سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تاثير شيوه‌های مديريت كلاس درس در ميزان رضايتمندی و يادگيری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

توسط: pardazesh در 10-06-1394, 12:21 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 950

چكيده:
رشد و بالندگي نظام آموزشي،يكي از ويژگي هاي بارز عصر حاضر محسوب مي شود.زيرا از يك طرف تقاضا براي آموزش افزايش يافته و از طرف ديگر نياز به تغيير در تصميم گيري و بهبود كيفي و كمي و ايجاد فرصت هاي برابر و مساوي آموزش براي همگان نقش مديريت كلاس را به وظيفه و مسئوليتي سنگين و دشوار تبديل كرده است. مديريت كلاس عبارت است از رهبري كردن امور كلاس از طريق تنظيم برنامه درسي، سازماندهي مراحل كار و منابع، سازماندهي محيط، بالا بردن كارايي، نظارت بر پيشرفت شاگردان و پيش بيني مسائل بالقوه است. بنابراين معلمان با شناخت و آگاهي از روش هاي گوناگون مديريت كلاس درس مي توانند در پيشرفت تحصيلي دانش آموزانشان تاثيرگذار باشند. براين اساس و با عنايت به اهميت موضوع مورد بحث تحقيقي تحت عنوان «تاثير شيوه هاي مديريت كلاس درس در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان دخترمقطع متوسطه» انجام گرفته است. فرضيات تحقيق به صورت زير مطرح شده است:
1.آيا مديريت و اداره كلاس درس به شيوه آمرانه «سلطه جويانه» در ميزان رضايت مندي و يادگيري دانش آموزان تاثيردارد؟
2. آيا مديريت و اداره كلاس درس به شيوه مشاركتي (مشورتي) در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان تاثيري دارد؟
3. آيا مديريت و اداره كلاس درس به شيوه تلفيقي (آمرانه-مشاركتي)در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان تاثير دارد؟
روش پژوهش دراين بررسي،توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد و جامعه آماري مورد بررسي كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهربابل مي باشد كه تعداد كل آنها 8376 نفر مي باشد. حجم نمونه آماري اين پژوهش براساس داده هاي جدول كرجسي و مورگان 367 نفر مي باشند كه به صورت نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته داراي 25 سوال بسته پاسخ بر مبناي مقياس درجه بندي ليكرت با سطوح پاسخ (خيلي زياد،زياد،متوسط،كم و خيلي كم) استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات از روش هاي آمار توصيفي (رسم نمودارها،محاسبه درصدها،محاسبه ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون،كاي اسكوئر(X2) Chi-squre براي پاسخ به سوالات ويژه پژوهش) استفاده شده است.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیمادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 4
بيان مسئله 5
اهميت و ضرورت مسأله 6
اهداف تحقيق 9
سوالات ويژه تحقيق 9
تعاريف متغيرهاي تحقيق 10
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه 14
بخش اول مروري بر ادبيات تحقيق 14
تاريخچه مختصر مديريت كلاس 14
نظريه ها وقوانين راجع به مديريت كلاس وتدريس 15
چهار قانون مديريت كلاس درس 17
موانع اداري اثر بخش كلاس 19
ويژگي هاي دانش آموزان 20
مولفه‌هاي كلاس درس 21
1.ماهيت كلاس درس 21
2. معلمان در نقش مديران كلاس درس 22
3. منابع اقتدار معلمان در كلاس درس 23
4. سبك‌هاي مديريت كلاس درس 26
سبك هاي يادگيري 31
تعريف سبك يادگيري 31
سبكهاي يادگيري شناختي 31
سبكهاي يادگيري عاطفي 31
سبكهاي يادگيري فيزيولوژيكي 31
مديريت يا انضباط كلاس درس 32
چه چیز می تواند مدیریت دانش آموز محوری را پایه ریزی کند؟ 34
مطالبي درباره توانمندسازي مديريت كلاس دانش آموز محور 35
