سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسى علل گرايش جوانان به مواد مخدر كراک و شيشه

توسط: pardazesh در 25-08-1393, 15:08 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 5295

چكيده :

هدف پژوهش بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر كراک و شيشه و... مي باشد. جامعه آماري در اين تحقيق عبارتند از دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره ورودي 83 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر.

نمونه آماري تحقيق عبارت بود از 100 نفر از دانشجويان پسر اين دانشگاه.

در تحقيق حاضر براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است كه پس از تجزيه و تحليل داده ها به اين نتيجه مي رسيديم كه بين دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معني داري وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتيجه گيري پرداخته و پيشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسي كرديم.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 15000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 


ادامه مطلب :

 فهرست

 فصل اول :

- مقدمه

- هدف تحقيق

- ضرورت و اهميت تحقيق

- فرضيه تحقيق

- تعاريف نظري و اصطلاحات

فصل دوم :

- تاريخچه

- تاريخچه مواد مخدر در ايران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

- تاريخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمريكا، آفريقا، آسيا، استراليا

- تعريف ترياك و عوارض آن

- تعريف هروئين و عوارض آن

- تعريف حشيش و عوارض آن

-  تعريف كوكانين و عوارض آن

- تعريف كرك و عوارض آن

- مخدر هاي صنعتي شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(كتامين) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامين) ،LSD(ال،اس،دي) اكستاسي(X)،MDMA، شيشه يا كريستال (به همراه شكل ظاهري، نحوه استعمال، اثرات آني و خطرات)

- تعريف نظريه ها شامل نظريات شناختي(ديدگاه كنزبرگ،خودشيفته) نظريات روان كاوي

- عوامل زمينه ساز و مستعد كننده

فصل سوم :

- جامعه تحقيق

- نمونه تحقيق

- روش نمونه گيري

- روش جمع آوري اطلاعات

- ابزار تحقيق

- اعتبار روايي ابزار تحقيق

- روش آماري

 فصل چهارم :

- يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

 فصل پنجم :

- خلاصه و نتيجه گيري

- محدوديتها

- پيشنهادها

- فهرست منابع     

 

 

در تحقيق حاضر قصد بر آن است كه علاوه بر تعريف اعتياد، به ساير روان گردانهايي كه از آنها به عنوان مخدرهاي جديد ياد مي شود اشاره شود، يك يك آنها تعريف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آني خطرات، عوارض و نشانگان هر يك مطرح گردد و راهكارهاي لازم جهت پيشگيري و يا درمان ارائه شود.

 

 

 

 

بيان مسئله (سؤال تحقيق)

اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش توجه نشود، درمان جسمي و رواني فقط مدتي نتيجه بخش خواهد بود. قرنهاست كه انسان به دلايل مختلف مواد مخدر مصرف كرده است. چون اولين بار در سال 1804 مرفين در طب براي رهايي از درد عمليات جراحي و دردهاي بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفته است و لذتي كه بعد از تزريق و مصرف مرفين به بيمار دست مي دهد به خارج از بيمارستان نيز انتقال پيدا نمود و مورد استفاده قرار گرفته است.

هروئين نيزدر سال 1898 براي اولين بار به صورت گرد سفيد رنگ مورد استفاده قرار گرفت و متاسفانه به علت اثرات روحي كه در آغاز مصرف به آنها دست مي دهد ممكن است لذت ببرند و كم كم به وابستگي جسمي و رواني معتاد پايان مي پذيرد، چون كاربرد و مصرف داروهاي مخدر و روان گردان ابتدا براي لذت روحي و شادماني زايد الوصف و همچنين شديد و طولاني كردن لذت جسمي و تاخير در ارضاي جسمي و شهوت در موقع مقاربت مي باشد.

بقراط نيز از شيره خشخاش به عنوان داروي خواب آور و مسكن سخن گفته است. ابن سينا نيز از مصرف دارويي ترياك سخن گفته و به همين دليل است كه مصرف ترياك قرنها پيش از مصرف مرفين و هروئين در جوامع مختلف رواج داشته است. مسئله اعتياد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعي است كه در بيشتر كشورها به صورت مشكل عمده اي مطرح شده و كشور ما نيز از اين آسيب اجتماعي در امان نمانده است و هر روز در هر گوشه و كنار اين مملكت نيز شاهد قرباني افرادي در دام مواد اعتياد آور هستيم كه با مشاهده اين وضع هر انسان دور انديش را به مطالعه وا مي دارد تا از قرباني شدن بيشتر افراد جامعه جلوگيري نمايد به همين جهت قصد بر آن است كه بر ميزان گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر جديد (كرك، شيشه، اكستاسي و ...)

به سؤالات زير در تحقيق حاضر پاسخ داده شود.

1- آيا عوامل اجتماعي و محيط نامساعد خانوادگي در گرايش افراد به مواد مخدر تأثير دارد؟

2- آيا عوامل رواني در گرايش افراد به مواد مخدر تأثير دارد؟

3- آيا عوامل اقتصادي در گرايش افراد به مواد مخدر تأثير دارد؟

4- آيا عوامل فرهنگي (مثل ورزش) در گرايش افراد به اعتياد تأثير دارد؟

هدف تحقيق:

هدف كلي تحقيق حاضر عبارت است از ايجاد توجه بيشتر به مسئله اعتياد.

به طور كلي اهداف زير را مي توان در تحقيق زير دنبال كرد:

1- شناخت تاريخچه مواد مخدر در ايران وجهان

2- شناخت انواع مواد مخدر همچون(كرك، شيشه،LSD، اكستاسي) و عوارض آن

3- شناخت علل اعتياد به مواد مخدر

4- شناخت راههاي  مختلف پيشگيري از اعتياد

با توجه به اهداف فوق شناخت لازم نسبت به مسئله اعتياد ايجاد خواهد شد كه در سايه آن خواهيم توانست درمان صحيح، از معتاد شدن افراد ديگر پيشگيري به عمل آيد.

