سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی مردم شناختي تغذيه در شهر شیروانه (استان كردستان)

توسط: pardazesh در 25-07-1394, 09:54 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1057

تغذيه از اولين و مهمترين نيازهاي فيزيولوژي بدن انسان است و از طرفي يكي از مهمترين عوامل شكل دهنده الگوي غذايي جامعه، مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذيه افراد آن است جامعه است. اين عادات از بدو تولد در درون خانواده شكل مي گيرد كه خود وابسته به بستري است كه جامعه فراهم مي آورد. در كشور ايران به علت تنوع قوميتي(كرد، لر، فارس، ترك و...)كه در آن وجود دارد، تنوع غذايي نيز در آن به وفور ديده مي شود كه همين امر باعث شده كه غذاها از سفره اي به سفره ديگر متفاوت باشد.
با اين كه تحقيقات زيادي در خصوص تغذيه در جوامع مختلف صورت گرفته است ولي اسناد مكفي در خصوص تغذيه و غذاهاي سنتي مردم كرد زبان صورت نگرفته است بنابراين هدف محقق در اين پژوهش نشان دادن الگوي غذايي شهرشیروانه و عواملي از قبيل فرهنگ، آداب و سنن، عوامل اقتصادي و محيطي كه اين بستر را مي سازد و نحوه نگهداري موادغذايي را نيز مورد بررسي قرار مي دهد.

 

 

134صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد  قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مردم شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی مردم شناختی تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ تغذیه مردم شهر رویان (مازندران)

توسط: pardazesh در 25-07-1394, 09:35 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 991

چکیده:
این پژوهش یک تحقیق مردم شناسی است بنابراین روش تحقیق محقق مشاهده مشارکتی مستقیم و با استفاده از کتب و اسناد کتابخانه ای است.
هدف از این تحقیق نشان دادن تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ تغذیه مردم شهر رویان مازندران می باشد که آیا تغییری را در ساختار اجتماعی بوجودآورده است یا خیر؟بررسی ارتباط بین پیشرفت تکنولوژی و تغییر در الگوهای سنتی تغذیه و نحوه تطبیق فرهنگ تغذیه موجود با روش های تغذیه علمی و ارتباط آن با گذشته می باشد و همچنین بررسی کارکردهای تکنولوژی مدرن بر الگوی تغذیه است که با طرح سوالهایی از جمله:
1- آیا ارتباطی بین پیشرفت تکنولوژی و تغییر در الگوهای سنتی تغذیه در شهر رویان وجود دارد؟
2- آیا تکنولوژی تغییری در تغذیه سنتی شهر رویان بوجود آورده است؟3- آیا غذاهای بسته بندی و آماده موجود در بازار تأثیری در چگونگی تولید غذا و مصرف آن در شهر رویان داشته است؟4- آیا تغییردر شیوه تغذیه بر ارتباطهای خانواده شهر رویان تأثیر گذاشته و آیا تغذیه سنتی کماکان وجود دارد؟
در نتیجه تغییر در نوع تغذیه، مواد اولیه، ابزار پخت، تجارت و مشاغل و جایگزینی میز و صندلی به جای سفره و همچنین فرگاز به جای آتش و چوب تغییر فرهنگی زیادی را بوجود آورده و مشاهده گردید به جهت پخت سنتی غذا نیاز به افراد مختلفی جهت جمع آوری مواد اولیه مربوطه و آتش و چوب و همچنین کمک به پخت دسته جمعی و مصرف دسته جمعی به دور سفره نیز به روابط صمیمانه و همبستگی منجر گردیده است و غذاهای فست فود و آماده بازار و پخت به صورت دستگاهی غذاها و جمع پذیر نبودن تکنولوژی جدید این خصیصه را نداشته و چگونگی الگوی نشستن دور سفره را کمرنگ نموده و کم کم آنرا به دست فراموشی سپرده است. گرچه خانواده ها در خصوص حفظ سنت ها و تولید و مصرف غذاهای سنتی و حفظ مناسب های بومی و ملی و مذهبی و ایجاد همبستگی ها تلاش قابل توجهی دارند ولی این تقابل در نهایت به تضعیف سنت ها منجر گردیده است.

