سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» انواع کابلها و عیب یابی کابل ها

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: برق ( الکترونیک - مخابرات ) | تعداد بازدید : 728

آنچه در پيش رو داريد پروژه پاياني درباره كابلها و عيب يابي كابلها مي باشد. در فصل اول اين پروژه درباره معيارهاي انتخاب كابل صحبت شده است ، در فصل دوم استاندارد كابلهاي فشار ضعيف توزيع و در فصل سوم استاندارد كابلهاي فشار متوسط توزيع آورده شده اند . در فصل چهارم درباره شرايط نصب كابل و كابل كشي و در نهايت در فصل پنجم درباره عيب يابي كابل مطالبي ارائه شده است

 

 

148صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد +پاورپوینت رایگان قیمت 14800 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست عناوين
عنـــوان صفحـــه
مقدمه و تشكر 1
فصل اول : معيارهاي انتخاب كابل 2
مقدمه 3
معيارهاي انتخاب كابل 3
ولتاژ نامي 3
ظرفيت جريان دهي كابلها 4
عوامل موثر در ظرفيت نامي جريان كابل 4
افت ولتاژ 6
تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل 7
كابلهاي توزيع قدرت 9
جريان هاي اتصال كوتاه غيرمتقارن 13
نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل 16
اثرات ترموديناميكي 16
طراحي مفصلها و سركابلها 17
اختلاف بين هاديهاي مسي و آلومينيومي 17
شرايط نصب و كابل كشي 18
پيوست الف) ظرفيت جريان قابل حمل توسط كابلهاي توزيع با عايق PVC 19
پيوست ب) ظرفيت جريان قابل حمل توسط كابلهاي توزيع با عايق XLPE 23
فصل دوم : استاندارد كابلهاي فشار ضعيف توزيع 28
مقدمه 29
كليات 29
ولتاژ نامي 30
تركيب غلاف 30
تعاريف مربوط به آزمونها 30
شرايط آزمون 31
آزمونهاي معمول 31
آزمونهاي ويژه 33
آزمونهاي نوعي- الكتريكي 38
آزمونهاي نوعي- غير الكتريكي 40
آزمونهاي الكتريكي بعد از نصب 47
جداول 48
پيوست الف) حداكثر مقاومت كابلهاي تك رشته و چند رشته 56
فصل سوم : استاندارد كابلهاي فشار متوسط توزيع 58
مقدمه 59
مواد عايقي 59
شرايط آزمون 59
آزمونهاي معمول 60
آزمونهاي ويژه 63
آزمونهاي نوعي- الكتريكي 69
آزمونهاي نوعي- غير الكتريكي 74
آزمونهاي الكتريكي بعد از نصب 81
جداول 82
پيوست الف) روش محاسبه فرضي براي ابعاد و پوششهاي محافظ 90
پيوست ب) آزمونهاي ضربه بر روي كابلها و وسايل جانبي آن 98
فصل چهارم :كابل كشي و شرايط نصب كابل 101
مقدمه 102
حداقل دما براي نصب كابل 102
حداقل شعاع خمش 102
كشش مجاز كابل 103
روشهاي مختلف كابل كشي 104
توصيه هاي عمومي درباره كابل كشي 105
كابل كشي در داخل پست 109
كابل كشي در خارج از پست 111
روشهاي مختلف كشيدن كابل 116
فصل پنجم : عيب يابي كابل 120
مقدمه 121
ترتيب آزمايش 121
شناسايي و تشخيص يك عيب كابل 122
محدود كردن مقاومت عيب 122
تعيين محل مقدماتي عيب 124
تعيين محل دقيق عيب 125
تشخيص عيب هاي غلاف كابل و عيب يابي آنها در كابلهاي ولتاژ متوسط 128
مزاياي اجراي عمليات آزمايش غلاف كابل 128
عيب يابي مقدماي غلاف كابل 129
تعيين محل دقيق عيبهاي غلاف 131
نتيجه گيري 136
مراجع 137

 

 

