سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 14:30 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4253

بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

چكيده
نيروي انساني مهمترين و گرانبهاترين سرمايه سازمانها محسوب مي شود.
شركت نفت مناطق مركزي ايران يكي از سه شركت بزرگ بالادستي توليد كننده نفت و گاز در كشور مي باشد كه توليد بيش از 65/0 گاز مصرفي و بخشي از نفت توليدي را بعهده دارد. اين شركت داراي سه شركت بهره برداري تابعه با نامهاي 1- شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي كه دفتر مركزي آن در شهر شيراز واقع است. 2- شركت بهره برداري نفت و گاز غرب كه دفتر مركزي آن در شهر كرمانشاه مي باشد . 3- شركت بهره برداري نفت و گاز شرق كه دفتر مركزي آن در شهر مشهد قرار دارد . شركت نفت مناطق مركزي ايران با كمك سه شركت تابعه خود مسئوليت توليد نفت و گاز در 11 استان كشور را كه شامل كليه مناطق خشكي كشور بجز حوزه تحت مسئوليت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را بعهد دارد.
در ارتباط با استفاده از فناوري اطلاعات ( IT ) در اين شركت مي توان گفت كه استفاده از ساختارهايIT از مدت ها قبل وجود داشته است، اما رابطه استفاده از IT در اين شركت و بهره وري سازماني بررسي نشده بود تا بتوان راه كارهاي توسعه بيشتر اين منابع را پيدا كرد و بهره وري سازماني را از حالات گذشته به روشهاي نوين هدايت كرد و اين عامل را توسعه داد.
با توجه به موضوع، ويژگيها و جامعه آماري، نوع تحقيق توصيفي و روش آن پيمايشي است. سپس با استفاده از روشهاي مختلف مطالعاتي و همچنين استفاده از مدارك، اسناد و كتب دانشگاهها ، مراكز علمي و پژوهشي مختلف و اينترنت اطلاعات گردآوري شد. تعداد نمونه ها 123 نفر انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه، نسبت به جمع آوري دقيق و بدون نقص داده ها اقدام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين با استفاده از آزمون پیرسن اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و پايا بودن از طريق آلفاي كرونباخ 94% محاسبه گرديد.
در اين پژوهش با توجه به آخرين مطالب علمي، ابداعات و خلاقيت هاي نو در فن آوري اطلاعات ( IT ) و بررسي رابطه متقابل اين عوامل به عنوان متغير مستقل و شاخص هاي بهره وري سازماني به عنوان متغير وابسته، نتيجه گيري شد كه براي رسيدن به حداكثر كارايي و اثربخشي و بهره ور نمودن كاركنان و در نهايت رسيدن به اهداف بهره وري سازماني، بايد از ساختارهاي IT و آموزشهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات بعنوان متغير تعديل كننده استفاده كرد تا بهترين حالت بهره وري در سازمان حاصل شود.

 

137صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» طراحی و تبیین الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند مدیریت دانش درصنعت بیمه (مورد کاوی بیمه دانا)

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 10:22 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3627

چکیده:
مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد كرده است. با توجه به اينكه مديريت دانش، تنها به دانش كد شده و مستند شده(دانش آشكار) اكتفا نمي كند، بسياري از سازمان ها و شركت هاي جهان با تكيه بر دانش ضمني و آشكار خود، درصدد ارتقاي جايگاه رقابتي خود و افزايش اثربخشي و بهره وري خود هستند. مديريت دانش از چهار فرايند اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از: شناسايي و توليد دانش، ذخيره سازي دانش، انتقال و انتشار دانش و به كارگيري دانش كه همگي در جهت تحقق اهداف فردي و سازماني به كار گرفته مي شوند. مديريت دانش بر سه ستون اصلي استوار است: افراد،فرايندها و تكنولوژي. از بين همه اين ستون ها فناوري اطلاعات، تغييرات زيادي را در دو دهه اخير در سيستم هاي مديريت دانش ايجاد كرده است.
در نتيجه تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و مديريت دانش در شركت بيمه دانا انجام شده است، كه در اين تحقيق مراحل مديريت دانش عبارتند از: شناسايي و توليد دانش، ذخيره سازي دانش، انتقال و انتشار دانش و به كارگيري دانش و مولفه هاي فناوري اطلاعات شامل: شبكه، امكانات نرم افزاري ، امكانات سخت افزاري و سرويس هاي تحت وب مي باشد. بدين منظور نمونه اي به حجم ٦٨ نفر از سطوح كارشناس ارشد به بالاي كليه شعب بيمه دانا در شهر تهران اخذ گرديد و پرسشنامه اي براساي طيف ليكرت از يك تا پنج بين آن ها توزيع شده و داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پايايي سوالات پرسشنامه فناوري اطلاعات 852/ و پايايي سوالات پرسشنامه مديريت دانش 841/ بدست آمد كه نشان از پايا بودن ابزار جمع آوري اطلاعات دارد. همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه معني دار بين فناوري اطلاعات و مديريت دانش بود.

