سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» صدا و بيان برای بازيگر

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: هنر | تعداد بازدید : 871

پايان نامه اي كه در دست داريد پيرامون تربيت صدا و بيان بازيگر است، چه بازيگر صحنه و يا سينما. در اين پايان نامه به منظور تامين معرفت نظري و هم عملي براي خواننده، نخست تاريخچه مفهوم بيان و فن بيان به ميان آورده شده و سير تحول اين علم در طول تاريخ مورد بررسي قرار گرفته و سپس جايگاه زبان در تأتر مطرح گرديده است.
پس از اين، در بخش دوم به معرفي اندامهاي گفتار، اندامهاي تنفسي، آواي صداهاي زبان فارسي و ارايه‌ي تمرين هايي در خصوص آنها پرداخته شده است. در بخش سوم عناصر كيفي صدا يا آواهنگ (لحن) مورد بررسي قرار گرفته و بدنبال آن در بخش چهارم اندامهاي تشديد كننده‌ي ”آوا“ معرفي گرديده است و همچنين ذكر تمرين هايي چند براي تربيت هر يك از آنها. در خاتمه به عنوان ضميمه مفهوم زمان و زمانبندي (ضربآهنگ، شتاب، و...) را به ميان آورده ايم و از نقش و لزوم رعايت اين عناصر در اجرا سخن گفته ايم.
تدارك پايان نامه با روش تركيبي صورت گرفت. بدين معنا كه بخش يكم، تاريخچه، علي‌الاصول به روش توصيفي پيش رفت و به سرانجام رسيد، و سه بخش ديگر به روش تجربي.

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل صدا و بيان برای بازيگر منسب رشته کارگردانی و هنر و تاتر و بازیگری

عنوان صفحه

مقدمه 1
بخش اول: تاريخچه 8
- چشم انداز تاريخي صدا و بيان 8
- زبان در تاتر 30
بخش دوم: تكلم 51
- اندامهاي گفتار 52
- آواي كلام زبان فارسي 62
- توصيف آوايي مصوت¬ها و صامت¬ها 65
- تبيين تمايز صدا و گفتار 71
- توليد صدا 72
- تنفس(كليات) 77
- تمرين¬ها 80
بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن) 110
- كيفيت 112
- قدرت 116
- زمان 121
- دانگ صدا 124
- تمرين¬ها 125
بخش چهارم:تشديد كننده¬ها
- حلق/ بيني / دهان 135
- تنوع دانگ و شتاب 137
- تنوع ارتفاع صدا 138
- تمرين¬ها 140
ضميمه: زمانبندي 147
- شتاب 148
- ضرب 152
- ضرباهنگ 153
- منابع و مآخذ 156

 

 

 

