سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» جهت گیری های اخلاقی در آیات الاحکام (عبادی)

توسط: pardazesh در 11-06-1394, 14:41 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 784

چکیده
با اهمیت تر ین و مهم ترین آیاتی که در قرآن کریم موجود است آیات مربوط به احکام یا فقه القرآ ن می باشد که به دستورات و احکام الهی در خصوص عبادات و وظایف مردم می پردازد.
احکام عبادی همچون نماز ، روزه ، زکات و حج نیز در بسیاری از آیات آمده است. در این پژوهش سعی شده با گردآوری برخی از آیات مربوط به احکام عبادی به بررسی آنها با کمک تفاسیر و کتاب های مرجع مربوطه پرداخته و سعی بر آن داشته که در جهت گیری اصلی اخلاقی از آیات الاحکام برداشت های تربیتی از آنها استخراج تا راهنما و الگوی عملی و نظری برای انسانها شده و در زندگی خود به کار گیرند . این پژوهش در پنج فصل جمع آوری گردیده شدکه فصل اول به معنا شناسی اخلاقی ،فصل دوم به معنا شناسی دین و (فقه) ،فصل سوم به نسبت اخلاق –دین و(فقه)، فصل چهارم به جهت گیرهای های اخلاقی آیات الا حکام در بخش عبادی و فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد ها و راهکار ها پژوهش پرداخته شده است.

کلید واژه : آیات الاحکام – اخلاق – دین – فقه

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 19900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

توسط: pardazesh در 5-06-1394, 12:12 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 783

چکیده
یکی ازمباحث اجتماعی ودینی در جامعه ی ما موضوع عفاف و حجاب می باشد.وضعیت پوشش و روابط بین زن ومرد محور اصلی بحث های عفاف وحجاب است.ازآنجاکه در جامعه اسلامی ما به استناد به قرآن واحادیث این امر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.شیوه های عملی کردن این قانون اهمیت زیادی دارد.دانش آموزان که قشر جوان جامعه محسوب می شوند ودر آغاز راه مکلف شدن به قوانین شرعی قرار دارند مورد توجه خاصی هستند.از طرفی تهاجم فرهنگی هم نشان دهنده ی توجه برنامه ریزان این تهاجم به قشرجوان ودانش آموزان است که انتقال این مفاهیم را حساس تر می نمایاند. بنابراین پژوهشگر برای شناختن ابزارهای انتقال این فرهنگ درصددانجام این پژوهش باعنوان بررسی آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تأکید برارزشهای اخلاقی عفاف وحجاب در آموزش وپرورش شهرستان گرگان برآمده است وبرای بررسی آسیب ها به چهار منبع یا ابزار کتب درسی ،تعامل اولیاءمدرسه با دانش آموزان،فعالیت پرورشی ومحتوای ساعات پرورشی در انتقال فرهنگ دینی عفاف وحجاب،باعنوان اهداف جزیی پرداخته است.
روش پژوهش توصیفی،جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان گرگان به تعداد 18433 نفرهستند که در سال تحصیلی 88- 89 به تحصیل اشتغال دارند.این نمونه آماری برگرفته از جدول کرجسی ومورگان به تعداد377 نفر که به روش تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته با 42 سئوال بسته پاسخ با پایایی 99صدم در مقیاس 5گزینه ای لیکرت با سطوح پاسخ خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیادکه به ترتیب از 5-1نمره گذاری شده است.
برای آزمون سئوالات ،از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.پس از تجزیه وتحلیل،یافته های پژوهش نشان دادکه هریک از ابزار انتخاب شده انتقال فرهنگ در آموزش وپرورش یعنی کتب درسی،تعامل اولیاء مدرسه،ساعات پرورشی،فعالیت پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب موثر می باشند ودانش آموزان اطلاعات رفتار خود را از این منابع دریافت نموده اند.

