سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:55 | دسته: تربیت بدنی, مدیریت | تعداد بازدید : 3565

چکیده
امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند. كامینگز و اولدهام (1997) دریافتند كه حمایت مدیریت از افكار جدید با مشخصه‌های خلاقیت به ویژه در كاركنانی كه مستعد خلاقیت می‌باشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسكیویز (1987) بر این عقیده‌اند كه مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه‌ای در محیط كار می‌باشند كه بر خلاقیت اثر می‌گذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است كه آیا فرهنگ سازمانی و سبك رهبری در دانشكده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی می‌توانند از اجزاء پیش‌بینی كننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیأت علمی باشند؟ هدف كلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین فرهنگ سازمانی و سبك رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های منتخب كشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیش‌بین آن بتوان گام مؤثری در افزایش خلاقیت، در جامعه موردنظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه ی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آنها تعداد 186 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد می باشد.
کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، خلاقیت، اساتید تربیت بدنی، اساتید دانشگاه آزاد


185صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها

توسط: pardazesh در 20-10-1394, 12:07 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 798

چکیده
هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط ابعاد مختلف هوش هیجانی و خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بود. به این منظور 200 استاد و مدرس تربیت بدنی با 9/2±37 سال سن و 75/2±6/5 سال سابقه تدريس که در نیم سال اول سال تحصیلی 89-88 در یکی از دانشگاه های شهر تهران مشغول به تدریس حداقل یکی از دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های خودآگاهی هیجانی، همدلی و حل مساله با خودکفایی در تدریس دروس تئوری و مولفه حل مساله با خودکفایی در تدریس دروس عملی و سطح کلی خودکفایی شغلی و همچنین هوش هیجانی کلی با تمامی ابعاد و سطح کلی خودکفایی شغلی در ارتباط مستقیم و معنی دار است. نتایج تحلیل های رگرسیون نشان داد که مولفه های خودآگاهی هیجانی، همدلی، جرأت، انعطاف پذیری و حل مسأله پیش-بینی کننده های معنی دار خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی می باشند. یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که با تقویت توانایی هوش هیجانی اساتید تربیت بدنی ممکن است باورهای خودکفایی شغلی آنان نیز بهبود یابد.

واژه های کلیدی
هوش هیجانی، خودکفایی شغلی، تربیت بدنی، اساتید دانشگاه

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه سرسختی روانشناسی و سلامت روانی ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای

توسط: pardazesh در 13-08-1394, 09:15 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 880

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سرسختی روانشناسی و سلامت روانی ورزشکاران حرفه¬ای و غیرحرفه¬ای به انجام رسید. بدین منظور از تعداد 180 نفر ورزشکار رشته های مختلف استفاده شد که شامل فوتبال، کشتی، شنا، دوچرخه سواری و تکواندو بودند. همه این افراد عضو تیمهای باشگاهی شرکت¬کننده در رقابتهای کشوری و ملی بودند. در این تحقیق از دو پرسشنامه 50 قسمتی سوزان کوباسا و 28 قسمتی گلدبرگ استفاده شده که پس از جمع آوری داده ها از آزمون سه متغیره وابسته (MANOVA) برای تحلیل داده های سرسختی سلامت روانی استفاده گردید .نتیجه : نتایج تحقیق نشان داد که سلامت روانی و سرسختی ورزشکاران حرفه ای از ورزشکاران غیر حرفه ای به طور معنی داری بیشتر است.
کلید واژه ها: سرسختی، سلامت روانی، ورزشکار حرفه ای، ورزشکار غیرحرفه ای


80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه ميزان فعاليت بدنی روزانه ، وضعيت اجتماعی – اقتصادی با ميزان چاقی در دختران دبستانی

توسط: pardazesh در 30-07-1394, 12:28 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 767

