سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ارتباط عوامل اقتصادی اجتماعی و فيزيولوژيكی با بزهكاری نوجوانان پسر تهران

توسط: pardazesh در 12-05-1394, 11:48 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 804

چكيده تحقيق:

سازه اصلي تحقيق بزه گرايي نوجوانان مي باشد بزه گرايي پديده اي اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. اصولاً بزهكاري عبارت است از جرايم كم اهميت. دراينجا از نظريه كنترل اجتماعي دوركيم استفاده مي كنيم دوركيم بزهكاري را غيرقانوني و بي‌هنجاري مي داند. همچنين هيرشي بزهكاري را بي‌اهميتي و بي‌اعتنايي به قيدوبندهاي اجتماعي مطرح كرده است.

مهم ترين هدف اين تحقيق ارتباط عوامل اقتصادي، اجتماعي و فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر تهران در سال 86 بوده است. در اين تحقيق ما يك متغير مستقل و 19 متغير وابسته داشتيم و از روش پيمايشي استفاده كرديم و به وسيله پرسشنامه‌ها و كتابخانه‌ها و سايت ها اطالعاتمان را جمع آوري كرديم جامعه هدف ما نوجوانان پسر شهر تهران هستند حجم نمونه 50 نفري باشند و به صورت نمونه گيري تصادفي ساده اطلاعات كسب كرديم هيچ كدام از روابط به اثبات نرسيد هيچ كدام نرسيد. 19 فرضيه داشتيم از جمله سن، تحصيلات، تعداد خانواده، نماز خواندن، تحصيلات پدر، تحقير رواني، آزادي رفتار، پول توجيبي، شغل پدر، ميزان درآمد، نوع مسكن، تفريح، تأثيردوستان، تماشاي تلويزيون ... با بزه گرايي نوجوانان هيچ كدام به اثبات نرسيد. اين پژوهش داراي 19 جدول يك بعدي، 19جدول دوبعدي و 19 نمودار مي باشد كه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.

 

157 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 12900 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب :

-1- بيان مسئله:

- بزه گرايي نوجوانان پسر تهران

سؤال آغازين بزهكاري چيست؟ و چه عواملي باعث بزهكاري نوجوانان مي شود؟ بزهكاري پديده‌اي اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. در كشور ما بزهكاري به مجموعه‌ي كل جرايمي گفته مي شود كه در صورت ارتكاب مجازات هايي از قبيل قصاص، ديات، حدود و تعزيزات در پي دارد. اصولاً بزهكاري عبارت است از جرايم كم اهميت. فرد بزهكار فردي است كه قبل از رسيدن به سن هيجده سالگي مرتكب جرمي مي شود. طبق آمار در كشور ايران بر روي اطفال كانون اصلاح و تربيت شهر تهران نشان داد كه بين 40 تا 50 درصد اين اطفال متعلق به خانواده هاي از هم گسيخته بودند. و بيشترين رقم بزهكاري را نوجوانان بين 18 تا 20 سال مرتكب شده اند.

عوامل موثر در بزهكاري :

-عوامل اجتماعي،

-اقتصادي ،

-فيزيولوژيكي،

-دوستان و همسالان بی بند و بار،

-پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي،

-پخش فيلم هاي رزمي و جنگي.

نظريه دوركيم (كنترل اجتماعي) آنومي (غيرقانوني و بي‌هنجاري):

1-   نوعي نابساماني فردي در نتيجه نبود قانون و دستورالعمل رفتار

2-  وضعيت اجتماعي كه در آن قواعد رفتار اجتماعي با يكديگر در ستيز بوده و فرد براي انطباق با آنها دچار پريشاني است.

3-  وضعيت اجتماعي كه در آن موارد محدودي قواعد اجتماعي وجود دارد. هيرشي با استفاده از نظريه دوركيم مسئله ي بزهكار را بيان كرد. هيرشي بزهكاري را بي‌اهميتي و بي‌اعتنايي به قيد و بندهاي اجتماعي مطرح كرده است.

دوركيم جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي كند: هر عملي وقتي جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي را جريحه دار سازد.

آثار و تبعات آن وجود بزهكاري به عنوان يك مسئله‌ي اجتماعي مي تواند نظم اجتماعي و عمومي را سلب كند. نهادهاي اساسي جامعه نظير خانواده، دين، اقتصاد، تعليم و تربيت، نهادهاي سياسي و همچنين مؤسسات، سازمانهاي نهادي را متزلزل كند. و نهايتاً چهارچوب عمومي را گسيخته كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1- اهداف تحقيق (كلي/جزئي)

هدف كلي:

بزهكاري نوجوانان تهران در سال 86 به منظور كاهش آن

ارتباط عوامل اجتماعي، اقتصادي، فيزيولوژيكي با بزهكاري نوجوانان پسر تهران در سال 86

هدف جزئي:

-رابطه‌ي دوستان و همسالان بي بندبار با بزهكاري نوجوانان در جامعه

-رابطه فقر اقتصادي خانواده با بزهكاري نوجوانان در جامعه

-رابطه نبود خانواده‌ي سالم با بزهكاري نوجوانان در جامعه

-تعيين رابطه عواملي چون تعداد فرزندان، درآمد، وضعيت اشتغال، تربيت خانوادگي، تجربه‌ي خشونت و مشاهده خشونت، فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي بر بزه‌گرايي نوجوانان

 

 

 

 

4-1- ضرورت و اهميت موضوع

بْعد نظري: به علم و دانش و آگاهی و نظريه‌پردازي كمك مي كند.

خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي اساس تشكيل جامعه و حفظ عواطف انساني است يكي از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده مي باشد. اساساً يكي از كاركردهاي خانواده اجتماعي كردن نوجوان و هرگونه نارسايي در تعليم و تربيت تأثيرات نامطلوبي در بهنجار نمودن فرزندان مي گذارد. در پس بسياري از بزهكاري‌هاي نوجوانان كانون خانواده متلاشي است لذا خانواده بايد هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. و تلاش شود تا از بروز مشكلات در خانواده جلوگيري بعمل آيد.

بْعد كاربردي: چه كاربردي براي كاهش يا افزايش آن انجام دهيم:

بزهكاري نوجوانان بعنوان يك پديده‌ي اجتماعي معلول تعاملهاي ناسازگار بين اعضاي خانواده است. پيامدهاي سوء بزهكاري نوجوانان نه تنها بر پيكر جامعه بلكه بر خانواده و تمام كساني كه به نوعي با خانواده در ارتباط مي باشند، اثر منفي........................

 

 

فهرست منابع : (اصلي)

1-   احمدي، احمد(1369) روان شناسي نوجوانان، بزهكاري و اعتياد، نشر رودكي

2-   احدي، حسن(1366) بررسي عوامل موثر در ايجاد اختلالات رفتاري، نشر دانشگاه علامه

3-   احدي، حسن(1373) مقالات برگزيده نوجوانان و جوانان، نشر دانشگاه آزاد

4-   دهقاني، اختیاری(1380) جرایم و فرزندان ما، نشر پژوه

5-   داودي، يوسف (1380) بررسي علل بزهكاري نوجوانان

6-   زاهدي، ميترا(1375) نقش مطبوعات در پيشگيري و مبارزه با بزه‌گرايي نوجوانان

7-   سازمان ملي جوانان(1382) بررسي وضعيت بزهكاري جوانان، نشر اهل قلم

8-   سخاوت، جعفر(1381) جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، نشر دانشگاه پيام نور

9-   شامبياتي، هوشنگ(1371) بزهكاري اطفال و نوجوانان، نشر پاژنگ

10-      صديقي، ميترا(1381) تأثير تلويزيون بر روي نوجوانان، نشر دانشگاه آزاد

11-      علي زاده، علي (1385) بزهكاري اطفال ، نشر راهروان قلم

12-      فرهنگ، محرم (1377) آيين دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار

13-      فرامرز، تهمتن (1378) نقش خانواده در بزهكاري نوجوانان

14-      قائم مقام فراهاني، اكرم السادات (1375) علل بزهكاري و سرنوشت بزهكاران

15-      گلستاني، هاشم (1373) مقالات برگزيده نوجوانان و جوانان، نشر دانشگاه آزاد

16-      كلمن، ورنون (1373) مقالات برگزيده نوجوانان و جوانان، نشر دانشگاه آزاد

17-     محسني، مرتضي (1380) پاسخ هايي به خشونت، نشر مجد

18-     نوابي، محمدرضا(1380) انحرافات اجتماعي ، نشر ژوبين

19-      نجفي، علي (1385) نابهنجاري و بزهكاري نوجوانان،‌نشر آموزش و پرورش

20-      وحيد، رضا (1382) علل بزهكاري نوجوانان ، نشر عابد

21-      نشريه راه مردم، 15/2/1378

22-      نشريه همبستگي، 27/7/1379

23-      روزنامه رسالت ، 27 شهريور 1379

24-      روزنامه‌ي ايران، 15 اسفند 1381

25-      مجله اينترنتي رشد، 5/1/1387 ، ساعت 21

26-      وبلاگ مهدي عليپور، 17/1/1387، ساعت 22

27-      سايت مشكاني، 31/1/1387، ساعت 18

28-      سايت ايران سلامت، 31/1/1387، ساعت 15: 18

29-      وبلاگ اشك من، 29/1/1387 ساعت 30: 23

30-      سايت بزهكاري در نوجوانان، 1/2/1387 ساعت 21

31-      سايت دودستان، 1/2/1387 ساعت 22

 


منابع فرعي:

1-   حقوق كودك، شيرين عبادي (1371)، تهران ، نشر روشنگران

2-   ناسازگاري و بزهكاري در كودكان و نوجوانان، هالوگ ياووزا، قدير گلكاريان

3-   فرزندان را بيش از اندازه نظارت كنيم، ناون نيوهارت، ترجمه مينا اعظامي

4-   آسيب شناسي روان، سعيد شاملو

5-   روان شناسي رشد كودك، محمدباري

6-   بزهكاري نوجوانان، نوشته‌ي ميتوال فورا، ترجمه‌ي علي نقي اختري

7-   نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان از ديدگاه جرم شناسي ، علي نجفي، آموزش و پرورش ، 1385

8-   بزهكاري اطفال، علي عليزاده، راهروان قلم، 1385 تهران

9-    Zamble,E, 8. porpornio.1988

10-      Walters.6.D.white. t.w.1990

 

............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 12900 تومان


قیمت قبلی : 150000 ریال

قیمت جدید : 12900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+