سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ارائه الگوی مدیریت بحران در سوانح دریایی

توسط: مرجان کیا در 23-01-1394, 16:39 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 7589

  ارائه الگوی مدیریت بحران در سوانح دریایی 

مقدمه

      هدف از واکاوی هر سانحه دريايي کشف دلايل و عوامل وقوع آن و بهره برداري از تجارب حاصله و سعي در جلوگيري از بروز سوانح مشابه در آينده  با توزيع و انتشار يافته ها از بررسي هر سانحه دريايي است و همچنين بکارگيري توصيه هاي ارائه شده براي اهداف  آموزشي و اصلاح ساختارها و قوانيني جهت ارتقاء ايمني دريانوردي مي باشد.

بازرسي و تجزيه و تحليل دقيق سوانح دريايي به آگاهي هر چه بيشتر از علل سوانح منجر مي گردد. علاوه بر آن اصلاح رويه هاي  مديريتي در شناورها ، آموزش مناسب براي ارتقاء ايمني دريانوردي از ديگر نتايج بررسي سوانح دريايي مي باشد.

حقوق و تعهدات كشورهاي ساحلي (Port State) و صاحب پرچم (Flag State)  براساس مفاد مقرره  بيست يكم از فصل اول كنوانسيون بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا،1974  ([1]SOLAS REGULATION 1-21 ) و ماده 23  كنوانسيون  بين المللي خط شاهين (LOAD LINE 1966) همچنين ماده هشت و دوازده از كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا توسط شناورها  ([2]MARPOL)1973  ، مرجع دريايي هر كشور را موظف نموده كه سوانح مربوط به شناورهاي تحت پرچم خود را رسيدگي نمايد.

همچنين رهنمودهايي در  قطعنامه (20 ) A.849 مصوب 27 نوامبر 1997 سازمان بين المللي دريانوردي (IMO)[3]  جهت رسيدگي به سوانح دريايي ارائه شده است.

سطح و نوع بازرسي و رسيدگي به سوانح دريايي، به شدت ، اهميت و پيامدهاي آتي بستگي دارد. ممکن است يک سانحه دريايي ساده درسهايي بالقوه براي يادگيري داشته باشد در عين حال تصادم دو فروند کشتي که ناشي از اعمال نادرست قوانين راه به وقوع پيوند ؛ ممکن است درسي براي يادگيري نداشته باشد.

براساس  بند 2-6 قطعنامه (20) A.849 مصوب 27 نوامبر 1997 IMO در صورت وقوع سوانح و اتفاقات دريايي در آبهاي سرزميني يك كشور ، با توجه به تعهدات آن كشور نسبت به ملت و وضعيت حقوقي آبهاي سرزميني ، به موجب مفاد [4]UNCLOS و همچنين با توجه به وظايفي كه بر عهده كشور صاحب پرچم گذاشته شده است ، كشور صاحب پرچم  شناور و كشورهاي ساحلي بايد حتي الامكان با يكديگر همكاري كرده  و بر طبق توافق طرفين ،كشور بازرسي كننده اصلي را تعيين نمايند.

در صورت وقوع سوانح يا حوادث دريايي در آبهاي بين المللي ، كشورصاحب پرچم  شناور بايد بازرسي لازم را در مورد علل سانحه شناور انجام دهد ، چنانچه سانحه بين دو شناور با مليتهاي مختلف رخ داده باشدكشورهاي صاحب پرچم شناورها بايد پس از مشورت با يكديگر ، در زمينه تعيين كشور بازرسي كننده به توافق برسند . اگر كشور ديگري نيز به دليل مليت خدمه كشتي ، مسافران و يا ديگر  افراد و همچنين محل وقوع سانحه، ذيربط باشد، بايد از آن كشور يا كشورها نيز براي شركت در عمليات بازرسي دعوت بعمل آيد.

 

148صفحه فایل ورد منابع دارد قیمت19000 تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


ادامه مطلب :

 

ضرورت بررسي سانحه دريايي ( بیان مسئله )

هدف بررسي هر سانحه دريايي كشف دلايل وقوع سانحه و انتشار اطلاعات و اقدامات و توصيه ها و در صورت امكان ارائه نظريه براي جلوگيري از سوانح مشابه در آينده مي باشد. هر گونه توصيه كه از بررسي يك سانحه دريايي ارائه مي شود بايستي بر پايه آناليز دقيق و بر مبناي كاربردي فراهم شود.

