سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات

توسط: pardazesh در 11-07-1394, 15:28 | دسته: ارتباطات | تعداد بازدید : 586

هنگامیکه اینترنت وارد زندگی عمومی ما می‌شد شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این شبکه جهانی به اهرمی برای توسعه یافتگی یک کشور تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد، کشورهای در حال توسعه به خاطر نداشتن زیرساختارهای لازم برای ارائه خدمات باند پهن در معرض محرومیت از مزایای فناوری اطلاعات قرار دارند که رابطه مستقیمی با توسعه هر کشور دارد. این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت از دیدگاه متخصصان علوم ارتباطات ( مورد ایران ) و به منظور بررسی جایگاه زیرساخت های اینترنت و همچنین تاثیرات متقابل این تاخیر ، بر گسترش فناوری های مرتبط مانند آموزش الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیک ، روابط عمومی الکترونیک ، روزنامه نگاری سایبر ، بر روی متخصصان علوم ارتباطات ( دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 88 و 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ) به عنوان جامعه آماری با حجم 110 نفر و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است . لازم به ذکر است که جامعه آماری و حجم نمونه برابر بوده و تمام شماری صورت گرفته است .
نتایج تحقیق حاکی از آن است که ، تاخیر توسعه فناوری اطلاعات در حوزه اینترنت ، پیامدهایی نظیر عقب ماندن سیستم آموزشی با نیازهای روز و عدم گسترش آموزش الکترونیکی ( آموزش از راه دور ) ، عدم گسترش تجارت الکترونیکی ، عدم کارایی دولت الکترونیک ، عدم کارایی روابط عمومی الکترونیک و عدم کارایی روزنامه نگاری سایبر در ایران شده است .

 

 

300صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی ديپلماسی رسانه‌ ای ايران در افغانستان پس از سقوط طالبان

توسط: pardazesh در 5-07-1394, 13:29 | دسته: ارتباطات | تعداد بازدید : 683

ديپلماسي رسانه اي از جمله مقولاتي است که در عصر ارتباطات توانسته است به عنوان يکي از ابزارهاي تحقق قدرت نرم و تامين منافع ملي کشور مد نظر قرار گيرد. در اين راستا بررسي بهره گيري ديپلماسي رسانه اي ايران در افغانستان پس از سقوط طالبان از جمله موضوعاتي است که مي تواند مورد توجه قرار گيرد که در اين پژوهش نيز به آن پرداخته شده است.
هدف اين پژوهش بررسي موضوع موفقيت ديپلماسي رسانه اي به کار گرفته شده در افغانستان با توجه به مقولاتي نظير ورود ايران به بازار اين کشور، تحقق اهداف و سياست هاي ايران در افغانستان و برطرف کردن تهديدات متوجه کشور از ناحيه افغانستان مي باشد.
در اين پژوهش هفت فرضيه تعريف شده که دو مورد از آنها رد و پنج مورد ديگر نيز به اثبات رسيده است. در اين راستا اين فرضيه که بيان مي کند: به نظر مي‌رسد ايران در جذب مخاطب افغان نسبت به سياست‌هاي خود در افغانستان موفق بوده است و اين فرضيه که به نظر مي‌رسد دستگاه ديپلماسي ايران از طريق ديپلماسي رسانه‌اي در جذب سرمايه‌گذاري ايرانيان در افغانستان موفق بوده است، رد شد. همچنين فرضيات : به نظر مي‌رسد ايران از تكنيك‌هاي ديپلماسي رسانه‌اي مناسبي در افغانستان برخوردار نبوده است،به نظر مي‌رسد ديپلماسي رسانه‌اي ايران نتوانسته است به خوبي از پتانسيل زبان مشترك در دفع تهديدات از ناحيه اين كشور به خوبي استفاده كند، به نظر مي‌رسد ديپلماسي رسانه‌اي ايران در روي کار آمدن و انتخاب افراد همسو با سياست‌هاي خارجي ايران و افغانستان موفق نبوده است، به نظر مي‌رسد ديپلماسي رسانه‌اي ايران در جلب نظر رسانه‌هاي افغان براي انعكاس ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران موفق نبوده است و به نظر مي‌رسد ديپلماسي رسانه‌اي ايران در انعكاس اقدامات ايران در بازسازي افغانستان موفق نبوده است، به اثبات رسيد. روش اجرا و جمع آوري اطلاعات و داده هاي پژوهش استفاده از پرسش نامه بوده که با بهره گيري از نرم افزار SPSS تحليل شده است.

