سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

توسط: pardazesh در 26-04-1394, 20:23 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 2482

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

 

 

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

 

 

190صفحه فایل ورد فونت 14 پاورقی و منابع دارد فرمت پایان نامه قیمت: 16900تومان

 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


ادامه مطلب :

 

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

 هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه............................................................................................ 1

بخش اول:بررسيحقوقيوجرمشناختيپولشويي........................... 4

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي.................................... 5

مبحث اول: مفهوم و تعريف............................................... 5

مبحث : دوم : تاريخچه ................................................... 9

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم ............................. 14

گفتار اول : عنصر قانوني ............................................... 14

گفتار دوم : عنصر مادي.................................................. 15

بند اول : شرايط مقدماتي............................................... 15

1.   ضرورت وجود جرم قبلي........................................... 15

2.   خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم ............................ 20

3.   خصوصيات مرتكب جرم............................................ 22

بند دوم: عمل مرتكب .................................................. 25

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم ............................ 27

1.  شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها......................... 29

1-1   تصفيه پول......................................................... 29

 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول.................................. 30

3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان.................................. 30

 

5-1   اسمور فينگ .................................................... 31

6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار...................................... 31

7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 32

8-1   بهشتهاي مالياتي................................................ 34 

.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي    35

 1-2  حواله .............................................................. 35

  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار 36

 

  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه ..................................... 37

.3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي       38

        1-3 قاچاق پول................................................... 38

  2-3  استفاده از كازينوها................ 39

  3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه.... 40

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات 40

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي ........... 41

بند چهارم : مراحل پولشويي.................. 43

1. مرحله جايگزيني.................................................... 43

2. مرحله لايه گذاري................................................... 44

3. مرحله ادغام........................................................... 46

بند پنجم : نتيجه مجرمانه........................................ 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشويي.................... 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوي جرم................................... 50

 فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي................. 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري....................... 53

مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي.................. 58

گفتار اول: فراملي بودن .......................................... 58

گفتار دوم : سازمان يافتگي ..................................... 60

گفتار سوم: بدون قرباني بودن.................................... 63

مبحث سوم : ميزان پولشويي................................... 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشويي.......................... 67

مبحث پنجم :‌آثار و زيانهاي پولشويي............................ 69

گفتار اول :‌آثار و زيانهاي اقتصادي ............................... 70

گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي................ 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر   77

 

عنوان ................................ صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم................... 80

 

بخشدوم: مبارزهباپولشويي................. 89

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبينالمللي 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي    91

گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب

گفتار دوم : اعلاميه كميته بال ............... 94

گفتار سوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا ........... 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي 97

گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي  100

گفتار ششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي 107

گفتار اول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف 107

گفتار دوم : گروه اگمونت .................. 110

فصلدوم : راهكارهايارائهشدهبرايمبارزهباپولشويي    114

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني ............... 114

گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي 114

گفتار دوم :‌پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي  123

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري........ 128

گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي.. 128

بند اول :‌رعايت اصل شناخت مشتري ............ 128

بند دوم : حفظ سوابق مالي .................. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ............... 134

بند چهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي ...... 138

 

عنوان ................................ صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك    140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ........... 142

گفتار دوم :‌مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي 144

گفتار سوم :‌مسؤليتها و تكاليف نظارتي .......... 146

بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) .. 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ................. 150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي ..... 152

بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل . 153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه ..... 155

گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم ............... 155

گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي................... 157

مبحث چهارم :‌راهكارهاي قضايي ................... 161

گفتار اول:‌تسهيل كشف و اثبات جرم .............. 161

بند اول : پذيرش اماره مجرميت .................... 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق. 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ................. 166

گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي ....... 169

بند اول : نيابت قضايي ............................. 170

بند دوم: احاله رسيدگي كيفري .................... 173

بند سوم :‌انتقال محكومين ......................... 174

بند چهارم :‌استرداد متهمين و محكومين ........ 176

نتيجه گيري و پيشنهادات ......................... 181

فهرست منابع و مآخذ.............................. 185

پيوست

 

 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌هاي جهاني و منطقه‌اي

 

گفتار اول: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988[1]

