سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

توسط: pardazesh در 12-05-1394, 08:44 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 27298

چكيده:

در پژوهش حاضر، سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور يك گروه نمونه 50 نفري (شامل 25 نفر از معلمان كودكان عقب مانده ذهني و 25 نفر از معلمان كودكان عادي) از شهر تهران از طريق روش نمونه گيري طبقه‌اي انتخاب و تست اضطراب اشپيل برگر بر روي آنها اجرا شد. نتايج نشان داد كه:

بين ميزان اضطراب معلمان كودكان عادي و عقب ماندة ذهني تفاوت معنادار وجود ندارد.

 

102 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع ،جامعه آماری و پرسشنامه دارد قیمت 19500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


ادامه مطلب :

بيان مسئله:

معلمان همچون ديگر انسانها در معرض همه اضطربات و عوامل عاطفي و احساسي هستند كه مي‌تواند نحوة برخورد آنها را نه تنها با دانش‌آموز خود، بلكه با كلية انسانهاي پيرامونشان دگرگون كرده، زندگي ويژه اي را براي آنها به وجود آورد. اندكي احساس اضطراب در ابتداي تدريس تدريجاً به اضطرابي بزرگتر مبدل مي شود كه تدريس را براي معلم دشوار و حتي ناممكن سازد، به عبارت ديگر، احساس اضطراب در يك كلاس ممكن است در كار آن روز يا هفته و حتي آن دورة معلم اثر منفي بگذارد و به كلي او را از كارش بازدارد (فرهنگي، 1378). حال اگر دانش‌آموزان اين معلم، كودكان استثنايي بخصوص عقب ماندة ذهني باشند، مسلماً نگرش معلم نسبت به آنها نسبت به كودكان عادي متفاوت خواهد بود، در نتيجه سطح اضطراب اين معلمان هم متفاوت از معلمان كودكان عادي خواهد بود. لذا اين تحقيق بر آن است كه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا بين سطح اضطراب آشكار و پنهان معلمان كودكان استثنايي و عادي تفاوت وجود دارد؟

 

 

هدف پژوهش :

هدف پژوهش مقايسة سطح اضطراب معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان كودكان عادي مي باشد. از آنجا كه مسئله اضطراب معلمان، اصولاً چيزي نيست كه تنها به شخص معلم تأثير بگذارد، و اين معضل قطعاً از طريق معلم به اقشار آينده ساز جامعه و درواقع اكثريت جامعه ممكن است منتقل شود و اثر نامطلوبي از خود باقي گذارد.

لذا در اين پژوهش سعي بر اين است كه به علل و عواملي كه سبب ساز اضطراب معلمان مي‌شود، پرداخته شده و سپس در يك مقايسه، اين سطح اضطراب را بين معلمان كودكان استثنايي و عادي مورد بررسي قرار داده و در نهايت راه حلهايي را براي رفع مشكل پيدا كرده و ارائه شود.

 

پرسش پژوهش:

آيا بين معلمان كودكان عادي و معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) از لحاظ سطوح اضطراب آشكار و پنهان تفاوت وجود دارد؟

فرضيه هاي پژوهش:

1-    بين سطح اضطراب آشكار معلمان كودكان عادي و معلمان كودكان استثنايي تفاوت معني دار وجود دارد.

2-    بين سطح اضطراب پنهان معلمان كودكان عادي و معلمان كودكان استثنايي تفاوت معني دار وجود دارد.

ضرورت و اهميت پژوهش

اضطراب معلم كار تدريس را براي آنها دشوار كرده، از درجة موفقيت آنها به ميزان قابل توجهي مي كاهد. اندكي احساس اضطراب در ابتداي تدريس، تدريجاً به اضطرابي بزرگتر مبدل مي شود كه تدريس را براي معلم دشوار و حتي ناممكن مي سازد، به عبارت ديگر، احساس اضطراب در يك كلاس ممكن است در آن روز يا هفته و حتي آن دورة معلم اثر منفي بگذارد و به كلي او را از كارش بازدارد.

