سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تاثیر عوامل مختلف بر زمین و تاثیر آن روی مسکن شهری (شهر سازی)

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: معماری | تعداد بازدید : 651

تاثیر عوامل مختلف بر زمین و تاثیر آن روی مسکن شهری (شهر سازی)

روابط حاكم بر ساختار اجتماعي و متكي بر آداب و رسوم و ارزشهاي فرهنگي، در شكل سكونت تأثير گذاشته و در شكل گيري كالبدي آن متبلور مي‌گردد. تأثير شيوه و فرهنگ زيست، بر سكونت شهري و روستائي متفاوت است. از بررسيهاي مربوط به روند تحول سكونت يا الگوي مسكن در نقاط شهري را مي‌توان تشخيص داد:

1-   الگوي سكونت:

الف – مسكن تك واحدي سنتي ، اين نوع مسكن با ابعاد و ويژگيهاي خانواده‌هاي سنتي سازگار بوده و با ارزش‌ها و آداب و رسوم و سنن اجتماعي جامعه شهري انطباق دارد. مسكن تك واحدي سنتي عمدتا در بافتهاي قديمي شهرهاي ايران بخوبي مشاهده مي‌گردد. در بافت سنتي شهري، كاربري زمين نظم انديشيده ندارد. عوامل اجتماعي و اقتصادي متعددي در تفكيك و قطعه بندي زمين و تأثير آن در شكل سكونت دخالت داشته‌اند.

كوچه بن بست به عنوان يك عنصر معماري با طول و عرض و تنوع منظر در تناسب قرار دارد. بن بست را به دليل جمعيت و محدوده مسكوني نسبتا مستقل مي‌توان يك واحد همسايگي بشمار آورد. در بافت سنتي انواع قطعات زمينهاي شمالي و جنوبي دقيقا قابل تشخيص نيستند. اندازه قطعات زمين كوچك و اغلب 50 تا 70 متر مربع هستند. شكل هندسي زمينها به دليل رشد خود به خودي، از الگوي خاصي تبعيت نمي‌كند. ابعاد نامنظم داشته و شكل هندسي معمولا مستطيل است. استقرار ساختمان در زمين جهت شمالي – جنوبي دارد. اين الگوي مسكن از ارتباط تنگاتنگ اجتماعي و ارزشيهاي فرهنگي حكايت دارد.

اندازه نامنظم قطعه زمين + فرهنگ سنتي  مكان تك واحدي سنتي

ب -  الگوي مسكن تك واحدي جديد

مسكن تك واحدي جديد شهري، در نيم قرن اخير رايج شده است اين نوع مسكن نسبتا برنامه ريزي شده و بر اساس قطعه بندي زمين است. و شكل گيري آن با توجه به عملكرد محدود مسكن سنتي صورت گرفته است.

اتومبيل به عنوان يك نياز در حياط شهري ايران وارد شده و در نتيجه شبكه ارتباطي و الگوي توسعه شهري و مسكن را تغيير داده است.

 

 127 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 14000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


ادامه مطلب :

فهرست

عنوان                                                                                          

پيشگفتار ..........................................................................................................

مقدمه ...............................................................................................................

بررسي قطعه زمين مسكوني (ياخته)................................................................

تأثير عوامل كلان بر قطعه بندي زمين: ...........................................................

تناسب اجتماعي

1-   الگوي سكونت.......................................................................................

2-   جمعيت .................................................................................................

3-   خانوار ..................................................................................................

4-   اقشار اجتماعي .....................................................................................

5-   گرايشهاي سكونت................................................................................

6-   وجوه شرعي ........................................................................................

7-   واحد همسايگي......................................................................................

تناسب اقتصادي

1-   اقتصاد ساختمان...................................................................................

2-   گروههاي درآمدي................................................................................

3-   قيمت زمين............................................................................................

4-   هزينه هاي تأسيسات شهري ...............................................................

5-   اقتصاد شهري .....................................................................................

اقليمي .........................................................................................................

كالبدي ........................................................................................................

1-   قواعد و مقررات ..................................................................................

2-   مشخصات زمين...................................................................................

3-   قطعه بندي مناسب زمين ......................................................................

3-1- حركت افقي ......................................................................................

3-2- حركت عمودي .................................................................................

جمع بندي

1-   عوامل تأثير گذار و تأثير پذير .............................................................

2-   ارتباط ياخته با عوامل كلان مؤثر بر نظام قطعه بندي ........................

3-   تراكم ساختماني ...................................................................................

