سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» نيروگاهها و رآكتورهای هسته ای

توسط: pardazesh در 4-04-1394, 07:47 | دسته: فیزیک | تعداد بازدید : 1059

نيروگاهها و رآكتورهای هسته ای

برنامه استفاده از انرژی هسته‌ برای تولید برق در ایران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشكلات ناشی از جنگ تحمیلی، لزوم بازنگری برنامه های قبلی و مسائل اقتصادی كه كشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی هسته ای در جهان و ساخت نیروگاههای هسته ای در 40 سال گذشته بطور پیوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژی برق در جهان از انرژی هسته ای تأمین می شود. كشورهای در حال توسعه، چه آنهایی كه منبع انرژی دیگری در اختیار ندارند و چه كشورهایی كه همراه با منابع دیگر می خواهند از این تكنولوژی جدید نیز برای تولید انرژی برق استفاده كنند، با مسائل خاصی مواجه هستند.

 

114صفحه فونت 16 فایل ورد منابع  دارد قیمت:9900تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهیدادامه مطلب :

فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول: مبانی راكتورهای هسته ای بخش اول: فیزیك اتمی و هسته ای: اتم و هسته: 5 ایزوتوپ ها: 5 واكنشهای هسته ای 6 واكنش زنجیره ای 8 دسته بندی انواع راكتورها: 9 چرخة نوترون در راكتورهای حرارتی: 10 بخش دوم: اصول فیزیكی ساختمان راكتورهای هسته ای: تولید برق: 13 راكتورهای برق هسته ای: 16 راكتورهای آب سبك: 17 راكتورهای آب تحت فشار 21 راكتورهای آب جوشان: 24 راكتورهای آب سنگین: 25 راكتور كاندور: 25 راكتور آب سنگین مولد بخار: 26 راكتور كند شونده با گرافیت: 26 راكتورهای ماگنوس: 27 راكتور پیشرفت خنك شونده با گاز 30 راكتورهای سریع زاینده: 30 عنوان صفحه فصل دوم: مبانی نیروگاههای هسته ای: نیروگاه هسته ای: 33 راكتور هسته ای: 35 انرژی هسته ای: 38 فصل سوم: كنترل راكتور بخش اول: اثرهای سیستم كنترل راكتور شكل زهر كنترل: 42 سیستم های كنترل در راكتور 47 بحرانی كردن راكتور 49 بخش دوم: كارگردانی راكتورها زهرهای حاصل از شكافت: 51 تشكیل محصولات شكافت: 53 فصل چهارم: ایمنی هسته ای و حفاظت در برابر تابش: ایمنی هسته ای: 55 حفاظت در برابر تابش 56 فصل پنجم: مواد مورد نیاز در راكتورهای هسته ای: بخش اول: سوخت: اورانیوم: 60 پلوتونیوم: 60 بخش دوم: سوخت هسته ای: 62 غنی سازی اورانیوم: 62 عنوان صفحه آبشار 63 فاكتور جداسازی: 63 قدرت جداسازی: 64 بخش سوم : روش های غنی‌سازی : 65 روش الكترومغناطیسی: 65 روش پخش گازی: 66 روش سانتریفوژ: 69 فرایند جت: 70 روش غنی سازی با لیزر: 71 هزینة غنی سازی: 72 ذخایر جهانی اورانیوم: 75 فصل آخر: نتیجه گیری منابع و مأخذ اصطلاحات انگلیسی

 

اتم و هسته:

اتمهای تمام عناصر كه زمانی كه تصور می شد ذرات بنیادی طبیعت باشند، متشكل از سه ذره بنیادی ترپروتون، نوترون، و الكترون اند. آرایش این ذرات در درون اتم، به ویژه تعداد پروتون ها و الكترون ها، ماهیت شیمیایی عنصر را تعیین می كند. اتم از هسته ای تشكیل شده است، كه تمام پروتون های با بار مثبت و نوترون های بدون بار در آن گرد هم آمده اند، و تعدادی الكترون با بار منفی، در مدارهایی حول آن می‌چرخند.

ایزوتوپ ها:

اتمهایی كه دارای عدد اتمی، Z، یكسان ولی عدد نوترونی متفاوت N می باشند، ایزوتوپ های عنصر با عدد اتمی z، نامیده می شوند، تمام عناصر دارای تعدادی ایزوتوپ هستند، و در مواردی این تعداد به 20، یا بیشتر می رسد. عناصر طبیعی هر كدام دارای یك یا چند ایزوتوپ پایدار هستند كه به طور طبیعی یافت می شوند و سایر ایزوتوپ ها كه پرتوزا یا ناپایدار هستند را می توان به روشهای مصنوعی تولید كرد.

