد. ايجاد چنين پرديس‌هايي وقتي مناسب است كه امكانات ارتباطي در شهر به اندازه كافي وجود داشته باشد و زمين‌هاي قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند.

 

114صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 17500 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان : دانشكده معماري صفحه
مقدمه 4
فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي 6
ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 7
آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها 9
اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي 10
فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز) 21
پلكان .......................................................................................................... 22
راهروها و مسيرهاي شيب دار .............................................................. 23
دربها .......................................................................................................... 24
كيفيت هوا ........................................................................................ 25
راندمان ديد ..................................................................................... 26
روشنايي مصنوعي ................................................................... 26
رنگ .......................................................................................... 28
طرح و بافت .......................................................................... 34
نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك ........................................ 34
حساسيت نسبت به ارتعاشات .............................................. 35
مسيرهاي پياده رو ............................................................. 39
دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون ........................... 39
تئاترها و سالن‌هاي سخنراني............................ 40
شكل اساسي ................................................... 41
سالن‌هاي سخنراني : صندلي‌ها ....................... 43
سالن‌هاي سخنراني : مقررات آتش نشاني .......................... 47
آكوستيك ........................................................................ 47
فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماري ......................... 48
آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده ........................... 49
دوره كارشناسي معماري .......................................... 49
دوره كارشناسي ارشد معماري ........................... 52
فصل چهارم : بررسي نمونه‌هاي مشابه ......................... 53
يوگينا آفتاندليانس ................................ 54
دانشكده هنرهاي زيبا.......................... 55
دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) .................... 62
دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال ................... 64
كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان ................................ 67
دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا ............................ 68
كالج آموزشي معلمان، (setubal)................................ 69
فصل پنجم : شناخت بستر طرح ........................... 72
محدوده سایت...................................... 73
فصل ششم : اقليم ..................................... 74
روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي ............. 75
نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان ............... 91
فصل هفتم : معرفي پروژه ......................... 99
برنامه فيزيكي ............................................. 100
طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) ......................... 102
معماري ................................................................... 104
سازه ....................................................................... 107
تأسيسات ................................................................ 109
اسناد و مدارك ................................................................ 110
منابع و مآخذ ................................................................ 111

 

 

• پرديس مجتمع چند ياخته‌اي داخل شهر
در چنين پرديسي، كليه ساختمان‌ها در يك محوطه بسته قرار مي‌گيرند و بين ساختمان‌ها و فعاليت‌هاي مختلف واحدهاي آموزشي، فضايي جز آنچه كه متعلق به دانشگاه باشد، وجود ندارد. در واقع اين نوع پرديس‌ها ارتباطي با شهر ندارند و براي ايجاد اين پرديس‌ها، نياز به قطعه زمين وسيعي در داخل شهر است. مجتمع بودن كليه واحدهاي آموزشي در يك محوطه باعث مي‌شود كه دانشجويان بيشتر با يكديگر تماس داشته باشند و توجه آنان بيشتر جلب مسائل خاص دانشگاهي گردد تا به زندگي روزمره شهري و مسائل آن.

• پرديس مجتمع خارج از شهر
در چنين پرديسي، كليه فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه در محوطه وسيعي بدون امكان دسترسي مستقيم به كليه تأسيسات شهري وجود دارد. ايجاد چنين پرديسي ايجاب مي‌كند كه مسائل خاص شهري اهميتي از ديدگاه آموزش نداشته باشد و محوطه دانشگاه خود به صورت شهري خود كفا درآيد.

 

*آرايش و سازماندهي فضايي جزء بناها
در مورد طرق اصلي آرايش و سازماندهي بنا براي يك مجموعه، ممكن است با شرايطي به شرح زير مواجه شويم :
- فضاها داراي عملكردهايي خاص باشند يا به فرمهاي خاصي نيازمند باشند.
- فضاها از نظر كاربردي انعطاف پذير باشند و آزادانه تنظيم شوند.
- عملكرد با درجه اهميت فضاها در سازماندهي بنا منحصر به فرد و يگانه است.
- فضاها داراي عملكردهاي مشابه باشند و بتوانند به صورت يك مجموعه عملكردي در كنار هم قرار گيرند يا در يك تركيب خطي تكرار شوند.
- فضاها براي تأمين نور، تهويه و ديد، نياز به فضاهاي سرباز بيرون دارند.
- فضاها براي خصوصي بودن بايد مجزا شوند.
- فضاها بايد به راحتي قابل دسترس باشند.
- شيوه و ارايش اين فضاها مي‌تواند اهميت نسبي و نقش عملكردي سمبوليكشان را درسازماندهي يك جا روشن نمايند.