مقدمه
در اين فصل به نكاتي در مورد انتخاب كابل پرداخته شده است و ضرايب و جـداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جريان نامي كابل تحت شرايط مختلف آورده شده است.
براي بهره بـــرداري اقتصـادي از كــابلها ، انتخاب بهينه سطح مقطع از اهميت خاصي برخوردار است . در اين بخش عوامل موثر در انتخاب كابل مورد بررسي قرار مــي گيرند. لازم به ذكــر است كه بــراي انتخاب بهينه سطـح مقطع محاسبـــه تلفات و محاسبات اقتصادي نيــز لازم مي باشد كــه در اينجا به آن پرداخته نشده است.
1-1- معيارهاي انتخاب كابل
معيارهاي انتخاب كابل را مي توان بصورت زير تقسيم بندي نمود :
الف- ولتاژ نامي
ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفيت جريان دهي كابل
ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
د- تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
1-2- ولتاژ نامي
ولتاژ نامي كابـل بايستــي متناسب با سيستمي كه كابل در آن مورد استفاده قرار مي گيرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد كابـلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع اين ولتــاژ بايستي مطابق جدول زير باشد.
جدول(1-1 ) : ولتاژ نامي كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع
U0 كيلو ولت (rms) 19 12 35/6 6/0
U كيلو ولت (rms) 33 20 11 1
Um كيلو ولت (rms) 36 24 12
1-3- ظرفيت جريان دهي كابلها
در اين قسمت عوامل موثــر بر جريان دهي كــابلها مورد بررسـي قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه مي گردد.
تعيين حد مجاز جريان كابلها به تلفات ايجاد شده در كــابل و نحــوه انتقال گـرماي ايجاد شده به سطح كابل و محيط اطراف بستگي دارد. استاندارد IEC 287 با در نظــر گرفتـن تلفات ايجاد شده در كابل و مقاومت حرارتي لايه هاي مختلف كابل و زمين در شرايـط مشخـص ، حد مجاز جريان را بدست مي دهد. در اين قسمت فرض بر اين است كه مقدار جريان مجاز كابلها در شرايط مشخص توسط كارخانه سازنده مشخص گردد.
1-3-1- عوامل موثر در ظرفيت نامي جريان كابل
عوامل مهم موثر در ظرفيت نامي جريان كابل را مي توان به گروههاي زير تقسيم نمود :
الف- دمـــــا : دما از عوامل مهم تعيين ظرفيت نامي جريان كابل مي باشد كه شامل دماي محيط، دماي محل نصب و نيز دماي مجاز براي عايق كابل و ساختار آن مي باشد .
ب- طـرح كابل : علاوه بر دماي مجاز عايق كابل، نوع طراحي كابل و لايه هاي مختلف بكار رفتــه در آن ، در تعيين جريان مجاز كابل داراي اهميت مي باشنـد. اين لايه ها چگونگي انتقال حرارت از هادي به سطح بيروني كابل را مشخص مي كنند .
پ- شرايـط نصب : شرايط نصب از قبيل نصب در هوا، دفن شده در زمين، در مجرا، نوع خاك و 000 از عوامل موثر بر جريان دهي كابلها مي باشند .
ت- اثـرات كــابلهاي مجـاور : در صورت همجواري كــابل با ساير كــابلها يا لوله ها بايستــي ضرايب مناسب براي كاهش جريان مجاز كابل را در نظر گرفت .

1-3-2- دما
1- دماي محيط : متوسط دماي محيط براي هر كشور و هر منطقه متفاوت مي باشد كه بــه شرايط آب و هوايي منطقه بستگي دارد . در استاندارد 287 IEC دماي محيط اطراف كــابل بـــراي چندين كشور آمده است و براي سايـر كشورها با توجه به نوع منطقه اي كـه در آن قرار دارند دماي محيط و زميـن بطور تقــريبي مشخص شــده است .
حدود نامي جريان كابل بايستي براي بدترين شرايط در سرتاسر سال محاسبه شود .
2- دماي كار كابل : حداكثر دماي كار هادي كــابل مطـابق استاندارد 287 IEC براي كــابلهاي مختلف بايستي مطابق جدول زير باشد :
جدول(1-2) : حداكثر دماي كار هادي كابل
عايق حداكثر درجه حرارت هادي (c°)
PVC
PE
XLPE 70
70
90