مقدمه
اين رساله درباره جذابترين حرفه¬ها در دنيا است. نيز درباره اين است كه چگونه بتوانيم زيباترين، متقاعدكننده¬ترين و مؤثرين ابزار صوتي-يعني صداي انساني را توليد كنيم.
تأتر هنري است جمعي و وابسته به كار گروهي، و بازيگران مردماني هستند متكي به كار مشترك. كار بازيگري عليرغم تصور بسياري اشخاص، بسيار پرزحمت و شاق است . آنان نمي¬توانند مسئوليت خود را تفويض كنند، نمي¬توانند در جريان تمرين و اجرا مرتكب غيبت شوند و بدون همكاري نمي¬توانند كار كنند. مهمتر از همه اينكه نمي¬توانند از زير بار تمرين¬هاي شخصي و مطالعه¬ي روزانه شانه خالي كنند.
بازيگران انسانهايي اجتماعي¬اند كه بايد با خودشان و نقش¬هايشان رابطة متقابل داشته باشند. بدن و صدا بايد هماهنگ با يكديگر حركت كنند، همچون زماني كه بازيگر با ديگران حركت و گفتگو مي كند. اين نكات پيشة بازيگر را هم جذاب مي¬سازد و هم بسيار مشكل.
من خود به عنوان بازيگر و كارگردان، و تماشاگر، بسيار ديده¬ام كه دانشجويان و مجريان كم تجربه و بعضاً پر تجربه به هنگام اجراي نقش، اجراي كلامي پيچيده كه مستلزم طراحي و تربيت بيان است، هراس از نرساندن صدا در سالني بزرگ، پرداخت خصايص شخصيت، الگوهاي متفاوت كلامي، مسئله زمان-بندي و نياز به انعطاف صدا، مشكلات عديده¬اي پيش روي خود مي¬يابند. در هرحال خوانندة اين سطور- بازيگر- در ارتباط با اين مشكلات پيوسته با پرسش-هايي مواجه است، و اين رساله در پي آن است پاسخ-هايي پيش رو قرار دهد تا هم دانش نظري او را پيرامون مسايل صدا و بيان صوتي بالا ببرد و هم مواد تمرين عملي براي وي تدارك ببيند . حتي بسياري معلمين مجرب صدا و همچنين بازيگران تواناي صحنه به ما ياد آور مي¬شوند كه بازيگر بايد نكاتي پيرامون آواز خو اندن بداند. زيرا آواز خواندن يكي از بهترين راههاي تربيت صدا است. "خواندن"، حس درك زير و بمي را تقويت مي-كند، توجه به ضربآهنگ را ملكه ذهن مي¬سازد، آگاهي از ضرب را افزايش مي¬دهد و موجب رواني و وضوح مي¬گردد.
بازيگر بايد بياموزد و آنچنان عمل كند تا به روح تماشاگر دست يابد. كار بازيگر اين است كه خود را برانگيزد و سرزنده و هوشيار نگاهدارد، نه به خاطر خود بلكه به خاطر تماشاگر. سخن گفتن بخشي از تخيل است، و چنانچه بازيگر دركي از آنچه بر زبان مي¬آورد نداشته باشد، يا اينكه در كجا سخن مي¬گويد و با چه كسي، صرفنظر از اينكه درست يا نادرست صدا توليد مي¬كند، سخن¬اش شنيده نخواهد شد.
نكته مهم ديگري كه بازيگر بايد به آن بيانديشد اين است كه بكوشد تماشاگر را با آنچه مي¬گويد درگير سازد، نه اينكه او را متوجه فنون بيان نمايد. فرق است ميان به نمايش گذاشتن خلاقيت از راه به كارگيري مهارت، و عرضة مهارت و فن.
