سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

توسط: pardazesh در 13-11-1394, 10:43 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 1077

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برای حفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یک رویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریها یکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.
از سوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب ................................................................................................. صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ............................................................................................................................................ 2
2-1- بیان مساله تحقیق .................................................................................................................... 3
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق ......................................................................................................... 5
4-1- فرضيات تحقیق ......................................................................................................................... 6
5-1- اهداف تحقیق ............................................................................................................................ 7
6-1- متغیرها ...................................................................................................................................... 8
7-1- پیشینه تحقیق .......................................................................................................................... 9
8-1- روش تحقیق و مراحل آن .................................................................................................... 12
9-1- مشکلات و موانع تحقیق ....................................................................................................... 13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه ............................................................................................................................................ 16
1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری........................................................................... 17
1-1-2- تاریخچه شهرداری ............................................................................................... 17
2-2- مفهوم تامین مالی شهر.......................................................................................................... 21
1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی....................................................... 21
2-2-2- اثرات انتظاري و تظاهري.................................................................................. 22
3-2-2- افزايش قيمت ها و هزينه ارائه خدمات...................................................... 22
4-2-2- نقش درآمدها در افزايش هزینه..................................................................... 23
3 -2- منابع درآمدشهرداری ........................................................................................................... 23
1-3-2- قيمت گذاري خدمات شهري يا فروش خدمات....................................... 21
2-3-2-قيمت گذاري خدمات عمومي و نقش آن در كارائي................................ 22
3-3-2- قاعده قيمت گذاري براساس هزينه نهايي بمنظورحفظ كارايي........... 22
4-3-2- قيمت گذاري خدمات و كالاهاي عمومي در صورت وجود منافع....... 23
5-3-2- ابعاد توزيع درآمدي قيمت گذاري خدمات عمومي...................................26
7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده................................................................................ 27
8-3-2- معيارهاي عوارض يا ماليات مطلوب.............................................................. 27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری......................................................................................... 28
1-4-2- روش استقراض................................................................................................. 28
2-4-2- روش استفاده از كمكهاي بلاعوض دولت ............................................. 29
5-2- بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار....................................................................... 30
6-2- تجارب کشورهای جهان ...................................................................................................... 34
1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان.................................................................... 34
1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری............................................................. 35
2-1-6-2- شهرداران ............................................................................................. 35
2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند.................................................................. 36
3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس.................................................................. 39
4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه................................................................ 41
5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی.............................................................. 44
7-2- مدیریت شهری در ایران...................................................................................................... 46
8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران.............................................................................. 48
9-2- وظایف شهرداریها................................................................................................................ 49
10-2- سازمان شهرداریها ...............................................................................................................53
11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت ).......................... .55
1-11-2-خدمات....................................................................................................................... 55
2-11-2-صنعت....................................................................................................................... 58
3-11-2-کشاورزی................................................................................................................... 59
12-2-تعریف ضرایب همبستگی...................................................................................................... 59

 


فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
1-3- ویژگیهای محیط طبیعی .................................................................................................. 64
1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان ............................................................. 64
2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود..........................................................68
2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود.................................................................................72
1-2-3- دشتها و اراضي نسبتاً هموار حاشيه کوير و شوره زارهاي جنوبي .......73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه ............................ 74
1-3-3 – زمین شناسی ........................................................................................ 74 2-3-3- ژئومرفولوژی ......................................................................................... 74
3-3-3- گسل و لرزه خيزي ............................................................................... 77
4-3- هیدرولوژی ................................................................................................................. 78
1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه ............................................................ 79
5-3-پوشش جنگلی و مراتع .............................................................................................. 80
6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی ....................................................................... 81
7-3- ویژگی های اقلیمی ................................................................................................... 83
8-3- تاریخچه شاهرود ........................................................................................................ 87
9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : ..................................................... 89
1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: ............................................... 89
2-9-3- بررسي ميزان مهاجرت در شهر شاهرود............................................. 90
3-9-3- وضع فعاليت : ............................................................................................ 94
4-9-3- وضع شغلي : ............................................................................................... 95
5-9-3- نوع خانوار و پراكندگي آن : ..................................................................... 96
10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن.....................................................................................99
11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود .......................................... 100
1-11-3 جاذبه های طبیعی: ............................................................................... 100
2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود:................................................... 102
3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: ............................................... 109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه ......................................................................................................................... 112
1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: ................................................................................... 113
2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : ..................................................................... 115
1-2-4 اعتبارات جاری : .................................................................................. 110
2-2-4-اعتبارات عمرانی : ................................................................................... 112
3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : ........................................................ 118
1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود.......................................... 122
4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: ................................................... 129
5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن........................................................................ 132
1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود......................................... 132
1-1-5-4 – بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود................................ 137
2-1-5-4 – بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود............................ 140
3-1-5-4 – بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود................................. 140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه .......................................................................................................................................... 143
1-5- جمع بندي و آزمون فرضيات....................................................................................144
1-1-5-آزمون فرضيه اول ......................................................................................144
2-1-5-آزمون فرضيه دوم..................................................................................... 146
2-5- نتيجه گيري ............................................................................................................... 149
3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سياست ‌ها و اقدامات................151
4-5-پيشنهادات وارائه راهكارها ......................................................................................... 152
1-4-5-ارائه راهكار جهت جذب سرمایه گذاری ..............................................154
2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود.....................................................155
3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه .....................................156
منابع وماخذ ............................................................................................ 158