 

 

217صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه و جامعه آماری قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه بیمه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثير زيرساخت های فناوری اطلاعات بر پياده سازی مهندسی مجدد فرآيندهای سازمانی و ارائه راهکار اجرايی

توسط: pardazesh در 11-07-1394, 12:39 | دسته: صنایع, مدیریت | تعداد بازدید : 4004

بررسی تاثير زيرساخت های فناوری اطلاعات بر پياده سازی مهندسي مجدد فرآيندهای سازمانی و ارائه راهکار اجرايی (مطالعه موردی: شرکت ايران ترانسفو)

 


چکيده
تحولات اقتصادي، پيشرفتهاي سريع فناوري، تغييرات بازار و رقابت فشرده عواملي هستند که سازمانها را به بازانديشي بنيادين و تغيير ريشه اي در نحوه انجام کسب و کار و فرآيندهاي آن مجبور مي سازند. مهندسي مجدد يک رويکرد مديريتي موثر اما چالش برانگيز براي کمک به سازمانها در طراحي و پياده سازي اين تغييرات در سازمانهاست. يکي از نکات قابل توجه در مهندسي مجدد، نياز به بکارگيري فناوري اطلاعات براي تسهيل "فرآيندهاي درست" است. فناوري اطلاعات خصوصا زير ساخت هاي آن نقش حياتي را در انجام موفقيت آميز پروژه هاي مهندسي مجدد ايفا مي کند. مطالعات مختلف نشان مي دهد که زير ساخت هاي فناوري اطلاعات، به سازمانها نه صرفا در مکانيزه کردن فعاليت هاي کسب و کار، بلکه در شکل دهي و طراحي مجدد فرآيندها کمک مي کند.
در اين پژوهش، ضمن مروري بر تحقيقات و مطالعات مختلف انجام گرفته در خصوص رابطه زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و مهندسي مجدد، تلاش شد تا زير ساخت هاي فناوري اطلاعات موثر بر پياده سازي مهندسي مجدد شناسايي شوند. در مرحله بعد با مبنا قرار گرفتن شرکت ايران ترانسفو به عنوان مطالعه موردي، اهميت هر يک از زيرساخت هاي فناوري اطلاعات موثر بر پياده سازي مهندسي مجدد در اين شرکت؛ با استفاده از دو تکنيک مقايسه زوجي و آنتروپي شانون مشخص شد. در پايان بعد از شناخت فاصله بين وضعيت موجود زير ساخت هاي فناوري اطلاعات شرکت ايران ترانسفو و استانداردهاي جهاني، مدل رياضي مناسبي جهت کاهش فاصله (شکاف) ارائه شد.
در اين مطالعه، جامعه آماري تحقيق، کارشناسان و خبرگان فناوري اطلاعات شرکت ايران ترانسفو مي باشند.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تأثير فناوری اطلاعات بر كسب مزيت رقابتی در مديريت بازاريابی و فروش (مطالعه موردی گروه خودروسازی سايپا)

توسط: pardazesh در 11-07-1394, 10:43 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3667