هيچ معلمي حتي پس از سالهاي متمادي تدريس، در مقابل روشهاي نادرست و ناموفق و در مقابل دانش‌آموزان مسأله ساز، از ترس از صحنه مصونيت ندارد. اضطراب معلم براثر «پيشگويي خود كامرواساز[1]» خود او بيشتر گسترش مي يابد و رفتار نادرستي را در او پديد مي آورد.

در چنين موردي رفتار او كاملاً به انتظاراتش وابسته است و همين انتظارات، وضعيتي را در او ايجاد مي كند كه توقع پيدا مي كند تمام دانش‌آموزان در كلاس او سراپاگوش باشند و دست از پا خطا نكنند. اما از آنجا كه در اين مورد بخصوص در كار خود موفق نيست، به رفتاري اضطراب آلود دست مي زند و همين رفتار عامل تشديدكنندة رفتار نادرست‌تر در دانش‌آموزان مي گردد (فرهنگي، 1378). هر دو گروه معلمان كودكان عادي و استثنايي به خاطر شرايط ويژه كاري از لحاظ سطح سلامت جسمي، رواني، رفتاري و شخصيتي دچار دگرگوني مي شوند. اما در اين ميان معلمان كودكان استثنايي (عقب ماندة ذهني) احتمالاً به علت احساس مسئوليت و مراقبت و دخالت در درمان اين كودكان از يك سو و سروكار داشتن با قشر بيماران ذهني از سوي ديگر، استرس بيشتري را نسبت به معلمان كودكان عادي تجربه مي كنند و در نتيجه نشانه هاي روانشناختي و ويژگيهاي شخصيتي متفاوتي را ظاهر مي سازند (صادقي، 1379). پس پرداختن به چنين پژوهشي لازم و ضروريست، زيرا با كاهش اضطراب و بهبود بخشيدن به بهداشت رواني معلمان، مي‌توان سبب رضايت هر چه بيشتر آنها نسبت به شغل پرمسئوليت و انسان سازشان شد و با چاره جويي و رفع نسبي مشكلات آنها مي توان زمينة علاقه‌مندي هر چه بيشتر ايشان را نسبت به تحقيق و تفحص بيشتر كرد، و در نتيجه با بار علمي بيشتر و نشاط روحي و رواني بالاتر آنها را در جهت خدمت به جامعه دانش‌آموزان و تعليم و تربيت مفيدتر آنها را سوق داده و در نتيجه با كارآمدتر شدن هر چه بيشتر اين معماران جامعه، در انتظار جامعه اي سالم تر و موفق تر بود.

 

تعاريف عملياتي پژوهش:

حالت اضطراب[2] : احساس ناخوشايند، زودگذر و آگاهانه اي از تنش، بيم، عصبيت و نگراني است كه با فعال شدن يا برانگيختگي دستگاه عصبي خودمختار و رفتارها و واكنشهاي مربوط به آن (تعرّق، لرزش، افزايش ضربان قلب و غيره) همراه است.

صفت اضطراب[3]: انگيزه يا زمينه رفتاري است كه فرد را آماده مي كند تا در مقابل موقعيت هاي بسياري كه خطري ندارند، مضطرب شود و نسبت به آنها حالت اضطراب داشته باشد.

معلم مدارس عادي: كسي است كه به صورت استخدام رسمي در مناطق 19گانة مدارس عادي شهر تهران در مقطع ابتدايي مشغول به تدريس است.

معلم مدارس استثنايي: كسي است كه به صورت استخدام رسمي در مناطق مختلف مدارس استثنايي (عقب مانده ذهني) شهر تهران در مقطع ابتدايي مشغول به تدريس است.

اضطراب پنهان: در اين پژوهش يعني نمراتي كه فرد در مقياس اشپيل برگر به دست مي آورد.

اضطراب آشكار: در اين پژوهش يعني نمراتي كه فرد در مقياس اشپيل برگر به دست مي آورد.