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد  قیمت 34900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مردم شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» فرصت ها و تهديدهای فناوری اطلاعات در دين گزينی و دين گريزی نوجوانان

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 09:18 | دسته: اخلاق و معارف, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 884

چكيده:
هدف كلي اين پژوهش عبارت است از
بررسي فرصت ها و تهديد هاي فناوري اطلاعات در دين گزيني و دين گريزي نوجوانان .
بنا بر ماهيت موضوع تحقيق از روش تحقيق توصيفي – تحليلـي اسـتفاده شـده اسـت . وجامعهي مورد تح قيق در اين پژوهش مشتمل بر منابع اسلامي مانند قرآن كريم ،تفـسير الميـزان ،نهج البلاغه و هچنين كتب تربيتي ، روانشناسي ،مقاله هاي تربيتي ،فرهنگ نامه ها، مجلات و سـايتهاي مرتبط بوده و نمونهي كليهي منابع ذكر شده در حد بضاعت و درك پژوهشگر بـوده و روشجمع آوري اطلاعات كه محقق در اين پژوهش استفاده كرده است روش كتابخانه اي ميباشد.در اينپژوهش محقق به بيان سه بخش اساسي مشتمل بر 1- دين و تربيت ديني و زير مجموعـه هـاي آن 2-نوجوانان 3- فناوري اطلاعات و ارتباطات ، و در نهايت به بحث پيرامون فرصـت هـا و تهديـدهاي آن پرداخته و به سه سوال ويژه ي تحقيق پاسخ داده است كه عبارت از :
1 ) فرصت هاي فناوري اطلاعات كدام است ؟
2) تهديدهاي فناوري اطلاعات كدام است ؟
3) راهبردهاي نوين تعليم و تربيت ناشي از فناوري اطلاعات كدام است ؟
واژه هاي كليدي : دين ، ديـن داري ،ديـن گريـزي ، نوجـوان ، فنـاوري اطلاعـات فرصـت وتهديد

 

197صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد(هم درون متنی و هم در انتها) قیمت 34000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 09:05 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 825

چکیده:
امروزه نقش وجایگاه خبررسانی دررسانه هابه ویژه تلویزیون اهمیت روزافزونی یافته است،به گونه ای که افرادبرای انجام فعالیتهای فردی واجتماعی خودنیازمند اطلاعات واخباری می باشند که محیط پیرامون آنهارااحاطه کرده است،بااین وجود رسانه هاتنهامنابعی نیستندکه مردم اطلاعات مربوط به مسائل ورودادها راازآنهامی گیرندوازمیزان اهمیت ارتباطات میان فردی نبایدغافل ماند.لذاباتوجه به اینکه هریک ازمنابع خبری اعم تلویزیون وارتباطات میان فردی به صورت بالقوه می توانند موردپذیرش قراربگیرند دراین بررسی هدف اصلی مقایسه عوامل موثربرتمایل ویاعدم تمایل به خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی وهمچنین بررسی تطبیقی نوع اخبارمبادله شده اعم از(سیاسی،اقتصادی،اجتماعی)وتعیین اولویتهای خبری دراین ارتباطات می باشد.روش تحقیق دراین بررسی پیمایش وجامعه آماری دانشجویان علوم ارتباطات مقاطع تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد مجتمع دانشگاهی ولیعصرومقطع دکترا واحدعلوم وتحقیقات می باشد.حجم نمونه بااستفاده ازنمونه گیری سهمیه ای 25% کل دانشجویان می باشد که بصورت تصادفی 197 نفرازمیان آنان انتخاب وپرسشنامه پس ازتعیین اعتبارصوری توزیع گردید ،ابزاراندازه گیری پرسشنامه وروش تجزیه وتحلیل بااستفاده ازنرم افزار spss می باشد وباتوجه به بررسیهای صورت گرفته نتایج ذیل قابل توجه می باشد: 1-میان جنسیت،وضعیت تاهل،وگره سنی وانتخاب رسانه رابطه معنادار وجودندارد
2-میان ساعات مطالعه وانتخاب رسانه رابطه معناداروجوددارد3-میان مقطع تحصیلی وعدم تمایل به خبرتلویزیونی رابطه معناداروجوددارد4-میان تامین امنیت روانی خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی تفاوت معناداروجوددارد.5-میان اولویتهای خبری تلویزیون ومیان فردی تفاوت معناداروجوددارد6-میزان اغراق،سانسور،ابهام وجهت گیری درخبرتلویزیونی بیشترین درصد رابه خوداختصاص داده ونتیجتا افرادکمترین توجه رابه گزارشات سیاسی وتلویزیون رانشان داده واین عوامل سبب گردیده افرادتنها اخبارراازتلویزیون دریافت کنند ،امادرموردمیزان تمایل به تلویزیون بعنوان منبع کسب خبربایدگفت مردم جهت صحت وسقم اطلاعات واخباربه دنبال منابع دیگری ازجمله میان فردی خواهند بود.

