سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مقایسه پرخاشگری در بین جوانان خانواده های باعقاید مذهبی و غیر مذهبی

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 732

هدف از تحقيق مورد بحث عبارتند از مقايسه پرخاشگري در بين جوانان در گروه از خانواده مي باشد اينكه پرخاشگري در خانواده هاي مذهبي و جوانان آنان كه تحت تاثير عقايد مذهبي هستند كمتر است پرخاشگري در خانواده هاي غير مذهبي است و اينكه آيا عقايد و اعتقادات مذهبي و پايبند بودن به اصول ديني مي تواند در كاهش پرخاشگري نقش داشته باشد يا نه .

اهميت و ضرورت تحقيق
جامعه شناسان و كارشناسان امور فرهنگي بر اين باورند كه محيط زندگي نوجوان و جوان و اوضاع خانواده و اعتقادات ديني و تمايل به فرائض آسماني مي تواند در كاهش رفتارهاي نامناسب و اختلالات نقش بسزايي داشته باشد كه اميد است با پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام مي گردد بتوانيم عقايد مذهبي و جايگاه آن در زندگي افزايش داده و ميزان رفتارهاي ناپسندانه و پرخاشجويانه را در زندگي كم و كمتر كنيم گكه استفاده از اين تحقيقات در مراكز و نهاد خانواده مورد توجه زياد قرار خواهد گرفت .

 

 

74صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :


فهرست

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه 2
بيان مساله 4
سوال مساله 5
اهداف تحقيق 5
اهميت و ضرورت تحقيق 5
فرضيه تحقيق 6
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم 7
فصل دوم
پرخاشگري 9
تعريف پرخاشگري 11
انواع پرخاشگري 12
علل و انگيزه هاي پرخاشگري 15
بلوغ جنسي و پرخاشگري 18
درستي و نادرستي نظريه ناكامي - پرخاشگري 20
نقش رسانه گروهي در آموزش پرخاشگري 26
كنترل پرخاشگري 28
مكانيزم هاي سازگاري 32
تعويض 34
همانند سازي 36
برون فكني 38
بازگشت 41
سركوبي 42
تاثير رسانه هاي گروهي بر بهداشت رواني 44
تاثير مثبت و منفي تلويزيون 46

رايانه و اينترنت 50
اينترنت 52
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه 55
حجم نمونه 55
روش نمونه گيري 55
ابزار اندازه گيري در تحقيق 56
روش آماري مربوط به فرضيه 57
فصل چهارم
جدول 1-4 60
يافته ها و تجزيه وتحليل آنها 62
جدول 2-4 63
جدول 3-4 64
يافته ها و تجزيه و تحليل آنها 69
جدول 4-4 70
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري 72
پيشنهادات 74
محدوديت ها 74
منابع و ماخذ 75

 

 

 

فصل اول
كليات تحقيق

 

 