4-   مشخصات قطعات زمين ......................................................................

5-   تراكم شهري ........................................................................................

6-   توضيحات مربوط به جدول 2-5 .........................................................

7-   روش اجرائي قطعه بندي .....................................................................

8-   بلند مرتبه سازي ..................................................................................

منابع............................................................................................................

 

در الگوي مسكن تك واحدي جديد، كه بر ساختار اقتصادي و اجتماعي جديد جامعه شهري مبتني است، فرهنگ و ارزشها ، تحت تأثير ارزشهاي جديد تغيير يافته‌اند. ارزشهاي كمي (شمار اتاق ، هزينه تمام شده، نماي ساختمان، نوع گچ بري ، شكل سالن پذيرايي) جاي ارزشهاي كيفي (محرميت، احساس تعلق به محيط ، زيبايي) را گرفته است.

قطعه زمين تفكيك شده + فرهنگ و شيوه زيست جديد + ارزشهاي كمي مسكنمسكن تك واحدي جديد

پ-الگوي مشاعي (آپارتمان)

آپارتمان نشيني يا مسكن در ارتفاع ، الگوي مسكن مشاعي كه طي 50 سال اخير از اروپا وارد شده است. آپارتمان، ساخت چند خانه در يك قطعه زمين مشاعي است.

دو مقياس آپارتمان سازي وجود دارد. يكي مقياس كوچك، و آن احداث چند خانه در يك قطعه  زمين شهري كوچك، و ديگري بصورت ساختمانهاي بلند و يا مجتمع سازي است. در مجتمع هاي بزرگ، انتخاب قطعه زمين در مقياس بزرگ صورت گرفته و فضاي سبز، و خدمات كافي متناسب با مصالح ساختماني و زيربنا و نياز ساكنان پيش‌بيني مي‌شود. در اين نوع مجتمع‌ها، سازماندهي براي نوع و ميزان سرمايه‌گذاري، سطح تكنيك ساختماني، مديريت و نگهداري صورت مي‌گيرد. و با روشهاي پيشرفته احداث مي‌گردد.

الگوي مجتمع‌هاي آپارتماني با مقياس توسعه شهري، جمعيت و با ساختار كالبدي شهر در ارتباط است. وجه مشاعي آن، كاربري وسيع زمين است. تفكيك زمين به مقياس بزرگ و به تناسب وسعت پروژه و در مقايسه با كليه فضاهاي خدمات شهري مورد نياز پيش‌بيني مي‌گردد.

در مسكن آپارتماني يا انبوه سازي، شيوه‌هاي زيست جمعي مطرح است كه بنام فرهنگ آپارتمان نشيني متداول گشته است.

قطعه زمين مشاعي + تكنولوژي ساخت در ارتفاع+ فرهنگ آپارتمان نشيني  آپارتمان (بلند مرتبه)

2 جمعيت:

ميزان جمعيت شهر عامل مهمي در شيوه تفكيك و بكارگيري زمين بشمار مي‌رود. زيرا افزايش جمعيت شهر از يك سو، كمبود اراضي شهر و بال رفتن قيمت آن موجب شده، و از سوي ديگر به دليل گسترش شهر، دسترسي‌ها و ارتباطات وسيع و پيچيده را ضروري ميسازد. كمبود زمين ساخت مسكن در ارتفاع را مطرح مي‌نمايد. گسترش عمودي شهري پرجمعيت به منزله بالا رفتن تراكم، نحوه دسترسي ها و تسهيلات زيربنائي واحدهاي همسايگي و غيره است. در سال 1355، 68 درصد از ساختمانهاي ايجاد شده در تهران بيش از 3 طبقه بوده‌اند.

افزايش جمعيت شهر + كمبود زمين+ محدوديت توسعه  گرايش به ارتفاع سازي + تغيير شيوه تفكيك زمين + آپارتمان سازي

3 -خانوار:

الگوي مسكن، رابطه مستقيمي با ابعاد خانوار دارد. تغيير ابعاد خانوار در گزينش نوع مسكن تأثير دارد. از نظر انطباق خانوار با الگوي مسكن، خانوارهاي پرجمعيت با الگوي مسكن تك واحدي سنتي، خانوار كم جمعيت يا هسته‌اي با الگوي مسكن تك واحدي جديد و آپارتماني سازگاري دارند. در طول سالهاي 1355 تا 1365، ابعاد خانوار شهري تغييرات چنداني نكرده است(7/4 تا 8/4 نفر) . اما ابعاد خانوار روستائي افزايش داشته است.