 اصول و ضوابط طراحي فضاهاي دانشكده‌اي
• آموزش نظري
- مشخصات عمومي كلاس‌هاي درس
در تمام كلاس‌هاي درس و در كل فضاهاي پرجمعيت براي امكان خروج سريع در هنگام سوانح مانند آتش سوزي، درها به سمت خارج باز مي‌شوند.
كلاس‌هاي درس مي‌بايست جهت استفاده از وسايل مختلف سمعي – بصري مجهز باشند.
امكان تاريك كردن كلاس، رعايت حداقل 3 متر فاصله بين اولين رديف صندلي‌ها با تخته سياه يا پرده نمايش، در نظر گرفتن محل مناسب جهت قرار دادن دستگاه‌هاي سمعي – بصري، نظير دستگاه اپك، اورهد، ويدئو و ... در كلاس، از جمله تسهيلاتي است كه مي‌بايست پيش بيني گردد.
عرض درب كلاس‌ها حداقل 110 سانتي متر در نظر گرفته مي‌شود تا بدين ترتيب حمل و نقل انواع وسايل كمك آموزشي به كلاس به سهولت انجام پذيرد. ارتفاع كلاس‌ها بستگي به شرايط نور روز، عوامل خارجي (درخت، ساختمان و ...) دارد. براي اطاق به عمق 6 تا 8 متر، ارتفاع 25/3 تا 75/3 متر كافي و مناسب است.

- نور رساني طبيعي كلاس‌ها
براي نور مناسب در روز، سطح پنجره‌هاي كلاس بايستي 20 تا 50درصد سطح خود كلاس باشد. در صورت بيشتر از 5/6 متر بودن عمق اطاق، پنجره مقابل براي نور رساني يكسان لازم است. اين پنجره بايد حداقل 20/1 متر پهنا داشته باشد و ارتفاع آن 5/2 متر باشد.

- عايق سازي صوتي
لازم است حدود 2/1 تا 3/1 سقف را با مواد جاذب (مانند آكوستيك تايل) پوشانيد. همچنين بايد قسمت‌هايي از سطح به صورت پوسته‌اي ساخته شود تا در جذب آواي بم (فركانس كم) مؤثر باشد.

• آموزش عملي
- خصوصيات عمومي آتليه‌هاي طراحي
استوديوهاي طراحي به صورت معمول، داراي ارتفاع زياد هستند، از طرف شمال نور مي‌گيرند و داراي تعداد زيادي ديوارهاي لاينقطع براي نمايش كارها هستند. فضاهاي اصلي آتليه كه كليه كارهاي طراحي و ترسيمي در آن انجام مي‌شود، برحسب مورد و.........................

 

طراحي
(معماري، سازه،‌تأسيسات)

طراحی
معماری
وقتی به فکر طراحي یک دانشکده معماری افتادم به دنبال این بودم طرحی را ارائه بدهم که با عنوان پروژه هماهنگی داشته باشد، از آنجایی که این پروژه خلق فضایی بود که افراد برای معمار شدن وارد آن می شدند پس بر این شدم که طراحی که می کنم برخاسته از معماری باشد و از آن نشأت گرفته باشد تا شاید حس معمار گونه را در افراد موجود در آن تشدید کند و بر خلاقیت آنها بیافزاید وبهتر بگویم به دنبال این بودم که یک معمار در یک فضای معماری پرورش یابد، به دنبال این امر به یاد موضوعی افتادم که همیشه با آن درگیر بودم، چرا چیزهایی هستند که همیشه در شکل و فرم واحدی دیده می شوند در جهات دیگر به کار برده نمی شوند و اگر در جایگاه خود بارز وشاخص هستند اما نمی توان آن ها را در جلوه ای تازه تر دید و به آن ها کاربردی دیگر داد تا بیشتر به چشم بیایند، شاید این کار صورت گرفته باشد و یا بشود این کار راکرد اما آنچنان که باید نبوده است.
من همیشه به این می اندیشیدم که چرا عناصری که در کفسازی یا کاشی کاری و تزئینات نماها به کار می رود هیچ گاه خود یک طرح کلی برای ساخت یک بنا نیستند و یا اگر هستند به وضوح قابل درک نیستند و در کل به آنها توجه نمی شود و بیشتر به آنها به عنوان یک جزء نگاه می شود. به دنبال این افکار و ایده های مختلفی که به ذهنم رسید، با یکی از فرم های ساده طراحی را شروع کردم (چرخش 2 مربع ساده درهم، این فرم بسیار در كفسازی ها و تزئینات دیده شده.
با کارکردن بر روی این ایده و بسط و گسترش دادن آن و سنجیدن آن در قالب های مختلف و ترکیب آن با عناصری چون نور، ارتفاع، تعلیق و ... سعی بر این بود که ایده ای خام به طرحی پخته برسد، بررسی حالت های مختلف این طرح با ساخت ماکت های مختلف و سنجیدن ابعاد مختلف این کار را در نهایت به نتیجة مطلوبی رساند ناگفته نماند ک...................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 17500 تومان

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 210000 ریال

قیمت جدید : 17500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+