مقدمه : در سالهاي اخير چاقي و اضافه وزن رشد فزاينده اي در جوامع مختلف داشته است. چاقي در کودکي زمينه ساز چاقي در بزرگسالي و عوارض مربوط به آن است. محققان معتقدند چاقي پديده ايي چند بعدي بوده و بغير از عوامل بيولوژيک، عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز مي توانند در بروز آن موثر باشند. بنابراين اين مطالعه درصدد است رابطه فعاليت بدني روزانه، وضعيت اقتصادي-اجتماعي و ميزان چاقي در دختران دبستاني را مورد بررسي قرار دهد.
روش تحقيق : در يک مطالعه توصيفي – تحليلي تعداد 490 دانش آموز 7 تا 11 ساله از مدارس ابتدايي منطقه شميرانات شهر تهران به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. قد، وزن، دور کمر و باسن با روش هاي استاندارد اندازه گيري شد. محاسبه صدک BMI بر اساس مرجع 2000CDC محاسبه شد. براي هر نفر يک پرسشنامه که بخش اول اطلاعات دموگرافيک و بخش دوم فعاليت بدني دانش آموزان توسط پرسشنامه نيکولاس باربوسا (2007) تکميل گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها : 1- بين فعاليت بدني روزانه و ميزان چاقي در سنين 7 تا 11 سال با دو وضعيت اقتصادي مطلوب و متوسط به پايين رابطه معکوس مشاهده شد.2 - بين ورزش کردن و ميزان چاقي در سنين 7، 10 و 11 سال رابطه معکوس مشاهده شد.( P≤0/05)
نتيجه گيري : نتايج نشان داد انجام فعاليت هاي بدني روزانه مي تواند از عوامل جلوگيري کننده از شيوع چاقي در کودکان باشد. ميزان شيوع چاقي مستقل از وضعيت اجتماعي- اقتصادي بوده است. لذا بر اساس نتايج اين مطالعه به ضرورت انجام فعاليت هاي بدني روزانه و ورزش توصيه مي شود.
کلمات کليدي: فعاليت بدني – چاقي – وضعيت اقتصادي- اجتماعي

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 38500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه تربیت بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تاثير يک دوره تمرين منتخب هوازی بر برخی عوامل ايمنی سلولی مردان سالمند٧٠-٦٠ ساله

توسط: pardazesh در 20-07-1394, 10:09 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 810

چکيده:
هدف از این پژوهش، مطالعه تاثير ۶ ماه تمرین دوی هوازی با شدت متوسط بر عملکرد برخی از قابليت های جسمانی(حداکثر اکسيژن مصرفی ،درصد چربی بدن و توده بدون چربی بدن) و عوامل سيستم ایمنی سلولی مردان سالمنداست.
٠۴ نفر از مردان سالمند سالم و غير ورزشكار با ميانگين سني ٢±۶۵ سال و وزن ١٢±۶۴ کيلوگرم به صورت تصادفي در دو گروه آنترل(٢٠ نفر) و تجربی(٢٠ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازي در هفته اول شامل دویدن با شدت ۵٣ درصد ضربان قلب ذخيره به مدت ٢٠ دقيقه بودآه تا هفته ٣٢ به تدریج به ٠۶ درصد ضربان قلب ذخيره و مدت ٠۴ دقيقه رسيد و این برنامه سه روز در هفته انجام گرفت. از آزمودنی ها قبل از شروع برنامه تمریني، ٣و ۶ ماه پس از شروع برنامه تمرینی به ترتيب آزمون مقدماتي، مياني و نهائي مربوط به حداکثر اکسيژن مصرفی ،درصد چربی بدن و توده بدون چربی بدن و نمونه خونی گرفته شد. نمونه های خونی گرفته شده برای اندازه گيری تعداد سلولهای (4CDو 8CD، نسبت 4CD به 8CD25،CD) و تعداد سلول های سفيد خون در سه نوبت مراحل مقدماتی ، ميانی و نهایی در آزمایشگاه به ترتيب از طریق روش فلوسایتومتری و دستگاه شمارشگر الکترونيکی مورد ارزیابی قرار گرفتند، همچنين حداکثر اکسيژن مصرفی از طریق آزمون ٠٠۶١ متر راهپيمایی راکپورت و درصد چربی بدن از طریق روش skinfold مدل سه نقطه ای Jacson & polarck مورد ارزیابی قرار گرفت .براي تجزیه و تحليل داده هاي تحقيق از روش آماری آزمون T مستقل برای ارزیابی بين گروهی از آناليز واریانس با اندازه گيری مکرر (ANOVA) با توجه به اصلاحيه گرین-هاووس گيزر(GG)،به همراه شاخص اتا براي ارزیابي درون گروهي فرضيه هاي تحقيق و از آزمون جفت هاي مرتب ( tهمبسته) با توجه به اصلاحيه P بن فورني جهت تعيين محل اختلاف درون گروهي با در نظر گرفتن سطح معنی داری پنج درصد(۵%=P)استفاده شد . کليه عمليات آماری توسط نرم افزار رایانه ای SPSS انجام شد.
تجزیه و تحليل یافته ها نشان داد که :تمرین هوازی موجب افزایش VO2maxبه ميزان٠٩/٢١ درصد،کاهش درصد چربی بدن به ميزان٧/٩ درصد و افزایش تعداد سلولهاي 4CDو 8CDو25CD به ترتيب به ميزان ۵/٢٨و۵٩/٣٣ و٨/١١درصد در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل گردید(۵%P<). همچنين تعداد سلول های سفيد خون و نسبت سلولهای 4CDبه8CD دو گروه با هم اختلاف معنی داری را نشان داد (۵%P<)به نحوی آه تعداد سلول های سفيد خون و نسبت سلولهای 4CDبه8CDدر گروه تجربی به ترتيب به ميزان ٢/٢٢ و٨ درصد کمتر از گروه کنترل بود همچنين توده بدون چربی بدن بين دو گروه ÷س از دوره تمرینی تفاوت معنی داری را نشان نداد .
در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد آه تمرین دوی هوازی با شدت متوسط باعث افزایش VO2maxو بهبود شاخصهای ایمنی در افراد سالمند می گردد. لذا بر اساس نتایج این مطالعه پيشنهاد مي گردد آه انجام تمرینات هوازی با شدت متوسط در مردان سالمند موجب بهبود آمادگی قلبی عروقی شده و همچنين از افت عوامل سيستم ایمنی ناشي از سالمندي جلوگيري مي نماید .
واژه های کليدی : حداکثر اکسيژن مصرفی ،درصد چربی بدن ، توده بدون چربی بدن،تعداد سلول های سفيد خون ، نسبت 4CDبه8CD،تعداد سلول های 4CD25،CD8،CD

