سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» قوانین حمایتی اسلام از زنان

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:29 | دسته: حقوق, اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1024

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود) پرداخته شده است.


واژه هاي كليدي: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- كليات 5
1-1- طرح تحقيق 5
1-1-1- بيان مسأله 5
1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8
1-1-4- اهداف تحقیق 8
1-1-5- سوابق تحقیق 8
1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 9
1-1-7- روش تحقيق 9
1-2- مفاهيم 10
1-2-1- معنای لغوی دیه 10
1-2-2- معنای اصطلاحی دیه 10
1-2-3-نفقه در لغت 11
1-2-4- تعریف اصطلاحی نفقه 11
1-2-5- تعریف حقوقی نفقه 13
1-3- مبانی نظری حقوق زن در اسلام 14

فصل دوم: حمایت شرع از زنان در نکاح،مهریه، نفقه و طلاق
2- حمایت شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق 21
2-1- اهمیت مسأله‌ی نکاح در فقه اسلامی 21
2-1-1- احکام حمایتی شرع از زنان در نکاح 22
2-1-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب مهریه 24
2-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب نفقه 26
2-2-1- نفقه در مكاتب الهي 26
2-2-1-1- يهود 26
2-2-1-2- مسيحيت 26
2-2-1-3- اسلام 27
2-2-2- نفقه از دیدگاه حقوق غرب 28
2-2-3- نفقه از منظر آیات و روایات 28
2-2-3-1- نفقه از منظر آیات 29
2-2-3-2- ارکان نفقه‌ی زوجه از ديدگاه قرآن 35
2-2-3-3- نفقه از دیدگاه روایات 39
2-2-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن 41
2-2-5- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن 44
2-2-6- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن 49
2-2-7- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی 50
2-2-8- حق نفقه‌ی زن در طلاق باین 51
2-2-9- نفقه و حق حبس زوجه 52
2-3- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق 54
2-3-1- معنا و مفهوم طلاق 54
2-3-2- روایاتی در مذمت طلاق 55
2-3-4- احاديث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق 57
2-3-5- مباحث حقوقی طلاق 59

فصل سوم: اشتغال زنان
3- اشتغال زنان 66
3-1- مشروعیت اشتغال زنان 67
3-1-1- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن 67
3-1-1-1- آياتي كه بر حق مالكيت زنان بر اموالشان دلالت دارند 67
3-1-1-2- آياتي كه از كار زنان در بيرون از منزل سخن مي‌گويد 68
3-1-1-3- آياتي كه همه‌ی مردم را به فعاليتهاي اقتصادي تشويق مي‌كند 69
3-1-1-4- آيات تحليل و تحريم برخي از معاملات 69
3-1-2- مشروعيت اشتغال زنان از ديدگاه روايات 70
3-2- قواميت و رياست شوهر و كار و اشتغال زن در بيرون از منزل 71
3-3- ديدگاه فقه اماميه در خصوص اشتغال زنان 77

فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات
4- حمایت شرع از زنان در مجازات 83
4-1- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص 83
4-1-1- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص 83
4-1-1-1- عصر جاهلیت 83
4-1-1-2- دیه در حقوق یونان و روم 84
4-1-1-3- دیه در آیین یهود 85
4-1-1-4- دیه در آیین مسیحیت 86
4-1-1-5- دیه در حقوق آنگلوساکسون 86
4-1-1-6- دیه در دین اسلام 87
4-1-2- تعریف دیه در متون فقهی 89
4-1-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد 90
4-1-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد 94
4-1-5- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص 99
4-2- حدود 100
4-2-1- زنا 100
4-2-1-1- در نهی از زنا 100
4-2-1-2- حدود زنا 101
4-2-3- سایر احکام حدود در حمایت از زنان 107
نتيجه گيري 114
پیشنهادات 115
فهرست منابع 116

 

