سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: زیست شناسی و محیط زیست | تعداد بازدید : 588

آلودگي، انحراف از پاكيزگي است. وقتي موضوع آلودگي محيط زيست مطرح مي¬شود، بيش از آنكه منظورمان انحراف از يك حالت پاكيزه باشد، منظور انحراف از يك حالت معمولي است. اين ماده كه به طور وسيعي در همه جا گسترده، حلالی خوب و به¬طور طبيعي هرگز به صورت كاملا خالص يافت نمي¬شود. حتي در غيرآلوده¬ترين نواحي جغرافيايي،آب باران شامل گازهاي n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنين گرد و غبار يا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعليق در آب حل مي¬شوند.
آب چشمه¬ها و آبهاي طبيعي سطحي معمولاً شامل تركيبات حل شده از فلزاتي نظير Fe,Cd,Mg,Mn مي¬باشند.
آب سخت شامل مقدار قابل توجهي از تركيبات فلزات مربوط است. حتي آبهاي نوشيدني هم از نظر شيميايي خالص نيستند. با وجودي كه ذرات جامد معلق از بين برده شده و باكتريهاي مضر نابود شده¬اند اما خيلي از مواد در محلول باقي مانده¬اند. در واقع آب به صورت كاملاً خالص براي نوشيدن مطبوع نيست بلكه ناخالصي¬ها طعم آب را مشخص مي¬نمايند.
لفظ خالص، به معني حالتي از آب است كه هيچ ماده¬اي با غلظت كافي براي آن كه از مورد استفاده قرار گرفتن آب براي منظورهاي طبيعي جلوگيري كند، وجود نداشته باشد.

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

 

مقدمه 3
بخش اول: درآمدي بر آلودگي آب 5
1. آلاينده¬هاي آب و تأثيرات آنها بر حيات انسان 5
2. آلودگي آب، فراتر از يك مسئله‌ي ساده 10
3. آلاينده¬هاي صنعتي آب 16
4. تاثير فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ بر كيفيت‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ 16
بخش دوم: دامنه‌ها و پيامدهاي بحران 23
1.تهران، شهر بي دفاع 23
2.كارون، يادگار ايراني 43
3.آلودگي نفتي روستاي اسماعيل‌آباد شهر ري، يك قدم تا پايتخت 57
4. زاينده‌رود، رود مرده 64
5. خزر زيبا، ميان مرگ و زندگي 66
6.مشهد: آيا آب آلوده است؟ 78
7. سد قشلاق، زيباي آلوده 87
8. رودخانه‌ها، شريانهاي حيات 90
9. تمام ايران، سراي من است. 105
بخش سوم: قانونهاي بسيار، ضمانت اجرايي اندك 124
1. آیين نامه¬ی جلوگيري از آلودگي آب (مصوب18/2/1373) 124
2.آيين‌نامه‌ي بهداشت محيط، مصوب هيأت دولت 129
3. متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر 133
4. قطعنامه¬ی هفدهمين كنگره¬ی بين المللي آبياري و زهكشي اسپانيا - گرانادا 148
5. آيين‌نامه¬ی اجرايي ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه 149
بخش چهارم: چه كرده‌ايم؟چه بايدكرد؟ 152
1. تشكيل كميته¬ی كشوري حفاظت از رودخانه¬ها، ميراث طبيعي بي¬جان را نجات مي¬دهد 152
2. بررسي تخلف سازمانهاي مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس 154
3. حفاظت از رودخانه¬هاي كشور متولي مشخصي ندارد 155
4. طرح مجلس براي جلوگيري از آلودگي 157
5. نشست مشترك مديران آب منطقه¬اي مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسي راهكارهاي حفاظت از انفال عمومي 158
6. ايران عضو دائم منابع زيست محيطي خزر شد 158
7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ي مقابله با آلودگي آب، طرح اداره¬ی كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 159
8. دفتر بررسي آلودگي آب و خاك، گامي به جلو 162
9. الگوي ارزيابي زيست محيطي كارخانجات فولاد تدوين شد 163
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد 165
11. اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران 166
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود 166
نتیجه¬گیری 168
فهرست منابع و مأخذ 169

 

استفاده طبيعي از آب عبارتند از:
1- زيبايي و تفريحي
2- ذخيره¬ی آب مصرفي عمومي مردم
3- محيط زيست آبي جانوران (ماهيها)
4- كشاورزي
5- صنعت
هرماده و جسمي كه مانع استفاده¬ی طبيعي از آب شود، به عنوان آلوده كننده¬ی آب تلقي مي¬شود. مسئله¬ی آلودگي آب به صور مختلف و پيچيده¬اي ايجاد مي¬شود، زيرا استفاده¬ی طبيعي از آب گوناگون است.آبي كه براي بعضي استفاده¬هاي خاص مناسب است نبايد آلوده باشد.