1-3-3- تاثير شرايط نصب بر حد نامي جريان كابل
الف- عمـق دفـن كــابـل : حداقل كردن آسيب وارده به كــابل علت تعيين كننده عمق دفن كـابل مي باشد كه هر چقدر ولتاژ كابل بيشتر باشد عمق دفن كابل بيشتر ميگردد.
با افزايش عمق، دمــا افزايش يافته و مقـــدار رطـوبت بيشتر مي گردد، در اين حالت با افزايش دما ظرفيت جريان دهي كابل كمتر شده ولــي با افزايش رطــوبت ، اين مقدار بيشتر مي گردد .
ب- مقاومت حرارتي مخصوص خاك : وجـود رطوبت اثــر تعيين كننــده اي در مقاومــت مخصوص
هر نوع خاك دارد، بــــراي هر منطقــه بايستي اين مقدار اندازه گيري شود، در صورتي كه اين مقدار
در دسترس نباشد از مقادير داده شده در استاندارد استفاده مي شود.
براي محاسبــه جريان مجاز كـابل، بايــد با توجه به نحوه نصب كابل (نصب در هوا، قرار گرفتن در زير زمين، قرار گرفتن در مجرا و 000 ) بايد ضرايب مناسب را اعمال نمود .
1-4- افت ولتاژ
از عوامل مهـم تعيين سطح مقطع كــابل، مقدار افت ولتــاژ مجـاز آن مي باشد. اين مقدار بخصوص در كابلهاي فشار ضعيف و كــابلهاي فشار متوسط در شرايطــي كه طول كــابل خيلي طولاني باشد، عامل تعيين كننده مي باشد .
براي تعيين افت ولتاژ در كــابلها بايستي مقــدار مقاومـت و راكتــانس آنهــا در شرايط بهــره بــرداري مشخص شود و سپس با استفـاده از فرمولهاي زير ، مقـدار افت ولتاژ در كابل را بدست آورد .( لازم به ذكر است كــه مقدار مقاومت و راكتانس كابلها بايد توسط فروشنده ارائه شود ولي در صورتي كه اين مقادير در دسترس نباشند مي توان از جداول مربوطه اين مقادير را بدست آورد ).
براي محاسبات مربوط به جريان متناوب تكفاز :
افت ولتاژ :

درصد افت ولتاژ :

 


براي محاسبات مربوط به جريان متناوب سه فاز :
افت ولتاژ :

درصد افت ولتاژ :

1-5- تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
در انتخاب نوع كابل ، تحمل جريان اتصال كوتاه يكي از عوامل تعيين كننده مي باشد . در زمان بروز اتصال كوتاه جريان بطور ناگهاني براي چند سيكل افزايش يافته و سپس مقدار آن كم شده تا آنكه سيستم حفاظتي عمل نمايد . مدت زمان اتصال كوتاه معمولاً بين 2/0 تا 3 ثانيه مي باشد . در زمان شروع اتصال كوتاه ممكن است كابل در بار كامل باشد و افزايش دماي ناشي از اتصال كوتاه عامل مهمي در انتخاب سطح مقطع نامي خواهد بود . جريان اتصال كوتاه گاهي تا بيست برابر جريان دائمي رسيده و اين جريان نيروي الكترومغناطيسي و ترمومكانيكي بوجود مي آورد كه متناسب با مربع جريان مي باشد .
نظر به اينكه زمان اتصال كوتاه خيلي كوتاه است ، كابل پس از آن به سرعت خنك مي شود و عايق بايستي تحمل دماهاي بالاتر از جريان دائمي ( ناشي از اتصال كوتاه ) را داشته باشد . جدول (1-3) مقادير دماي قابل تحمل اجزا مختلف كابلهاي توزيع را نشان مي دهد . مقادير مذكور مطابق با استاندارد IEC724 مي باشد .

.........................................

 

 

-7- جريان هاي اتصال كوتاه غير متقارن
در مورد جريانهاي اتصال كوتاه غير متقارن مثلاً جريان هاي اتصال زمين ، عوامل ديگري نيز مي بايستي در نظر گرفته شوند زيرا كه در اين حالت جريان اتصال كوتاه مي تواند در پوششهاي فلزي و يا زره جريان يابد . بطور كلي براي هادي با اندازه كوچك افزايش دما عامل تعيين مي باشد، ‌وليكن در هاديهاي با اندازه بزرگتر بطوريكه در جدول (1-3) نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوششهاي سربي و يا زره حد مجاز كمتر مي شود .
دماي پوشش زره را مي توان با لايه PVC پوشانيده شده بر روي آن كنترل نمود . حداكثر جريانهاي اتصال كوتاه غير متقارن براي كابلهاي توزيع قدرت كه رايج مي باشند در جدول (1-6) تا (1-9) آورده شده اند و اين مقادير براي كابلهاي چند مفتولي مي باشند . مقادير داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال كوتاه يك ثانيه مي باشد . براي مدت زمانهاي غير از يك ثانيه اين ارقام بر ريشه دوم زمان داده شده تقسيم مي شوند .
جدول (1-6) حداكثر جريان اتصال كوتاه نامتقارن مجاز به زمين ( كابلهاي زره دار سيمي با عايق PVC و هادي آلومينيومي مفتولي ) و ولتاژ KV1/6/0 و مدت زمان خطا برابر يك ثانيه را نشان ميدهد. ........................