خلاصه فصل:

همان طور كه در مقدمه ذكر شد بيشتر معلمان از اضطرابات و دلواپسيهايي كه از منابع بسياري نشأت مي گيرد در عذاب اند، اين اضطراب ها از هر منبعي كه باشد، كار تدريس را براي آنها دشوار كرده از درجة موفقيت آنها به ميزان قابل توجهي مي كاهد.

هدف از اين تحقيق: بررسي مقايسه سطح اضطراب معلمان كودكان عادي و معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) بوده است. از آنجا كه مسئله اضطراب معلمان، اصولاً چيزي نيست كه تنها به شخص معلم تأثير بگذارد لذا در اين پژوهش سعي بر اين است كه به علل و عوامل كه سب ساز اضطراب معلمان مي شود، پرداخته شود.

در نتيجه پرداختن به چنين پژوهشي لازم و ضروريست، زيرا با كاهش اضطراب و بهبود بخشيدن به بهداشت رواني معلمان، مي توان سبب رضايت هر چه بيشتر آنها نسبت به شغل پرمسئوليت و انسان سازشان شد.

همچنين در اين تحقيق به تعريف مفاهيم و واژه‌هايي پرداخته شده است كه عبارتند از: حالت اضطراب، صفت اضطراب، معلم عادي، معلم استثنايي، اضطراب آشكار و پنهان.اضطراب

تعريف اضطراب

منظور از اضطراب، هيجان ناخوشايندي است كه با اصطلاحاتي مانند «نگراني»، «دلشوره»، «وحشت» و «ترس» بيان مي شود (اتكينسون، اتكينسون و هليگارد، ترجمة براهني، شاملو، كريمي، هاشميان 1379). اضطراب به منزلة بخشي از زندگي هر انسان، در همة افراد در حدّي اعتدال آميز وجود دارد و در اين حد، به عنوان پاسخي سازش يافته تلقي مي شود. بالعكس، اضطراب مرضي نيز وجود دارد، چرا كه اگر حدّي از اضطراب مي تواند ساده‌تر و مفيد باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه مي كنند.اما اين حالت ممكن است جنبة مزمن و مداوم بيابد كه در اين صورت نه تنها نمي توان پاسخ را سازش يافته دانست بلكه بايد آن را به منزلة منبع شكست، سازش نايافتگي و استيصال گسترده اي تلقي كرد كه فرد را از بخش عمده اي از امكاناتش محروم مي كند. اضطراب مستلزم مفهوم ناايمني يا تهديدي است كه فرد منبع آن را به وضوح درك نمي كند (ريچارد پي، هالجين، سوزان كراس و تيبورن، ترجمه سيدمحمدي، 1384).

براساس پژوهشي كه توسط «كروارد» و «كوپر» در لندن صورت گرفته است، مبتلايان به اضطراب حدود 27 درصد بيماران را كه به علت مسائل و ناراحتيهاي رواني به پزشكان و روانشناسان مراجعه كرده بودند تشكيل مي دادند است.

براساس آمار و ارقام به دست آمده از مطالعات ماركس در سال 1981، حدود  مبتلايان به اضطراب را زنان تشكيل مي دادند. علائم اضطراب از حالات آن شايعتر هستند و در يك بررسي در آمريكا مشخص شد كه حدود 15% مردم عادي آمريكا، دچار اين ناراحتي بوده اند (فرجاد، 1378).

 

بروز و پيامدهاي اضطراب

كساني كه اضطراب را به طور معمول تجربه مي كنند قادر نيستند، سرچشمه و علت آن را تشخيص دهند. اضطراب شديد يا اضطراب در سطح بالا، تأثير عمده بر روي عملكرد خواهد داشت. به نظر مي رسد اضطراب در سطحي نه خيلي شديد و نه خيلي ضعيف مي تواند عملكرد فرد را بالا ببرد. در اين وضعيت، اضطراب به صورت يك انگيزش عمل مي كند. پس سطوح متوسط اضطراب منجر به تسهيل در امر يادگيري مي شود(ريچارد پي، هالجين ، سوزان كراس و تيبورن، ترجمه: سيدمحمدي 1384).

