سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی (جرأت ورزی )در افزایش جرأت ورزی دانش آموزان فرزندان دختر 9 تا 11 ساله

توسط: pardazesh در 16-01-1394, 15:13 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1978

مقاله تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی (جرأت ورزی )در افزایش جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان فرزندان دختر 9 تا 11 ساله  کارکنان ناجا در شهر تهران

چکیده

 هدف : هدف از  پژوهش حاضرتعیین تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی ( جرأت ورزی ) بر افزایش جرأت ورزی وعزت نفس فرزندان دختر  9تا 11 سال کارکنان ناجا در شهر تهران بوده است. روش : با روش پژوهشی نیمه آزمایشی 20 نفر از دانش آموزان پایه سوم تا پنجم ابتدایی که دارای پایین ترین میزان جرأت ورزی بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند . طرح پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود . پرسشنامۀ جرأت ورزی گمبریل و ریچی  برای سنجش میزان ابراز وجود  و  پرسشنامۀ عزت نفس کوپر اسمیت  برای سنجش میزان عزت نفس این دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت . پس از انجام پیش آزمون برنامۀ آموزش جرأت ورزی طی 10هفته ، هر هفته 1 جلسه ، به مدت 5/1ساعت اجرا شد و در پایان پس آزمون انجام شد و پس از گذشت 25روز هردو گروه دوباره تحت آزمون قرارگرفتند نتایج با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از روشهای آمار توصیفی و و تحلیل واریانس دوعاملی همراه با اندازه گیری های مکرر روی یک عامل استفاده شد..یافته ها : نتایج نشان داد که میزان جرأت ورزی و عزت نفس آزمودنیها در پایان برنامۀ درمانی افزایش  یافت. این نتایج در مرحلۀ پیگیری نیز مورد تأیید قرارگرفت. نتیجه گیری : آموزش مهارتهای اجتماعی(جرأت ورزی ) ، میزان جرأت ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت راافزایش داد.

واژه های کلیدی : مهارتهای اجتماعی ، آموزش جرأت ورزی، عزت نفس


46صفحه فونت 14 فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:6500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


ادامه مطلب :

 

                                         

       خودپنداره وعزت نفس1 کودک وابسته به مهارتهایی  است که کودک در ایجاد ارتباط با همسالان و بزرگسالان دارد. کودکی که از مهارت های  اجتماعی خوبی برخوردار است در ایجاد روابط رضایت بخش موفق است و می تواند بازخوردهای مناسبی از جانب دیگران دریافت کند (گلدارد و گلدارد2 ، ترجمه پرنیانی ،1382).  به طورکلی مهارتهای اجتماعی به رفتارهای آموخته شده ومقبول جامعه اطلاق می شود؛ رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نوعی ارتباط متقابل برقرار کندکه به بروزپاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی انجامد (کارتلج و میلبرن3  ،1943 ، ترجمه نظری نژاد ،1385).