 

 

 

 132صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام  پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی راه‌های آموزش خلاق با رويكرد تعميق و تقويت باورهای دينی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران

توسط: pardazesh در 13-05-1394, 12:41 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 2756

بررسی راه‌های آموزش خلاق با رويكرد تعميق و تقويت باورهای دينی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران

  يكي از مهم ترين و حساس ترين دوران زندگي كه در شكل گيري اعتقادات و نگرش هاي پايدار فرد مؤثر است ، ‌دوران ابتدايي و دبستان محسوب مي گردد . اهمّيّت آموزش و انتقال مفاهيم ديني خصوصاً نماز كه به عنوان با ارزش ترين نماد هر مكتب و دين محسوب مي گردد ، بر هيچ كس پوشيده نيست ، ‌لذا با توجه به حساسيت موضوع و كاستي هايي كه در برخي از مدارس ديده مي شد پژوهشي در راستاي الگويابي و بررسي راهكارهاي خلاقانه ي آموزش مفاهيم و باورهاي ديني (نماز) ضروري بود . اين پژوهش كه با روش كتابخانه اي و توصيفي صورت پذيرفته درصدد كنكاش در روش هاي خلاقانه ي آموزش نماز در مدارس است . بخش اعظم اطلاعات مورد نظر نگارنده به روش كتابخانه اي و جستجو در نتايج يافته هاي مكتوب ديگران صورت گرفته و به منظور تكميل و تأييد اطلاعات نيز با روش مصاحبه از كارشناسان تعليم و تربيت ديني جنبه هاي مختلف آن مورد بررسي قرار گرفته است . بر اساس يافته هاي اصلي پژوهش هر چند نظام فعلي آموزش نماز در مدارس ، روش هايي كارآمد را به لحاظ ايجاد بصيرت و بينش در دانش آموزان به كار برده ، اما كوتاهي در اجرا و عملياتي كردن روش هاي غير مستقيم و خلاقانه مي تواند ضربه هاي جبران ناپذيري را درآينده بر نگرش و باورهاي دانش آموزان ايجاد كند . طبق يافته هاي پرسشنامه اي كه از 30 نفر از متخصصان تعليم و تربيت صورت گرفته است ،‌ مهم ترين و بارزترين موضوع و راهكار ارائه شده ، ‌استفاده از روش هاي غيرمستقيم ، مثل فيلم ، داستان ، ‌كارتون، CD هاي كامپيوتري و... ذكر شده است . هرچند اكثريت مطلق مصاحبه شوندگان ( 29 نفر ) وضعيت فعلي آموزش نماز در مدارس را نامناسب و بدون كيفيت ارزيابي نموده و معتقدند ، بايد تحولي جدي در نظام آموزش ديني و تعميق باورهاي ديني كودكان دبستاني ايجاد نمود ،‌ امّا با توجه به يافته های پژوهش حاضر پيشنهاد می شود ، كه با نزديك نمودن ارتباط خانواده ها با مدرسه و برنامه ريزي آموزش خلاقانه براي دبيران محترم ، جهت پرورش خلاقيت وتفکّر در دانش آموزان ، وضعيت فعلي را مي توان بسيار مطلوب تر و مفيدتر ساخت .

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع  دارد قیمت 11900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» نقش هنر و ادبیات در قرآن

توسط: pardazesh در 10-04-1394, 08:45 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 536

قبل از اینکه بنده بخواهم در خصوص نقش هنر و ادبیات در آموزش دینی و قرآن سخن بگویم لازم است شناختی نسبی در خصوص وضعیت فعلی نظام آموزشی و میزان بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن داشته باشیم .

الحمد الله به برکت انقلاب اسلامی ، ملتی داریم با سرمایه های معنوی با ارزش و توانمندیهای بسیار اما نکته قابل تأمل این است که ما چه اندازه توانسته ایم از این سرمایه ها و توانمندیها استفاده کنیم .

[1]برای روشن شدن موضوع سخنی از آقای بهرامپور نقل می کنم ایشان می فرمایند « دوستی زیرک و با هوش که برای تحصیل به کانادا رفته بود می گفت : اگر بخواهیم سرمایه های معنوی خودمان را با غرب مقایسه کنیم ، باید به خودمان نمره 100 بدهیم و به آنها نمره ده ولی فرق ما با آنها در این است که متأ سفانه ما از 100 سرمایه معنوی ، تنها یکی را استفاده می کنیم ولی غرب از ده سرمایه خود به اندازه نه استفاده می کند » نظام آموزشی ما متشکل از نظام کاری و فعالیت معلم در آموزش و پرورش بگونه ای است که به معلم فرصت علاقه مند شدن به علم ، هنر و ادبیات را نمی دهد