بالاتر اشاره كردم كه صدا مانند سازي است كه بايد آنرا نواخت. بازيگر لازم است بتواند اين ساز را هم تند و هم كند بنوازد، و در انجام اين كار هم فني باشد و هم با احساس، اما در اينكه كداميك را بر ديگري مقدم بدارد جاي بحث و مجادله نيست-فن وسيله¬اي است براي انتقال هرچه بهتر حقيقت احساس (يا محتوا)، و چنانچه بازيگر بر اين گمان باشد كه يكي از اين دو در الويت است، به راه خطا رفته.
بازيگر لازم است ضمن فراگيري فن، شرايط فراخواندن احساس¬هاي گوناگون را به عنوان مشقي از مشق¬هاي بازيگري در درون خود ايجاد كند. يكي از اهداف اين رساله اين بوده است كه ضمن تدارك مواد تمرين سازنده و كارآمد، آنها را به گونه¬اي طرح كند كه هر دو مورد مزبور، يعني فن و احساس براي خواننده قابل تجربه باشد. اگر خواننده بازيگر است، پس اين رساله دربارة اوست، دربارة صداي اوست. تمرين¬هاي صدا و بيان كه در اين جا ارايه مي شود از ساده تا پيچيده –مقدماتي تا پيشرفته را شامل خواهد شد كه برخي از آنها را ضمن كار گروهي يافته¬ام كه در جاي خود به آنها اشاره خواهم كرد. شما به عنوان بازيگر به قدرت صدا نياز داريد. اگر توانستيد اين نياز را در خود احساس كنيد,به وجوب تربيت صداي خود پي خواهيد برد. من اميدوارم چنين شود، زيرا در اين صورت امكان عظيمي را به حوزه بازيگري خود وارد مي-سازيد و نتيجتاً توان اجراي توليدي را كه در آن شركت مي¬جوييد بالا مي¬بريد. يادگيري اين فن ويژه مشكل،اما در عين حال لذت بخش است. به جوهر هنر بازيگري بيانديشيد تا به معيارهاي بازيگري خوب دست يابيد و بتوانيد بازيگري رايج در توليدات صحنه¬اي و تصويري امروز را در كشورمان بررسي و نقد كنيد .
"استانيسلاوسكي" را همه نيك مي¬شناسيم، او نه تنها يك نظريه پرداز بلكه همچنين تكنسيني ممتاز بود كه برآن شد تا حقيقت و زيبايي را در حوزة كلي تأتر وارد سازد. او مي¬گفت: «تفاوت عمدة ميان هنر بازيگر و هنرهاي ديگر در اين است كه ساير هنرمندان ممكن است زماني كه به آنان الهام مي¬شود چيزي خلق ¬كنند. اما هنرمند صحنه، بايد آقا و ارباب الهام خود باشد و بايد بداند چگونه آنرا هنگام اجرا فرابخواند، اين است راز اساسي هنر ما. بدون اين، كاملترين فنون، عظيم¬ترين مواهب نيز كاري صورت نخواهند داد .» بازيگر رابط ميان نمايشنامه نويس و تماشاگر است. صداي او وسيله¬اي است كه اثر نمايشنامه¬نويس توسط آن عيني مي¬گردد، و از راه آن فكر و احساس اثر جريان پيدا مي¬كند. از اين رو بازيگر عهده دار