بنابراين هر حادثه از مسائل كم اهميت تا موارد عمده و بزرگ مي تواند موضوع بررسي سوانح دريايي باشد . يك حادثه ساده اتفاق افتاده  براي يك نفر در روي كشتي كه داراي يادگيري بالقوه براي سايرين باشد كه بتواند از وقوع مجدد آن جلوگيري كند ممكن است ارزش بازرسي داشته باشد در عين حال تصادم بزرگ كه ناشي از اعمال نادرست قوانين راه دريايي باشد ممكن است مطلبي تازه اي را براي ياد گيري نداشته باشد . نتايج يا يافته هاي بررسي تصادمات ديگر ممكن است مشخص کند تا در زمينه هاي خستگي ناشي از كار ، رويه هاي مديريتي ، آموزش ، گواهيينامه و طراحي پل فرماندهي شناور و .....  بررسي و ملاحظات صورت گيرد.

باتوجه به اهميت بررسي سوانح دريايي که نتايج حاصل از آن مي تواند در پيشگيري سوانح مشابه در آينده کاربرد داشته باشد، سازمان جهاني دريانوردي (IMO) دستورالعمل يکنواخت سازي روشهاي رسيدگي به سوانح را تهيه و به کشورهاي عضو ارائه نموده است . اين دستورالعمل در باره رسيدگي به سوانح  دريايي اظهار مي كند:

كشور هاي صاحب پرچم (Port States) از انجام بازرسي سوانح اتفاق افتاده در کشتيهايي که  پرچم آن كشور را برافراشته مي کنند ، بايستي اطمينان حاصل نمايند . همه سوانح شديد و بسيار شديد بايستي رسيدگي شوند.

براي روشن شدن مفهوم سانحه دريايي ابتدا تعريف واضحي از آن بعمل آورده مي شود  تا بطور شفاف يك سانحه از ابعاد مختلف شناسايي گردد.

سانحه دريايي

تعريف سانحه دريايي براساس  قطعنامه A.849(20) موصوع ٢٧ نوامبر ١٩٩٧ سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) عبارت است از :

      v         فوت يا جراحت شديد به افراد (که ناشي از عمليات كشتي يا در ارتباط با فعاليتهاي كشتي صورت گرفته باشد)

      v        مفقود شدن خدمه كشتي ( که ناشي از عمليات كشتي يا در ارتباط با فعاليتهاي كشتي باشد)

      v        صدمات مادي به كشتي

      v        به گل نشستن کشي يا سلب صلاحيت عملياتي يك كشتي يا گرفتار شدن آن در تصادم

      v        آسيب فيزيکي (مادي) که  از عمليات يا فعاليتهاي مرتبط باكشتي ناشي شود

      v        اسيب  به محيط زيست که در نتيجه فعاليتهاي روئين يا حادثه ايي ايجاد شده باشد.

 

ليکن آنچه در بالا خصوص سانحه دريايي ذكر شده  بطور كافي واضح و شفاف نيست و  بايد به دقت تفسير شود . بعنوان مثال  « آسيب فيزيکي (مادي) » چيست؟ آيا تماس يا برخورد جزئي درهنگام مانور يك كشتي  واقعاً يك سانحه محسوب مي بشود؟

شايد تعريف واقعي يك سانحه درياي به سادگي امكان پذير نباشد . در راستاي نيل به اهداف رسيدگي به سوانح دريايي واضح است (بهتر است) تا  به هر گونه سانحه ايي اعم از جزء و عمده رسيدگي شود. بنابراين براي سهولت درک سانحه در اينجا سانحه دريايي به شکل زير تعريف مي شود:

"هر اتفاق يا حادثه اي كه باعث ايجاد خسارت ( اعم از تلفات جاني و مالي) يا جراحت به افراد شود و يا بطور جدي آنها را تهديد نمايد ، سانحه گفته مي شود"  در اين حوزه        (با اين نگرش ) بازرس سوانح دريايي تصميم مي گيرد  كه در خصوص هر كدام از گزارشهائي که وي دريافت مي کند چه اقدامي را مي بايستي انجام دهد.

در قطعنامه A.849(20) موصوع ٢٧ نوامبر ١٩٩٧ سازمان بين المللي دريانوردي (IMO)  

 سوانح شديد و بسيار شديد به شرح ذيل تعريف شده است.

الف ) سوانح شديد

سوانحي هستند كه ناشي از آتش سوزي ، انفجار ، به گل نشستن ،  صدمات ناشي از هواي نامساعد ، آسيبهاي ناشي از برخورد به کوه يخ ، ترك خوردن بدنه يا آسيب هاي مشكوك بدنه كشتي كه باعث مشكلات زير گردد.

1)  آسيب هاي سازه اي كه سبب عدم دربا پيمايي كشتي شود( از قبيل سوراخ شدن بدنه كشتي پايين خط آب (Water Line) از كار افتادن موتورهاي اصلي كشتي ، صدمه عمده بر محل زيست خدمه و غيره.

2)     آلودگي آب به هر ميزان.

3)     از كار افتادن كشتي كه باعث يدك شدن آن يا ناچار به كمك گرفتن از ساحل گردد.

