سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 26-10-1395, 22:35 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 986

این تحقیق به بررسی رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در راستاي اين هدف كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه صورت هاي مالي (تراز نامه صورت حساب سود و زيان) و اطلاعات مورد نياز كه در سال هاي 86 تا 90 اراده داده بودند مورد بررسي قرار گرفته در مجموع تعداد 115 شركت از صنايع مختلف انتخاب شدند به منظور آزمون فرضيه از رگرسيون چند متغير استفاده كنند و معني دار بودن آنها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. همچنين براي آزمون خود هبستگي مدل از آزمون دوربين – واتسون استفاده شده باشد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.

كليد واژه: حجم مبادلات غیر عادی، ارزش معاملات سهام و عدم تقارن اطلاعات


 84صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


4
1
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و خطای پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 22-12-1394, 10:42 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1321

چكيده:
هدف اين پژوهش بررسی رابطه محافظه كاری حسابداري بر عدم تقارن اطلاعاتي و خطاي پيش بينی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، كه جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوين استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Eviews 7 به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي رگرسیون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، این تحقیق شامل تمام شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غیر از شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و بیمه طی دوره زمانی 1389-1384، که در مجموع 127 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه ريسك سيستماتيك بر رابطه بين محافظه كاري حسابداري و عدم تقارن اطلاعاتي تاثير مثبت و معني داري دارد در صورتيكه اندازه شركت و اهرم مالي بر اين رابطه تاثير معني داري ندارد. همچنين ريسك سيستماتيك و اهرم مالي از عوامل موثر بر روابط بين محافظه كاري بين حسابداري و خطاي پيش بيني سود بوده در صورتيكه اندازه شركت در اين ميان تاثيري ندارد.

واژگان كليدي: محافظه كاري حسابداري، عدم تقارن اطلاعاتي، خطاي پيش بيني سود، اندازه شركت، ريسك سيستماتيك، اهرم مالي.

 

 117صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


3
1
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 22-05-1394, 13:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1474

چكيده:
در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهاي مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بحران مالی و ذخیره وجه نقد بر ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی

توسط: pardazesh در 22-05-1394, 11:09 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 1573

بررسی رابطه بحران مالی و ذخیره وجه نقد بر ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی
در طی سال های اخیر بروز بحران های مالی در سراسر دنیا باعث آن گردیده تا ارزش آفرینی شرکت ها با شبهات زیادی مواجه گردد. تا کنون مطالعات زیادی روی الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در حوزه حسابداری و مالی صورت گرفته است که از میان آنها می توان به الگوهای معتبری چون آلتمن (1967) و اوهلسون (1980) اشاره نمود که با استفاده از نسبت های مالی تدوین شده است. در شرایط بحران مالی ارزش آفرینی شرکت ها مسئله ای مهم تلقی می گردد. که با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران موجب آن شده که سرمایه گذاری ها با شبهات زیادی مواجه گردند. وجه نقد نیز به مثابه شاهرگ حیاتی واحد تجاری یکی از مسائل مهم، جهت حل و فصل و برون رفت از بحران های مالی می¬باشد که در این میان نظریه جریان نقد آزاد، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه موازنه ایستا، نظریه سلسله مراتبی، و نظریه نمایندگی از جمله نظریه های مرتبط با نگهداشت وجه نقد مورد بحث قرار گرفت. تحقیقات زیادی مسائل پیش بینی بحران های مالی و ارزش شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند اما تا کنون اثر متقابل آن ها روی یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است. این تحقیق از این حیث می تواند تحقیقی جدید با دستاوردهای مطلوب مورد مطالعه قرار گیرد. جامعه آماری مورد مطالعه از بین 97 شرکت در طی یک دوره زمانی 5 ساله طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است.در پی انجام فرضیات این نتیجه حاصل گردید که بین وجه نقد نگهداری شده و بحران مالی ارتباط معناداری وجود ندارد زیرا ممکن است شرکت وجه نقد حاصل از عملیات خود را در دیگر دارائی ها سرمایه گذاری کند. همچنین دریافتیم که بین بحران مالی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد زیرا ارزش شرکت ناشی از عوامل چون سودآوری، کاهش هزینه های مالی و وجود سود تقسیمی بین سهامداران می باشد. هم چنین با توجه به فرضیات سوم و چهارم دریافتیم که ارتباط منفی و معناداری بین بحران مالی و سطح نگهداشت وجه نقد در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. که طبق این فرضیات نظریه جریان نقد آزاد مورد تأیید قرار می گیرد.

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:08 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 745

بررسی ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عموماً ا ين گونه تصور مي شود كه حضور سرمايه گذاران نهادي ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تصميمات مديريت در قبال تصميمات مالي در تحقيقات پيشين اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسي ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوين،دادهاجمع آوري شده وبه كمك نرم افزار EXCEL محاسبه گرديده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضيه‌ها بكاررفته وانجام سايرتجزيه وتحليل ها با بکارگيری روش های آماري همچون آمارتوصيفی، همبستگی (ضريب همبستگی،ضريب تعيين)، آناليزرگرسيون و آزمون ضرائب آن ، آناليز‌همبستگي و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضريب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضيه اول تحقيق، پيش بيني شده است كه بين تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتايج تحقيق نشاندهنده يك ارتباط مستقيم و معني دار بين اين متغير با سطح عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. بعبارت ديگر، با افزايش تمركز مالكيت درطول دوره تحقيق، عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي نمونه آماري افزايش يافته است. در فرضيه دوم تحقيق، پيش بيني شده است كه بين مديريت سود با عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق فرضيه دوم راتائيد مي كند.با توجه به نتايج بدست آمده به سرمايه گذاران و تحليل گران توصيه مي شود جهت تصميمات سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمايه، به عواملي همچون تركيب مالكيت و سطح عدم تقارن اطلاعاتي شركتها نيز توجه نمايند.
واژه هاي كليدي:عدم تقارن اطلاعاتي،تمركزمالكيت،مديريت سود

 145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای  پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+