توانمند سازي 36
پويش يادگيري 37
آموزش اثر بخش معلم از نظر «گوردون» 39
زمينه آموزش اثر بخش معلم 39
الگوي آموزش اثر بخش 39
رهنمودهايي براي مديريت اثر بخش 41
مدرسه بايد مكاني مناسب باشد 44
مهارتهاي مديريت كلاس درس اثر بخش است 45
تدريس و يادگيري 46
چگونه معلمان مجرب می توانند در برخورد با چالشهای جدی حس وظیفه اخلاقی را
در خود حفظ کنند 48
انگيزش دررفتار مدرسه 49
چالش‌هاي انگيزش 50
برانگيختن و رشد توانايي ها و استعدادهاي بشري 51
الگوي انگيزه از پرترولالر 52
راههاي ايجاد انگيزش در افراد 53
تئوري انگيزش و تامين نيازها از ملك كللند 53
نياز به قدرت 53
نياز به وابستگي 54
نياز به كسب موفقيت 54
چگونه معلمان مي‌توانند انتظارات خود را مشاهده كرده و ارزيابي كنند 54
الگوي يادگيري همياري 55
روابط و مناسبات شخصي ميان معلم و دانش‌آموز 56
رابطه خوب معلم با دانش‌آموزان 57
راهبردهاي آموزشي براي افزايش زمان يادگيري تحصيلي 59
انتقال خوشايند و جالب مطالب درس و علامت دادن 61
ايجاد شرايط خاص در كلاس درس 62
خوشبینی تحصیلی در مدرسه مثبت گرا 65
بخش دوم: پيشينه پژوهش 67
الف- پيشينه پژوهش در ايران 67
ب- پيشينه پژوهش در ساير كشورها 71
جمع‌بندي 74
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
مقدمه 76
روش تحقيق 76
جامعه آماري 76
حجم نمونه آماري و شيوه نمونه گيري 76
روش گردآوري داده‌ها 77
ابزار گردآوري اطلاعات 77
روایی و پایایی ابزارهای تحقیق 78
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه 82
آمار توصیفی مربوط به مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان 82
آمار استنباطي 85
آزمون كاي اسكوئر 85
آزمون دو جمله‌‌اي (باي ناميال) 86
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‌گيري و پيشنهادات
خلاصه پژوهش 90
يافته‌هاي تحقيق 90
بحث و تفسير 91
نتيجه‌گيري 92
محدوديت‌هاي پژوهش 93
الف- تحت كنترل محقق 93
ب- خارج از كنترل محقق 93
پيشنهادات 94
الف- پيشنهادهاي متنبي بر يافته هاي تحقيق 94
ب- پيشنهاد مبتني بر تجارب محقق در ارتباط با سوالات ويژه تحقيق 95
ضمائم 97
منابع و ماخذ 121فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (3-1) توصيف جامعه آماري پژوهش 76
جدول(3-2) تناظرسوالات ويژه تحقيق با سوالات پرسشنامه 79
جدول (4-1) توزيع فراواني نمونه آماري برحسب متغير سن 82
جدول (4-2) توزيع فراواني نمونه آماري برحسب پايه تحصيلي 83
جدول (4-3) توزيع فراواني نمونه آماري برحسب رشته تحصيلي 84
جدول شماره (4- 4 ) نتايج آزمون كاي اسكوئر مربوط به سئوالات ويژه تحقيق: 85
جدول شماره (4- 5) نتايج آزمون آماري باي ناميال در ارتباط با سوال ويژه اول 87
جدول شماره (4-6) نتايج آزمون باي ناميال در ارتباط با سوال ويژه دوم 87
جدول شماره (4-7) نتايج آزمون باي ناميال در ارتباط با سوال ويژه سوم 88فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1) نمايش فراواني نمونه‌آماري برحسب سن 83
نمودار (4-2) نمايش فراواني نمونه‌آماري برحسب پايه تحصيلي 84
نمودار (4-3) نمايش فراواني نمونه‌آماري برحسب رشته تحصيلي 85

 

نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه:
1. مديريت كلاس درس به شيوه آمرانه در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش‌آموزان تاثير دارد.
2. مديريت كلاس درس به ويژه مشاركتي در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش‌آموزان تاثير دارد.
3. مديريت كلاس درس به شيوه تلفيقي (آمرانه-مشاركتي) در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش‌آموزان تاثير دارد.