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه تربیت بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تأثیر برنامۀ تمرین قدرتی و سرعتی با وزنه بر قدرت انقباض کانسنتریک یکطرفه، دوطرفه و نقصان دوطرفه در فلکشن آرنج

توسط: pardazesh در 20-07-1394, 08:51 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 740

چکیده تحقیق
هنگام اعمال قدرت بیشینه، کل نیروهای اعمال شده توسط عضلات مشابه بطور دوطرفه کمتر از کل نیروهای اعمال شده توسط همان عضلات بطور یکطرفه است، این پدیده به عنوان نقصان (BLD) شناخته شده است. ویژگی ورزش های مختلف باعث شده است که نقصان دوطرفه در آنها متفاوت باشد. با توجه به ابهام موجود در رابطه با میزان اثر اعمال برنامۀ تمرینی در پدیدۀ نقصان دوطرفه، هدف از انجام تحقيق تأثير برنامۀ تمرين قدرتي و سرعتي با وزنه بر قدرت انقباض کانسنتريک يکطرفه، دوطرفه و نقصان دوطرفه در فلکشن آرنج بود. 50 مرد غيرورزشکار با ميانگين سني (91/1±57/21)، وزن (31/4±22/72)، قد (31/3±61/175) به طور داوطلبانه در اين تحقیق شرکت کردند. آزمودني ها بطور تصادفي در يک گروه کنترل (10 نفري) و در يکي از چهار گروه تمرين با وزنه (10 نفري) قرار گرفتند که تمرين جلو بازو را به صورت 1) قدرتي يکطرفه 2) قدرتي دوطرفه 3) سرعتي يکطرفه يا 4) سرعتي دوطرفه انجام دادند. تمرين به مدت هشت هفتۀ دو جلسه اي اجرا شد. گروه قدرتي با شدت %۸۰ %۱۰۰ يک تکرار بيشينه در سه نوبت 1-6 تکراري و گروه سرعتي با شدت%۵۰ %۸۰ يک تکرار بيشينه در چهار نوبت ۱۰ تکراري تمرين کردند. در حالي که گروه کنترل بدون تمرين در جلسات شرکت کردند. قبل و پس از اعمال برنامه هاي تمريني از گروه ها آزمون هاي قدرت کانسنتريک بيشينۀ فلکشن آرنج راست (RL1RM) ، آرنج چپ (LL1RM) و جفت آرنج (BL1RM) گرفته شد. از آمار استنباطي MANOVA و آزمون تعقيبي براي تعيين تفاوت بين گروه ها در سطح معناداري 05/0p< استفاده شد. تنها بين دوگروه تمرين قدرتي با وزنه در مقايسه با دو گروه تمرين سرعتي با وزنه در قدرت عضلات فلکشن آرنج (دوطرفه و يکطرفه) تفاوت معناداري مشاهده شد. هر چهار گروه در مقايسه با گروه کنترل عملکرد بهتري داشتند. گروه هاي تمرين دوطرفه در مقايسه با گروه هاي تمرين يکطرفه و کنترل عملکرد بهتري را در نقصان دوطرفۀ فلکشن آرنج نشان دادند. با توجه به نتايج تحقيق، تمرينات قدرتي با وزنه (دوطرفه و يکطرفه) نسبت به تمرينات سرعتي با وزنه موجب افزايش بيشتري در قدرت عضلات فلکشن آرنج (دوطرفه و يکطرفه) شد. تمرينات قدرتي و سرعتي دوطرفۀ با وزنه موجب کاهش نقصان دوطرفه شد، در حالي که تمرينات يکطرفه موجب تسهيل نقصان دوطرفه نشد. با توجه به نتایج تحقیق، برای جبران نقصان دوطرفه در ورزش هایی که با دو دست انجام می شود، تمرینات با وزنه به صورت دوطرفه با میزان بار بیشینه توصیه می‏شود.
کليد واژه هاي فارسي: تمرين با وزنه، قدرت انقباض کانسنتريک يکطرفه، قدرت انقباض کانسنتريک دوطرفه، نقصان دوطرفه