اضطراب داراي دو حالت است: اضطراب موقعيتي يعني حالت A، يك عكس‌العمل هيجاني موقتي يا لحظه‌ايست و اضطراب خصيصه اي كه به عنوان خصوصيات ديرپاي فرد[4] خوانده مي شود. در ضمن موقعيتهاي برانگيزانندة اضطراب، شامل موارد زير مي باشد.يكي از اين موقعيتها ارزيابي اجتماعي[5] است. اين حالتي است كه فرد انتظار دارد، مورد ارزيابي ديگران قرار بگيرد. موقعيت ديگر شامل ادراك خطر جسماني است. سومين موقعيت يك وضعيت مبهم است، وضعيتي كه ناشناخته و نامشخص است. بدين معنا كه او نمي داند كه آيا قادر خواهد بود خود را با آن چيزي كه در پيش است، تطبيق دهد يا نه؟ بدين دليل است كه اكثر افراد داراي اضطراب سطح بالا (ويژگي A) ماندن در محيطهاي آشنا را به وارد شدن به محيطهاي ناشناخته ترجيح مي دهند.(اُ .راس، ترجمة جمالفر، 1379).

حالتهاي اضطراب، هم در ميان مراجعان به روانپزشك و هم مراجعان به پزشكهاي عمومي، فراوان يافت مي شود. لدر و ماركس (1976) نظر مي دهند كه تقريباً 8 درصد كلية بيماران رواني سرپايي، مبتلا به حالتهاي اضطرابي هستند (اُ.راس، ترجمة جمالفر، 1379).

واضح ترين رفتار كلي و يا حركتي در اضطراب فرار و يا دوري كردن از محرك است، ولي اضطراب به صور رفتاري ديگري نيز جلوه مي كند (مانند لرزش و اختلالات تكلم و غيره). افراد مضطرب ممكن است تغييراتي در وجود خود احساس كنند يا احساس كنند واقعيت جهان در حال تغيير است (هرسن وام ترنر، ترجمه شاملو و محمدي، 1379).

 

انواع اختلالهاي اضطرابي

اختلال اضطراب فراگير[6]: اضطراب به طور طبيعي به عنوان يك واكنش «جنگ يا گريز» در برابر تهديد ظاهر مي شود. زماني تشخيص اين اختلال مطرح مي شود كه نشانه هاي معمول اضطراب دائمي و ناخوشايند باشند و به صورت ارادي نتوان بر آنها غلبه كرد. و با موقعيت مورد نظر نيز تناسب[1] - self fulfilling prophecy

[2] - state anxicty

[3] - Trait anxiety

[4] - Enduring

[5] - social evaluation

[6] - generalized anxiety disorder

...............................

 

جامعه آماري

جامعة مورد مطالعه شامل همة معلمان كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) و همه معلمان كودكان عادي شهر تهران بزرگ در مقطع ابتدايي است.

 

گروه نمونه

حجم نمونه اين پژوهش 50 نفر از معلمان ابتدايي مدارس عادي و عقب مانده ذهني است، شامل 25 معلم مدارس عادي و 25 معلم مدارس استثنايي (عقب مانده ذهني).

 

روش پژوهش

روش نمونه گيري در اين پژوهش از نوع تصادفي است.

 

روش نمونه گيري

1-         از مناطق 19 گانة آموزش و پرورش شهر تهران ، 2 منطقة 10 و 11 انتخاب شد.

2-         از بين مدارس ابتدايي اين دو منطقه 2 مدرسة ابتدايي و 2 مدرسة استثنايي انتخاب شد.

3-         از آموزش و پرورش استثنايي، طبقه عقب مانده ذهني انتخاب شد.