 

 

 

 

 


فصل اول
كليات تحقيق

مقدمه:
يكي از عواملي كه امروزه معلمان،مديران و سياستگذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعي مهم و اساسي به آن توجه دارند عامل مديريت در كلاس درس است. از اوايل قرن بيستم برخي از انديشمندان مطالبي را درزمينه مديريت كلاس درس به رشته تحرير كشيده اند وموضوع مديريت كلاس درس همچنان از آن هنگام،تا امروز درسرلوحه موضوعات مهم و در خور توجه درحيطه آموزشي باقي مانده است. شيوه كار معلمان در اداره كلاس درس در موفقيت يا شكست دانش آموزان موثر است. وجود ارتباط صحيح بين معلم و فراگير،ميزان يادگيري آنها را افزايش مي دهد وجوكلاس درس را لذت بخش مي نمايد. مديريت كلاس درس از روش ها و فنون بسيار دقيق وحساس برخوردار است كه چنانچه به موقع و با درايت ونكته سنجي لازم به كارگرفته شود به فراگيران كمك مي كند تا در فعاليت هاي كلاس موفق شوند،يادگيري عميق و پايدار در آنها به وجود آيد و همچنين به مدرسان و معلمان كمك مي كند تا با اطمينان و اعتماد به خود از حداكثر توان در جهت تسهيل امر يادگيري و تاثير پذيري بهره گيرند (اسميت و لاسلت،1380).
مديريت كلاس عنصري موثربراي خلق بهترين محيط ممكن به منظور يادگيري است. مديريت كلاس اولويت نخست در مسئوليت هاي معلم كلاس به شمارمي آيد. مديريت جامع كلاس،ميزان اشتغال دانش‌آموزان در فعاليت هاي برنامه درسي را افزايش مي دهد و از هدر رفتن زمان براي رفع مشكلات رفتاري جلوگيري مي كند.به عقيده بروفي (1997) يك نظام مديريتي جامع مي تواند كلاس هاي سازمان يافته ايجاد كند. يعني جايي كه يادگيري بهينه صورت مي گيرد. مارتين در مقاله خود تحت عنوان «مديريت كلاس دانش آموز محور» به تشريح رابطه آموزش و مديريت كلاس مي پردازد وي استدلال مي كند كه به دليل وجود ارتباط تنگاتنگ ومتقابل ميان مديريت كلاس و آموزش نبايد آنها را جدا از هم بررسي كرد. اين ادعا براين دليل استواراست كه اين دو متغير تاثير همزمان در ايجاد جوكلاس دارند. اما متاسفانه اين ارتباط ناديده گرفته مي شود و با وجود اينكه امروزه كاربرد روشهاي نوين تدريس از جمله روش هاي دانش آموز محور يا آموزش هاي مشاركتي توصيه مي گردد رويكردهاي سنتي مديريت كلاس،همچنان پابرجاست. اين درحالي است كه بدون مديريت كلاس مشاركتي يا دانش آموز محور تدريس مشاركتي يا دانش آموز محور نمي تواند وجود داشته باشد.
بيان مسئله:
مسأله مديريت كلاس درس از ديرباز به عنوان پيچيده ترين موضوع شناخته شده است. امروزه شيوه هاي صحيح مديريت دركلاس در يادگيري كودكان و نوجوانان اهميت آن را دوچندان مي كند.دلايل اين مسأله را بايد در تغييرات حادث در مدارس،همچنين تحولات اجتماعي جستجوكرد. در گذشته معلم به مثابه شخصيتي مقتدر و صاحب امتياز تلقي مي شد و تحت چنين شرايطي معلمان در آموزشگاه ها محور هرگونه فعاليت بودند و توانايي شخصيت،استعداد و علاقه دانش آموزان ناديده گرفته مي شد. امروزه چنين ديدگاهي درمورد معلم مورد ترديد قرار گرفته است.نگرشهاي گذشته در مورد تربيت كودكان ونوجوانان تغيير يافته اند و ديدگاههاي جديد به مدارس راه پيدا كرده اند.امروزه ديگر از دانش آموزان انتظار نمي‌رودكه هنگام تدريس معلم ساكت بنشيند و حرفي نزنند. بلكه برعكس،يكي از وظايف بسيارمهم و مورد تأكيد معلم، ايجاد انگيزش دردانش آموزان براي حضور فعال در كلاس درس است كه اغلب به عنوان يكي از شاخص هاي موفقيت معلم در كلاس آموزش تلقي مي شود. اما اينكه معلم بايد چه شيوه مديريتي را در كلاس درس خود به كار بندد كه كلاس درس براي معلم و دانش آموز لذت بخش و خوشايند باشد و يادگيري و رضايت دانش آموزان را در درس فزون ترسازد ازدغدغه‌هاي فكري اين محقق مي باشد. لذا محقق درصدد است تا آن را مورد بررسي قرار دهد. اكثر دبيران و معلمان مبتدي از شيوه هاي مديريتي يا فنون كلاس داري بهره چنداني ندارند و همچنين همين امر سبب به وجود آمدن مشكلات و مسائلي براي دانش آموزان و خود معلمان مي گردد. چنين ضعفي در مديريت كلاس درس جوحاكم بر كلاس را ناخوشايند و يادگيري دانش آموزان را با مشكلات عديده اي مواجه مي سازد (همان).