اين پژوهش نقش و تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر مزيت رقابتي، و 3 فرايند اصلي آن، شامل مزيت تمايز، مزيت كيفيت و مزيت هزينه را بررسي مي كند. جامعه آماري پژوهش، كارشناسان، مسئولين و رؤساي مديريت بازاريابي و فروش گروه خودروسازي شركت سايپا بود و اطلاعات و داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شدند. يافته هاي پژوهش نشان دهنده ماهيت متفاوت ابعاد مزيت رقابتي است. بر اين اساس ابعاد مزيت رقابتي، مزيت مالي (هزينه‌اي) و مزيت غيرمالي (مزيت كيفيت و مزيت تمايز) از يكديگر متمايز شده اند. تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر كسب مزيت رقابتي بسته به ابعاد مزيت رقابتي، متفاوت بوده است.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد وجود فناوري اطلاعات در مديريت بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا، بر كسب مزيت غيرمالي (شامل مزيت كيفيت و مزيت تمايز) تأثيرگذار بوده است، با اين حال رابطه معناداري را نسبت به كسب مزيت مالي (شامل مزيت هزينه اي) نشان داده كه با توجه به همبستگي جزئي تاثير مزيت غيرمالي نسبت به مزيت مالي بيشتر بوده است. و همچنين بر اساس مقدار اتا متغير فناوري اطلاعات داراي بيشترين اثر به ترتيب بر مزيت كيفيت، تمايز، هزينه مي باشد.

 

175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی و شناسايی موانع اجری قانون مديريت خدمات کشوری

توسط: pardazesh در 9-07-1394, 15:47 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3755

در سالهاي اخير توجه نسبت به برنامه ريزي جامع يا استراتژيک ، به طور روز افزون افزايش يافته و تنها راه اثربخشي و کارآمدي سازمانها و مديران ، در بهره گيري از اين شيوه برنامه ريزي جستجو شده است]الواني،1388،ص53[ .
قانون مديريت خدمات کشوري در راستاي تغييرات عمده و برنامه ريزي کلان در سياست هاي اداري و يکسان سازي قوانين مختلف استخدامي به خصوص قانون استخدام کشوري که به مرور زمان شامل اصلاحات متعددي شد و شايد يکي از مهم ترين عوامل ايجاد تبعيض در سيستم اداري کشور بود و با اصول و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هم خواني نداشت، تدوين شد]حائري اصفهاني،1389،ص7[.
هدف اصلي قانون مديريت خدمات كشوري جلب رضايت مردم است و بر اساس اين قانون دستگاههاي دولتي به عنوان خدمتگزاران مردم در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس اين قانون تمامي كارمندان دستگاهها ملزم به امضاي يك منشور اخلاقي مي‌شوند و در همين حال بخش مهمي از ارزيابي عملكرد كارمندان و سازمانها به نقطه نظرات و رضايت مردم بستگي خواهد داشت و اساسا ادامه فعاليت آنها منوط به عملكرد مثبت وجلب رضايت مردم خواهد بود]سايت مجلس،بهرامي،1389،ش1712،ص1[.
قانون مديريت خدمات كشوري فقط پرداخت دستمزد نيست و برخلاف آن كه در قانون مديريت خدمات كشوري بحث پرداخت دستمزدها بزرگ‌نمايي مي‌شود، اين قانون داراي جامعيت بوده و ابعاد بسياري را در بر مي‌گيرد. پرداخت دستمزدها تنها بخش كوچكي از قانون مديريت خدمات كشوري است و مسائل مربوط به اصلاح ساختار‌هاي دولت، اصول حكمراني خوب، مشاركت، شفافيت، پاسخگويي، عدالت‌گرايي، كارايي و اثربخشي در دولت از رويكرد‌هايي است كه مورد توجه قانون مديريت خدمات كشوري است]شمال نيوز،طباطبايي،1389،ش10567،ص1[.


1-2 بيان مسئله تحقيق
دولت به کمک خط مشي عمومي ، راهنما وملاکي را براي رفتارهاي مديريت ارائه مي دهد .خط مشي عمومي ابزاري در دست دولت است تا خواست هاي محيطي را تجسم بخشد و انجام آنها را متضمن شود؛ و در خط مشي هاي عمومي راه حل مسائل مبتلا به جامعه به شکل ضابطه و مقررات تبلور پيدا مي کنند ،معيارها و استانداردها ي کار مشخص مي شوند ، سلامت جامعه تضمين مي شود و از آلودگي هاي احتمالي پيش گيري به عمل مي آيد.