مسئوليت معيني نسبت به نمايشنامه¬نويس، كارگردان،ساير بازيگران و تماشاگران است. كلمات نمايشنامه به يك معنا جزء تغيير ناپذير هر اجراي بازيگر است. بازيگران با خصوصيات جسماني متفاوت و تفسيرهاي گونه¬گون ممكن است به ايفاي نقش بپردازند، اما باز هم واژه¬ها همان است كه نمايشنامه¬نويس نوشته است. با اين وجود خود واژه¬ها بسته به اينكه به چه نحو توسط بازيگر ادا شوند مستعد انتقال معاني متنوعي هستند. همين چگونه ادا كردن است كه نياز بازيگر را به فن پيش مي¬آورد، و هر گاه سخن از نياز فني به ميان مي¬آيد صدا وبيان روشن¬تر و مهمتر از هر فن ديگري خود را مي¬نمايانند. آموزش و تربيت بيان بازيگر بايد چنان باشد كه وي را قادر سازد بر صداي خود با توجه به ارتفاع, لحن، زير و بمي، زمانبندي و وضوح واژه‌ها تسلط كامل پيدا كند، زيرا حد توان او براي تفسير شخصيت¬هاي گوناگون توسط خصوصيت كنوني صداي خود وي و ميزان قابليتي كه وي مي¬تواند آنرا به كار برد محدود مي¬شود. براي از ميان برداشتن اين محدوديت تنها مي¬توان به تربيت صدا و بيان از راه صحيح و علمي روي آورد. "جوديت تامپسون" نمايشنامه نويس معاصر كانادايي، در مقدمة نمايشنامة كوتاه خود بنام "صورتي" اظهار مي¬كند:«من معتقدم صدا دري است كه ما را نه تنها به درون روح فرد، بلكه به درون روح يك ملت و فرهنگ آن، به درون روح يك طبقه، يك اجتماع،يك نژاد راهبر مي¬شود .»
بيشتر دانشجويان رشته بازيگري با صداهايي كه دارند گذران مي¬كنند، صدايي كه به ندرت تغيير مي-كند،اين صدا را مي¬توان بهتر كرد يا بدتر كرد. اما از آنجا كه اين صدا آلت موسيقي بازيگر شمرده مي¬شود وطيفة اوست كه به نواختن صحيح آن همت كند. اين رساله پيشنهادها و تمرين¬هايي براي توليد و نواختن صدا در بر دارد.بازيگران دانشجو و تازه كار بايد مطالبات هنر خويش را كه عبارت از ذكاوت ، هوش، قوه¬ي تخيل وبيان تربيت شده است بشناسند و از حوزه¬هاي اساسي پژوهش يعني موسيقي، نقاشي، نگارش و مطالعه آگاه باشند.
از ديگر اهدافي كه ضمن نگارش اين رساله دنبال مي¬شده اين است كه تمرين¬هاي آن هم در كلاس و هم به هنگام تمرين نمايشنامه به راحتي، البته زير نظر مربي مجرب، قابل استفاده باشد. اما بازيگر علاقه-مند, به تنهايي نيز مي¬تواند در تمرين¬هاي روزانه خود از آنها استفاده كند يا آنها را مبنا قرار دهد. آنچه بايد بر آن تاكيد گذارم اين است كه تمرين¬ها به ويژه تمرين¬هاي تنفسي- دم و بازدم- بايد به درستي فراگرفته شوند. بازيگر تا سرآغاز اين دو مرحلة اساسي را عملاً به درستي نياموخته است همچنان................................