خصوصاً اين مسأله درمورد دانش آموزان مقطع متوسطه به طور بارزتري جلوه گر مي شود. زيرا اين دانش آموزان مقطعي را سپري مي كنند كه علايق و انگيزه هايي متفاوت با مقاطع قبلي دارند. معلم در اداره كلاس درس از شيوه هايي بايد بهره جويد كه هم شخصيت و ارزش دانش آموز حفظ شود و هم منجر به يادگيري اثربخش شود.
بايد دبيران با فنون و روشهاي مختلف كلاس داري كاملاً آشنا شوند و بهترين شيوه مديريت را جهت داشتن كلاس موفق و اثر بخش برگزينند،تا معلم و دانش آموز از كلاس نهايت رضايت را داشته باشند.
با توجه به مطالب ياد شده فوق، محقق درصدد است كه به سوال زير پاسخ گويد.شيوه هاي مديريت كلاس درس در ميزان رضايت مندي و يادگيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بابل چه تاثيري دارد؟
اهميت و ضرورت مسأله:
مديريت كلاس درس، به خصوص در دوره متوسطه به دليل كاركردهاي مهم آن تاثير شگرفي بر رشد و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان بر جا مي گذارد. مديريت كلاس درس مجموعه اي از برنامه ريزي ها و اقداماتي است كه معلم براي اطمينان يافتن از اثر بخشي در تدريس و يادگيري دانش آموزان و ايجاد رضايتمندي در آنان در كلاس درس انجام مي دهد.با توجه به اهميتي كه مديريت كلاس درس در يادگيري و علايق دانش آموزان به درس دارا مي باشد،بايد با توجه به خصوصيات و روحيات دانش آموزان بهترين شيوه مديريتي را اعمال كرد تا هم دانش آموز نسبت به مدرسه و كلاس علاقه مند باشد و هم معلم بهترين لذت را از تدريس در كلاس خود ببرد. با توجه به اين موضوع مهم است كه معلمان از شيوه هاي موثر مديريتي در كلاس درس آگاهي و اطلاعات كافي داشته باشند تا دانش آموزان را به مدرسه و كلاس درس جذب كنند.
تا قبل از قرن اخير، براي فعاليتهايي چون يادگيري و اداره كلاس درس، روشهايي مبتني بر روش علمي وجود نداشت و هر مربي و معلمي صرفاً با تكيه بر تجارب محدود و شخصي خود به اداره و مديريت كلاس درس خود مي‌پرداخت. اما امروزه براثر پيشرفت تحقيقات و انبوه يافته‌هاي آموزشي و پرورشي، دانش‌آموزان به صورت موجود زنده‌اي كه براساس نيازهاي خود به فعاليت پرداخته و واكنشهاي آنان به منظور ارضاي نيازمندي هاست،در نظر گرفته مي شود. در مراحل مختلف تربيتي و تحصيلي، دوره متوسطه از لحاظ مباني فلسفي،زيستي،رواني و اجتماعي دوره بسيار حساس ومهمي است. تحصيلات متوسطه با سن شروع كار ومرحله حساس احساس نياز نوجوانان و جوانان به استقلال و موجوديت و علاقه مندي به كارهاي توليدي و اقتصادي مقارن است. از آنجا كه در ايران آموزش متوسطه براي بيشتر دانش آموزان آخرين مرحله آموزش و رسمي است، لذا لازم است در اين دوره،به تربيت بدني، اخلاقي،ديني،تربيت عقلي،توسعه علايق نوجوانان و جوانان براي درك ارزشهاي انساني و اجتماعي،تربيت سياسي و اقتصادي توجه كرد. بنابراين برنامه ريزي تحصيلات متوسطه از حيث اهداف، محتوا و روشهاي اجرايي و مقررات حاكم بر اين دوره بايد بر پايه اي استوار باشد كه موجبات رشد شخصيت نوجوانان و جوانان فراهم آيد و استعدادهاي بالقوه آنان شكوفا گردد و براي زندگي مفيد فردي و اجتماعي،آمادگي لازم در آنان ايجاد شود.(رئوفي، 1380)
اگر معلمين با هدف هاي رشدي اين مقطع آشنايي كامل داشته باشند بيشتر مي توانند به دانش آموزان كمك كنند. زيرا به خوبي موقعي كه دانش آموزان بايد در تكامل اهداف تلاش و كوشش كنند،تشخيص مي دهند و مي توانند تجربياتي كه جهت تمرين و پيروي دانش آموزان لازم است تهيه و تدارك ببينند. ازاين رومعلم امروزي نمي تواند صرفاً به دليل داشتن مدارك تحصيلات عالي،بدون هرگونه آموزش و اطلاعي از رموز تربيتي و فنون كلاسداري روانه كلاس درس شود. لازمه مديريت اثر بخش در كلاس درس اين است كه معلمان با اين فنون و شيوه هاي آن آشنا شوند و با لياقت و كارداني و درك عميق از مفاهيم و عناصر اصلي تعليم و تربيت سعي در جذاب ساختن كلاس درس براي يادگيري هر چه بيشتر دانش آموزان بنمايند و دانش آموزان را نسبت به مدرسه و معلمان خرسند و خشنود سازند.
اجراي اين تحقيق ما را از شيوه هاي موثر و اثر بخش مديريت در كلاس درس و ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه آگاه مي سازد و از طريق آن مي توان براي لذت بخش تر ساختن كلاس درس براي فراگيران و معلمان استفاده شود.

