سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تاثير مستی بر مسئووليت كيفری

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 872

در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).

 

68صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


3
1
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 680

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

 

336صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


6
1
مشاهده و دریافت

» بررسی حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه از منظر حقوق بین الملل و اسلام

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 13:12 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 961

این پایان نامه درسه فصل تدوین شده است که درفصل اول تعاریف ومفاهیم کلی(جنگ وکودک)ودرفصل دوم حمایت ازکودکان دراسنادوحقوق اسلامی ودرفصل سوم مخاصمات مسلحانه وحقوق کودکان راموردبررسی قرار می دهیم .
امروزه مهم ترین عاملی که زندگی میلیون ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگ هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب های جبران ناپذیری را متحمل می شوند. میلیون ها کودک درجنگ ها درگیر شده اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده اند. برخی از قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دسته جمعی جان خودرا از دست داده اند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت های متعدد در درگیری های مسلحانه که آنها را در معرض گرسنگی یا بیماری قرار می دهد، رنج می برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیره ای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می گیرند.
پدیده نامیمون جنگ همه ی حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدیدمی کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های -بشردوستانه، مواردی از خشونت هایی است که در مخاصمات مسلحانه و درگیری ها علیه کودکان اعمال می-شود.
کنوانسیون حقوق کودک مهم ترین سند بین المللی برای حمایت همه جانبه از کودکان می باشدکه اساس تفکر بین المللی برای بقاء و رشد وحمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده می شود وهدفش حفظ جان، مال وحیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا وسایرکسانی است که درجنگ شرکت نکرده اند، ازآغاز مورد توجه واهتمام دین مبین اسلام بوده و دین اسلام این هدف انسانی را به طورجدی مدنظر قرارداده است ودرحالی که آنچه ما درمخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ ها کودکان متحمل می شوند.
کودکان حقوق بسیاری ازجمله، برخورداری از حق حیات، آموزش وپرورش، سلامت و ... را درهر شرایطی دارا می باشند و همه ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هرمخاصمه نیز باید طبق حقوق بین الملل بشردوستانه این قوانین وقواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.
واژگان کلیدی :کودک، جنگ، حقوق اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک دراسلام، کنوانسیون حقوق کودک.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» مسئوليت بين المللی دولتها ناشي از آلودگی محيط زيست

توسط: pardazesh در 7-10-1394, 13:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1180

آنچه در اين پژوهش به بررسي آن پرداخته مي شود ، مسئوليت در قبال صدمات زيست محيطي از جمله آلودگي است . سعي وافر شده در حد بضاعت علمي خود به اين مسئله بپردازد موضوع اصلي تحقيق اين است كه دولتها در چه زماني و تحت چه شرايطي در خصوص صدمات زيست محيطي ( از جمله آلودگي ) مسئول شناخته مي شوند و مباني مسئوليت دولت در عرصه حقوق بين الملل در اين رابطه چيست ؟ و اينكه كميسيون بين الملل درباره محيط زيست بين الملل چه اقداماتي را بعمل آورده و چه طرحهايي را در اين مقـوله ارايـه نموده است و مبناي مسئوليت دولت در عرصه محيط زيست در طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل چيست ؟
اين پژوهش شامل دو بخش است : بخش اول با عنوان جنبه هاي كلي مسئوليت براي صدمات زيست محيطي از دو فصل تشكيل شده است .
بخش دوم : را به پيامدها ونتايج مسئوليت بين المللي براي صدمات زيست محيطي اختصــاص مي دهيم كه متشكل از سه فصل است . در پايان نيز فهرست منابع و مآخذ ارائه مي شود .

 

 

 

 

133صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 48000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی فقهی و حقوقی تجارت الکترونیکی

توسط: pardazesh در 17-08-1394, 13:31 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1204