ب- وسعت آلودگي آب:
انجمن حفاظت محيط زيست ايالات متحده¬ی آمريكا برآورد كرده كه تقريباً يك سوم جريان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ كيفيت آب بر هم زده شده¬است. در اين برآورد آلودگي
به¬عنوان يك زيان مطرح شده كه بر خواص شيميايي و فيزيكي آب لطمه وارد مي¬كند.

ج- طبقه بندي آلوده كننده¬هاي آب
نشانه¬هاي آلودگي آب حتي با سطحي¬ترين توجه مشخص مي¬شوند. براي مثال نوشيدن آب طعم بد مي¬دهد؛ توده¬هاي علف هاي هرز آبي در حجم زيادي از آب رشد مي¬كنند و آب كنار درياها، اقيانوسها، رودخانه¬ها و درياچه¬ها بوي ناخوشايندي منتشر مي¬سازند. منشأ اين مشكلات بايد به منابع و انواع بسياري از آلوده¬كننده¬ها نسبت داده شود. آلوده¬كننده¬هاي آب به 9 دسته طبقه¬بندي شده¬اند:
1- زباله هاي متقاضي اكسيژن
2- عوامل بيماري¬زا
3- مواد غذايي گياهي
4- تركيبات آلي سنتز شده (مصنوعي)
5- نفت
6- مواد شيميايي معدني و كانيها
7- رسوبات
8- مواد راديو اكتيو (پرتوزا)
9- گرما
1- زباله هاي متقاضي اكسيژن (اكسيژن خواه):
اكسيژن حل شده در هر نوع آبي لازمه¬ی زندگي براي اجتماع گياهي و حيواني مي¬باشد و بقاء آنها بستگي به توانايي آب در نگهداري كمترين غلظت معين از اين ماده حياتي دارد.
آب زماني به عنوان آلوده¬شده طبقه¬بندي مي¬شود كه غلظت Do (غلظت اكسيژن محلول) به زير سطح مورد نياز براي بقاء زيست طبيعي در آن بيايد.آلوده¬كننده¬هایي مانند فاضلاب تصفيه نشده¬ی شهري، مواد خارج شده از انبارها و فرايند پس مانده¬هاي غذايي می¬توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حيوانات اهلي در توليد زباله¬هاي متقاضي اكسيژن به اندازه¬ی 9/1 بيليون نفر است.
2- عوامل بيماري زا:
آب داراي پتانسيل حمل موجودات ريز بيماري¬زا كه سلامتي و زندگي را به خطر مي¬اندازند است. ميكروبهاي بيماري¬زا متناوباً در سراسر آب منتقل مي¬شوند و مي¬توانند باعث عفونت در ناحيه¬ی روده (تيفوئيد، اسهال خوني، پاراتيفوئيد، وبا) شوند و مسئوليت ايجاد بيماري فلج اطفال و يرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاريخي اولين دليل براي كنترل آلودگي آبها، جلوگيري از بيماريهايي است كه مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ايجادكننده بيماري را نمي¬توان كنترل و سلامت كامل را تأمين كرد. روزانه بيليون¬ها از این موجودات توسط افراد دفع مي¬شود. اين ساكنين مدفوع انسان يك محيط زيست را با اين شرايط در آبهاي طبيعي پيدا نمي¬كنند تا توليد مثل كنند و به سرعت از بين مي¬روند.
اهم بيماريهايي كه توسط آبهاي آلوده به انسان سرايت مي كنند شامل:
الف: بيماري انگلي (ليپتوسپيرا ايكترو هموراژه) كه به تب ياويل معروف شده است.
ب: كرمها، تخم كرمهايي مانند اسكاريس، تريكوسفال (كرم شلاقي) و كرم قلابدار ممكن است ازطريق خاك و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ايجاد بيماري نمايد.
ج: بيماري وبا
د: بيماريهاي ويروسي (آب در انتقال دو نوع ويروس پوليويروس و هپاتيت عفوني نقش موثري ايفا مي¬كند).

