سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 892

از آنجایی که درجه رشد و توسعه یافتگی کشورها به لحاظ اقتصادی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی آنها دارد، از این رو می توان گفت بهره وری از ارزش خاصی در استراتژی توسعه جامعه برخوردار می باشد، و به عنوان سنگ محک و معیار شناخت بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی سطوح اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. شاید عامل کلیدی در بین تمام عوامل موثر بر بهره وری ˛ عامل مدیریتی باشد.عاملی که با ترکیب منابع اقتصادی ˛ تکنولوژیکی ˛ سازمانی ˛ انسانی˛ اطلاعاتی می تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد. به تعبیر دیگر باید گفت که عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری تسلط بر مهارتهایی است که امکان ایفای درست و صحیح وظایف را در شرایط سازمانی عملی می سازد.پس در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به اولویت بندی این عوامل مدیریتی مورد نیاز مدیران در انجام وظایف مدیریتی اقدام شود.برای تحقق این امر به جمع آوری نظرات با استفاده از پرسشنامه 36 سوالی که در 5 بخش تنظیم گردیده اقدام و از بین جامعه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد6979 نفر ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدیر 307 نفر غیر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه فراوانی، درصد، خی دو و شاخص مطلوبیت، آزمون فریدمن و آزمون u من ویتنی پرداخته شده است.
با توجه به سوالات پژوهش و پس از تجزیه وتحلیل آماری نتایج نتایج نشان داد که :
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی ج) رهبری د) هماهنگی ه) نظارت و) هماهنگی
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
الف) اولین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل رهبری است.
ب) دومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل سازماندهی است.
ج) سومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل نظارت و کنترل است.
د) چهارمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل برنامه ریزی است.
ه) پنجمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل هماهنگی است.

 

 

 180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 5
چارچوب نظری تحقیق 6
اهمیت موضوع تحقیق 7
هدفهای تحقیق 8
سوالات پژوهش 8
تعاریف مفاهیم 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه 12
بهره وری چیست؟ 13
جمع بندی از تعاریف بهره وری 18
برداشتهای نادرست از بهره وری 18
جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری 21
بهره وری از دیدگاه قرآن 24
راهبردهای بهره وری 25
عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری 33
عوامل ساختاری سازمان و بهره وری 51
اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین 53
بهره وری در ایران 55
نقش مدیریت در بهبود بهره وری 59
مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟ 61
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری 65
عوامل برنامه ریزی 66
عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی 79
عوامل رهبری 101
عوامل نظارتی 111
عوامل هماهنگی 115
نظام سلامت 119
شاخصهای سلامت 123
پیشینه تحقیق 124
پیشینه تحقیق در ایران 124
پیشینه تحقیق در جهان 131
جمع بندی 134
شکل مفهومی 140

فصل سوم: روش اجرای پژوهش
مقدمه 142
روش تحقیق 143
جامعه آماری 143
روش نمونه گیری 143
توصیف ابزار گردآوری داده ها 144
اعتبار وروائی 144
طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها 147

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 151
یافته های توصیفی 152
یافته ها ی مربوط به سوالات تحقیق 155

فصل پنجم: بحث و تفسیر
مقدمه 200
خلاصه تحقیق انجام شده 200
نتایج حاصل از تحقیق 201
بحث و نتیجه گیری 204
پیشنهادات 204
پیشنهاد به مدیران و برنامه ریزان 204
پیشنهاد به سایر پژوهشگران 206
محدودیتهای تحقیق 207
محدودیتهای قابل کنترل 207
محدودیتهای غیر قابل کنترل 208
منابع 209
ضمائم 213

 

 

 

بیان مسئله تحقیق
بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودی ها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی ها است.ورودی ها یا نهاده ها منابعی (نظیر انرژی- مواد اولیه – سرمایه – و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک سازمان ) استفاده می شود.
بهره وری برای هر کشور و سازمان ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است.بهره وری تولید ناخالص داخلی را افزایش داده رقابت پذیری را بیشتر می کند و در نهایت باعث زندگی بهتر می شود.آنچه در سازمان خمیر مایه بهره وری است انسانهای فرهیخته و دانش آفرین است که با درایت توان تبدیل فکر به محصول کالا یا خدمات دارند.
اساس بهره وری در سازمان فکر واندیشه است یعنی زمانی که انسانهای سازمان در تفکر بهره ور شدند، به راحتی می توانند مجموعه امکانات مادی و انسانی سازمان را به خوبی ترکیب و تولید ثروت نمایند.بهره وری منابع انسانی تصادفی حاصل نمی شود.بلکه لازم است بسترهای آن فراهم و چرخه مدیریت بهره وری در سازمان طراحی و پیاده سازی و پیش نیازهای ساختاری و سازمانی آن نیز فراهم و دائما" مورد توجه همه سازمان باشد.در این بین آنچه نقش محوری در بهره وری دارد بالنده نمودن کارکنان است که بتوانند ظرفیت های جدید ایجاد نمایند.
همانطور که می دانیم عوامل و علل متعددی میتواند موجبات کاهش یا ارتقاء بهره وری را بدنبال داشته باشند.از آن جمله : آموزش ، وجود فضا و شرایط مناسب کاری ،وجود مدیریت صحیح و ...می باشد.
در این بین عوامل مدیریتی به عنوان عامل کلیدی و اصلی محسوب می شوند چرا که بدون بهره مندی از مدیریت صحیح و توانمند،امکان ایجاد با بهبود دیگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد.
در این بررسی شاخصهای عوامل مدیریتی در قالب وظایف مدیریتی عنوان شده اند.سوال اصلی در این تحقیق این است که کدام یک از عوامل مدیریتی ( شامل برنامه ریزی ، به کارگیری نیروی انسانی (سازماندهی)، فرماندهی(رهبری) ، هماهنگی (وحدت بخشیدن همه کوششها و فعالیتها) و نظارت ) از دیدگاه مدیران ، در بهره وری نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد.