 

 

72صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

توسط: pardazesh در 22-06-1394, 14:18 | دسته: علوم تربیتی, مدیریت | تعداد بازدید : 4722

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی رابطه تفکر سیستمی با بهره وری از دیدگاه کارکنان اداری شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 89 انجام گرفته و جزء تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد.
جامعه این تحقیق شامل کلیه کارکنان کادر اداری آموزش و پرورش بهشهر می باشد، از آنجا که نمونه برابر با جامعه می باشد کل کارکنان در این پژوهش سرشماری شده اند.
این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه که عبارتند از: 1- پرسشنامه استاندارد شده تفکر سیستمی 2- پرسشنامه محقق ساخته بهره وری (طراحی شده توسط مرتضی امانی با استفاده از مدل هرسی و گلد اسمیت) به بررسی رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش بهشهر پرداخته است.
جهت تعیین ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی ابزار، از روش روایی محتوا بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پایایی ابزار، ضرایب آلفای کرو نباخ به دست آمده برای متغیر تفکر سیستمی و بهره وری و مولفه های آن به ترتیب بالاتر از 80/ و85/0 گزارش شد، که بیانگر پایا بودن ابزار می باشد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(استفاده از جداول توزیع فراوانی، استفاده از شاخص های مرکزی مانند میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه آنوا) استفاده شده است. نتایج تحقیق عبارتند از این که: میزان بهره وری کارکنان با تفکر سیستمی و ابعاد آن دارای رابطه معنادار نمی باشد. همچنین رابطه معناداری میان بهره وری و متغییرهای سن، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات کارکنان وجود ندارد.

 

144صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 31000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مديريت تقاضای مشتريان با استفاده از داده كاوی

توسط: pardazesh در 21-06-1394, 11:24 | دسته: صنایع, مدیریت | تعداد بازدید : 3707

چكيده
با جهاني شدن تجارت و پوياتر شدن رقابت، مديريت روابط مشتریان بسيار مهم و حیاتی بوده و سازمان ها به خوبی می دانند كه موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان بنگاه، در گرو جلب رضایت مشتریان است. در بسياري از مدل هاي خلق ارزش از ديدگاه مشتري و سنجش رضايت مشتريان، سرعت پاسخ گويي به نيازهاي آنان بسيار با اهميت مي باشد.
در سازمان هاي توليدي با روش ذخيره سازي و در شرايطي كه مشتريان پس از تكميل كليه سفارشات اقدام به حمل كالاها و يا به عبارتي خريد آنها مي نمايند، شناسايي سبد خريد كالاهاي مورد انتظار و كشف الگوهاي رفتاري خريد مشتريان و مديريت تقاضاهاي مشتريان و ارائه اين محصولات در زمان مناسب در برنامه ريزي اصلي توليد ، داراي اهميت زيادي مي باشد. در اين حالت علاوه بر رضايت مشتريان، هزينه هاي جاري سازمان مانند نگهداري موجودي را نيز مي توان كاهش داده و شرایط برنده - برنده اي ميان سازمان و مشتري به وجود آورد.
یکی از روش های شناخت مشتری استفاده از اطلاعات کامپیوتری مربوط به مشتریان می باشد. با پردازش داده های فراوان پایگاه داده ها، می توان دانش و اطلاعات مفید و قابل استفاده ای را از آنها کشف نمود. با تحلیل و شناخت الگوها و ارتباطات پنهان موجود در داده ها، نيازهاي مشتريان شفاف تر شده و سازمان ها بهتر مي توانند در راستاي برآورده ساختن نياز مشتريان، منابع خود را به كارگيري نمايند.
در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از ابزار داده كاوي و مطالعه سفارشات مشتريان در يك سازمان توليدي، الگوهاي مفيدي را از آنها يافت و در برنامه ريزي اصلي توليد به كارگيري نمود.


كلمات كليدي : مديريت روابط مشتري، رضايت مشتري، داده كاوي، برنامه ريزي اصلي توليد

 

115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+