مقدمه

هرگاه وارد مباحث تاريخي مي‌شويم و موقعيت زنان را در طـول تاريـخ بـررسي مي‌كنيم، مي‌بينم كه زن در بيشتر ادوار تاريخ در موقعيت بسيار پست و خفت‌باري قرار داشته؛ به طوري كه هيچ ارزش و بهايي به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهليت جديد در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ويژگى‏هاى شخصيتى و جنسى كه دارند در اين دوره بيشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گيرند و شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسي جايگاه زن در اسلام بپردازيم، مي‌بينيم كه با ظهور اسلام زن از يك جايگاه رفيع و والايي برخوردار مي‌شود.
اسلام با نگرشی متعالی به انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزش‏گذاری‏ها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی جز امانت نمی‏داند که استفاده از آن در جهت مثبت یا منفی، انسان را به پروردگار نزدیک یا دور می‏کند و چون ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار می‏گیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی می‏گردد که نمی‏توان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‏شود که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعه‏ای سالم عملی خدایی به حساب می‏آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‏شود.
ما نمى‏توانيم برداشت و ارزيابى درستى از قوانين جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و ...) داشته باشيم بى‏آنكه جايگاه و كليه مناسبات موجود اين بخش ازقوانين و احكام را با بقيه‌ی بخشها در نظر بگيريم. چنان كه در خود اين بخش‏از مجموعه نيز، بايد به پيوندهاى موجود ميان اجزا و تك تك مواد ومقررات آن، توجه نمود. و اين خود امرى كاملاً دشوار و براى بسيارى ازافراد ناممكن است، چرا كه فهم همه‌ی اجزای دين و جايگاه و مناسباتى كه‏هر يك از اجزای آن دارند، و تأثير و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با انسان ‏و كليه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست يابى‏نيست و اگر اضافه كنيم پيوندى كه احكام، شريعت و اساساً دين با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبيعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهيم كرد كه كارى‏بس دشوار بلكه ناممكن است.
در شناخت‏صحيح و ارزيابى جامع مسايل زنان، «يكجانگرى‏» و پرهيز از تفسيرها وتحليل هاى يك جانبه و خارج از مجموعه‌ی شريعت و دستگاهى كه دين براى‏هدايت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره‏ورى صحيح‏از فرصت زندگى ارایه مى‏دهد، يك اصل بنيادى مى‏باشد و بسيارى ازتفسيرها و ارزيابي ها و پيشنهادهايى كه در حوزه‌ی مسايل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شود و بسيارى‏ «نقد»ها كه صورت مى‏گيرد و برخى«تأويل‏»ها و«توجيه‏»ها كه به كمك‏گرفته مى‏شود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوري هاى‏مقطعى و بريده شده از پيكره‌ی عظيم شريعت است و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هايى است‏كه براى ترسيم جايگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئوليت ها و احكام او صورت مى‏گيرد.
این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.

 

 


فصل اول
کلیات

 

