سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد

توسط: pardazesh در 2-03-1397, 00:54 | دسته: مدیریت, تحقیق مدیریت | تعداد بازدید : 160

چکیده
اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند وسیله ای برا ی رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی تواند اخلاقی زندگی نکند هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های سازمانی نیز مورد توجه است و علاوه بر حوزه های روانشناختی وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد بود،پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سه ناحیه آموزش و پرورش انتخاب و از طریق جدول مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای و هوش معنوی استفاده شد که پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای77/0و پرسشنامه هوش معنوی از پایایی 78 /0 برخوردار است و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی رابطه وجود دارد. همچنین از بین ابعاد هوش معنوی سه بعد تفکر کلی و انتقادی،سجایای اخلاقی و خود آگاهی و عشق با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری داشته و بین توانایی مقابله با مشکلات و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری دیده نشد.

.......
204 صفحه فایل ورد به همراه فهرست کامل و ذکر منابع فارسی و انگلیسی 27000 تومان

11
4
مشاهده و دریافت

» بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 851

از آنجایی که درجه رشد و توسعه یافتگی کشورها به لحاظ اقتصادی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی آنها دارد، از این رو می توان گفت بهره وری از ارزش خاصی در استراتژی توسعه جامعه برخوردار می باشد، و به عنوان سنگ محک و معیار شناخت بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی سطوح اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. شاید عامل کلیدی در بین تمام عوامل موثر بر بهره وری ˛ عامل مدیریتی باشد.عاملی که با ترکیب منابع اقتصادی ˛ تکنولوژیکی ˛ سازمانی ˛ انسانی˛ اطلاعاتی می تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد. به تعبیر دیگر باید گفت که عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری تسلط بر مهارتهایی است که امکان ایفای درست و صحیح وظایف را در شرایط سازمانی عملی می سازد.پس در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به اولویت بندی این عوامل مدیریتی مورد نیاز مدیران در انجام وظایف مدیریتی اقدام شود.برای تحقق این امر به جمع آوری نظرات با استفاده از پرسشنامه 36 سوالی که در 5 بخش تنظیم گردیده اقدام و از بین جامعه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد6979 نفر ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدیر 307 نفر غیر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه فراوانی، درصد، خی دو و شاخص مطلوبیت، آزمون فریدمن و آزمون u من ویتنی پرداخته شده است.
با توجه به سوالات پژوهش و پس از تجزیه وتحلیل آماری نتایج نتایج نشان داد که :
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی ج) رهبری د) هماهنگی ه) نظارت و) هماهنگی
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
الف) اولین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل رهبری است.
ب) دومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل سازماندهی است.
ج) سومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل نظارت و کنترل است.
د) چهارمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل برنامه ریزی است.
ه) پنجمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل هماهنگی است.

 

 

 180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسي موانع به كار گيري فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگيری – ياددهی ، از ديدگاه معلمان زن مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر تهران

توسط: pardazesh در 11-07-1394, 10:20 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1066

چکیده
پیشرفت جوامع انسانی همواره با تغییر و تحول همراه بوده است و این تحولات انسان را به سمت زندگی بهتر هدایت می نماید. عصر جدید را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست به طوری که امروزه با در اختیار داشتن فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی تبادل اطلاعات سریع میسر گردیده و می توان در هر کجا و هر زمان به آخرین اطلاعات مورد نیاز در هر زمینه ای دست یافت. فواید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان قوی ترین، سریع ترین، ارزانترین و مطمئن ترین راه دستیابی به اطلاعات بر هیچ کسی پوشیده نیست. این فناوری ها بر تمام ابعاد زندگی بشر تاثیر خود را نمایان ساخته و آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نبوده است. با توجه به دلایل استقبال نکردن معلمان و مدیران مدارس از اصلاحات آموزشی به نظر می رسد که شناخت و درک موانع و مشکلات تغییر نظام آموزشی و استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش الزامی است. هدف از این پژوهش بررس موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی، یادگیری از دیدگاه معلمان است. طرح تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای گرفته و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی معلمان زن مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر تهران هستند که طبق آماری که در سال تحصیلی 89 – 88 به دست آمده 12570 نفر می باشد که از این تعداد 280 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ـ طبقه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه فن آوری اطلاعات، اسکندری (1386) می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری، t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به آزمون سوالات پژوهش پرداخته شد. تجزیه و تحلیل نشان داد که مهمترین موانع استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش موانع مرتبط با مسائل آموزشی می باشد و این خورده مقیاس تحقیق در سطح اطمینان 99% تایید شده است. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد بین رشته تحصیلی، سابقه خدمت آموزشی، سطوح تحصیلی و سطوح سنی تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند یاددهی ـ یادگیری، موانع ساختاری، منابع انسانی، تعلیم و تربیت، موانع آموزشی.