 

چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق فراگردهای مدیریت از دیدگاه هانری فایول و مهارت های پنجگانه مدیران از دیدگاه دوبرین و رویکرد الگوريتم آگاروال است.
کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از مهارتهای مدیریتی است.که این مهارتها از دیدگاه دوبرین شامل:
1. ادراکی: توانایی درک موقعیتها و شرایط محیطی 2. فنی :توانایی کاربرد ابزار و وسایل فنی برای تولید 3.انسانی :توانایی کار با و به وسیله افراد 4. تشخیصی : توانایی تشخیص و شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط داخل و خارج 5. سیاسی :توانایی حفظ قدرت و جلوگیری از تهدید قدرت توسط دیگران.
در رويكرد الگوریتم آگاروال مجموعه اقداماتي به شرح زير براي بهبود بهروه وري در سازمان بايد صورت پذيرد:
1. تعيين اهداف و تقدم و تاخر آنها نسبت به همديگر
2. مشخص كردن ملاك و معياري براي ستاده ها با توجه به محدوديتهاي سازماني
3. تهيه و تدارك برنامه هاي عملي
4. حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وري
5. تكميل روش اندازه گيري بهره وري و محاسبه بهره وري بر مبناي قيمت سال پايه
6. اجراي برنامه هاي عملي
7. برانگيختن كارگران و سرپرستان براي دستيابي به بهره وري بيشتر
8. ايجاد و حفظ روند فزاينده تلاشها در جهت حركت بهره وري
9. بررسي نتايج فعاليتها در فرهنگ سازماني

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد.
آشکار است که بدون استفاده از مدیریت صحیح و مناسب نمی توان ، بهره وری را بهبود و ارتقاء بخشید.برای این مهم ،می باید مهارتهایی را که مدیریت را در جهت این نوع مدیریت یاری نماید،شناسایی کرده و هر یک از آنها را در مدیران تقویت ویا ایجاد نمود.با بهره گیری مناسب از توانایی ها و استعدادهای افراد می توان به استفاده بهینه از امکانات و منابع رسیده ، مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی کشور شد.
بخش بهداشت و درمان به لحاظ نقش ارزنده و مهمی که در امر سلامت و به دنبال آن رشد و توسعه کشور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس شناسایی راههای ارتقاء و بهبود بهره وری آن نیز از مسایل مهم و ضروری می باشد.همانطور که میدانیم یکی از راههای مهم ارتقاء بهره وری سازمان اعمال مدیریت صحیح است.انگیزه تحقیق بر اساس موارد ذکر شده در بالا به وجود آمده است.
هدفهای تحقیق
اهداف اصلی
الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.
ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.
اهداف فرعی
الف)بررسی تاثیرعامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان.
ب)بررسی تاثیرعامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان.
پ) بررسی تاثیر عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان.
ت)بررسی تاثیر عامل مدیریتی نظارت وکنترل در بهره وری سازمان.
ث) بررسی تاثیرعامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان.
ج)بررسی تفاوت میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درباره عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان.

سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوالهای اصلی
الف) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
ب) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
سوالهای فرعی
الف) آیا عامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان موثر است؟
ب) آیا عامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان موثر است؟
پ) آیا عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان موثر است؟
ت) آیا عامل مدیریتی نظارت و کنترل در بهره وری سازمان موثر است؟
ث) آیا عامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان موثر است؟
ج) اولویت بهره وری با کدامیک از موارد بالا می باشد؟
چ) آیا میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درباره عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان تفاوت وجود دارد؟

تعاریف مفاهیم
الف) تعاریف نظری:
تعریف عوامل مدیریتی : منظور عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،سازمانی،انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.
تعریف بهره وری: منظور از بهره وری توجه به انجام درست کارها (کارایی) و انجام کارهای درست (اثر بخشی) است.(خاکی،1377)
مدیر فردی است که به او اختیارات رسمی..............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 36000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 460000 ریال

قیمت جدید : 36000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+