       مهارتها ی اجتماعی4 مجموعه ای از توانایی های آموخته شده ایست که فرد را قادرمی سازد تا با قابلیت و شکل مناسبی در یک زمینه اجتماعی تعامل کند ،ازجمله معمول ترین مهارتهای اجتماعی شناخته شده ابرازوجود ،کنار آمدن ،مهارتهای ارتباطی ،دوست یابی ،حل مسأله میان فردی و توانایی تنظیم کردن شناخت ها ،احساسات ورفتارهای فرد می باشد (واژه نامه انجمن روانشناسی آمریکا5 ،2007 ). عزت نفس و مهارتهای اجتماعی از جمله متغیر هایی هستند که همواره در ارتباط تنگاتنگی با هم قرار دارند .پوپ معتقد است کودک به منظور اینکه  احساس مثبتی در مورد خودش داشته باشد باید دارای مهارتهای ضروری برای همراهی با دیگران باشد .کودکی که از خودش نامطمئن باشد باشک وتردید به دیگران نزدیک می شود و بنابراین کمتر ازمهارتهای اجتماعی استفاده می کند.هر گاه کودکان بتوانندبا دیگران تعامل موفقیت آمیزی داشته باشند؛ این قابلیت جدید باعث افزایش عزت نفس اجتماعی آنها می گردد (  پوپ6، مک هیل وکریهد7 ، ترجمه  تجّلی ،1385 ). یکی از مؤلفه های مهم روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی ، ابراز وجود8 (جرأت ورزی ) می باشد. فردجرآتمند ضمن پافشاری برخواسته های منطقی و انجام رفتار مخالفتی در دفاع از خواسته ها ، حقوق و سلیقه های دیگران را مورد توجه قرارمی دهد و از اجحاف حقوق دیگران و تضییع آنها خودداری می کند
( لانس بری9 وهمکاران ،2003).ابراز وجود( جرأت ورزی ) به توانایی فرد در بیان ودفاع از عقاید ، علاقمندی واحساسات خود به نحوی شایسته و بدون اضطراب اتلاق می شود. ( لیزاریچ10 و همکاران ،2003). فردجرأت ورز ، مسئولیت رفتارها  وانتخابهای خود  را می پذیرد ،دارای عزت نفس کافی است ، احساس، افکارو نگرشی  مثبت نسبت  به خود و دیگران دارد و رفتارش با خود و دیگران صریح و صادقانه است (تونند11،1991 ). فردجرأتمند از روشهای ارتباطی استفاده می کند  که او را قادرمی سازند حرمت نفس خویش را حفظ کند ، خشنودی و ارضای خواسته های خویش را دنبال کند( بولتون12 ، ترجمه  سهرابی وحیات روشنایی ،1386 ).  افرادیکه ابراز وجود دارند درجات بالایی ازاعتمادبه نفس وحرمت نفس را نشان می دهند  (رادسب13 ،2005). برخی از کودکان رفتارهای جرأت مندانه را یاد نگرفته اند و قدرت « نه » گفتن را ندارند و نمی توانند به صورت جرأت مندانه با اطرافیان خود تعامل داشته باشند (وان گاندی 14، 2002 ).  بدین منوال ، ملاحظه می شود که میزان پذیرش خود و عزت نفس در این گونه کودکان پایین است ( لور ومور15 ، 1980؛ دلوتی16 ،1981 ). رفتارهای مغایر با جرأت ورزی، در روابط اجتماعی افراد اختلال ایجاد کرده و آنها را به سوی اتخاذ رفتارهای منفعلانه ، مانند خجالتی بودن ،افسردگی و اضطراب سوق می دهد و یا به سوی پرخاشگری و بزهکاری هدایت می کند( بیشاپ17، 2006 ).افراد کم جرأت یا بی جرأت تمایل دارند که از تعارض در همه شرایط جلوگیری کنند؛ این افراد نگرانیها را درونی می کنند تا خود را به خطر نیندازند .اعتقاد زیر بنایی این افراد آن است که نیازهای افراد دیگر مهمتر از نیازهای خودشان می باشد و اگر فرد نیازهای خودش را بر آورده کند ، دیگران او را طرد خواهند کرد. هچنین فرد کم جرأت می تواند افکار واحساسات خود را به شکل خصومت آمیز و پرخاشگرانه نیز نشان دهد؛ این افراد از تهدید و کنترل در بر آوردن نیازهایشان استفاده می کنند ( هنسی18 ،2004 ). همچنین صحبت با صدای بلند و خشن ، خصمانه نگاه کردن به دیگران ، صحبت در رابطه با اتفاقات گذشته به صورت ملامت کننده ، سرزنش کنند ه و تحقیر آمیز، بیان تند و خود خواهانه احساسات و عقاید در یک الگوی تعصبی ، ارزش های خود را مهمتر از ارزش های دیگران قلمداد کردن و صدمه زدن به دیگران برای اجتناب از صدمه شخصی از ویژگیهای این افراد است  ( هارجی ودیکسون19 ،2004). از این رو برای رفع این گونه اختلالهای رفتاری و ناهنجاری عاطفی اجرای برنامه های جرأت آموزی20 ضرورت دارد. جرأت آموزی شیوه ای است که طی آن تلاش می شود با استفاده از روشهای متنوع یادگیری و تنظیم برنامه ای عملی و سنجیده ، قدرت اثر بخشی ونظارت فرد را بر محیط خود افزایش داده ، واز این راه خواستگاه های لازم برای تقویت رفتار مطلوب راگسترده سازیم . جرأت آموزی معمولاً با تعیین تکالیف خانگی و برنامه ریزی هفتگی در مورد فعالیتهای مراجع در محیط خانواده ، محیط کار و جامعه و همچنین آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی توأم می شود و طی این فرایند به مراجع آموزش داده می شود تا د رموقعیتهای مختلف ، عمل جسارت آمیزی از خود نشان دهد .جرأت آموزی به منظور مقابلۀموثر با موقعیتها و به منظور از بین بردن اضطراب در موارد رویارویی با مشکلات به کار می رود . ( لطفی کاشانی و وزیری ، 1383) . برنامه آموزش ابراز وجود ،شیوه های اجرایی متعددی دارد که به طور فردی یا گروهی اعمال می شود. برخی از شیوهای آموزشی ابراز وجود عبارتند از : بازسازی عقلانی ، نظارت بر خود ، آرمیدگی در موقعیت واقعی ، حساسیت زدایی، تمرین رفتار، ایفای نقش ، سرمشق گیری ، بازخورد ، حل مسئله ، راهنمایی ، تقویت ، توقف فکر ، آموزش درخواست کردن " بله گفتن " و " نه گفتن "  ، ابراز احساسات مثبت ، ابراز احساسات منفی و روشهای مقابله با انتقاد وآموزش انتقاد سازنده . اعتقاد بر این است که آموزش ابراز وجود به صورت گروهی در مقابله با روش فردی فواید بیشتری دارد ، زیرا اعضای گروه می توانند رفتار ابراز وجود را درگروه تمرین کنند.  اعضای گروه ، رفتار ابرازمندانه را راحت تر می پذیرند ، زیرا دلایل رفتار را درک می کنند و در یک گروه فرصت های بیشتری برای ترغیب و تشویق  و بالا بردن ابراز وجود فراهم می شود ( لین21 و همکاران ، 2004). آموختن مهارتهای ابراز وجود به کودکان بسیاری ضروری است ، زیرا آنان با کسب این مهارتها بهتر می توانند در گروه دوستان پذیرفته و جذب شوند و این امر باعث افزایش عزت نفس آنها می گردد و به دنبال آن عزت نفس بالا می تواند موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و موفقیت های شغلی گردد؛ در واقع دور روانشناختی با اثرات مثبت آغاز می گردد و پیامدها ی آن خود بر ابراز وجود اثر می گذارد ( پیری ،1383). درسالهای اخیر در برخی از پژوهش ها ، به طور کلی به تأثیر برنامه های آموزش مهارتهای اجتماعی ( جرأت آموزی) در افزایش میزان  ابراز وجود ،عزت نفس و سلامت روان  اشاره شده است :..........................

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 6500 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 90000 ریال

قیمت جدید : 6500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+