اهداف تحقيق:
الف: اهداف كلي:
1- تاثير شيوه هاي مديريت كلاس درس در ميزان رضايت مندي و يادگيري دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل در سال تحصيلي 89-1388
2- ارائه راهكار به مسئولين اداره آموزش و پرورش جهت برگزاري كلاس هاي آموزش ضمن خدمت معلمان براي استفاده موثر معلمان از اعمال شيوه هاي مديريتي در كلاس درس.
ب: اهداف ويژه:
1. بررسي تاثير مديريت كلاس درس به شيوه آمرانه (سلطه جويانه) در ميزان رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان.
2. بررسي تاثير مديريت كلاس درس به شيوه مشاركتي (مشورتي) در رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان.
3. بررسي تاثير مديريت دراداره كلاس به شيوه تلفيقي (آمرانه-مشاركتي) در رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان
سوالات ويژه تحقيق:
1. آيا مديريت كلاس درس به شيوه آمرانه (سلطه جويانه) در رضايت مندي و يادگيري دانش آموزان تاثيردارد؟
2. آيا مديريت كلاس درس به شيوه مشاركتي (مشورتي) در رضايتمندي ويادگيري دانش آموزان تاثير دارد؟
3. آيا مديريت كلاس درس به شيوه تلفيقي (آمرانه- مشاركتي) در رضايتمندي و يادگيري دانش آموزان موثر است؟

