سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1317

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با کمرویی دختران صورت گرفته است که در این تحقیق فرضیه های مبنی بر شیوه فرزندپروری والدین و کمرویی دختران، ترتیب تولد ، با ميزان كمرويي دختران بررسی شده است.
جهت بررسی فرضیه های مذکور با روش انتخاب تصادفی 42 دانش آموز مشغول به تحصیل در کلاس دوم دبیرستان از شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته اند.ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل: 1- آزمون کمرویی است که جهت تشخیص کمرویی توسط راحله سموعی کارشناس ارشد روانشناسی تهیه شده است. اين آزمون داراي 44 سئوال 5 گزينه اي است که بر اساس اطلاعات بدست آمده از سایتهای اینترنتی تنظیم گردیده است. 2- پرسشنامه محیط خانوادگی که روشهای تربیتی والدین را مورد ارزیابی قرار می دهد،‌ توسط نقاشیان (1358) بر مبنای کارهای شیفر (1965) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 77 سئوال است که ابعاد مختلف "کنترل – آزادی" و "گرمی – سردی روابط خانوادگی" را مورد سنجش قرار می دهد.روش های آماری بکارگرفته شده نیز شامل آمار توصیفی و استنباطی می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که:

بین شیوه های فرزندپروری والدين مبتنی بر شيوه كنترل والدين با کمرویی دختران رابطه معناداری مشاهده شد. بین شیوه های فرزندپروری مبتنی بر شيوه ي آزادي با کمرویی دختران رابطه معناداری وجود ندارد . بین شیوه های فرزندپروری مبتنی بر سردي روابط خانواده با کمرویی دختران نیز رابطه معناداری مشاهده شد. بین شيوه هاي فرزند پروري والدين مبتني بر گرمي روابط خانواده با كمرويي دختران رابطه معناداری وجود ندارد و بين شيوه هاي فزند پروري والدين مبتني بر رفتار محبت آميز والدين و ميزان كم رويي آنها رابطه معنادار وجود دارد و نيز بین ترتیب تولد فرزندان و میزان کمرویی آنها رابطه معناداری مشاهده شد.در اين فصل ابتدا مقدمه، سپس بيان مسئله، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سئوالها يا فرضيه هاي پژوهش، متغير هاي مورد مطالعه و تعريف عملياتي متغير ارائه شده است.

 

126صفحه فایل ورد (Word) فونت 16  + پرسشنامه قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


 


ادامه مطلب :

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول
چكيده 1
مقدمه 3
بيان مساله 7
اهميت و ضرورت مساله 9
اهداف پژوهش 10
پرسش هاي پژوهش 11
تعريف عملياتي شيوه فرزند پروري 12
تعريف كمرويي 13
فصل دوم
پيشينه ادبيات مربوط به كمرويي 15
اختلال شخصيت اجتنابي 17
عوامل كمرويي 20
روش هاي درماني كمرويي 22
پيشينه ادبيات مربوط به شيوه هاي فرزند پروري 25
تاثير خانواده بر رشد شخصيت كودك 28
مباني نظري مربوط به كمرويي 33
نظريه مكتب انسان گرايان 35
نظريه تحليل گران اجتماعي
خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه كمرويي
خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه شيوه هاي فرزند پروري
فصل سوم
جامعه آماري
ابزار تحقيق
روش نمره گذاري آزمون كمرويي

پرسشنامه محيط خانوادگي
روايي و اعتبار آزمون محيط خانوادگي
روش هاي آماري
روش و چگونگي اجرا
فصل چهارم ( يافته ها و تجزيه و تحليل آنها )
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها

 

 