1- كليات


1-1- طرح تحقيق
1-1-1- بيان مسأله

همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.
بنابراین، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با استفاده از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مقررات شارع اسلام در حمایت از حقوق زنان از جمله: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و... می باشد. به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارایه ى تسهیلات بیشتر و حمایت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
در این رابطه نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که در باب قانون گذارى به سود یا زیان هر گروهى، نباید جزیى نگرى کرد. بلکه باید از حوزه ى کلان مباحث اجتماعى و در نمودارى جامع به قانون گذارى مبادرت ورزید، به عنوان مثال، اگر در سیاست گذارى راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه ى فردى نسبت به آنان وجود داشته باشد و نقش مادرى یا همسرى مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز مى دارند و یا آرامش خانگى زنان را از آنان مى ستانند و در نتیجه، نمى توانند آسایش و آرامش را توأمان جمع نمایند. علاوه بر آن که فرزند یا همسر او در این قانون گذارى یا سیاست گذارى نادیده انگاشته شده‌اند (همان، ١۶).
از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز دیگر در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله‌ی گواهی است. طرح ناقص قضیه‌ی شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه می‎انگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمی‎ها، دگراندیشی‎های افراطی و نواندیشی‎های مخالف متون شریعت می‎گردد.
مهم‎ترین دلیل برای اثبات نابرابری شهادت زنان و مردان در قرآن، آیه ۲۸۲ سوره‌‌ی بقره است که موضوع آن قرض و دَیْن بوده و علت و فلسفه‌ی اختلاف را به ضلالت در ناحیه‌ی زن‎ها تعلیل کرده است. مفسران در بیان علت این ضلالت، مواردی چون کاستی عقل و حافظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاری و ... را بیان نموده‎اند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است( قربان نیا،١٣٨١، ١۰ ).
روایاتی نیز‌ بر عدم‌ تساوی‌ دیه‌‌ی مرد و زن‌ دلالت‌ دارد. امام‌ صادق(ع) فرمودند: «دیه‌‌ی زن، نصف‌ دیه‌ی مرد است.» همین‌ روایت‌ را بیهقی‌ از رسول‌ خدا (ص) نقل‌ نموده‌ است. اجماع‌ فقیهان‌ شیعه‌ و سنی‌ نیز بر همین‌ رأی‌ تعلق‌ گرفته‌ است. برخلاف‌ باب‌ قصاص، در مورد دیه، فقهای اهل‌سنت‌ هم‌ اتفاق‌ نظر دارند که‌ دیه‌ی زن، نصف‌ دیه‌‌ی مرد است.
دیگر فقهان‌ امامیه‌ نیز به‌ این‌ حکم‌ تصریح‌ نموده‌اند. حال‌ آیا می‌توان‌ به‌ طور قاطع‌ پاسخ‌ گفت‌ که‌ چرا شریعت، دارای‌ چنین‌ حکمی‌ است؟
آیا تفاوت‌ بدین‌ معناست‌ که‌ ارزش‌ زن، کمتر از مرد دانسته‌ شده‌ و یا جهت‌ دیگری‌ دارد؟ از آنجا که‌ قطعاً‌ زن‌ و مرد در انسانیت‌ و منزلت‌ و شخصیت‌ انسانی‌ و معیارهای‌ فضیلت، مساوی‌اند و این‌ باور از آیات‌ فراوان‌ قرآن، مستفاد است، تردیدی‌ باقی‌ نمی‌ماند که‌ چنین‌ تفاوتهایی، نه‌ ناشی‌ از ارزش‌ کمتر زن‌ و نه‌ کاشف‌ از آن‌ است، بلکه‌ جهت‌ و حکمت‌ دیگری‌ دارد. و اما در مورد حکمت‌ تفاوت‌ دیه‌ی زن‌ و مرد از جمله‌ می‌توان‌ گفت: به‌ دلیل‌ وظیفه‌ی مهمی‌ که‌ علی‌ المعمول‌ مردان‌ در اقتصاد خانواده‌ و اداره‌ی آن‌ بر عهده‌ دارند، خسارتی‌ که‌ با فقدان‌ یک‌ مرد متوجه‌ کیان‌ خانواده‌ می‌شود، در غالب‌ موارد بیشتر از خسارتی‌ است‌ که‌ با فقدان‌ یک‌ زن‌ پیش‌ می‌آید. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مردی‌ در برابر زنی‌ قصاص‌ می‌شود با پرداخت‌ نیمی‌ از دیه‌‌ی قاتل‌ به‌ خانواده‌‌ی او خسارتی‌ که‌ از ناحیه‌ عدم‌ حضور مرد متوجه‌ آنها می‌شود جبران‌ گردد. بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ تحلیل‌ که‌ جنبه‌‌ی اقتصادی‌ دارد، مبتنی‌ بر برداشتهای‌ عقلی‌ است‌ و تنها می‌توان‌ آن‌ را حکمت‌ حکم‌ دانست‌ و نه‌ علت‌ آن (قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).
استاد مطهری‌ وقتی‌ از نابرابر بودن‌ ارث‌ زن‌ و مرد دفاع‌ می‌کند، آن‌ را معلول‌ وضع‌ خاص‌ زن‌ یعنی‌ نفقه، مهریه، سربازی‌ و برخی‌ قوانین‌ کیفری‌ دانسته و روایتی‌ از امام‌ صادق(ع) نقل می کند : «ابن‌ابی‌العوجأ ملحد» در اعتراض‌ به‌ قوانین‌ اسلام‌ می‌گفت: ‌چرا زن‌ بیچاره‌ که‌ از مرد، ناتوان‌تر است‌ باید یک‌ سهم‌ ببرد و مرد که‌ تواناتر است‌ دو سهم؟ این‌ خلاف‌ عدالت‌ و انصاف‌ است. امام‌ صادق(ع) فرمود: «این‌ برای‌ آن‌ است‌ که‌ اسلام، سربازی‌ و جهاد را از عهده‌‌ی زن‌ برداشته‌ و به‌ علاوه‌ مهر و نفقه‌ را به‌ نفع‌ زنان، بر مردان، لازم‌ شمرده‌ است‌ و در بعضی‌ از جنایات‌ اشتباهی‌ که‌ خویشاوندان‌ جانی‌ باید دیه‌ بپردازند، زن‌ از پرداخت‌ دیه، معاف‌ است، از این رو سهم‌ زن‌ در ارث‌ کمتر شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ امام‌ صادق(ع) در این‌ پاسخ‌ وضعیت‌ استثنایی‌ برخی‌ از زنان‌ را مورد توجه‌ قرار نداده‌ است؛ چرا که قانون‌ به‌ خاطر وجود موارد استثناء دگرگون‌ نمی‌شود»( قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).
اسلام به شكل بی سابقه‏ای جانب زن را در مسایل مالی و اقتصادی رعايت‏ كرده است، از طرفی به زن استقلال و آزادی كامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را كه در دنيای قديم سابقه‌ی ممتد دارد از مرد گرفته است و از طرف ديگر با برداشتن مسؤليت تأمين بودجه‏‌ی خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دويدن به‏ دنبال پول معاف كرده است(مطهری،١٣٦٩، ص٢٦٣).
لذا در اين پایان نامه بر‌آنيم تا با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برخی از حمایت‌های فقه امامیه از زنان (در ابواب نکاح ، طلاق، اشتغال و مجازات) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