 

 

 

جا دارد به انگيزه مهمي اشاره كنم كه در نگارش اين رساله نقش داشته است: كمبود شديد مطالب نظري و عملي راهنما در اين زمينه، و همچنين توصيه¬ي بسياري از دوستان و دانشجويان، و علاقه¬اي كه شخصاً نسبت به موضوع احساس مي¬كردم. خوشبختانه دسترسي به منابع معتبر در زمينه صدا و بيان و نيز تجربه¬اي كه عملاً از كار گروهي كسب كرده بودم راه را روشن¬تر بر من نمودار ساخت تا كار نگارش با لغزش كمتر پيش برود. با اينهمه خالي از كمبود نمي¬تواند بود. اميد آن دارم كه از نقطه¬نظرهاي آزمودگان راه آگاه و بهره¬مند شوم.

 

 

 

 

 بخش اول
تاريخچه
چشم انداز تاريخي صدا و بيان :به منظور بررسي اصول و قواعدي كه از ديرباز چراغ راه بازيگران بوده است تا آنان بتوانند روي صحنه تكلم كنند و قوه¬ي ناطقة خود را به قصد ايجاد گونه¬اي ارتباط مطلوب و معين مورد استفاده قرار دهند، ابتدا لازم است توجه خود را با دقت تمام به علم معاني بيان (يا فن خطابه) معطوف سازيم تا راه درازي را كه مقوله¬ي صدا وبيان-انتقال صوتي- در تاريخ نمايش، و خارج از اين حوزه، پيموده و تغييراتي را كه متقبل شده است بهتر باز شناسيم.
معاني بيان فني است عملي و مبتني بر تمهيد و قواعد واقعي توأم با نظريه¬اي كلي در خصوص آنچه به طور محسوس در فرآيند تكلم رخ مي¬دهد و اينكه چگونه مردم نسبت به روش¬هاي گوناگون بيان ، عضلاني، زيبايي شناسانه، و عاطفي واكنش مي¬دهند. معاني بيان براي قدما به طور كلي عبارت بود از فن تكلم و نگارش ."ارسطو"اعتقاد داشت معاني بيان فني است كه همه آدمان آنرا بكار مي¬بندند چرا كه همة آدميان درگير بحث و انتقاد مي¬شوند،در مظان اتهام قرار مي¬گيرند و به دفاع مي¬پردازند. برخي به طور تصادفي، و برخي با روشي كاملاً آگاهانه و سنجيده ." همانطور كه ميدانيم ارسطو در كتاب فن شعر به منظور مطالعه¬ي چگونگي بيان انديشه به صورت كلام ما را به معاني بيان ارجاع مي¬دهد. بخش اعظم نظريه¬ي خطابت نزد ارسطو و ساير منتقدين(از جمله كوئينتليان ،سيسرو ،...) به يكسان هم براي فن نگارش نثر و هم شاعري قابل اجرا است. ارسطو خود ناقد تيز دندان مربيان حرفه¬اي معاني بيان بود زيرا آنان چه در مجالس عمومي و چه در دادگاهها بر جزئيات فني خطابه تمركز مي¬كردند، آنان جوهرة موضوع اشان را كه عبارت از بررسي راههاي متقاعد ساختن بود از دست ميگذاشتند، و ناديده مي¬گرفتند كه خطابت سنجيده يا سياسي يك شكل متعالي هنر ايشان محسوب مي¬شد. خطابت گونه¬اي كتاب بود كه خطبا مي¬نگاشتند. شايد بتوان گفت گونه¬اي آموزش كه "سقراط" بر شالوده¬اي بيشتر فلسفي در مكتب¬اش به آن مي¬پرداخت. اين آموزش تلويحاً پاسخي است به اتهامات "افلاطون"، زيرا آموزش مزبور تأكيد داشت بر اينكه معاني بيان هنر است، و هنري مفيد.
"ارسطو" عقيدة خود را پيرامون معاني بيان اينگونه بسط مي¬دهد:حقيقت و عدالت نيرومند¬تر از متضادهاي خود هستند و اگر كساني كه از آنها دفاع مي¬كنند به واسطه تصميمات غلط دچار شكست شوند نكوهش متوجه ايشان است چرا كه معاني بيان را ناديده گرفته¬اند. حتا دقيق¬ترين معرفت نخواهد توانست كسي را قادر سازد تا جمعي را متقاعد سازد، زيرا هنگام صحبت با آنان شخص بايد نظر به فرضيات عام با آنان بحث كند. حمايت از خود در برابر مشت¬هاي ديگري خجلت ندارد،چرا دفاع كردن از خود در برابر كلمات شرم داشته باشد؟ به يقين، توانايي براي سخن گفتن مي¬تواند در برابر مقاصد شيطاني مفيد افتد .. . فلاسفه ميان پيشه¬ي نقال و پيشه¬ي خطيب نيز مشابهتي مي¬ديده¬اند، از جمله سقراط كه پيشه (تخنه) را اينگونه تبيين مي-كند:«فهم انديشة شاعر و همچنين كلمات، زيرا نقال بايد انديشة شاعررا براي مخاطبين¬اش تفسير كند .» معتقد بودند كه شاعر تب و تاب درون خود را به نقال منتقل مي¬سازد و نقال نيز به نوبة خود آنرا به شنونده¬گانش انتقال مي¬دهد. افلاطون در رسالة گرگياس توجه خود را به مربيان جديد فن نثر نويسي، يعني سخن دانان و عالمان علم بديع معطوف مي¬سازد.او در اين رساله به بررسي پيشة (تخته) ايشان مي¬پردازد. سر انجام اين بحث به اين نتيجه مي¬رسد كه چنانچه فن نثر نويسي پيشه شمرده شود پس بايد متضمن معرفت ويژه¬اي باشد.اما اين معرفت چيست؟ گرگياس بر آن مي¬شود تا به تبيين معاني بيان بپردازد، ونهايتاً مي¬گويد معاني بيان فن متقاعد ساختن است. آنگاه سقراط دوگونه متقاعد سازي را متمايز مي¬سازد:«يكي از آن................................

 

 