 

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش، تست اضطراب اشپيل برگر (STAI) شامل دو پرسشنامه 20 سؤالي آشكار و پنهان است. در دستورالعمل مربوط به بخش حالت اضطراب از آزمودنيها خواسته مي شود شدت احساس اضطراب خود را همين الان، در اين لحظه گزارش كنند. در دستورالعمل مربوط به صفت اضطراب از آنها خواسته مي شود با توجه فراواني وقوع احساسات و علائم مربوط به اضطراب خود، نشان دهند كه به طور كلي چه احساسي دارند.

شيوة نمره گذاري اين تست به صورت 1، 2، 3، 4 است. بدين معنا كه براي ماده هاي 1 الي 20 هر يك از فرم هاي حالت و صفت حداقل 20 و حداكثر 80 نمره تعلق مي گيرد كه نمره هر آزمودني در هر فرم بين نمرة 20 الي 80 قرار خواهد گرفت. در مقياس حالت اين تست ماده هاي 1، 2، 5، 8، 10، 11، 15، 16، 19 و 20 نشانة عدم اضطراب و ماده هاي 3، 4، 6، 7، 9، 12، 13، 14، 17 و 18 نشانة اضطراب است.

در مقياس صفت اين تست ماده هاي 21، 23، 26، 27، 30، 33، 34، 36، 39 نشانة عدم اضطراب و ماده هاي 22، 24، 25، 28، 29، 31، 32، 35، 37، 38 و 40 نشانة اضطراب است. بنابراين احتمال دارد چهار عامل اضطراب و عدم اضطراب در حالت و اضطراب و عدم اضطراب در صفت از آن بيرون آيد.

مقياس صفت و حالت اضطراب هماهنگي دروني بالايي دارد. ميانة ضرايب آلفا در گروههاي مقياس ـ حالت اضطراب 92% و براي مقياس صفت اضطراب 90% گزارش شده است.

اعتبار اين تست از طريق ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه شده است. روايي آن از طريق تحليل عاملي تأييد شده است. عملي بودن اعتبار و روايي اين مقياس در ايران توسط محمود پناهي شهري (1372) و نارنجي (75-1374) و بهروز مهرام (1373) در مشهد بررسي و نرم يابي شده است.

دستورالعمل كامل كردن مقياس هاي اضطراب آشكار و پنهان، بر روي فرم هاي آزمون چاپ شده است. هيچ پاسخي به عنوان پاسخ صحيح يا غلط قلمداد نمي شود. لذا بهترين گزينه اي كه احساس آزمودني را توصيف مي كند با زدن يك ضربدر (×) مشخص كنند. براي انتخاب هر گزينه، زمان زيادي را صرف نكنند. سپس با استفاده از نمره گذاري اشپيل برگر پاسخهاي معلمان مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

روش گردآوري اطلاعات (طرح پژوهش)

طرح پژوهش از نوع پس رويدادي است كه دو جامعه را مورد مقايسه قرار مي دهد.

 

روش آماري

در اين پژوهش داده ها از طريق آزمون t با توجه به دو گروه (عادي و استثنايي) مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

 

خلاصه:

در اين فصل به بررسي جامعة آماري، گروه نمونه، روش پژوهش و نمونه گيري ابزار پژوهش، روش گردآوري اطلاعات و روش آماري پرداخته شده است. در اين پژوهش گروه نمونة 50 نفري شامل 25 معلم كودكان عادي و 25 معلم كودكان استثنايي مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه به كل جامعة آماري (كل معلمين عادي و استثنايي شهر تهران در مقطع ابتدايي) تعميم داده شده است.

براي اندازه گيري در اين پژوهش از مقياس اضطراب اشپيل برگر استفاده شده است كه شامل دو پرسشنامة 20 سؤالي آشكار و پنهان است.

طرح پژوهش از نوع پس رويدادي است و روش نمونه گيري از نوع تصادفي است.

براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از آزمون t استفاده شده و توسط آن تفاوت بين دو ميانگين بررسي مي شود............


...........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 19500 تومان


قیمت قبلی : 270000 ریال

قیمت جدید : 19500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+