 

 

 


83صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه تربیت بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» اثرات دو نوع تمرین مقاومتی (تمرین مقاومتی دایره ای) بر ویژگی های ساختاری و عملکردی قلب در افراد غیر ورزشکار

توسط: pardazesh در 19-07-1394, 13:22 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 623

چکیده فارسی
هدف از انجام پژوهش حاضر، تعيين ميزان تاثير تمرين مقاومتي دايره اي (CRT) كوتاه  مدت با شدت كم و شدت زياد بر ويژگي¬هاي ساختاری و عملکردی قلب دانش آموزان غیرورزشکار دبيرستانی پسر بود. 24 دانش آموز با ميانگين سن 31/1 ± 08/17 سال، قد49/5 ± 16/173 سانتي متر و وزن 89/11 ± 24/59 كيلوگرم، با سلامت كامل قلبي عروقي از طريق نمونه گيري تصادفي ساده از دو ناحیه آموزش و پرورش شهرستان خرم-آباد انتخاب شدند و به روش تصادفي با جايگزين در 2 گروه تجربی و يك گروه كنترل، 8 نفره قرار گرفتند. برنامۀ تمرين گروه اول، تمرين هاي مقاومتي دايره¬اي با شدت 60-40 درصد يك تكرار بيشينه (1RM)، به مدت30 ثانيه فعاليت در هر ايستگاه، 15 ثانيه استراحت بين ايستگاه¬ها، 90 ثانيه استراحت بين هر دور تمرين و با20-12 تكرار انجام گرفت. برنامۀ تمرين گروه دوم، تمرين¬هاي مقاومتي دايره¬اي با شدت 90-70 درصد يك تكرار بيشينه، به مدت 15 ثانيه فعاليت در هر ايستگاه، 30 ثانيه استراحت بين ايستگاه¬ها، 90 ثانيه استراحت بين هر دور تمرين و با10-2 تكرار انجام گرفت. برنامه تمرين به مدت 8 هفته¬ و 3 جلسه در هر هفته در 10 ايستگاه تمريني براي عضلات پايين¬تنه و بالاتنه در 3 تا 5 دور طراحی شد بود. قبل و پس از اتمام 8 هفته اندازۀ توده بطن چپ، قطر پايان دياستولي و سيستولي بطن چپ، ضخامت ديوارۀ بين بطني و ديوارة خلفي بطن چپ در پايان دياستول و سيستول، حجم ضربه اي و كسر تخليه بطن چپ با استفاده از اكوكارديوگرافي استراحت ثبت شد. از تجزيه و تحليل آماري و آزمون T وابسته براي مقايسه درون گروهي، آزمون آناليز واريانس يك¬طرفه (ANOVA) و آزمون تعقيبي توكي براي مقايسۀ بين گروهي با استفاده از بستة آماری SPSS نسخة 16 انجام شد (05/0>P). بر اساس يافته ها پژوهش در مقايسه درون گروهي افزايش توده بطن چپ در پس¬آزمون نسبت به پيش¬آزمون در گروه تمرين با شدت كم معني¬دار مشاهده شد (001/0=P). در گروه تمرين با شدت زياد در مقايسه درون گروهي در پس آزمون نسبت به پيش¬آزمون افزايش توده بطن چپ و كاهش قطر پايان سيستولي بطن چپ معني¬دار مشاهده شد (به ترتيب 013/0=P، 025/0=P). ضخامت ديوارۀ بين بطني پايان دياستول به طور معني داري در پس آزمون گروه تمرين با شدت كم نسبت به گروه تمرين با شدت زياد افزايش داشت (025/0=P). در نتيجه، پژوهش حاضر نشان داد كه 8 هفته تمرين مقاومتي دايره اي با شدت كم و زياد باعث برخي از تغییرات در قلب مي شوند، اما بیشتر این تغییرات کم و جزئی هستند. به نظر مي¬رسد برای ایجاد تغييرات نمایان تر در ساختار و عملکرد قلب نیازمند مدت زمان بیشری از تمرین است.

 

 


135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 37000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه تربیت بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+