خواص شیمیایی ایزوتوپ های مختلف یك عنصر شبه هم است، كه عجیب هم نیست زیرا پیوندهای شیمیایی بین الكترون ها برقرار اند.

به عنوان مثال علامت  ایزوتوپی از اكسیژن را نشان می دهد كه هستة آن دارای 8 پروتون و 8 نوترون است. هستةآن دارای 8 پروتون و 8 نوترون است. هستة ایزوتوپ  دارای 8 پروتون و 9 نوترون است.

هیدروژن عنصر مهمی در مهندسی هسته ای است. هیدروژن طبیعی متشكل از دو ایزوتوپ، 985 و 99 درصد  و 015/0 درصد ، موسوم به هیدروژن سنگین یا دو تریم، است. ایزوتوپ سومی از هیدروژن به نام تریتیم هم وجود دارد كه پرتوزاست.

واكنشهای هسته ای:

تعداد واكنشهای هسته ای ممكن بسیار زیاد است، اما فقط تعداد كمی از آنها مورد توجه ما هستند. این واكنشها توسط بر هم كنش ذرات سبك از قبیل نوترون ها، پروتون ها یا دوترون ها (هسته های دوتریم)، یا تابش گاما با هسته های اتمی پدید می آیند به عنون مثال، می توان واكنشی را در نظر گرفت كه در مهندسی هسته از اهمیت زیادی برخوردار است و از بر هم كنش بین نوترون های انرژی- پایین و بور 10 نتیجه می شود:

 

چهار قانون بنیادی بر كلیة واكنشهای هسته ای حاكم است:

1- بقای نوكلئون ها. تعداد كل نوكلئون ها قبل و بعد از واكنش ثابت است.

2- بقای بار الكتریكی، حاصل جمع بارهای كل ذرات قبل و بعد از واكنش یكسان است.

3- بقای تكانة خطی، چون در حین انجام واكنش هیچ نیروی خارجی اعمال نمی‌شود، تكانة ذرات قبل و بعد از واكنش ثابت است.

4- بقای جرم و انرژی، اصل انیشتین نافذ است، و هر اتلاف جرمی در طی واكنش توأم با آزاد شدن انرژی است، یا بالعكس. حاصل جمع جرم و انرژی قبل و بعد از واكنش ثابت است.

 

واكنش زنجیره ای و اصول رآكتورهای هسته ای:

دستیابی به دستگاهی كه در آن یك واكنش كنترل شده و خود نگهدار شكافت زنجیره‌ای رخ بدهد، اولین شرط است، زیرا از این راه است كه انرژی شكافت به صورت كنترل شده آزاد و مصرف می شود. دستگاهی كه در آن واكنش زنجیره ای رخ می دهد رآكتور هسته ای نامیده می شود و بسته به نوع مواد ساختمانی آن و انرژی نوترون هایی كه باهث شكافت می شوند، رآكتورها به انواع مختلفی تقسیم می شوند. بعضی راكتورهای هسته ای برای حصول به واكنش زنجیره ای نیازمند اورانیم سختی شده هستند، از این رو فرآیند های غنی سازی را به اختصار توضیح خواهم داد:

كار بست بهینة منابع اورانیوم جهان برای تولید انرژی، یكی از جنبه های مهم نیروی هسته ای است، و بررسی این موضوع، به تشریح انواع راكتورها و چرخه های سوخت، كه باعث خواهند شد نه تنها اورانیوم، بلكه توریسم نیز به عنوان یك منبع انرژی طولانی مدت مورد استفاده قرار بگیرد، منجر خواهد شد.

 

واكنش زنجیره ای:

شرط لازم برای یك واكنش زنجیره ای پایدار و خود نگهدار آن است كه دقیقاً یكی از نوترون های تولید شده در یك شكافت، منجر به وقوع شكافت دوم، و یكی از نوترون‌های این نسل، منجر به شكافت سوم، و الا آخر، شود. در چنین واكنشی، چگالی نوترون و آهنگ شكافت ثابت باقی می مانند. این شرط را می توان با ضریب تكثیر، K، كه به صورت نسبت تعداد نوترون ها در یك نسل به تعداد نوترون های نسل پیش از آن تعریف می شود، بیان كرد.

