سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن

توسط: pardazesh در 10-12-1396, 20:57 | دسته: پایان نامه های کارشناسی ارشد, علوم سیاسی | تعداد بازدید : 249
چکیده

با توجه به اهمیت داشتن ابعاد نظری وجامعه شناختی،انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر به عنوان نوع جدیدِ گفتمانی از انقلابها در سطح جهان که یک فصل ونوع منحصر به فردی را داراست مورد بحث قرار می گیرد که این نقطه متمایز کننده انقلاب ایران با دیگر انقلابهای دنیا ،تأکیدش بر روی پایه های بنیادین دین ومذهب می باشد.
برای بررسی وکنکاش در باره گفتمان انقلاب اسلامی باید الزاماً به تحولات سیاسی واجتماعی ایران در چند دهه اخیر وخصوصاً پس از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی وبعدآن،بصورت اجمالی ولی مؤثر ودقیق نظر بیفکنیم.وقبل ازآن،بطور مبسوط در یک فصل مجزا به معنای واژه گفتمان از منظر لغوی وساحت معنایی آن از دیدگاه اندیشمندان غربی بحث خواهیم نمود وبعداز آن به گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب همان تعریف مصطلح در باب گفتمان توضیح می دهم.دراین باب گفتمان ها،شعارها وخواست های موجود در انقلاب اسلامی از جانب روشنفکران،علما وتوده های مردم رابررسی می نمائیم.
در فصل دیگری درپایان نامه در مورد ارزش های دنیای مدرن وبه تعبیری به شرایط موجود درانقلاب صنعتی وارزش هایی که بعد از دوره رنسانس دراروپا پابه عرصه میدانهای فکری ونظری گذاشتند،بحث خواهیم نمود. ودر بخش پایانی ونتیجه گیری،با نگاه ورویکرد تحلیلی،تلفیقی بین این دوگفتمان خواهیم پرداخت وسپس تطبیق خواهیم داد که تاچه اندازه این دوگفتمان بایکدیگر مواجه وتضاد ویا بالعکس،دارای نقاط اشتراکی نیز هستند.
دراین پژوهش سعی شده است ،ضمن بازشناسی وتوصیف گفتمانهای انقلاب اسلامی ایران وارزش های دنیای مدرن به کنکاش وتحلیل هم در این باب پرداخته شود.
............................
170 صفحه فایل ورد همراه با فهرست مطالب و منابع 33000 تومان
ادامه مطلب : فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ................................................................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله ..................................................................................................................................................................... 2
1-2 سوالات پژوهش ........................................................................................................................................................ 5
1-2- 1سوال اصلی ............................................................................................................................................................ 5
1-2-2 سوالات فرعی............................................................... .......................................................................................... 5
1-3فرضیات پژوهش ............................................................... .......................................................................................... 5
1-3-1 فرضیه اصلی............................................................................................................................................................ 5
1-3-2 فرضیه های فرعی ................................................................................................................................................... 5
1-4 ادبیات پژوهشی: ..................................................................................................................................................... 6
1-4-1 کتابها......................................................................................................................................................................... 6
1-4-2 مقالات................................................................................................................................................................... 7
1-5 اهمیت و ضرورت نحقیق.............................................................................................................................................. 9
1-6 اهداف مشخص پژوهش ................................................................................................................................................ 9
1-6-1 اهداف کلی تحقیق................................................................................................................................................... 9
1-6-2) اهداف جزئی پژوهش.........................................................................................................................................10
1-7 خلاصه مراحل پژوهش ............................................................................................................................................... 10
1-8 تعاریف واژه ها واصطلاحات........................................................................................................................................ 11
1-8-1 انقلاب اسلامی....................................................................................................................................................... 11
1-8-2 ارزش ها................................................................................................................................................................ 12
1-8-3 گفتمان................................................................................................................................................................. 12
1-8-4 دنیای مدرن......................................................................................................................................................... 12


فصل دوم : درباب گفتمان
2-1)در باب گفتمان ......................................................................................................................................................13
2-2)ساحت لغوی ومعنایی گفتمان........................................................................................................................... 18
2-3) چهارچوب های نظری گفتمان......................................................................................................................... 25
2-4) تحلیل گفتمان ................................................................................................................................................... 28
فصل سوم: گفتمان انقلاب اسلامی
3-1 گفتمان شبه مدرنیستی وپرسش اصالت ............................................................................................................... 36
3-2انقلاب اسلامی بمثابه یک گفتمان.......................................................................................................................... 66
3-3)ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی........................................................................................................................ 80
3-4) تأسیس وتداوم نهادهای جمهوری اسلامی ایران(مُلهم از انقلاب اسلامی) ............................................................ 89
3-4-1) در باب گفتمانِ مردم سالاری دینی ازمنظر فرهنگِ جمهوری اسلامی........................................................... 91
3-4-2)مصداق های مبیّنِ توجه به قانون گرائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.............................................94
فصل چهارم: ارزش های دنیای مدرن
4- 1 مدرنیته بمثابه یک گفتمان ............................................................. ................................................................... 101
4-2چیستی وچرائی مدرنیته...................................................................................................................................... 107
4-3 بررسی ارزشهای بنیادین دنیای مدرن ................................................................................................................ 113
فصل پنجم:بررسی ارتباط مابین گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن
5-1)ارتباط ارزش های غالب در گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن................................................... 128