 

 

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

- شرع مقدس اسلام برای حمایت از حقوق زنان (در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال) چه مقرراتی وضع نموده است ؟


1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1. در تمامی ابواب فقهی، احکام فقهی متعددی جهت حمایت از حقوق زنان وجود دارد.
2. بیشترین تأکیدشرع برحمایت از حقوق زن در باب خانواده می باشد.
3. اسلام در باب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال زنان دارای مقررات حمایتی از زنان می باشد.


1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی احکام فقهی حمایت از زنان
2. استخراج مقررات شرع در حمایت از زنان در در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال.


1-1-5- سوابق تحقیق

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به بررسی حمایت از حقوق زنان در موارد متعددی از جمله: حمایت های مالی از زنان، مهریه، نفقه، کار در منزل، و... پرداخته است و اسلام به زن استقلال و آزادی کامل داده است ودست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است ( مطهری ،١٣۶٩، ص٢۶٣).
خانم کار در کتاب رفع تبعیض از زنان به بررسی حمایت از حقوق زنان پرداخته است و بیان می دارد با توجه به اینکه تمام ظرفیت فقه و احکام دینی راجع به زنان در قانون ذکر نشده است، امید است که به برکت اجتهاد فقها مواردی در حمایت از زنان به لیست قوانین مدنی افزوده شود. بعنوان مثال اگر درسیاست گذاری راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه‌ی فردی نسبت به آنان وجود داشته باشد ونقش مادری یا همسری مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز می دارند ویا آرامش خانگی را از آنان می ستانند و در نتیجه، نمی توانند بین آسایش و آرامش آنان توأمان جمع نمایند (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
همچنین آقای قربان نیا در مقاله‌ی خود تحت عنوان زن وقانون مجازات بیان می دارند که قانون کنونی مجازات اسلامی به صورت کامل از اسلوب های وضع قانون پیروی نکرده است و از نظر قانون نویسی، نقد پذیر و دارای ابهامات ماهوی و شکلی است، که نمی توان آن نقاط ضعف یا ابهام را به شریعت اسلام مستند ساخت. ایشان معتقدند که زن ومرد در انسانیت ومنزلت وشخصیت انسانی ومعیارهای فضلیت، مساوی اند و این باور از آیات قران، مستفاد است و تردیدی نیست که چنین تفاوتهایی نه ناشی از ارزش کمتر زن ونه کاشف از آن است بلکه جهت وحکمت دیگری دارد .(قربان نیا، ١٣٨1، ص٢٢).
آقای هدایت نیا در مقاله‌ی قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه به بررسی صلاحیت زنان برای تصدی مقام قضاوت پرداخته است و در نهایت بیان می دارد که با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است (هدایت نیا، ١٣٨۵، ص١۵).
شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه در ابو.................................

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+