چکیده
تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند.تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 بر مبنای مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت.امروزه تجارت الکترونیکی به دلیل تسهیل در زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه های بالای حمل و نقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف از طرح این موضوع آشنایی بیشتر با کلیات وجنبه های فقهی و حقوقی تجارت الکترونیک می باشد. این پایان نامه از چهار فصل اصلی تشکیل شده که فصل اول آن با عنوان کلیات بوده و از شش بخش تشکیل گردیده است که شامل واژه شناسي، تعاریف، تاریخچه، مزیت ها، معایب و محدودیت های تجارت الکترونیک می باشد. فصل دوم با عنوان آشنایی با تجارت الکترونیکی است که از هفت بخش اصلی تشکیل شده که عبارت است از: ابزارهای تجارت الکترونیک ، اقسام تجارت الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی و پول الکترونیک و انواع کارت ها، امنیت و رمز نگاری و هویت شناسی و امضاء دیجیتالی،گواهي امضاهاي ديجيتالي و انواع آن، اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی، امضاهای دیجیتالی و گواهی امضاءها در تجارت الکترونیکی. بررسی فقهی تجارت الکترونیکی عنوان فصل سوم می باشد که از دوازده بخش تشکیل شده و شامل: قول و فعل در عقد، معاطات، شرایط عقد بیع، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط ثمن، اختلاف خریدار و فروشنده،قبض و احکام آن،خیارات، گفتاری درباره ربا، موضوع تجارت و تجارت های حرام می باشد.عنوان فصل چهارم عبارت است از که از پنج بخش بررسی حقوقی تجارت الکترونیکی اصلی تشکیل شده که شامل: منابع حقوقی تجارت الکترونیک، قراردادهای الکترونیکی، ایجاب و قبول در تجارت الکترونیکی،زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک درحقوق ایران و امضاها و پرداختهای الکترونیکی می باشد. در پايان نتیجه گیری می‌شود که تجارت الكترونيك، فعل همراه بارضایت بوده‌ و فاقد اشکال شرعی‌ مي باشد و فقها اینگونه معاملات را به عنوان معاطات و یا عقد فعلی، صحيح می‌دانند. و هر بیعی که عرف، آن را بیع بداند صحیح و نافذ است مگر اینکه در تضاد با اصول و مبانی محکم شرعی باشد.
واژه های کلیدی : تجارت، تجارت الکترونیکی، فقه، حقوق، بیع، معاطات

 

142صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه قواعد حاکم بر شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت اصلاحی 1347 و لایحه پیشنهادی تجارت

توسط: pardazesh در 10-08-1394, 08:55 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1182

در پایان نامه حاضر، سعی بر آن داشتیم تا با تمرکز بر روی این نوع از شرکتها، ضمن تحلیل موضوعی حقوق مربوط به شرکتهای سهامی عام براساس لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، با تحلیل و بررسی مواد لایحه جدید قانون تجارت و بیان احکام و حقوق مقرر در آن در مورد شرکتهای مورد بحث، ضمن مقایسه لایحه 1384 با لایحه قانونی 1347 و در تطبیق قواعد و مقررات آن دو با وضعیت کنونی شرکتهای موصوف در کشور، با عنایت به کثرت و افزایش روزافزون این شرکتها و نقش آنها در عرصه تجارت کنونی و با توجه به لزوم تدوین و تصویب چنین لایحه ای به منظور برخورداری از قانونی به روز و کارآمد که بتواند پاسخگو و در تناسب کامل با نیازهای شرکتهای مذکور در عرصه تجارت حاضر باشد، و با بیان نقاط قوت و ضعف لایحه 1384 در مقابل لایحه قانونی 1347، در نهایت به پاسخی برای پرسش های ذیل دست یابیم:
1- آیا لایحه جدید قانون تجارت توانسته است از قوانین تجاری موجود در خصوص شرکتهای سهامی عام رفع ابهام نماید و نواقص موجود در آن را برطرف سازد؟
2- با توجه به وجود موادی در قانون کنونی که بر اثر گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون و ایجاد تحولات بنیادی در دنیای تجارت، مشمول مرور زمان شده و کارکرد مفید خود را از دست داده اند؛ آیا لایحه جدید توانسته است گامی در جهت رفع و حذف مواد زاید و جایگزینی آنها بردارد؟
3- آیا تحولات بنیادی و تأسیسات حقوقی ایجاد شده در روابط بین شرکتهای تجاری و بالاخص شرکتهای سهامی عام در دنیای تجاری امروز، مورد شناسایی لایحه جدید قانون تجارت قرار گرفته است؟
4- و در نهایت آیا لایحه موصوف توانسته است علاوه بر تنظیم و تنسیق مواد قانونی موجود در باب شرکتهای سهامی عام، با ایجاد تحولی ماهوی و درخور دنیای تجاری امروز در مواد قانون تجارت، از معظلات و مشکلات موجود بر سر راه اداره و فعالیت شرکتهای مورد بحث بکاهد و در نتیجه در عمل، انتظارات مورد نظر از تدوین آن را برآورده سازد؟
براین اساس، نوشته حاضر به دو فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول که خود شامل دو مبحث می باشد، ایجاد و انحلال شرکت سهامی عام مورد توجه است که در مبحث اول آن، ایجاد شرکت سهامی عام، طی دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار اول که شامل سه بند می باشد، مراحل تشکیل شرکت سهامی عام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در گفتار دوم، در دو بند از تشکیل قانونی شرکت سهامی عام در قالب ثبت شرکت صحبت نموده ایم. در مبحث دوم، پایان حیات شرکت سهامی عام را در دو گفتار بررسی نموده که در گفتار اول آن تبدیل، ادغام و تجزیه شرکت سهامی عام در دو بند تحلیل گردیده و در گفتار دوم که خود به سه بند تقسیم شده است، به نحوۀ انحلال و تصفیه شرکت موضوع بحث پرداخته ایم.