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  قیمت 65000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات و علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 09:05 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 868

چکیده:
امروزه نقش وجایگاه خبررسانی دررسانه هابه ویژه تلویزیون اهمیت روزافزونی یافته است،به گونه ای که افرادبرای انجام فعالیتهای فردی واجتماعی خودنیازمند اطلاعات واخباری می باشند که محیط پیرامون آنهارااحاطه کرده است،بااین وجود رسانه هاتنهامنابعی نیستندکه مردم اطلاعات مربوط به مسائل ورودادها راازآنهامی گیرندوازمیزان اهمیت ارتباطات میان فردی نبایدغافل ماند.لذاباتوجه به اینکه هریک ازمنابع خبری اعم تلویزیون وارتباطات میان فردی به صورت بالقوه می توانند موردپذیرش قراربگیرند دراین بررسی هدف اصلی مقایسه عوامل موثربرتمایل ویاعدم تمایل به خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی وهمچنین بررسی تطبیقی نوع اخبارمبادله شده اعم از(سیاسی،اقتصادی،اجتماعی)وتعیین اولویتهای خبری دراین ارتباطات می باشد.روش تحقیق دراین بررسی پیمایش وجامعه آماری دانشجویان علوم ارتباطات مقاطع تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد مجتمع دانشگاهی ولیعصرومقطع دکترا واحدعلوم وتحقیقات می باشد.حجم نمونه بااستفاده ازنمونه گیری سهمیه ای 25% کل دانشجویان می باشد که بصورت تصادفی 197 نفرازمیان آنان انتخاب وپرسشنامه پس ازتعیین اعتبارصوری توزیع گردید ،ابزاراندازه گیری پرسشنامه وروش تجزیه وتحلیل بااستفاده ازنرم افزار spss می باشد وباتوجه به بررسیهای صورت گرفته نتایج ذیل قابل توجه می باشد: 1-میان جنسیت،وضعیت تاهل،وگره سنی وانتخاب رسانه رابطه معنادار وجودندارد
2-میان ساعات مطالعه وانتخاب رسانه رابطه معناداروجوددارد3-میان مقطع تحصیلی وعدم تمایل به خبرتلویزیونی رابطه معناداروجوددارد4-میان تامین امنیت روانی خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی تفاوت معناداروجوددارد.5-میان اولویتهای خبری تلویزیون ومیان فردی تفاوت معناداروجوددارد6-میزان اغراق،سانسور،ابهام وجهت گیری درخبرتلویزیونی بیشترین درصد رابه خوداختصاص داده ونتیجتا افرادکمترین توجه رابه گزارشات سیاسی وتلویزیون رانشان داده واین عوامل سبب گردیده افرادتنها اخبارراازتلویزیون دریافت کنند ،امادرموردمیزان تمایل به تلویزیون بعنوان منبع کسب خبربایدگفت مردم جهت صحت وسقم اطلاعات واخباربه دنبال منابع دیگری ازجمله میان فردی خواهند بود.

 

209صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش رسانه ها در نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

توسط: pardazesh در 29-06-1394, 14:14 | دسته: ارتباطات | تعداد بازدید : 771

چکیده
سوال اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه ها در نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی برق شهرستان یزد می باشد که از روش پيمايشي در انجام آن استفاده شده است. تحقيق پيمايشي وسيله‌اي ست براي جمع‌آوري اطلاعاتي كه از تعداد محدودي افراد به كمك پرسشنامه‌هاي استاندارد به دست مي‌آيد و مي‌توان آن را به كل جمعيت تعميم داد. جامعه آماري را مشترکین خانگی برق شهرستان یزد تشکیل داده‌اند و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. سعي شده در طراحي سوالات، سادگي و واضح بودن آن رعايت شود و سوالات مندرج، فرضيه ها ي طرح شده را بسنجد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و متناسب با متغير ها صورت گرفته و در اين زمينه از نرم افزار spss استفاده کرده است.
این پژوهش که در 5 فصل تنظیم شده است موارد ذیل را مورد بررسی، تحلیل و کنکاش قرار داده است. در فصل اول به بیان مساله و اهداف، فرضیه، سوالات، فواید و بیان مساله می پردازد. در فصل دوم به ادبیات و پیشینه موضوع مورد مطالعه می پردازد. در فصل سوم که روش شناسی است، روش اجرای تحقیق به طور مفصل ارائه شده است. تکنیک ها و ابزار تحقیق، روش جمع آوری داده ها، جامعه آماری و تعیین و حجم نمونه در این فصل بررسی می شود. در فصل چهارم به چگونگی تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است و تمام سعی بر آن شده است که برای هر فرضیه یا سوال در نتیجه به دست آمده، دلایل قانع کننده و یا محاسبات منطقی وجود داشته باشد. در فصل پنجم نتایج تحلیل داده ها به صورت مورد به مورد بررسی و ارائه شده است. همچنین در این فصل پیشنهادات آورده شده و در پایان پس از ارائه منابع تحقیق، ضمائم ارائه شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده اکثریت پاسخگویان شعارهای مدیریت مصرف برق مانند «توجه به برچسب انرژی»، «استفاده از شیشه های دوجداره»، «عدم استفاده از لوازم پرمصرف در ساعت اوج مصرف (پیک بار)» و... را از تلویزیون شنیده اند و کمتر این شعارها را در رسانه های دیگر دیده و یا شنیده اند. بنابراین تلویزیون در میان رسانه های دیگر بیشتر به شعارهای مدیریت مصرف برق پرداخته است.