 

 

 

3- مواد غذايي گياهي:
مواد غذايي عامل محدودكننده¬ی مهمي در رشد همه¬ی گياهان است. در كنار عوامل ديگر سرعت و فراواني رشد گياهان متناسب با مقدار ماده¬ی غذايي در دسترس است. مشخص شده كه پانزده تا بيست عنصر براي رشد گياهان سبز مورد نياز است. بيش از 70 درصد از تركيبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوينده¬هاي خانگي ايجاد مي¬شود و بايد اقدام كنترل كننده¬اي روي اين مسئله انجام گيرد.

4- تركيبات آلي سنتز شده:
توليد تركيبات آلي شيميايي بعد از جنگ جهاني دوم در دنيا به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. تركيبات موجود شامل مواد سوختني، پلاستيك¬ها، نرم كننده¬ها، فيبرها، الاستومرها، حلالها، شوينده¬ها، رنگها، مواد ضد آفت، افزودنيهاي غذايي و داروها مي¬باشند كه از بين آنها شوينده¬ها و مواد آفت¬كش از اهميت ويژه¬اي برخوردارند. از آنجايي كه استفاده از اين تركيبات شيميايي به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظير انتشار، نابودي و ميزان خطر بايد مورد بررسي قرار گيرد.

5- نفت:
در سال 1859 اولين چاه نفت با استخراج موفقيت¬آميز در پنسيلوانيا بهره¬برداري شد. در حال حاضر سالانه بيش از چند بيليون بشكه نفت خام در دنيا مورد بهره¬برداري قرار مي گيرد. توليد، توزيع و استفاده¬ی سالانه از يك چنين مقدار زيادي نفت باعث ايجاد پيامدهاي محيطي مي¬شود.

6- مواد شيميايي معدني و كانيها:
اين گروه از آلوده¬كننده¬هاي آب شامل نمكهاي معدني و اسيدهاي معدني و تركيبات فلزي است. حضور اين آلوده¬كننده¬ها در آب سه نتيجه¬ی عمومي شامل اسيديته، شوري و سمي بودن آب را فراهم مي¬آورد.
خاصيت اسيدي (اسيد يته): با اهميت¬ترين منابع براي افزايش دادن اسيديته شامل زهكشي معادن و باران اسيدي است.
شوري: شوري آب مشاهده¬ی غير معمولي نمي¬باشد بلكه حدود 97 درصد از كل آبهاي جهان در اقيانوسها و درياها به صورت آب نمك هستند و 3 درصد باقيمانده آب شيرين ناميده مي¬شود.
سميت: خاصيت سمي تعدادي از تركيبات معدني خصوصاً عناصر سنگين فلزي سالها شناخته شده است. تعدادي از اين تركيبات كه خواص مطلوبي دارند، مرتباً توليد مي¬شوند. احتياط لازم، ضامن امنيت اشخاصي است كه در امر توليد درگيرند. سمي¬ترين اين مواد در محيط زيست، شامل مواد حاوي جيوه، سرب، كادميوم، كروم و نيكل مي¬باشند. اين فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولاني باقي مي¬مانند و به عنوان مجموعه¬ی سم عمل مي¬نمايند.

7- رسوبات:
رسوبات يكي از انواع آلودگيها كه به طور طبيعي در فرآيندهاي فرسايشي به وجود مي آيند. رسوبات در اثر اين فرآيندها موجب آلودگي گسترده¬ی آبهاي سطحي مي¬شوند. تاثيرات زيان آور رسوبات در آب عبارتند از:
الف:كانالهاي چشمه¬ها، بنادر و مخازن پر مي¬شوند. كانالها سرريز شده و عمق آنها تغيير مي كند و عمر مفيد مخازن آب كم مي¬شود.
ب: جانوران آبزي رانابود مي¬كند. رسوبات ته نشين شده تعداد ماهيها و جانوران صدف¬دار را كاهش مي¬دهد و زيستگاه¬هاي آنها را مي¬پوشاند.
ج: نفوذ نور به درون آب را كاهش مي¬دهد.كاهش نفوذ نور خورشيد به داخل آب موجب كاهش فرآيند فتوسنتز توسط گياهان مي¬شود.
د: آب را تيره مي¬كند. اين موجب افزايش هزينه¬ی لازم براي تصفيه¬ی آب مي¬شود.

8- مواد راديو اكتيو ( پرتوزا)
بعضي از عناصر داراي هسته بسيار ناپايدارند كه خود به خود به اجزاء كوچكتر تجزيه مي¬شوند و انرژي تابشي زيادي توليد مي¬كنند.
تشعشع اين فرايندهاي تجزيه¬اي، مواد راديواكتيو بسيار خطرناك و حتي مرگ¬آور است.
خطرناكترين هسته¬هاي راديواكتيو، هسته¬هاي راديواكتيو با نيمه عمر متوسط هستند. عناصر راديو اكتيو (پرتوزا) در هنگام تجزيه¬ی هسته¬هاي خود، اشعه¬هاي آلفا، بتا پخش پوزيترون نوترون و اشعه گاما ساطع مي¬نمايند.