 

209صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثير تحصيلات عالی زنان بر توسعه اقتصادی كشور

توسط: pardazesh در 21-05-1394, 18:11 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1676

افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند.

 

115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی مقايسه‌ ای ويژگيهای خانوادگی زنان روسپی و زنان غير روسپی (سطح تهران)

توسط: pardazesh در 21-05-1394, 17:59 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1420

چکيده:
موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير روسپي از لحاظ ويژگيهاي خانوادگي تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حياتي زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتي و نقش خانواده هاي آنان که اولين و پايدارترين نهاد تربيتي و آموزشي است شناخت ويژگيهاي خانوادگي مي تواند به درک هر چه بهتر اين ويژگيها و برنامه ريزي صحيح تر در اين راستا بيانجامد . براي دستيابي به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقيق از نظريه هاي جامعه شناسي و روانشناسي ( نظريه هاي کنترل ، يادگيري و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از اين نظريه ها ، هشت فرضيه مطرح گرديد که متغيرهاي مورد آزمايش بين دو گروه آزمودني عبارت بودند از : از هم گسيختگي خانوادگي، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والديني ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبي و پايگاه اجتماعي .
روش تحقيق علي – مقايسه اي و تکنيک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گيري زنان روسپي از نوع نمونه گيري « در دسترس » و شامل زنان روسپي ساکن در زندان اوين تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گيري زنان غير روسپي از نوع نمونه گيري « سهميه اي » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزيه و تحليل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصيفي (فراواني ، ميانگين ) استنباطي (X2 . U مان – ويتني ) و ضريب فاي و V کرامر انجام شد . يافته هاي تحقيق نشان داد که بين دو گروه آزمودني در تمامي متغيرهاي مورد آزمايش تفاوت معنا دار آماري وجود دارد .

 

 

210صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت 28000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» مهاجرت حاشیه نشینی و امنیت شهر ها

توسط: pardazesh در 21-05-1394, 17:53 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1378

چكيده مقاله
مهاجرت و حاشيه‌نشيني دو پديده به ظاهر متفاوت مي‌باشند كه برآيند يك عامل مشترك بوده و نتايج و تبعات مشابهي هم بخصوص براي شهرها بدنبال دارد.
مهاجرت كه خود نتيجه ی نابرابري‌هاي مكاني و بي‌عدالتي‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد، به دليل ويژگي‌هاي خاص مهاجران و علل مهاجرتشان پيامدهاي منفي متعددي براي شهرها و روستاها بدنبال دارد كه از جمله ی آنها ظهور و گسترش پديده ی حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ مي‌باشد.
حاشيه‌نشينان به علت فقر شديد و همه‌جانبه ( اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و…) و اعتراض نسبت به وضع موجود و ابراز وجود در شهرها ، اقدام به فعاليت‌هايي مي‌نمايند كه موجب سلب آسايش شهروندان و امنيت شهرها مي‌گردد.
اين موضوع در شهر مشهد از شدت بيشتري برخوردار بوده و مشكلات زيادي را هم ايجاد نموده است. سرقت‌هاي متعدد ، آدم‌ربايي و آدم‌كشي، قاچاق مواد مخدر ، شرارت ، تجمعات خياباني و… از جمله ی اين معضلات هستند.
آنچه مسلم است بدون توجه به علل مهاجرت روستاييان و سكنه ي شهرهاي كوچك به شهر هاي بزرگي مانند مشهد، مبارزه با معلول و تلاش براي ساماندهي حاشيه نشيني نتايج ملموس و چنداني نخواهد داشت.

 

36صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع آمار و نمودار و عکس دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+