 

-9- اثرات ترمومكانيكي
افزايش گرماي زياد در نتيجه جريان اتصال كوتاه باعث ايجاد انبساط در هادي هاي كابل شده و انبساط بوجود آمده باعث بروز مشكلاتي از قبيل پيشروي طولي در كابل چند رشته اي و يا جابجايي كابل در صورتي كه بطور مناسب نصب نشده باشد ،‌خواهد شد .
پيشروي هادي در هاديهاي تك مفتولي از اهميت بيشتري برخوردار است .

1-10- طراحي مفصلها و سركابلها
اثرات ناشي از جريان اتصال كوتاه در مفصل هاي كابلهاي دفن شده در زمين مهم مي باشد زيرا كه به علت فشار وارده از زمين بر روي سطح كابل، هاديهاي كابل ممكن است در داخل كابل بطور طولي افزايش يافته و داخل مفصل يا سركابل شوند، ‌مقدار اين نيروي پيش رونده خيلي زياد بوده، ‌مثلاً (N/mm2 50)و براي كابلهاي با اندازه بزرگتر اهميت آن بيشتر مي باشد . اگر مواد پر كننده مفصلها و ترمينالها ( سركابلها) به اندازه كافي ن.............................

 

 

-12- شرايط نصب و كابل كشي
بطوريكه قبلاً ذكر شده است اثرات نيروي پيشروي طولي در كابلهايي كه در زمين كشيده شده اند از مهمترين پارامترها مي باشند .
در كابلهايي كه داراي عايق ترموپلاستيك و غلاف خارجي مي باشند بايستي از افزايش زياد محلي ( موضعي ) جلوگيري نمود زيرا كه باعث تغيير شكل دادن عايق و غلاف مي شود . اين مورد ممكن است به علت رعايت نكردن شعاع انحنا در موقع كابل كشي و يا مناسب نبستن وسايل نگهدارنده در كابلها پيش آيد.
موارد نامبرده بالا در مورد كابلهاي با عايق ترموست كه سطح مقطع آنها بزرگتر است نيز صادق مي باشد .

 

 

 

 

 

پيوست الف
ظرفيت جريان قابل حمل توسط كابلهاي توزيع با عايق PVC
جداول داده شده در اين قسمت شامل مقادير نامي جريان كابلهاي با عايق PVC مي باشند .
الف-1- طرح كابل
الف-1-1- هاديها
براي كابلهاي تك رشته اي هاديها از مس و آلومينيوم چند مفتولي و يا تك مفتولي و به شكل دايره مي باشند و براي كابلهاي چند رشته اي هاديها مسي يا آلومينيوم بصورت قطاعي مي باشند .
الف-1-2- لايه زيرين پوشش زره
اين لايه براي كابلهاي تك رشته اي از نوع PVC اكسترود شده و براي كابلهاي چند رشتـه اي از PVC اكسترود شده يا نوار پلاستيكي مي باشد .
الف-1-3- زره
فرض بر ايـن است كــه زره كــابلها از نوع آلومينيوم براي كــابلهاي تك رشتـه و فولاد گالوانيزه براي چند رشته مي باشد.
الف-1-4- غلاف
غلاف از نوع PVC اكسترود شده مي باشد .
الف-2- مقادير نامي جريان
مقادير نامي جريان بر اساس دماي محيط 30 درجه سانتيگراد تعيين شده است .
الف-3- حداكثر دماي هادي
اين دما 70 درجه سانتيگراد مي باشد.

الف-4- كابل كشي در هوا
دماي محيط 30 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است و كابل در برابر اشعه مستقيم خورشيد محافظت شده است و كابلها حداقل 2 سانتيمتر از ديوار فاصله دارند و در صورتي كه در كانال نصب شوند روي آنها پوشيده نمي شود و مدارهاي....................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 14800تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 14800 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+