اين كنوانسيون كه در 20 دسامبر 1988 در وين اتريش منعقد و در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا گرديد، به عنوان اولين سند بين المللي است كه طي آن جامعه بين المللي متعهد شد براي جرم پولشويي پاسخي تدارك ببيند. امضا كنندگان كنوانسيون با نگراني عميق از حجم وروند رو به افزايش توليد، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان كه تهديد جدي براي سلامت و سعادت بشريت به شمار مي‌رود و بنياد‌هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي جامعه را به مخاطره مي‌افكند، و با نگراني عميق از نفوذ دايم‌التزايد قاچاق مواد مخدر و ساير فعاليتهاي سازمان يافته بزهكارانه كه نظام اقتصادي را تضعيف و ثبات و امنيت و حاكميت دولتها را تهديد مي‌نمايد، همچنين با درك اين واقعيت كه قاچاق مواد مخدر جرمي بين‌المللي است كه ريشه كن كردن آن مستلزم توجه فوري، و از اولويت درجه يك برخوردار است، با آگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهاي كلاني را براي سازمانهاي جنايتكار برون مرزي به دنبال داشته و آنها را قادر مي‌سازد تا در ساختار دولتها، فعاليتهاي مشروع تجاري و مالي در كليه سطوح جامعه رخنه نمايند، با تصميم براي محروم نمودن دست‌اندركاران قاچاق مواد مخدر از عوايد فعاليتهاي بزهكارانه خود و از بين بردن انگيزه اصلي آنها براي ارتكاب چنين اقداماتي و با تمايل به ريشه كن كردن علل ريشه‌اي مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهاي روانگردان، اين كنوانسيون را در 32 ماده به تصويب رساندند[2] كه تا فوريه 2003، 166 كشور آن را به تصويب رسانده‌اند.

هدف كنوانسيون، بسط همكاري بين اعضاي آن به نحوي كه بتوانند با كارايي و اثر بيشتري ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان را كه داراي يك قلمرو و بين المللي هستند، مورد بررسي قرار دهند اعلام شده است[3].

اين كنوانسيون در ذيل ماده 3 با عنوان جرايم و مجازاتها، از دول عضو خواسته است كه تمامي اقدامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر از كاشت، برداشت، ساخت، تقطير، تهيه، عرضه، توزيع، خريد و فروش، واسطه‌گري ارسال به صورت ترانزيت، حمل و نقل، ورود يا صدور، نگهداري، استعمال و تبديل به ساير مواد را جرم بدانند. البته در اين خصوص، همان گونه كه در مقدمه كنوانسيون ذكر شده، نسبت به دو كنوانسيون سابق سازمان ملل يعني كنوانسيون مواد مخدر 1961 و كنوانسيون مواد روانگردان 1971 جنبه تكميلي داشت.

بند (ب) ماده 3 به تعريف و جرم انگاري تطهير پول اختصاص دارد. البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي‌دهد، بلكه مصاديقي از پولشويي نظير تبديل يا انتقال عالمانه اموال حاصله از مواد مخدر يا پنهانسازي يا كتمان ماهيت، منبع، موقعيت، واگذاري، تملك و ... را بر مي‌شمارد.

كنوانسيون از اعضا مي‌خواهد كه اقدامات لازم را جهت جرم انگاري اين اعمال و مشاركت و معاونت در اين جرايم و شروع به ارتكاب آنها، طبق قانون ملي خود به عمل آورند و براي اين گونه جرايم مجازاتهاي متناسب با ماهيت خطير آنها، همانند زندان يا جزاي نقدي و مصادره اموال مقرر بدارند[4].  و در موارد مقتضي اقداماتي از قبيل آموزش، بازسازي و يا آزادي مشروط، معالجه و مراقبتهاي بعدي را جانشين محكوميتها و يا مجازاتهاي اصلي نمايند. و يا به عنوان اقدامات تبعي و تكميلي به مجازاتهاي اصلي اضافه نمايند[5]. با اين وجود برخي كشورها علي رغم تصويب اين كنوانسيون هنوز پولشويي عوايد حاصل از مواد مخدر را جرم انگاري نكرده‌اند و طبق تحقيقات انجام گرفته در آمريكا 38 كشور عضو اين كنوانسيون هنوز مقررات ضد پولشويي ندارند[6].

در اين كنوانسيون مسايل ديگري نيز مورد توجه قرار گرفته است. منجمله: شناسايي و رديابي عايدات حاصل از جرم،[7] انسداد و توقيف اين گونه اموال و يا معادل ارزش آنها[8]، تهيه سوابق مالي و عدم رعايت اصل راز داري بانكي در مورد اجراي مقررات اين كنوانسيون[9]، همكاري هاي بين المللي از طريق همكاري‌هاي متقابل قضايي[10]، استرداد بين المللي قاچاقچيان مواد مخدر[11]،1United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988

[2] به نقل از مقدمه كنوانسيون

[3] ماده 2 كنوانسيون

[4] بند 4 الف، ماده 3

[5] بند 4 و ج، ماده 3

3william R. Schroeder, op. cit. p.6.

[7] بند 2 ماده 5

[8] بند 2 ماده 5

[9] بند 3 ماده 5

[10] بند 4 ماده 5، ماده 7 و 8 و بند 1 ماده 9

........................

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 16900 تومان


قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 16900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+