9- گرما
گرما معمولا از نظر بيشتر مردم، يك آلوده كننده و حداقل به عنوان يك عامل فاسد كننده¬ی شيميايي نيست،گرچه افزايش دماي آب بدن سبب تأيرات زيانباري به بزرگي بسياري آلوده كننده-اي شيميايي مي¬ود. رعت هر واكنش شيميايي، شامل تنفس آبزيان و اكسايش تقريبا با افزايش دما به ازاء هر 10درجه¬ی سانتیگراد دو برابر مي¬شود. در آبهاي آلوده شده¬ی حرارتي، ماهيها به علت افزايش سرعت تنفس به اكسيژن بيشتري نياز دارند. تهديد بيشتر به زندگي آبزيان از طريق كلرينه كردن آبهاي سرد براي استفاده مي¬باشد. اين كار براي جلوگيري از رشد باكتريها انجام مي¬شود. كلر به روي موجودات زنده¬ی محيط تاثير مي¬گذارد. كلر، موجودات زنده¬ی ميكروسكوپي را كه بعضي از زنجيره¬هاي غذايي اهميت دارند از بين مي¬برد.

2. آلودگي آب، فراتر از يك مسئله‌ي ساده
آبي كه داراي عوامل بيماري¬زاي عفوني يا انگلي، مواد شيميايي سمي، ضايعات و فاضلاب خانگي و صنعتي باشد را آب آلوده گويند. آلودگي آب از فعاليتهاي انساني، نشأت مي¬گيرد.
الف) گندآب كه عوامل زنده¬ی بيماري¬زا و مواد آلي تجزيه¬پذير را در بردارد.
ب) مواد زائد تجاري و صنعتي در بردارنده¬ی عوامل سمي از نمكهاي فلزي يا مواد شيميايي پيچيده-ی مصنوعي.
ج) آلاينده¬هاي كشاورزي نظير كودها و آفت¬كشها.
د) آلاينده¬هاي فيزيكي مانند گرما (آلودگي حرارتي) و مواد پرتوزا.
آلودگي را مي¬توان به عنوان يك تغيير نامطلوب در خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب تعريف كرد كه باعث به خطر انداختن سلامت، بقاء و فعاليتهاي انسان يا ساير موجودات زنده مي-شود. آلودگي از نظر پايداري نيز قابل بررسي و مطالعه است؛ لذا از اين ديدگاه دو نوع آلودگي وجود دارد. آلودگي قابل انحطاط و آلودگي غيرقابل انحطاط.
آلوده كننده¬ی قابل انحطاط را مي¬توان تجزيه كرد، ازبين برد و يا براي برخي فعاليتها مصرف نمود. از اين طريق حد قابل پذيرش آلودگي را مي¬توان طي مراحل طبيعي يا با روشهاي مهندسي (سيستمهاي تصفيه) نقصان داد. البته در صورتي كه سيستم تحت تأثير شوك ناشي از آلاينده، شكست نخورده باشد، يا به عبارتي آلودگي لبريز نگردد. اين دسته خود به دو گروه تقسيم مي شوند: قابل انحطاط تند و كند؛ آلوده¬كننده¬هاي قابل انحطاط تند، نظير فاضلاب انساني و زائدات حيواني و كشاورزي، معمولاً خيلي سريع قابل تجزيه¬اند.
آلوده¬كننده¬هاي قابل انحطاط كند مانند د.د.ت و بعضي از مواد راديواكتيو به كندي تجزيه مي¬شوند؛
به هرحال اجزاي آنها يا كاملاً تجزيه شده ويا به حد غيرقابل ضرر كاهش مي¬يابند. آلوده¬كننده-هاي غيرقابل انحطاط از راههاي طبيعي تجزيه نمي¬شوند. نمونه¬ی چنين آلوده¬كننده¬هايي عبارتند از جيوه، سرب، تركيبات آلي هالوژنه¬ها، ديوكسين¬ها و بعضي از پلاستيك¬ها.
ميكروارگانيسم¬هايي¬كه از طريق آب آلوده........................