مقدمه
از روزي که افراد بشر زندگي فردي را رها کرده و گرد هم جمع شدند تا در پرتو زندگي اجتماعي از امنيت و آسايش بيشتري برخوردار شوند همواره در راه ايجاد روابط بين فرد و سازگاري اجتماعي با مشکلاتي مواجه بوده اند. چه بسا کساني که بدليل ناتواني در ايجاد روابط اجتماعي با سرخوردگي و يأس از پيوندهاي عاطفي به انزوا و تنهايي روي مي آورند.
"بدون ترديد، در دنياي پيچيده امروز، فراواني ناراحتيها و رنجشهاي ناشي از مشکلات ارتباطي و سازگاري اجتماعي، به مراتب بيشتر از بيماريهاي قلبي است! در واقع بسياري از موارد ناراحتيهاي قلبي، خود نتيجه فشارهاي رواني- عاطفي و روابط ناسالم و ناموفق بين فرد است." (افروز، 1376، ص-119)
يکي از مسائل و معضلات موجود در ايجاد روابط عاطفي و بين فردي که در سالهاي اخير مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت، روانشناسان و مشاوران خانواه قرار گرفته است، پديده کمرويي است. در گذشته پديده کمرويي يک صفت پسنديده مرزي بود که معمولاً آن را با صفت پسنديده اي چون شرم و حيا اشتباه مي گرفتند. اما امروزه کمرويي و داشتن احساس ناخوشايند در موقعيتهاي بين فردي مشکلي است که مي توان از آن به عنوان يک معلوليت اجتماعي نام برد.(افروز،1376، ص-143)
"معمولاً در هرجامعه اي درصد قابل توجهي از افراد، با اين اختلال رفتاري و عامل بازدارنده رشد شخصيت اجتماعي مواجه هستند. در بسياري از مواقع، کمرويي اصلي ترين مانع شکوفايي قابليتها و خلاقيتها و ايفاي مسؤليتها است."(افروز،1376،ص-11)
در جامعه ما نيز کمرويي يکي از مشکلاتي است که بسياري از افراد بويژه نوجوانان دچار آن آسيب هستند. در بررسي هايي که از تنوع مشکلات رفتاري گزارش شده است، در افرادي که به هسته هاي مشاوره مراجعه کرده اند روشن مي گردد که مشکل رفتاري انزواطلبي و کمرويي، رقم بالايي را به خود اختصاص داده، درحاليکه در سنين نوجواني، تمايلات اجتماعي در نوجوانان رشد بيشتري پيدا مي کند و آنها دوست دارند که با جمع بجوشند.(رضا غريب، 1372)
جذب گروهي و پذيرفته شدن در جمع دوستان، براي نوجوانان اهميت فراواني دارد لذا هرگونه انزوا و کناره گيري در دوره نوجواني مخصوصاً زماني که در اين حالات طولاني گردد بايد به دقت مورد بررسي قرارگرفته و ريشه يابي گردد. کمرويي رفتاري است که معمولاً در نوجواني فراوان است. نوجوان جرأت نمي کند که با يک ناشناس صحبت کند، در مقابل گروهي از افراد سخن بگويد، در يک فعاليت فرهنگي و يا ورزشي مورد علاقه اش شرکت کند و يا تلفن کند و گاهي اين کمرويي جنبه انتخابي دارد، مثلاً نوجوان فقط در مقابل نوجوان جنس مخالف، در چهارچوب آموزشگاهي يا در مقابل بزرگسالان دچار کمرويي مي شود، در زير بناي اين کمرويي معمولاً مي توان يک زندگي خيال پردازانه غني را مشاهده کرد. ترس وافر نوجوان اين است که خيالبافي هايش توسط شخص ديگر کشف يا حدس زده شود، بخصوص هنگامي که شخص کار موضوع اصلي خيال پردازي هايش باشد.(مارسلي و براکونيد، 1984، به نقل از دادستان، 1376، ص-402)
کمرويي نوجوانان بيشتر به احساس گنهکاري يا شرمساري توأم است. گنهکاري معمولاً از اميال جنسي پرخاشگرانه اي که بسوي يکي از اطرافيان جهت دارند ناشي مي شود و شرمساري از ترسهايي برمي خيزد که با شخص نوجوانان مرتبطند. به عنوان مثال "بدشکلي هراسي" با کمرويي همراه است و اين "بدشکلي هراسي"ها از نظر نوجوان، توجيه کننده کمرويي وي هستند.(مثلاً بدليل جوشهاي صورت با ديگري حرف نمي زنند.)
در اغلب موارد کمرويي در خلال نوجواني باقي مي ماند و بنظر مي رسد که با ورود به زندگي فعال دوره بزرگسالي، خود به خود کاهش مي يابد.(مارسلي و براکونيد، 1984، به نقل از دادستان، 1376، ص-402)
اما گاهي نيز کمرويي فرد شديد مي شود و در نهايت بايد گفت که هر چند همه کودکان منزوي به بيماري رواني دچار نمي شوند اين حقيقت که عده اي از نوجوانان کمرو به بزرگسالاني افسرده و بي کفايت از نظر اجتماعي تبديل خواهند شد، دليل کافي براي توجيه مسئله است. خانواده اولين و مهمترين محيطي است که کودک در آن از کيفيت روابط انساني آگاهي پيدا مي کند. طبق تحقيقات بيشتر روانشناسان و جامعه شناسان تجارب سالهاي اول کودکي که معمولاً در خانواده ايجاد مي گردد، سازنده زير بناي شخصيت و رفتارهاي بعدي کودک است.(احدي و بني جمالي، 1371)
با توجه به اينکه خانواده اولين محيطي است که کانون رشد فرزندان مي باشد، پس شيوه هاي مختلف فرزند پروري و روشهاي تربيتي والدين مي تواند با افزايش و يا کاهش کمرويي فرزندان رابطه داشته باشد.