26 صفحه فایل ورد (Word) فونت 16 منابع دارد  قیمت 4900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت

» رابطه روانشناسی و دین (پایان نامه)

توسط: pardazesh در 17-03-1394, 11:56 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1002

 

روانشناسی و دین

 مسئله دین و دینداری در طول تاریخ زندگی بشر همواره به عنوان مسأله‌ای قابل بحث و مورد توجه ، مطرح بوده و علی رغم اینكه نقش غیر قابل انكار و بسزایی در زندگی بشر داشته و دارد ولی بحث و مجادله بر سر این موضوع كه آیا اصلاً دین در زندگی نقشی را ایفا می‌كند و یا مقوله‌ای جدا و مستقل از سایر جنبه‌های زندگی می‌باشد ؛ همیشه نقل مجالس علما و صاحب نظران و موضوع همیشگی مجادلات فلسفی و كلامی بوده است . تاریخ نشان می‌دهد دینداری و اعتقاد به موجودی ماورائی از آغاز تاریخ زندگی انسان ، ذهن او را به خود مشغول كرده به طوری كه انسان ، بدون خدا و بدون اعتقاد به موجودی ماورائی و دارای قدرت برتر ، وجود نداشته است لكن كیفیت بروز این اعتقاد و نمادهایش در هر زمان برحسب نوع تفكر و روش زندگی و فرهنگ و آداب مردمان آن دوران تفاوت داشته است . دینداری امری فطری و درونی بوده و هست اما بروز و ظهور آن نیازمند زمینه و بستر مناسبی است كه این زمینه و شرایط برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود .

 

 155صفحه فایل ورد فونت 14 پاورقی و منابع دارد فرمت پایان نامه قیمت: 13900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان

توسط: pardazesh در 23-01-1394, 14:39 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1586

بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان

چکیده:

بررسی نقش آموزه‌های مذهبی در کاهش مشکلات روحی ـ روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بوده است، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و هوش هیجانی داشته‌اند. در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغیر در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین سطح هوش هیجانی و اعتقاد مذهبی، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری‌که رشد و تقویت اعتقادات مذهبی، باعث افزایش توان کنترل احساسات و هیجانات درونی خود و دیگران و به عبارتی، بهبود سطح هوش هیجانی جامعه می­گردد. همچنین بیشترین ضریب همبستگی، بین بُعد حل مسأله و اعتقادات مذهبی وجود دارد.

واژگان کلیدی: اعتقادات مذهبی، بهداشت روانی، هوش هیجانی

 

  28صفحه فونت 14 فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت: 4000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 


2
0
مشاهده و دریافت

» جایگاه خانواده در اسلام

توسط: نگین زمردی در 4-06-1392, 13:22 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 1842

جایگاه خانواده در اسلام

قدمت ازدواج همپاي پيدايش بشر است. در نخستين نجواي رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مي‌گويد: پروردگارا! در برابر خود كسي را مي‌بينم كه در دلم ميلي و انسي به او احساس مي‌كنم و چون خداوند يگانه، نجواي بنده يكدانه‌اش را شنيد فرمود: اگر او را مي‌خواهي از من بخواه و وصال او را از من طلب كن...

تحقيق حاضر با لطف و عنايت خداوند متعال و با عنوان: «خانواده در اسلام» با بهره‌گيري از آيات قرآن به عنوان منبعي اصيل و متقن، سرچشمه گرفته از وحي و روايات نوراني حضرات معصومين (عليهما السلام) ارائه مي‌گردد.

به طور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترين عامل انتقال فرهنگ و ركن بنيادي جامعه است كه در شرايط مختلف در تأثير و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعي است. انسان‌ها در خانواده به هويت و رشد شخصيتي دست مي‌يابند و در خانواده‌هاي سالم و رشيد به تكامل معنوي و اخلاقي نائل مي‌شوند. لذا خانواده عامل كمال‌بخشي، سكونت، آرامش و بالندگي به اعضاي خويش است كه در تحولات اساسي جوامع نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند.

 

132صفحه فایل ورد  منابع دارد  قیمت:6000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+