ب  ) سوانح بسيار شديد

سوانح بسيار شديد سوانحي هستند كه تلفات كل كشتي ، تلفات جاني يا آلودگي شديد زيست محيطي را موجب شوند.

قطعنامه مذکور بطور واضح تأكيد مي كند تا سوانح شديد و بسيار شديد مي بايستي رسيدگي و بازرسي شوند.  نبايد فراموش شود كه فقط در بررسي هر سانحه است که مسايل بطور بالقوه  آشكار مي شود و يافته هاي آن مي توان براي جلوگيري از وقوع مجدد سانحه مشابه در آينده بهره برداري برد.

درانتخاب اينكه كدام يك از سوانح دريايي بايد بازرسي شوند بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيم كه از لحاظ فيزيكي براي هر سازماني كه بخواهد هر سانحه جزئي گزارش شده را بررسي نمايد ، امكان پذير نيست ، بسياري از سازمانهاي بازرسي كننده سوانح دريايي توصيه مي كننده كه در حدود 3 تا 4 درصد سوانح به وقوع پيوسته بازرسي شوند . بنابراين انتخاب اينكه كدام سانحه ارزش بررسي عميق را داشته باشد از اهميت زيادي برخوردار است.

 

 

 

ارزيابي اطلاعات موجود در گزارش يك سانحه ( تشریح مسئله )

معمولاٌ كشورهاي صاحب پرچم و متوليات بررسي سوانح دريايي سيستم هايي را براي     گزارش دهي سوانح دريايي ، در نظر مي گيرند . اولويت كار در فرآيند بازرسي هر سانحه ارزيابي اطلاعات ورودي اوليه براي تصميم گيري درباره اينكه گزارش دريافتي مي باشد و اينکه اين اطلاعات  رسيدگي به سانحه گزارش شده را تضمين مي كند يا اطلاعات تکميلي ديگر مورد نياز مي باشد.

بديهي است يك سانحه بزرگ كه داراي تلفات جاني و جراحت به انسانها ، آسيب به محيط زيست و با پوشش رسانه اي نياز به تصميم گيري آتي ندارد، يك بازرس سوانح دريايي بايستي فوراً براي بازرسي اين نوع سوانح آماده شود و احتمالاً  اين گونه سوانح از نوع  سوانح شديد يا بسيار شديد تلقي شود و بازرسي نيز بازرسي بزرگ خواهد بود و ممکن است در آن چندين بازرس و گروههايي از كارشناسان ديگر نيز مشاركت نمايند، انجام بازرسيها اغلب با درخواست گزارش از كشتي و بررسي دقيق اين گزارش صورت مي گيرد . روش معمول در بازرسي اين نوع سوانح اين است كه يك يا دو بازرس كشتي را تحت نظر قرار مي دهند و شواهد فيزيكي موجود در كشتي را بررسي و مطالعه مي نمايند و شواهد اسنادي را جمع آوري و با افراد ذيربط در سانحه مصاحبه انجام مي دهند. سپس اين بازرسين هر نوع تحقيق را بر عهده مي گيرند و گزارش نهايي را تنظيم مي نمايند. در بازرسي سوانح دريايي سه سطح وجود دارد که باتوجه به شدت سانحه سطح آنها تعيين مي شوند:

 

1- سوانح وبلاياي جهان وايران

1-1-  سوانح وبلاياي سال 2005

براساس گزارش منتشره از سوي ادراة استراتژي بين الملل كاهش بحرانها سازمان ملل آمار رسمي سوانح بزرگ جهان درسال 2005 ميلادي به شرح ذيل بوده است:

-        جمع كل سوانح وبلاياي طبيعي بزرگ 360  با ‌18% افزايش نسبت به سال 2004

افراديكه درسال 2005 از اين ...............

 

-1 سوانح وبلاياي سال 2006 ميلادي

براساس گزارش منتشره از سوي سازمان ملل ،‌سال 2006 كم هزينه ترين وهمچنين كمترين تلفات انساني را درمقايسه با دو دهه گذشته داشته است وهزينه سوانح وبلاياي طبيعي دراين سال ،‌به كمترين مقدار طي دو دهه گذشته يعني به حدود 25 ميليارد دلار رسيد.

-        بيشترين تلفات انساني درسال 2006 مربوط به زلزله دراندونزي بوده است كه بيش از 5778 كشته بر جاي گذاشت .

 

-        سيل همچنان مهمترين عامل بحرانهاي بزرگ دراين سال بوده است ومقدار سيل دراين سال حدود 40% افزايش داشته است .

.....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 180000 ریال

قیمت جدید : 19900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


| |
4 اردیبهشت 1393 12:20
1
0
خیلی کامل بود لطف کردید و خسته نباشید

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+