 

 


فهرست جداول
عنوان ............................................................................................................... صفحه
جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسيمات كشوري سال 1389 64
جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادي‌هاي داراي سكنه وكل آبادي هاي شهرستانسال1389 69
جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69
جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89
جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيش‌تر بر حسب سن به تفكيك جنس و وضع سكونت سال 1385 92
جدول 6-3- توزيع درصد جمعيت 6 تا 24 ساله در حال تحصيل سال 1385 93
جدول 7-3- توزيع نسبي جمعيت 10 ساله و بيش‌تر بر حسب وضع فعاليت سال 1385 94
جدول 8-3- تـوزيع نسبي بـراورد جمعيت شاغلان 10 ساله و بيش‌تر سال 1385 95
جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفكيك وضع سكونت سال 1385 96
جدول 10-3- خانوارهاي معمولي بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97
جدول 11-3- خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي سال 1385 97
جدول 12-3- براورد درصد خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي سال 1385 98
جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116
جدول شماره 2-4 عملكرد درآمدي قطعي بودجه سالهاي 81 لغايت87 118
جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121
جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123
جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126
جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128
جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130
جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134
جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135
جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139

 

 


فهرست نمودار ها
عنوان ..................................................................................................... صفحه
نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84
نمودار شماره 2-3- متوسط دماي ايستگاه سينوپتيك شاهرود 85
نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86
نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92
نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بيشتر شهرستان شاهرود 93
نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120
نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121
نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124
نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124
نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127
نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127
نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128
نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131
نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135
نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136
نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137

فهرست نقشه ها
عنوان ........................................................................................................... صفحه


نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65
نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66
نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67
نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70
نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71

 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقيق

1-1- مقدمه
هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.
به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.
تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.
با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است........................................

 

 

- اهمیت و ضرورت تحقیق:
مدیریت شهری علیرغم وابستگی اندک به دولت ضامن اصلی پایداری سازمانی سیستم های شهری هستند . شهرداری ها مسئول رفاه و خدمات عمومی شهری و و حتی گشایش در کسب و کار مردم و ساکنان شهری بوده و موظف به تامین زیر ساختها و همچنین خدمات ضروری برای عملکرد مناسب فعالیتهای شهری هستند. در حقیقت مدیریت شهر عامل ایجاد هماهنگی برای بهره برداری بهینه از منابع شهر و جذب منابع جدید است . یا بعبارتی دیگر مدیریت شهر کارکرد و رویکرد حال و آینده شهر را تعیین میکند .بهبود عملکرد شهر و جامعه آن ، از طریق رضایت از ضوابط بازده اجتماعی ، انرژی ،زیست محیطی ، فنی و اقتصادی است . به طور خاص این روش اجازه میدهد تا با بررسی چگونگی رابطه دولت و مدیریت های شهری منابع شهری و خدماتی را با وضع قوانین مرتبط با چرخه زیست محیطی مواد و اخذ عوارض استفاده از سرمایه های طبیعی شهر و کاهش اثرات مضر مصرف تعریف کرد. به دیگر سخن اینکه دسترسی به خدمات شهری در همه شرایط ، تضمین کننده رضایتمندی و تحمل پذیری هر دو طرف یعنی شهروند و شهرمی باشد.مدیریت شهری برای رفع نیازهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رفاهی، شهر را به سمت توسعه هدفمند هدایت می‌کند. لازمه توسعه هدفمند، مشارکت شهروندان است که با همکاری با شهرداری می‌تواند به آبادانی شهر منجر شود.اگر شهرداری‌ها منابع پایدار و صحیحی نداشته باشند، با درآمدهای ناپایدار به‌صورت غیرمستقیم به طرح‌هایی که اجرا می‌کنند خسارت وارد می‌شودو با مشکلات عدیده ای جهت تامین هرینه های جاری و عمرانی مواجه خواهند شد و از طرفی شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
4-1- فرضیات تحقیق:
- بنظر می رسد درآمدناشی از عوارض عمومی (امورساختمانها واراضی ) با توجه به سهم بالای آن می تواند به عنوان یکی از منابع مالی پایدار برای شهرداری شاهرود مطرح باشد.
- به نظر می رسد جذب سرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی ،علیرغم نقش موثرآن درایجاد درآمد پایدار برای شهرداری شاهرود ، موفقیت چشمگیری درسالهای اخیر نداشته است.