نتیجه گیری
نتیجه گیری.................................................................................................................................................................... 139

منابع.................................................................................................................................................................................
کتابها........................................................................ ................................................................................................... 141
مقالات........................................................ ........................................................ ....................................................... 144
منابع لاتین .................................................................................................................................................................. 147
چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................
..............................
در مورد موضوع پژوهش حاظر میتوان گفت که مطالب کمی وجود دارد ،حداقل با قاطعیت میتوان گفت که کتابی که بتوان با نگاه تطببیقی وتحلیلی یافت که ارزشهای انقلاب اسلامی ایران وارزشهای دنیای مدرن را بررسی کرده باشد ، معدود وکم است.
در مورد خود انقلاب کتابهای متعددی در توضیح واژه انقلاب وجود دارند که از جمله میتوان به کتاب تئوری های انقلاب اثر آلوین استانفورد کوهن به ترجمه علیرضا طیب اشاره کرد که در صفحه 36 آن خود واژه انقلاب را تعریف وتبیین می نماید یا در کتابی دیگر با عنوان انقلاب وبسیج سیاسی به نوشته حسین بشیریه اینطور انقلاب را تعریف می نماید که :انقلاب تحول سیاسی پیچیده ای است که در طی آن حکومت مستقر به دلائل توانایی اجبار واعمال زور را از دست می دهد وگروه های گوناگون اجتماعی وسیاسی به مبارزه بر می خیزند تا قدرت سیاسی را قبضه کنند.
یا در کتاب دیگری با نام توسعه وتضاد به نوشته فرامرز رفیع پور اینگونه فضای انقلاب را از نظر ساحت معنایی ارائه می کند که عموما انقلاب داری عناصر زیر هستند:
1-نابودی ساختار سیاسی،اقتصادی، اجتماعی
2-استفاده از عامل قهری(زور)3-با مشارکت اساسی و وسیع توده مردمی،وبالاخص قشر پائین

..........................
-2)ساحت لغوی ومعنایی گفتمان:
برای فهم بهتر وموثرتر از واژه گفتمان،باید خود واژه گفتمان را از منظر لغوی وسپس معنایی مورد بررسی وکنکاش قرار دهیم،چونکه در ادامه پایان نامه با وجود جهات مشخصی از گفتمان روبه رو خواهیم شد واگر نتوانیم تعریف مشخص وملموسی از گفتمان ارائه دهیم به چارچوب های بحث های تکمیلی آینده نخواهیم رسید. در اين راستا ابتـدا ضمن اشاره به معناي اين واژه و كاربردهاي مختلف آن به ارائه تعريف‌ها و معاني متفاوت و بالاخره به معناي مورد نظرمان از گفتمان در اين پژوهش پرداخته‌ايم.

«سابقه واژة « گفتمان » در برخي منابع به قرن 14 ميـلادي مي‌رسد، اين واژه فرانسوی، به معني گفتگو ، محاوره ، گفتار،واژه وبه معني طفره رفتن ، از سر باز كردن ، تعلل ورزيدن و ... گرفته شده است»(مک دانل ،1380: 1)

«شاید رویکردی متفاوت به بررسی این واژه از لحاظ دقایق دستوری مارادر تشخیص وتمیز بار معنایی آن کمک کند.لذا پس ازبررسی معانی واژه دیسکور بر اساس تعاریف وتوضیحات مندرج درفرهنگ بزرگ وبستر وفرهنگ دانشگاهی آکسفورد وسپس ظرایف دستوری درواژه گفتمان نظرخود را معروض خواهم داشت.در فرهنگ آکسفورد واژه مورد بحث دو تعریف دارد،که یکی«پرداخت مشروح ومفصل به یک موضوع به شکل گفتاری ویا نوشتاری است» ودیگری درکابرد زبان شناختی آن:«واحد یا قطعه ای از زبان گفتاری یا نوشتاری است» در همین معناست که به تحلیل گفتار اشاره شده است.اما فرهنگ وبستر علاوه بر توضیح این واژه،که خود مرکب است.به معنی دویدن که مجازاً به معنی بحث وگفتگو به کار رفته است.»(خجندی،1377: 33)

«بحث گفتمان در رشته‌هاي متنوع علوم انساني و اجتماعي از زبان‌شناسي ، ادبيات ، هنر ، نقد و نظريه اجتماعي گرفته تا روانشناسي ، تاريخ ، جامعه‌شناسي ، حقوق و ... مورد توجه چشمگيري واقع شده است. برخي از نويسندگان گفتمان را معادل ايدئولوژي و جهان‌بيني و حاوي اعتقادات ،‌ارزش‌ها و باورهايي مي‌دانند كه در نهايت نماينده نوعي اقتـدار آييني به شمار مي‌روند. براي مثال « راجر فولر » گفتمان را مشتمل بر اعتقادات ،
..............................
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دریافت کنید

قیمت قبلی : 410000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+