تعاريف متغيرهاي تحقيق:
الف: تعاريف نظري:
1.مديريت كلاس: مديريت كلاس درس يعني رهبري كردن امور كلاس از طريق تنظيم برنامه درسي، سازماندهي مراحل كار ومنابع سازماندهي محيط، بالا بردن كارآيي، نظارت بر پيشرفت شاگردان، پيش‌بيني مسائل بالقوه است.تحت آن شرايط مطلوب ترين بهره برداري را از كلاس ببرند (صفوي، 1372، ص 35).
2. مديريت آمرانه (سلطه جويانه): «به آن نوع رويكردي اطلاق مي شود كه تاكيد مي كند محيط بيروني رشد را به وجود مي آورد و تغيير رفتار هم پايه تئوريك اين مكتب را تشكيل مي دهد» (مارتين،2000،ص835).
3.مديريت مشاركتي (مشورتي): «اين رويكرد بر فعاليت هايي تاكيد دارد كه افراد براي تغيير محيط بايد انجام دهند و به همان نسبت هم به عوامل محيطي كه بر افراد تاثير مي گذارد توجه دارد.نظريه انضباط مشاركتي البرت و انضباط قضاوتي گودركول هردو نمونه هايي از رويكرد مشورتي است» (لويز،2001،ص45).
4. مديريت تلفيقي (اقتضايي): «نظريه تلفيقي را مي توان به تعبير بسيار ساده مناسبات كنشي «اگر-درآن صورت» ناميده «اگر» معرف متغيرهاي محيطي و «در آن صورت» معرف متغيرهاي مديريت است» (لوتاتر،1372،ص143).
به طور خلاصه بايد گفت كه نظريه تلفيقي اين را مي گويد كه در هر شرايط محيطي ما نمي توانيم يك نوع مديريت خاص را اعمال كنيم. بلكه هر محيط سازماني شرايط خاص خود را دارد و مديريت بايد با مقتضيات آن محيط سازگاري داشته باشد (ژورديت گوردن،1987،ص17).
5. يادگيري: «يادگيري به فرايند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار دررفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است گفته مي شود ولي نمي توان آن را به حالتهاي موقتي بدن، مانند آنچه بر اثر بيماري، خستگي، يا دارو پديد مي‌آيد، نسبت داد» (سيف،1379،ص31-30).
6- رضايت: «در واقع رضايت را مي‌توان ميزان مناسب و اندازه بودن نقش سازماني به شخصيت فرد دانست. رضايت موقعي در حد مطلوب خواهد بود كه انتظارات سازمان با نيازها و تمايلات شخصي فرد توافق و همخواني داشته باشد. عدم توافق و تطابق اين دو، مشكلاتي را از لحاظ رضايت طرفين بوجود خواهد آورد. بنابراين طبق مدل فوق، رضايت تابع توافق و تعادل ميان انتظارات و نيازهاي شخصي فرد است» (علاقه‌بند، 1384، ص 151)
«هاروارد»( 1974) تاييد كرده است كه معلمان هرگز نبايد به منظور تقويت نظم و انضباط در كلاس به تهديد متوسل شوند. افزون براين هاروارد عقيده دارد و ما نيز با او موافقيم كه معلمان بايد در جلوي كلاس از جر و بحث كردن با دانش‌آموزان اجتناب كنند. اگر معلمان زمان قابل ملاحظه‌اي را به جر و بحث با دانش‌آموزان صرف كنند در تفهيم مفاهيم به طور شفاف و قاطع با مشكل مواجه خواهند شد. تحقيقات انجام شده در زمينه‌هاي تدريس و يادگيري روشن ساخته‌اند كه صرفاً با داشتن معلومات، علم، دانش و تخصص در يك رشته تحصيلي نمي توان آن دانش و تخصص را به ديگري آموخت و انگيزه لازم را در او به وجود آورد، بلكه معلم بايد از فنون و مهارتهاي خاصي نيز برخوردار باشد تا بتواند معلومات و تخصص خود را به افراد ديگري ياد دهد. بنابراين معلمان بايد خصوصيات فكري و اجتماعي، بيولوژيكي و نيازهاي آنان آشنايي پيدا كنند تا ارتباط صحيح را با آنان برقرار كنند و در پيشرفت دانش‌آموزان موثر واقع شوند.