 

166صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» روش های به روز رسانی دانش و مهارت های IT وICT کارکنان آموزش و پرورش

توسط: pardazesh در 17-06-1394, 12:59 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1005

چکیده
نفوذ سریع فن آوری اطلاعات در میان آحاد مردم، موجب تغییر شیوه زندگی در بسیاری از افراد شده است . فواید ICT در تعلیم و تربیتِ جنبه های گسترده زندگی اجتماعی، موجب شده مدارس، بیشتر کوشش کنند تا دانش آموزان قابلیت استفاده از ICT را فرا گیرند . در این مسئله آموزش و پرورش
مسئو لیت خطیری به عهده دارد و لازمه ی رسیدن به این مقصود آن است که نهادهای آموزشی از خود شروع کرده فن آوری های نوین را در عمل، به کار گیرند . بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با عنوان" روش های روزآمد کردن دانش و مهارت IT , ICT در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر" در سال 1389 انجام گرفت .
روش کار از نوع توصیفی-زمینه یابی است. جامعه ی مورد نظرشامل کلیه کارکنان آموزشی(مقطع متوسطه و راهنمایی)وکارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بابلسر می باشد که تعداد آن ها 1015 نفر می باشد.روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی از نوع طبقه ای است و حجم نمونه بر اساس فرمول محاسبه شده 285 نفر می باشد .در این پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته، در 8 سئوال و 49 گویه استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ( 97/0)محاسبه گردید و داده های تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار spss بررسی شده است ونتایج زیربه دست آمد.
به ترتیب اولویت از نظر پاسخ دهندگان، 1- مجموعه نرم افزارهای office 2-داشتن انگیزه 3- استفاده از نرم افزار کامپیوتری 4-نقش مدیریت سیستم5 - استفاده از اینترنت6- دوره های آموزش ضمن خدمت ICDL 7-استفاده از کتب و مجلات آموزشی8 –دوره های آموزش مجازی، در حد زیاد وخیلی زیادبه عنوان مولفه های اثر بخش، بر روز آمد کردن دانش و مهارت ITو ICT کارکنان شناخته شدند و در هر 8 سوال فرض صفر رد شد و فرضیه ها تایید شدند.
همچنین اختلاف معنا داری، بین پاسخ های دو گروه زن و مرد، در فرضیه های دوم(آموزش مجازی) و هفتم(نرم افزار آموزشی)و هشتم(نرم افزار Office)وجود ندارد ولی در سایر فرضیه ها بین میانگین پاسخ ها ی دو گروه اختلاف معنا داری وجود دارد.

 

174صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه بين ويژگيهای شخصيتی مديران آموزشی با سبک های تعارض در مدارس راهنمايی

توسط: pardazesh در 17-06-1394, 11:01 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 744