 

 

. آلاينده¬هاي صنعتي آب
صنايع نساجي: حدود 80% از پساب صنايع نساجي، ناشي از واحدهاي چاپ و رنگرزي پارچه است. براي مقابله با اين آلودگي، تصفيه¬ی آبهاي آلوده، حداكثر بازيافت ممكن و استفاده مجدد آب در فرآيندهاي توليد ضروري است.
صنايع كاغذ سازي: عمده¬ترين آلودگي اين صنعت ناشي از مصرف سود سوزآور است. تصفيه¬ی آبهاي آلوده و بازيافت سود سوزآور و استفاده¬ی مجدد آن سبب كاهش آلودگي مي¬شود.
صنايع شيميايي : تفاله¬ها و پسمانده¬هاي روغني، آبهاي آلوده به جا مانده از فرآينده هاي تبديلي و سود سوز آور مصرفي عمده ترين موارد آلودگي هستند. تصفيه، بازيافت و استفاده مجدد از آب از آلودگي مي¬كاهد.
صنايع پتروشيمي: يكي از واحدهاي پرمصرف انرژي صنايع پتروشيمي مي¬باشد كه آب بسيار زيادي هم در آن به¬منظور خنك كردن و استفاده از فرآيندهاي تبديلي مصرف مي¬شود.
صنايع فلزي آهني و غيرآهني: آلودگي آب مصرفي براي توليد كك از موارد عمده محسوب مي‌شود، كه براي مقابله با آن لازم است آب آلوده، به صورت شيميايي يا بيولوژيكي تصفيه شود. فاضلاب آسيابها هم آلودگي بسيار توليد مي¬كند. در اين مورد نيز روغن¬زدايي و تصفيه¬ی در فيلترها از آلودگي آب مي¬كاهد.
صنايع ساختماني: شامل سيمان، سراميك، آجر سفالي، كاشي، آهك و شيشه است. آلودگي آب در فرآيندهاي تبديلي و شستشو وجود دارد كه با تصفيه آب مقدار آلودگي كم مي¬شود.

4. تاثير فعاليت‌هاي‌ كشاورزي‌ بر كيفيت‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌
‌ امروزه‌ به‌ علت‌ محدود بودن‌ منابع‌ آب‌ شيرين‌، حفظ و نگهداري‌ اين‌ منابع‌، امري‌ اجتناب‌ ناپذير است‌. افزايش‌ جمعيت‌ نياز به‌ آب‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ را تشديد نموده‌ و در نتيجه‌ به‌ منظور افزايش‌ توليد مواد غذايي‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ نيز به‌ همان‌ اندازه‌ گسترش‌ يافته‌ است‌. همچنين‌ ضرورت‌ توليدمحصولات‌ بيشتر، عوارض‌ جانبي‌ را به‌ محيط زيست‌ و منابع‌ طبيعي‌ وارد نموده‌ است‌. فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ آلوده¬كننده‌هايي‌ را كه‌ تأثيرات‌ منفي‌ بسيار زيادي‌ بر منابع‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ ايجاد مي‌كنند در محيط زيست‌ رها مي‌سازند. آلوده‌ كننده‌هاي‌ منابع‌ آب‌ ممكن‌ است‌ توسط جريان‌ آبهاي‌ سطحي‌ يا آبهاي‌ زيرزميني‌ در فازهاي‌ مختلف‌ سيكل‌ هيدرولوژي‌ باعث‌ آلودگي‌ منابع‌ آب‌ گردند. نابود شدن‌ منابع‌ آب‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ازبين‌ رفتن‌ و محدود شدن‌ آبهاي‌ آشاميدني‌، آب‌ شرب‌ دامها، آبياري‌، ماهيگيري‌، حيات‌ آبزيان‌ و فعاليتهاي‌ تفريحي‌ شود.
در گذشته‌ به‌ آلودگيهايي‌ كه‌ در اثر فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ حاصل‌ مي‌شد توجه‌ كمتري‌ مي‌گرديد و بيشترين‌ توجه‌ به‌ آلودگيهاي‌صنعتي‌ و شهري‌ معطوف‌ مي‌شد. اما با گسترش‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ و با توجه‌ به‌ اينكه‌ بزرگترين‌ بخش‌ مصرف‌ آب‌ در كشاورزي‌ قرار دارد، توجه‌ به‌ اين‌ بخش‌ امري‌ اجتناب‌ ناپذير به‌ نظر مي‌رسد. مهمترين‌آلوده‌كننده‌هايي‌ كه‌ در اثر فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ بر منابع‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ اثر نامطلوب‌ خواهند گذاشت‌
................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 18000تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 18000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+