بكارگيري الگوهاي سازمان دهي كه حس توانمندي، حضور فعال در كلاس و احساس امنيت را در دانش‌آموزان تقويت مي‌كند، پيشرفت تحصيلي آنان را به طور چشمگيري بهبود مي‌بخشند كلاسي كه در آن:1- ميان اقتدار معلم و حق انتخاب دانش‌آموزان تعادلي وجود داشته باشد 2- راهنمايي‌ها و توضيحات معلم دقيق و مشخص باشد 3- دانش‌آموزان از آزادي لازم در انتخاب راه حل‌هاي بديل برخوردار باشند 4- مهارتهاي ارتباطي و برخوردهاي اجتماعي به دانش‌آموزان آموخته شود، به نظر مي‌رسد آشكار خواهد بود كه پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بيشتر خواهد شد و بنابراين امكان بروز رفتارهاي مخل يادگيري به حداقل خواهد رسيد معلمي كه به عنوان رهبر يا تسهيل كننده فرايند يادگيري در كلاس ايفاي نقش مي‌كند عامل اساسي در دستيابي به چنين كلاسي است ( فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش تهران، 1381، ص10 به نقل اكبري).
ب) تعاريف عملياتي:
دراين تحقيق منظور بررسي سه شيوه مديريت كلاس درس به صورت (آمرانه- مشاركتي وتلفيقي) مي باشد.
1. مديريت آمرانه (سلطه جويانه): نمره اي كه پاسخ دهندگان در پرسشنامه از شماره سوالات (8-1) مربوط به مولفه مديريت آمرانه كسب كرده اند.
2. مديريت مشاركتي: نمره اي كه پاسخ دهندگان در پرسشنامه از شماره سوالات (18-9)مربوط به مولفه مديريت مشاركتي كسب كرده اند.
3. مديريت تلفيقي (آمرانه- مشاركتي): نمره اي كه پاسخ دهندگان در پرسشنامه از شماره سوالات (25-19) مربوط به مولفه مديريت تلفيقي كسب كرده اند.
4. مديريت كلاس درس:
رضايتمندي: خشنودي ناشي از اعمال شيوه‌هاي مختلف مديريت كلاس درس كه بيا‌ن‌گر متناسب بودن اين شيوه‌ها با نيازها و تمايلات شخصي دانش‌آموزان كه نتيجه آن ايجاد علاقه به درس است.
يادگيري: ميزان حصول به اهداف بر مبناي سنجش ميزان تغييراتي كه در رفتار فراگيران با اعمال هر يك از شيوه‌‌هاي مديريت كلاس درس ايجاد شده (تثبيت و پايداري مطالب درسي).


فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه:
عمل مديريت به قدمت تاريخ بشراست. اداره و هماهنگ سازي منابع انساني و مادي تقريباً از ابتداي تاريخ مورد توجه انسان‌ها بوده است.انسان ها براي تحقق اهداف مشترك ابتدا در خانواده ها،سپس در قبايل و ساير واحدهاي اجتماعي و سياسي به يكديگر پيوستند. رشد و گسترش نظام هاي آموزش و پرورش ويژگي بارز عصر ماست. از تشكيل نظام آموزش و پرورش رسمي درايران حدود صد سال مي گذرد. امروزه رهبري و مديريت نظام آموزش و پرورش در سطوح.........................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 35000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 35000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+