 

5-1- اهداف تحقیق:
برنامه ريزي مالي صحيح و بودجه ريزي مناسب، از اصلي ترين ابزارهاي برنامه ريزي در هر سازماني هستند. بيشك يكي از عواملي كه باعث صحت برنامه هاي مالي سازمانها ميشود، اطلاع كامل ازمنابع مالي موجود و برآورد صحيح از منابعي است كه در آينده محقق ميشوند. بنابراين پايدار بودن منابع درآمدي، چه از لحاظ روش تامين و چه از لحاظ مقدار، يكي از امتيازات مهم براي سازمانها به حساب ميآيد.
بايد گفت كه يكي از چالش‌ها و آسيب‌هاي اساسي در تعيين منابع درآمدي شهرداري‌ها بي‌عنايتي دولت به نقش خود در اين زمينه است كه مي‌توانست در قالب‌هاي گوناگوني جلوه‌گر شود،
در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،ص 24)
دراین تحقیق سعی گردید با استفاده از تجارب سایر کشور هاوشهرداریهای بزرگی چون تهران وتبریز ، اهداف زیر را دنبال نماید :
1- نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
2- شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
3- چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
4- بررسی میزان مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود روند آن
دراین پژوهش ضمن دستیابی به اهداف فوق در زمینه بررسی روشهای تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری شهرشاهرود ، سعی گردید تا بااستفاده از پتانسیل ها و توانمندیهای شهر شاهرود وفعالیتهای عمرانی شهرداری قدم موثری برای تامین منابع مالی پایدار شهرداری برداشته شود.
6-1- متغیرها:
درآمدهای پایدار: درآمدهای پایدار عبارتست از حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره ی زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی
توسعه و عمران شهر: توسعه شهري به عنوان يك مفهوم فضايي، را مي‌توان به معني تغييرات در كاربري زمين و سطوح تراكم، جهت رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمينه مسكن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غيره، تعريف كرد. چنين توسعه‌اي زماني پايدار خواهد بود كه، در طول زمان، شهري از نظر زيست محيطي قابل سكونت و زندگي (هواي پاك، آب آشاميدني سالم، اراضي و آبهاي سطحي و زيرزميني بدون آلودگي و غيره)، از نظر اقتصادي بادوام (اقتصادي شهري بايد بتوان با تغييرات فني و صنعتي جهت حفظ مشاغل پايه‌اي‌اش هماهنگ شود و مسكن مناسب و در حد استطاعت ساكنانش را با يك بار مالياتي سرانه عادلانه تأمين نمايد). و از نظر اجتماعي الگوهاي كاربري زمين، همبستگي اجتماعي و احساس شهروندي باشد كه انسان بتواند در آمدي عادلانه به دست آورد، سرپناه مناسب تهيه كند، احساس را حتي كند و تلاش و وقت خود را وقف حفاظت از تصوير شهر نمايد.

7-1- پیشینه تحقیق

اصولا شهرداری های کشورهای پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدی خود را تعریف کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهری اداره می شوند به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد شفاف شهرداری ها در مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض های قانونی بالا می باشد. علاوه برآن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، شهرداران منتخب را صرفا وامدار مردم کرده و از تاثیر پذیری سایر عوامل تا حدود زیادی مصون می باشند. دراین شرایط شهرداران به برنامه ریزی بلندمدت مبادرت ورزیده و با مشارکت و همیاری شهروندان برای رسیدن به اهداف طراحی شده اقدام می نمایند. ثبات مدیریت شاید ابتدایی ترین و پایه ای ترین عامل در این مسیر می باشد، حلقه ای که متاسفانه در شهرداری ها.............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 37000 تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 430000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+