وقتی این ضریب دقیقاً برابر 1 باشد، شرط واكنش زنجیره ای پایدار برقرار است و اصطلاحاً گفته می شود رآكتور «بحرانی» است. اگر این ضریب بزرگتر از 1 شود، رآكتور «فوق بحرانی» است و یك واكنش زنجره ای واگرا وجود دارد كه طی آن چگالی نوترون و آهنگ شكافت، احتمالاً با یك آهنگ انفجاری نظیر آنچه در بمب اتمی رخ می دهد، زیاد می شوند. اگر ضریب تكثیر كوچكتر از 1 باشد، رآكتور «زیر بحرانی» است و واكنش زنجیره ای كاهش یافته و نهایتاً از بین می رود. رآكتور هسته ای، مجموعه ای است از مؤلفه های بسیاری كه، در این مرحله، باید به چند مورد از مهم ترین آنها اشاره كنیم. مهم ترین قسمت هر رآكتور، سوخت است كه شكافت در آن رخ می دهد و انرژی، به شكل حرارت، آزاد می شود. در حال حاضر اورانیوم بیشترین كاربرد را به عنوان سوخت هسته ای دارد. اما اهمیت ایزوتوپ  هم رو به افزایش است.

 

پلوتونیوم:

چون فلز پلوتونیم خالص تا رسیدن به نقطة ذوب،  دارای تعداد زیادی فاز بلوری است، سوخت مناسبی برای راكتور نمی باشد. رسانندگی گرمایی آن نیز خیلی پائین، حدود  در دمای اتاق، است. فلز پلوتونیم در هوای مرطوب خیلی فعال است، اما نمی توان آن را در هوای خشك و دمای پائین انبار كرد. پلوتونیم به علت اینكه پرتوزا، سمی و مادة اصلی سلاحهای هسته است، مادة خیلی خطرناكی می باشد، و از نظر سلامتی نیز خطر بالقوه ای است. مخصوصاً اگر به صورت گرد و غبار در هوا وجود داشته باشد و از طریق تنفس وارد ریه ها شود.

چرخه سوخت راکتورهای آب تحت فشار

بخش دوم : سوخت هسته‌ای:

غنی سازی اورانیوم:

در اورانیوم طبیعی كه از فرایند تصفیه بدست می آید تنها 711/0 درصد ایزوتوپ  وجود دارد و بقیه آن را ایزوتوپ  و سایر ایزوتوپ ها تشكیل می دهند. برای تهیه سوخت اغلب راكتورها، از جمله راكتورهای آبی باید درصد ایزوتوپ 235 به 4-3% برسد. بنابراین افزایش درصد این ایزوتوپ مورد نیاز است. فرایند افزایش ایزوتوپ 235، غنی سازی اورانیوم (Uranium enrichment) نامیده می شود.

تاریخ غنی سازی اورانیوم از جنگ جهانی دوم آغاز می شود. برای تهیه اورانیوم بسیار غنی شده (بیش از 90%) كه برای ساخت سلاح اتمی مورد نیاز بود، فرآیندهای مختلفی از قبیل الكترومغناطیسی، پخش گازی، سانتریفوژ، شیمیایی و فتوشیمیایی بكار گرفته شد و بعضی از آنها سریعاً توسعه یافتند.

روش غنی سازی كه بیش از همه در این سالها توسعه یافت، روش پخش گازی بود كه اولین واحد صنعتی آن در 1943 در Oal ridge آمریكا ساخته شد. واحدهای بعدی در آمریكا، در انگلستان، در فرانسه، در شوروی سابق و در چین ساخته شدند.

تعریف اصطلاحاتی كه در غنی سازی اورانیوم بكار می رود:

 

آبشار (cascade):

در اغلب فرایندها كه به آن اشاره خواهد شد، در هر مرحله از جداسازی، تنها تفاوت جزئی در تركیب ایزوتوپی، بدست می آید، برای غنی سازی مورد نظر باید فرایند در مراحل زیادی بصورت پشت سر هم كه آبشار نامیده می شود انجام گیرد. برای مثال جهت تولید اورانیوم غنی شده 4% و اورانیوم پسمانده 25% درصد باید در فرآیند پخش گازی 1200 مرحله مورد استفاده قرار گیرد.

 

اصول فرایند الکترومغناطیسی برای جداسازی ایزوتوپها

 

فاكتور جداسازی: (separation factor):

در روشهای جداسازی، فاكتور جداسازی یا  به تغییر كسر مول ایزوتوپ مورد تقاضا، N و طبیعتاً تغییر كسر مول N-1 از ایزوتوپ دیگر ارتباط دارد.

 

قدرت جداسازی: (separation power):.................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 9900 تومان

 

  


قیمت قبلی : 100000 ریال

قیمت جدید : 9900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+