ابعاد خانوار + فرهنگ زيست  الگوي مسكن

4- اقشار اجتماعي:

تغييرات در قشربندي اجتماعي، تغييرات در عرصه‌هاي اجتماعي متنوعي را بوجود مي‌آورد. يك نوع گروه بندي اجتماعي بر اساس وضع معيشت است.

قشربندي خانوار بر اساس وضعيت شغلي رئيس خانوار در نحوه سكونت تأثير دارد. بر طبق آمارهاي موجود، كارفرمايان در خانه‌هاي وسيع و مزد و حقوق بگيران در خانه‌هاي كوچك زندگي مي‌كنند. بخش دولتي بيشتر اجاره‌نشين‌اند.

تغييرات در قشربندي اجتماعي+ تغييرات در ساختار شغلي  تغييرات در ساختار شغلي  تغييرات در الگوي مسكن

5- گرايشهاي سكونت:

گرايشهاي سكونت تابع عوامل فرهنگي، سليقه‌ها و هنجارهاي اجتماعي و توان مالي خانوار هستند. از گرايشهاي عمده خانوارهاي شهري گزينش الگوي مسكن، تمايل به سطح زيربناي بيشتر، كاربرد مصالح ساختماني بهتر و زيباسازي را مي‌توان نام برد. خانوارهاي آشنا با فرهنگ شهري، قابليت سازگاري بيشتري با الگوي تك واحدي جديد و آپارتماني دارند.

سليقه‌ها + ارزشهاي فرهنگ شهري + امكانات  گرايشهاي سكونت

6- وجوه شرعي مسكن:

وجوه شرعي، همواره بر اشكال مسكن تأثير مي‌گذارند. از موارد تأثير گذار وجوه شرعي بر كاربري زمين و شكل سكونت مي‌توان قبله، حق اشراف، حق‌گذار را نام برد. ملاحظات تأثير گذار وجوه شرعي بر كاربري زمين و شكل سكونت مي‌توان قبله، حق اشراف، حق‌گذار را نام برد. ملاحظات تأثير وجوه شرعي بر مسكن. مستلزم بررسي و شناخت دقيق و همه جانبه ابعاد احكام شرعي از يك سو، و تحولات شهري از سوي ديگر و انطباق آنها با يكديگر است.

احكام شرعي (قبله + حق اشراف+ حق گذر + مالكيت و تصرف محل سكونت) تأثير بر الگوي مسكن

7- واحد همسايگي :

هدف اساسي واحد همسايگي، تأمين و ايجاد شرايط زيست بهتر در مقابل شرايط نامساعد زيست در شهر نشيني شتابان در كلان شهرها است. ديدگاههاي اصلي واحد همسايگي عبارتند از مصون داشتن واحد همسايگي از اثرات زيانبار وسائط نقليه و هدايت آنها به پيرامون واحد همسايگي، ايجاد تسهيلات و خدمات شهري، ايجاد تعلق ساكنان به محله و واحد همسايگي، ايجاد مفهوم هويت به محله، كاربري مناسب زمين متناسب با اهداف واحد همسايگي ، برنامه‌ريزي زمين و مسكن در ابعاد بهينه، كاربرد دقيق ضوابط در طراحي كالبدي.

ديدگاههاي اجتماعي و ارزشهاي محيطي در واحد همسايگي با ويژگيهاي شهرنشيني سنتي ايران قابل مقايسه است.

 

بهينه‌ كاربري زمين + بهينه طراحي كالبدي+ ابعاد انساني  واحد همسايگي

تغييرات در شيوه معيشت

 

تغييرات در شيوه زندگي

 

تغييرات در سنت سكونت

 

تغييرات در شكل سكونت

تناسب اقتصادي:

هرگونه تمايلي يا گرايش فردي و اجتماعي سكونت در نهايت مي‌بايست در بازار زمين حضور يافته، و در مقابله با قيمت آن سهمي براي خود بدست آورد. از سوي ديگر قيمت زمين غير از آماده سازي، از عوامل ديگري مانند كميابي و مرغوبيت مقررات شهرسازي تأثير مي‌‌پذيرد. در ايران دخالت دولت در نحوه عرضه زمينهاي شهري باعث شده بود كه فاصله بسيار زياد بين قيمت متوسط ارزان ترين زمين در سال 54 با گران ترين آن در سال 65 از 44 برابر به 15 برابر كاهش يابد.

1-   اقتصاد ساختمان:.....

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 14000 تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 210000 ریال

قیمت جدید : 14000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+