چكيده
تحقيق حاضر با هدف رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزشي با سبك هاي تعارض در مدارس راهنمايي شهرستان قائمشهر سال تحصيلي 1389-1388 صورت گرفت . جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كليه مديرا ن دوره راهنمايي آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر به تعداد (‌‌‌‌‌ 110 ) نفر مي باشد ، كه در سال تحصيلي 88-89 در اين سمت مشغول به كار بودند .نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول كرجسي و مورگان منطبق بر جامعه آماري (80) نفر مي باشد. روش پژوهش ، پيمايشي ( همبستگي ) مي باشد و جهت گرد آوري اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد شده پرسشنامه شخصيتي ايزنک و پرسشنامه مديريت تعارض استفاده شده است . نتايج تحقيق نشان داد كه : فرضيه اول : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك مدارا در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه دوم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك اجتناب در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه سوم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك مصالحه درتعارض رابطه معني داري وجود دارد .
فرضيه چهارم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك همكاري در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه پنجم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك اجبار در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد.فرضيه ششم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك مدارا در تعارض رابطه معني داري وجود دارد .فرضيه هفتم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك اجتناب درتعارض رابطه معني داري وجود ندارد.فرضيه هشتم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك مصالحه در تعارض رابطه معني داري وجود دارد.فرضيه نهم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك همكاري در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه دهم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك اجبار در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد. فرضيه يازدهم : بين ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزشي و سابقه آنان رابطه منفي معني داري وجود ندارد.: فرضيه دوازدهم : بين سبك هاي تعارض مديران آموزشي و سابقه آنان رابطه منفي معني داري وجود ندارد.

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 31000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» تأثير الگو های تدريس بر يادگيری دانش‌آموزان

توسط: pardazesh در 24-04-1394, 08:50 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 874

دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگيهاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مي‌نمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روشها مي‌توان به بهترين نحو زيست به جرأت مي‌توان يكي از مهمترين مواردي كه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت دانست. با مراجعه به قرآن كريم درمي‌يابيم كه حتي قبل از اينكه انسان پاي به عالم خاكي بگذارد نيز در حال آموزش بوده است. «خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرينش را آموخت تا از اسرار معنوي و مادي جهان آگاهي يابد.» [1] اين آيه مؤيد چند نكته اساس و مهم مي‌باشد كه به اين شرح مي‌باشد.

الف ) اهميت آموزش و پرورش در زندگي.

ب ) اينكه اولين آموزگار انسان خداوند متعال مي‌باشد.

ج) اينكه اولين دانش‌آموز حضرت آدم بوده است.

بايد اين مسئله را دانست كه براي دستيابي به آموزش بهتر و مفيدتر نياز به آگاهي و استفاده از مواردي مي‌باشد كه مهمترين آن‌ها شيوه تدريس معلم در كلاس درس مي‌باشد. با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم كه در هر عصر و دوره‌اي با توجه به تعداد شاگردان ، موضوع درس و شخص مدرس شيوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقيقات مختلف بر تنوع و تعداد اين شيوه‌ها افزوده شده است. و بايستي اذعات داشت كه هدف از پيدايش و استفاده از اين شيوه‌ها يادگيري و فهم هر چه بيشتر مطالب و موضوعات درسي و در نهايت رشد همه جانبه دانش‌آموز مي‌باشد، بديهي است كه هر آموزگاري در كلاس درس از روش يا روشهايي استفاده مي‌نمايد كه اين روشها با توجه به عواملي از قبيل ماهيت و محتواي درس ، سن و سال دانش‌آموز ، علاقمندي وي به مطلب آموزشي و ... مي‌تواند در رشد همه جانبه فراگيران مفيد و يا بي‌بهره واقع شوند پس در تعيين و استفاده از اين روشها هم بايستي دقت و اهتمام لازم را بعمل آورده، و اينكه كداميك از روشها مفيدـر مي‌باشد را تشخيص دهد.

امروزه در شناساندن روشهاي مناسب آموزش و پرورش تحقيقات فراواني صورت گرفته است. دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت وابسته به يونسكو تعداد بيش از 300 روش تدريس شناخته شده را ذكر مي‌نمايد.

 

 

 37صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 5900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 


3
0
مشاهده و دریافت

» بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

توسط: pardazesh در 6-04-1394, 12:23 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 876

بررسی خصوصيات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

 

اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .

 

1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .

2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .

 

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زير نيز براي محقق مطرح بوده است .

1- آيا انتخاب مديران با شرايط مندرج در آيين نامه انتصاب مطابقت دارد ؟

2- آيا مديران مدارس دوره هاي كار آموزي و آموزش ضمن خدمت مورد نياز پست مورد تصدي خود را گذرانده اند ؟

 


110 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 5900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+