ضرورت واهميت تحقيق:

خطر اعتياد سنين مختلف افراد جامعه را تهديد مي كند. اعتياد بلايي است كه پير و جوان، فقير وغني و باسواد و بي سواد نمي شناسد وهمه را به دام خود مي اندازد. آنچه باعث شد اين موضوع مورد تحقيق قرار بگيرد، اين است كه در جامعه اي كه امروز ما در آن زندگي مي كنيم، استفاده از اينگونه مواد مخدر درميان دختران وپسران روز به  روز افزايش چشمگيري پيدا مي كند وهر سال برشمار قربانيان خود مي افزايد.

به دام افتادگان بيشتر جواناني هستند كه در گذر از گردنه بلوغ وهفتخوان پر رمز و راز شباب جواني به سوي صحراي افسونگر پر مي كشند وذره ذره از جان خود  مي كاهند تا به مرگي خاموش تن در دهند.

وقتي نظارت گروههاي نخستين چون خانواده كاهش مي يابد، وابستگي هاي اجتماعي سست مي گردد، فرهنگ حزن و اندوه به جاي آن حاكم مي شود و زمينه به دام افتادن را فراهم مي آورد.

ضرورت ايجاب مي كند كه همگي ، دست در دست يكديگر دهيم و در جهت نابود سازي اين بلاي خانمان سوز گام برداريم. لذا پژوهش در باب اين معضل در هر كجاي عالم به ارتقاي شناخت موجود از اين مسئله ياري مي رساند ، كه در اين تحقيق برآنيم تا با شناخت اعتياد به عنوان يك پديده اجتماعي كه منجر به ارتقاي دانش بشري مي گردد.

با شناخت موادي همچون كرك ، شيشه ، قرص هاي اكستاسي و ... كه از آن به عنوان مواد مخدر جديد ياد مي شود به رفع اين معضل اجتماعي تا حدودي ياري رسانيم. لذا مطالعه علل گرايش جوانان به مواد مخدر الزامي به نظر مي رسد.

(محمد برفي  - ص 28  )

فرضيه تحقيق

1- عوامل اجتماعي و محيط نامساعد خانوادگي در گرايش افراد به مواد مخدر تاثير دارد.

2- عوامل رواني در گرايش افراد به مواد مخدر تاثير دارد.

3- عوامل اقتصادي در گرايش افراد به مواد مخدر تاثير دارد.

4- عوامل فرهنگي (مثل ورزش) در گرايش افراد به اعتياد تاثير دارد.

تعريف نظري اصطلاحات :    

مواد مخدر :

مواد مخدر موادي هستند كه مصرف آنها اعم از شيميايي و صنعتي و طبيعي در فرد عارضه اعتياد را به دنبال داشته باشد . مواد مخدر به تمامي موادي گفته مي شود كه بر انسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي و رواني به وجود مي آورد. مواد مخدر به موادي ا.....................

 

............

.

.

.

.........................

فصل سوم

 

 

جامعه تحقيق

نمونه تحقيق

روش نمونه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

ابزار تحقيق

اعتبار و روايي ابزار تحقيق

روش آماري

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه تحقيق:

جامعه تحقيق حاضر دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره ورودي سال 83 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر مي باشد.

 

نمونه تحقيق:

نمونه آماري تحقيق 100 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشگاه مي باشند.

 

روش نمونه گيري:

روش نمونه گيري جهت برخورداري از نمونه هاي دقيق تر از روش تصادفي ساده استفاده شده است.

 

روش جمع آوري اطلاعات:

نمونه ها در دو جنس دختر و پسر رشته مشاوره كه در محدوده سني 18 تا 25 سال قرار دارند انتخاب شده اند. نمونه ها از لحاظ تحصيلات در سطح ليسانس قرار دارند سن، جنس و رشته تحصيلي دانشجويان در پرسشنامه مشخص شده است.

 

ابزار تحقيق:

ابزار مورد تحقيق پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه مذكور حاوي 30 سوال است كه داراي 5 گزينه مي باشد كه در رابطه به اعتياد و علل گرايش دانشجويان به مصرف مواد مخدر از نظر دانشجويان اين دانشگاه صورت گرفت، مقياس درجه بندي پرسشنامه محقق ساخته مذكور به صورت (بسيار زياد، زياد، متوسط، كم و بسيار كم) صورتبندي شده است.

 

اعتبار و روايي ابزار تحقيق:

ابزاري كه براي تحقيق استفاده مي شود بايد داراي روايي باشد تا بتوان نتايج آن را به كل جامعه تعليم داد.روايي براي مفيد و موثر بودن جمع آوري  داده ها شرط اساسي است. براي دستيابي به اين ويژگي ابزار تحقيق لازم است كه سازنده ابزار به گردآوري شواهدي در اين رابطه اقدام نمايد. در اين صورت ابزار مورد تحقيق از يك روايي محتوايي صوري برخوردار خواهد شد. و لذا به منظور تعيين اعتبار ابزار پژوهش قبل از اجراي نهايي پرسشنامه در بين 100 نفر از دانشجويان توزيع گرديد و به اين وسيله اعتبار صوري پرسشنامه بدست آمد.

 

 

روش آماري:

به منظور تجزيه وتحليل داده ها و بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر،كرك، شيشه،.................پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پایان نامه را دانلود کنید

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 15000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 195000 ریال

قیمت جدید : 15000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+