مقدمه
همه افراد بشر مشكلاتي دارند و اين مشكلات در نتيجه محروميت و دوري از عقايد اسلامي گاهي توليد مي شود و به عبارت ديگر ريشه در اكثر مسائل انسان و رنجهاي حاصل از آن است كه اغلب براي افراد انسان دشوار و يا حتي غير ممكن است كه مستقيماً به مشكلي حمله بياورند و آن را از بين ببرند گاهي مديريت و دوري از عقايد اسلامي منجر به پرخاشگري مي شود كه پرخاشگري كه در نتيجه محروميت ايجاد شده ممكن است متوجه فرد يا افرادي كه آن را به وجود آورده اند بشود يا اينكه به سوي جانشينان آنها سوق داده شود پرخاشگري ممكن است به جانب خود فرد نيز هدايت شود . جان دالر ، روان شناس امريكايي و همكارانش در كتاب خود به نام پرخاشگري چنين مي نويسد كه رفتار پرخاشگري هميشه بعد از ناكامي ايجاد مي شود يعني وجود محروميت و نبود چيزي در زندگي منجر به نوعي رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روان پزشكان براي تشخيص و درمان احساس پرخاشگري در كودكان علاوه بر روشهاي جالب و مفيد آموزش با مسائل مذهبي و مطالب ديني هم انتخاب كرده اند كه در اين روش به كودك يك خانواده آشنايي با اصول دين و آموزش داده مي شود تا شايد بتوانند از ميزان خودخواهي و پرخاشگري در جهت رسيدن به اهداف خود بكاهند اگر پدر و مادر را مسئول محروميت كودك بدانيم خوب رفتار پرخاشگرانه كودك منجر به آنها خواهد شد . رفتار پرخاشگري اغلب در نزد پيشوايان عقايد و افكار جديد ومصلحان اجتماع ديده مي شود اگر احتياج شخص براي رسيدن به مقام اجتماعي سركوب شود در اوتنفر شديدي نسبت به تبعيض طبقاتي پيدا مي شود و در نتيجه زندگي خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوي براي افراد بشر خواهد كرد . هنگامي كه مي خواهيم رفتار ديگري را بفهميم بايد به دقت و صحت بدانيم كه او براي چه منظوري تلاش مي كند و با چه عواملي در جنگ است زيرا افراد اغلب بر عليه آن رفتارهايي مي جنگند كه خود ميل دارند انجام دهند اگر پرخاشگري به جاي متوجه ديگران شدن جانب خود شخص هدايت گردد از لحاظ سلامت فكر خطر بيشتري ايجاد خواهد كرد . و پرخاشگري يك رفتاري است كه در قبال بعضي از ناكامي ها در فرد به وجود مي آيد كه فرد با جايگزين كردن رفتارهاي مناسب مي تواند پرخاشگري را در خود كاهش دهد . ( شاملو – سعيد – 1383 )

 


بيان مساله
نيازهاي انسان متعددند آنهايي كه ارضا نمي شوند ، به ايجاد تنش در فرد منجر مي شوند از آنجا كه تنش حالت خوشايندي است فرد در جستجوي هدفي بر مي آيد كه با رسيدن به آن قادر مي گردد تنش خود را كاهش داده و به تعادل دست يابد نيازهاي نوجوانان و جوانان نيز همانند ساير افراد متنوع و متفاوتند برخي از اين نيازها جسماني و اساسي اند و بعضي ديگر روان شناختي و متعادلي و مذهبي كه برآوردن نيازهاي اساسي ضامن بقاي حيات است كه در اين رابطه مسائل و آشنايي با مسائل ديني مي تواند ميزان اضطراب و تندخويي را كاهش دهد . خوب يكي از عوامل موثر در كاهش پرخاشگري بوسيله افراد مخصوصاً جوانان مي تواند استفاده بهره گيري از عواطف خود و نگرش خود نسبت به مسائل ديني و مذهبي كه از طريق كتاب و يا آشنايي با ائمه باشد ميزان اضطراب و پرخاشگري را در خود كاهش داده كه به اعتقاد صاحبنظران گرچه استفاده از جابجايي از اين طريق پاره اي از خطرات و تهديدات را كاهش م دهد اما خود فرد بايد روحيه ديني خود را با هر روشي تقويت كند تا بتواند جايگاهي از اين مسائل در زندگي خود داشته باشد، پرخاشگري باعث بالا رفتن اضطراب و ناراحتيهايي در فرد مي شود كه جهت جبران اين خسارتها مي تواند به مواردي خود را نزديك كرد تا اين اضطراب را كاهش دهد .

سوال مسئله
آيا پرخاشگري در بين جوانان خانواده هاي داراي عقايد مذهبي با جوانان خانواده هاي بدون عقايد مذهبي داراي تفاوت است ؟

اهداف تحقيق
هدف از تحقيق مورد بحث عبارتند از مقايسه پرخاشگري در بين جوانان در گروه از خانواده مي باشد اينكه پرخاشگري در خانواده هاي مذهبي و جوانان آنان كه تحت تاثير عقايد مذهبي هستند كمتر است پرخاشگري در خانواده هاي غير مذهبي است و اينكه آيا عقايد و اعتقادات مذهبي و پايبند بودن به اصول ديني مي تواند در كاهش پرخاشگري نقش داشته باشد يا نه .