بيان مسأله
انسان ذاتاً با طبيعت اجتماعي و گرايش به جمع آفريده شده است. به همين دليل بدون ارتباط متقابل با ديگران رهندگي برايش مشکل است، هر چند که ممکن است برخي از نيازهاي انسان بدون ارتباط با ديگران برآورده شود، در عين حال بسياري از نيازها هستند که فقط از طريق تعامل با ديگران ارضا مي شوند. "در دنياي پيچيده امروزه يعني در عصر ارتباطات سريع و پيوندهاي اجتماعي، ضرورت هر چه بيشتر تعاون همکاري هاي ملي و همفکري هاي عملي، حضور فعال فرهنگي و احاطه بر زنجيره علوم، فنون و تکنولوژي برتر، بدون ترديد پديده کمرويي يک معلوليت اجتماعي است."(افروز، 1376، ص-11)
کمرويي از جمله پديده هايي است که در هر جامعه اي در بين افراد به چشم مي خورد و معمولاً ميزان قابل توجهي از کودکان، نوجوانان، بزرگسالان به رغم ميل خويش، ناخواسته، خودشان را در حصاري از کمرويي محبوس مي کنند و به همين دليل قادر به شکوفا کردن استعدادها و خلاقيتهاي خويش و سود بردن از ظرفيت ها و قابليت هاي ارزشمند خويش نيستند.
دانش آموزي که در مدرسه حالت پرخاشگري دارد، معمولاً زودتر شناسايي گشته و معلمان و اولياء و مربيان در صدد رفع و درمان وي برمي آيند. ولي دانش آموزي که در مدرسه حالت انزوا و گوشه گيري دارد و کمرو است، به علت اينکه براي ديگران مزاحمتي ايجاد نمي کند، کمتر اولياء به فکر رفع و درمان رفتار اينگونه دانش آموزان هستند. از طرفي چون اينگونه دانش آموزان کمرو هستند، نمي توانند مشکل خود را با کس ديگري درميان بگذارند و افراد ذيصلاح را از مشکلي که دارند آگاه سازند و لذا رنجش و ناراحتي هاي آنها هميشه پنهان مي ماند. فرد کمرو به رغم توانايي هايي که دارد، به سبب کمرويي کمتر مي تواند توانائي هاي خود را نشان دهد و در نتيجه نمي تواند پاداشهاي مثبت از اطرافيان دريافت نمايند، لذا در يک دوره معيوب کناره گيري از جمع مي گيرد که منجر به تشديد اينگونه اختلال در آنان مي گردد.
با توجه به اين نکته که کمرويي مي تواند بر سازگاري اجتماعي و ارتباطات بين فردي، افراد تأثير منفي بگذارد و بر اساس پژوهشهاي بعمل آمده مشخص مي کند که ميزان کمرويي در زنان بالاتر است، با توجه به اين مهم که در عصر امروز مشارکت زنان در فعاليتهاي اجتماعي امري ضروري است، لازم است که هرچه سريعتر گامهاي موثرتري در راه پيشگيري و درمان آن برداشته شود، اما ابتدا لازم است که عوامل مرتبط با کمرويي تشخيص داده شود و فرد کمرو را شناخت. از بررسي و مرور تحقيقات انجام شده در ايران مشخص مي شود که تحقيقات چندان گسترده اي در رابطه با مسأله کمرويي صورت نگرفته و اين مسأله توجه پژوهشگران را آنچنانکه بايد، به خود جلب نکرده است. اين پژوهش در نظر دارد تا ارتباط مسأله کمرويي را در دانش آموزان دختر مقطع دوم دبيرستان با شيوه هاي فرزندپروي مورد بررسي قرار دهند.