 

256صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 

 

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی تاكتيک های خبری روزنامه های آفتاب يزد و جمهوری اسلامی در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری

توسط: pardazesh در 21-05-1394, 18:06 | دسته: ارتباطات, علوم سیاسی | تعداد بازدید : 935

انتخابات رياست جمهوري در نظام هايي كه بر پايه راي مردم شكل مي گيرد و منتخب مستقيم مردم است ، داراي اهميت ويژه اي مي باشد. در كشور ما نيز ا‍ز اهميت بالايي برخوردار است.
هدف ا‍‍ز اين تحقيق بررسي تطبيقی تاكتيك هاي خبري روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و همچنين بررسي عملكرد رسانه هاي جمعي (رو‍‍زنامه هاي مورد بررسي)می باشد.
در مجموع مي توان اهداف تحقيق را به دو هدف كلي ذيل تقسيم نمود:
1- بررسی ميزان انعكاس مطالب خبری مربوط به انتخابات در روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي
2- بررسي تطبيقی عامل خبری برجسته سازی و تاكتيك هاي خبري (تشابهات و تمايزات )در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری

 

 118صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد +جامعه آماری  قیمت 31000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

انجام پروپوزال و پایان نامه  علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 

 

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان

توسط: pardazesh در 15-05-1394, 08:50 | دسته: ارتباطات, علوم سیاسی | تعداد بازدید : 1131

هدف اساسی از این تحقیق بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف است البته درجه تأثیر بدست آمده از متوسطی حکایت خواهد داشت و نه عین درجات تأثیر چون امکان بررسی میدانی در این راستا امکان پذیر نبوده و ناچار تحقیق از کانال مدارک و مقالات و کتابها انجام گرفته و بعبارتی این بررسی تحقیقی است کتابخانه ای .

در این بررسی در فصول مختلف از ارتباطات تعریف لازم بعمل آمده و روشهای مختلف ارتباطی بازگو شده و سپس رسانه ارتباط جمعی به طور مشخص تعریف شده و دورانهای مختلف ارتباطی را از کهکشان گوتمبرک تا امروز مورد توجه و بررسی قرار داده و در آخرین بحث همین مقوله به رسانه های مدرن و ماهواره ای نیز پرداخته شده است .

همچنین انواع رسانه ها را بررسی کرده ایم از رسانه نوشتاری و صوتی و تصویری در انواع نوع تصویری مثل سینما و تلویزیون و دیگر نمونه ها ، که در بحثی از قول مارشال مک لوهان آورده شده که در زمان ما همه چیز در حال رسانه ارتباطی شدن است .

دربحثی دیگردیدگاه های صاحب نظران ارتباطات از قبیل مک لوهان ، دیوید رایزمن و امثالهم تشریح گردیده و نزدیکی درجات اختلاف این نظرات پیش روی خواننده گذاشته شده است .

 

194 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 19400 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

توسط: pardazesh در 15-05-1394, 07:57 | دسته: ارتباطات | تعداد بازدید : 882

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران 

    سرعت ، دقت و صحت ، شعار حرفه ای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) است که در سرلوحه فعاليت های اين سازمان قرار دارد اما ، سوال اين است که ايرنا تا چه اندازه توانسته است با اعمال ملاک های حرفه ای در انتخاب سربيران گروه های خبری خود به اين شعار جامه عمل بپوشاند و به عبارتی ، ملاک های موجود انتخاب سردبيران گروه های خبری داخلی و نيز ملاک های مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چيست ؟

    شناخت ملاک های موجود و مطلوب انتخاب سردبيران گروه های داخلی خبری ايرنا، ميزان اعمال اين ملاک ها ، تاثير آنها در تحقق شعار سرعت ، دقت و صحت ايرنا در اطلاع رسانی، شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمينه ملاک های انتخاب سردبيران و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی در ايرنا ، از اهداف اين پژوهش است .

    روش تحقيق اين پژوهش ، پيمايشی و تجزيه و تحليل داده های آن با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی انجام شده است. تمامی فرضيه های اين پژوهش ثابت و تاييد شده است و نشان می دهد از ديدگاه خبرنگاران گروه های خبری داخلی ايرنا ، تحصيلات دانشگاهی مرتبط با ارتباطات و روزنامه نگاری ، داشتن سابقه کار حرفه ای و آشنايي با فناوری های نوين ارتباطی و زبان خارجی ، از ملاک های مطلوب انتخاب سردبيران اين سازمان است که در حال حاضر در انتخاب سردبيران محلی از اعراب ندارد و گرايش های سياسی ، جنسيت و ارتباطات و مناسبات فردی ، ملاک های اصلی موجود انتخاب سردبيران است .

 

 215صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 29500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+