بخش دوم
تكلم
انسان تنها جانداري است كه توانسته در طول تاريخ تمدن خود توان بيان افكارش را توسط ابزار تكلم و توليد اصوات بهبود بخشيد. گويا همين استعداد و توان ذهني برتر است كه عنوان سرور مخلوقات را به او بخشيده!
ارتباط ميان حيوانات بسيار ابتدايي و بر اساس بيان احساس¬هاي كلي توسط اصوات صورت مي-گيرد.اما اين اصوات فاقد دامنه و تعيين كلام انساني است. كودك قبل از آنكه سخن گفتن بياموزد، احساسات عمده خود را از طريق گريه، ناله و سر و صدا بيان مي¬كند، كه گرچه فاقد معنا است، اما شنونده¬ي فهيم به وضوح در مي¬يابد كه همه آنها مبين خشم يا شادي، خستگي، گرسنگي يا درد است. اين سرو صداها نيز احساس¬هاي كلي را بيان مي¬كنند، اما همچنان كه كودك رشد مي¬كند، اندامهاي صوتي و مغز وي همراه ساير اندامهاي بدن رشد مي¬كنند، و او از طريق حواس در مي¬يابد كه برخي اصوات معني معيني دارند. كودك مي¬كوشد به كمك اندامهاي صوتي خود صداهايي شبيه آنها توليد كند به اين اميد كه ديگران به مفهوم آنها پي خواهند برد.بدينسان قدرت تكلم از طريق شنيدن، درك اصوات داراي معاني معين شناسايي مي¬گردد و اندامهاي تكلم با توليد اصوات براي ايجاد ارتباط تحول مي¬يابند. طرز تكلم ما امري كاملاً شخصي است. تا به آن حد كه دو تن را نمي¬توان يافت كه دقيقاً همانند يكديگر تكلم كنند زيرا به راههاي بسيار متفاوتي اندامهاي تكلم را مي¬توان بكار گرفت، و با اين همه صداي واژه¬ها همانند توليد مي¬گردند. صدايي كه از آن سخن مي¬گوييم از طريق ارتعاش هوا با تواتري معين كه گوش انسان قادر به تشخيص آن است ايجاد مي¬گردد. گوش انسان به طور طبيعي به ارتعاش¬هايي كه تواتر آنها بين 20 تا 20000 سيكل در ثانيه باشد حساس است.
امواج صوتي بوسيله هوا انتقال پيدا مي¬كنند.- همانند امواج دايره شكل متحدالمركز سطح آب كه به سمت بيرون انتشار مي¬يابند- در واقع نه هوا و نه آب از جايي به جاي ديگر نقل مكان نمي¬كنند، آنها صرفاً مرتعش مي¬شوند و بدين ترتيب حركت را به هوا يا آب مجاور رد مي¬كنند.اما امواج هوا بر خلاف آب نه در يك جهت افقي بلكه به همه سو حركت مي¬كند. براي ايجاد صدا، انتقال و شنيده شدن آن بايد : 1-فشاري در ميان باشد تا هوا را مرتعش سازد. 2- اين ارتعاش امواج صوتي را پديد مي¬آورند كه به گوش مي¬رسد، و گوش نسبت به اين ارتعاش¬ها واكنش نشان مي¬دهد وسپس مغز به تفسير آن¬ها مي¬پردازد.
حركت امواج صوتي مستلزم صرف زمان است. سرعت صوت در شرايط عادي و بدون واسطه حدود 300 متر در ثانيه است.
اندامهاي گفتار ...........................

 

 

اندامهاي گفتار و تنفسي: قفسه سينه
قفسه سينه را مي¬توان با دستگاه دم آهنگري مقاسيه نمود كه به هنگام انبساط هوا را بدون شش-ها مي¬مكد و به هنگام انقباض هوا را با فشار از شش خارج مي¬سازد. قفسه سينه محفظه¬اي استخواني است مشتمل بر دوازده جفت دنده كه ضمن انحنا از ناحية پشت به ستون فقرات متصل مي¬باشد و صندوق محافظت كننده¬اي براي شش¬ها و قلب بوجود مي‌آورد. دنده¬هاي.....................

 

صامت¬ها:
حرف صامت زماني شنيده مي¬شود كه جريان بازدم –خواه داراي صدا باشد يا نه- بوسيلة اندامهاي گفتار متوقف گردد يا به تأخير افتد. بنابراين حرف صامت يا ماهيت انفجاري دارد، يعني ترخيص ناگهاني هوا باعث ايجاد آن مي¬شود، يا كيفيتي سايشي دارد كه ترخيص تدريجي هوا سبب آن مي¬گردد. صامت¬ها گاه با ارتعاش تارهاي صوتي بوجود مي-آيند.بطور كلي صامت¬ها به دو دسته انفجاري و مداوم تقسيم..................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 24000تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 24000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+