اهميت و ضرورت مسأله
پرداختن به پديده کمرويي و مباني روان شناختي آن از اين رو حائز اهميت است که همه ما بگونه اي تجاربي از کمرويي را در موقعيت هاي مختلف داشته ايم. اما نکته مهمتر اين است که بعضي ها در همه شرايط و موقعيت هاي اجتماعي، به کمرويي قابل توجهي دچار مي شوند و چنانچه که کمرويي اين افراد به موقع تشخيص داده نشود و درمان نگردد ممکن است آثار نامطلوبي به همراه داشته باشد و رشد شناختي، عاطفي، رواني و اجتماعي افراد را بطور جدي متأثر کند. پس بايد کمرويي هرچه زودتر شناسايي شده و مورد پيشگيري و درمان واقع شود، چون در غير اينصورت کمرويي مي تواند بصورت نوعي بيماري رواني (روان نژندي) درآيد.
يکي از راههاي بررسي کمرويي اين است که ميزان شيوع و عوامل مرتبط با آن را مطالعه کنيم، لذا تحقيق حاضر در نظر دارد مسأله کمرويي را در دانش آموزان سال دوم دبيرستان بر اساس شيوه هاي فرزندپروري آنها مورد مقايسه قرار داده تا مشخص شود که کمرويي در بين کدام گروه از شيوه هاي فرزندپروري ديده مي شود.
در مورد ضرورت و اهميت نظري اين تحقيق مي توان گفت که با توجه به اينکه در رابطه با مسأله کمرويي در ايران تحقيقات گسترده اي صورت نگرفته است و راجع به افرادي که دچار چنين مشکلي هستند اطلاعات اندکي در دست است، لذا انتظار آن مي رود که نتايج تحقيق حاضر بتواند به دانش و آگاهي ما در اين زمينه افزوده و پيشينه اي باشد براي پژوهش هايي که در آينده در اين خصوص انجام مي پذيرد و از طرفي نقطه آغازي باشد براي پژوهشگراني که قصد دارند در زمينه مسائل روان شناختي به تحقيق و مطالعه بپردازند تا با پژوهشهاي گسترده در رابطه با ابعاد ديگر اين مسأله، نتايج علمي و نظري پرباري بدست آورند.

اهداف پژوهش
هدف اصلی:
- پژهش حاضر اين است که به بررسي ارتباط شیوه هاي فرزند پروري با مسأله کمروئي بپردازد.
هدف فرعی:
- تعیین رابطه کمرویی با ترتیب تولد فرزندان

فرضیه های پژوهش
1- بین روش های تربیتی والدین با کمرویی دختران رابطه وجود دارد.
2- بین شیوه تربیتی والدین مبتنی بر روش كنترل والدين با كمرويي دختران رابطه وجود دارد .
3- بين شيوه هاي تربيتي والدين مبتني بر روش آزادي با كمرويي دختران رابطه وجود دارد .
4- بین شیوه تربیتی والدین مبتنی بر سردي روابط خانواده با کمرویی دختران رابطه وجود دارد.
5- بين شيوه تربيتي والدين مبتني بر گرمي روابط خانواده با كمرويي دختران رابطه وجود دارد .
6- بین شیوه تربیتی والدین مبتنی بر رفتار محبت آمیز والدین با کمرویی دختران رابطه وجود دارد.
7- بین ترتیب تولد فرزندان با کمرویی دختران ارتباط وجود دارد.

پرسش هاي پژوهش
1- آيا بين شيوه فرزندپروري مبتنی بر روش كنترل - آزادي، با کمرويي دختران رابطه معناداري مشاهده مي شود يا خير؟
2- آيا بين شيوه فرزند پروري مبتنی بر سردي- گرمي روابط ، با کمرويي دختران رابطه معناداري وجود دارد يا خير؟
3- آيا بين شيوه فرزندپروري مبتنی بر رفتار محبت آميز والدين ، با کمرويي دختران رابطه معناداري وجود دارد يا خير؟
4- آیا بین تربیب تولد فرزندان با کمرویی آنها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟


متغيرهاي مورد مطالعه و تعريف عملياتي متغير
1-متغير مستقل:
شيوه فرزند پروري والدين بعنوان متغير مستقل مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعريف شيوه فرزند پروري:
شعاري نژاد(1373) شيوه فرزندپروري را عبارت از روش هايي مي داند که والدين در برخورد با موقعيت هاي خود اعمال مي کنند و در شکل گيري رشد و تکامل دوران کودکي و خصايص بعدي شخصيتي و رفتاري آنان تأثير قراوان دارد.

تعريف عملياتي شيوه فرزندپروري :
بطور دقيق منظور از شيوه فرزندپروري نمره اي است که فرد براساس پاسخهايش به عبارات پرسشنامه 77 ماده اي "محیط خانوادگی" که توسط نقاشان (1358) بر مبنای کارهای شیفر (1965) تدوین شده است، در هر یک از ابعاد مختلف می دهد. پرسشنامه مذکور ابعاد مختلف "کنترل – آزادی" و گرمی- سردی روابط خانوادگی" را مورد سنجش قرار می دهد.

 

2-متغير وابسته:
در اين تحقيق کمرويي بعنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعريف کمرويي:
کمرويي يعني توجه بيش از حد به خود، اعمال، گفتار و يا حتي رفتار خود ترس از روبرو شدن با ديگران، ترس از ايج..............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 17000تومان

 

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 200000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+