 

233صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


4
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش و جايگاه موافقتنامه های تجارت منطقه ای در سازمان تجارت جهانی

توسط: pardazesh در 5-08-1394, 13:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 886

سازمان جهانی تجارت سازمانی است برای کمک به آزادسازی تجارت در سطح بينالمللی و
وسيله ای است برای دولتها جهت مذاکره درباره موافقتنامههای چند جانبه بازرگانی. به علاوه
اين سازمان مکانی برای رسيدگی به اختلافات تجاری دولتها نيز محسوب می شود. فعاليت اين
سازمان بر اساس سامانه ای از مقررات بنا شده است که قلب آن را موافقتنامه های تجارت چند
جانبه ای تشکيل می دهند که حاصل مذاکرات اعضای سازمان هستند و توسط آنها که نمايندگان
ملل تجارت کننده در سطح جهان محسوب می شوند امضا شده اند. اين اسناد چارچوب مقررات
قانونی برای بازرگانی بينالملل را فراهم می آورند.
از سوی ديگر موافقتنامه های تجارت منطقه ای نيز جزء جدايی ناپذير تجارت بينالملل
محسوب می شوند که بخش عمده ای از تجارت جهانی در قالب آنها صورت می گيرد و پيش
بينی می گردد که در سالهای پيش رو بر حجم تجارت تحت پوشش اين موافقتنامه ها افزوده
گردد. اين موافقتنامه ها از اين نظر برای گروه کوچکی از کشورهای همسايه با علايق و
فرهنگ مشترک جذاب است که اين کشورها برای گشايش بازار در يک منطقه مشخص آسان تر می توانند به توافق برسند تا اينکه بخواهند در جمع وسيعی چون اعضای WTO به اين مهم
دست يابند. همچنين اين موافقنامه ها با طرح راه حل های جديد و باز کردن راه های نوين پيش
پای واضعين مقررات بين المللی، بسترهای لازم را برای نيل به موافقتنامه های چند جانبه
برای اعضای WTO فراهم می کنند.
موافقتنامه های تجارت منطقه ای در کنار نظام چند جانبه تجارت بين الملل با وجود تعارضات
و نيز آثار مثبت و منفی که می توانند بر هم داشته باشند، به حيات خود ادامه می دهند و اين دو
نظام بين المللی در کنار يکديگر ساماندهی به تجارت بين المللی را بر عهده دارند.
بر اين اساس باتوجه به اينكه آشورهاي جهان در قالب هر يک از اين دو نظام سامان بخش
متقبل تعهداتي مي گردند، چگونگي همزيستي اين دو دسته از تعهدات آه گاهي متعارض با
يكديگر نيز به نظر مي رسند مسئله مورد بررسي در اين رساله مي باشد.
بررسي حاضر در دو بخش ارائه مي گردد بخش نخست با عنوان »سازمان جهاني تجارت در
قالب همگراييهاي اقتصادي بين الملل« به بررسي مباني نظري و انواع همگراييهاي اقتصادي
بين المللي از يك سو و تاريخچه و ساختار و عملكرد سازمان جهاني تجارت از سوي ديگر مي
پردازد. در اين بخش سعي مي گردد آه مفاهيم اصلي مورد بحث در اين مطالعه و روند
پيدايش، نقش و عملكرد آنها در سطح حقوق و روابط بين الملل مورد بحث قرار گرفته،
تعاريف آلي و تخصصي هر يك باتوجه به منابع مختلف داخلي و خارجي موجود ملاحظه و
بررسي گردد.

 

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


3
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+