اهميت و ضرورت تحقيق
جامعه شناسان و كارشناسان امور فرهنگي بر اين باورند كه محيط زندگي نوجوان و جوان و اوضاع خانواده و اعتقادات ديني و تمايل به فرائض آسماني مي تواند در كاهش رفتارهاي نامناسب و اختلالات نقش بسزايي داشته باشد كه اميد است با پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام مي گردد بتوانيم عقايد مذهبي و جايگاه آن در زندگي افزايش داده و ميزان رفتارهاي ناپسندانه و پرخاشجويانه را در زندگي كم و كمتر كنيم گكه استفاده از اين تحقيقات در مراكز و نهاد خانواده مورد توجه زياد قرار خواهد گرفت .

فرضيه تحقيق
بين پرخاشگري نوجوانان داراي عقايد مذهبي و نوجوانان داراي خانواده هاي عقايد غير مذهبي تفاوت وجود دارد .
بين پرخاشگري و مذهب رابطه وجود دارد .

واژه ها و متغييرها
پرخاشگري متغير وابسته
دو گروه خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي دو گروه مستقل متغير مستقل


تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم
پرخاشگري عبارتند از رفتارهاي خشن كه به شكل ناسزاگويي و يا حتي حمله هاي بدني كه فرد در برابر اضطرابها و شكستها و ناكاميها در برابر زندگي از خود نشان مي دهد كه در صورت كنترل نشدن به عنوان يك مشكل رواني به حساب مي آيد و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون پرخاشگري بدست مي آورد .
خانواده هاي مذهبي عبارتند از خانواده هايي كه به اصول دين واعتقادات ديني پايبند هستند و تمام رفتارهاي خود را منطبق با اصول دين انجام مي دهند و در برابر رفتار نامناسب خود را مسئول مي دانند .
و خانواده هاي غير مذهبي عبارتند از خانواده هايي كه به اعتقادات و اصول ديني اعتقاد ندارند به قولي هر چه دل آنها مي گويد عمل مي كنند و به اصولي پايبند نيستند .

 

 

 

 


فصل دوم
پيشينه و ادبيات تحقيق

 

 

 

 

 


پرخاشگري
پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني – اجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است . برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل ها بيل به دست قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . كوالكسي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر است از خونخواري و قتل و غارت و كشتار . بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند . از آن سردار رومي مي توان نام برد كه چهل هزار غلام را در روم به صليب كشيد و پادشهاي كه فرمان داد تا هزاران نفر از هواداران يك عقيده را در زمين بكارند و يا از آتيلا و چنگيز ذكري به ميان آورد كه مردم شهرهاي چند هزار نفري را قتل عام كردند و تيمور كه سراسر ايران را از كله انسان مناره ساخت و يا از ترومن كه صدهزار ژاپني را در لحظه اي به هلاكت رساند ... اين است بيلان تاريخ بشر !
در طي اين جنگ و ستيزها ، شمارافرادي كه كشته شده و يا در اثر بيماريهاي واگيري از ميان رفته اند بالغ بر سه ميليارد و ششصد ميليون نفر بوده است يعني معادل كل جمعيت فعلي كره زمين . اهميت موضوع وقتي روشن مي شود كه بدانيم شمار كشته شدگان در امريكا بين سالهاي 1971 تا 1975 بيشتر از تلفات ارتش امريكا در ويتنام بوده است . در سال 1975 از هر ده هزار نفر امريكايي يك نفر به طور پرخاشگرانه كشته شده است . در مقايسه آماري پرخاشگري و خشونت در ايران باديگر كشورها – كه مثلاً در هر پنج دقيقه يك نفر به قتل مي رسد و در هر 10 دقيقه يك نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد نشان مي دهد كه در كشور ما هنوز در مقايسه با بسياري از كشورهاي بزرگ ، حتي معدل خشونت و پرخاشگري در جهان ، بسيار پايين است .
روان شناسان اجتماعي ، پرخاشگري را به عنوان يكي از رفتارهاي بيمار گونه مورد مطالعه قرار مي دهند و در تلاشند تا عوامل موثر در پيدايي افزايش يا كاهش آن را معلوم دارند .

 

تعريف پرخاشگري
پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد . آنچه در اين تعريف حائز اهميت است قصد و نيت رفتار كننده است ، يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست . در عمل بسياري از پژوهشگران تركيبي از اين دو تعريف ........................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 11000تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 210000 ریال

قیمت جدید : 11000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+