سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی امكان شناخت خدا از ديدگاه فلوطين و ملاصدرا

توسط: pardazesh در 20-10-1394, 10:14 | دسته: اخلاق و معارف, فلسفه | تعداد بازدید : 1034

چکيده :
بررسی امکان شناخت خدا و راه ها و شيوه هاي سلبي يا ايجابي آن همواره از مسائل اصلي تفکر بشري در اديان و مکاتب گوناگون بوده است . در اين پژوهش ديدگاه دوتن از فيلسوفان بزرگ غرب و اسلام ،يعني فلوطين و ملاصدرا درباره نحوه شناخت خدا و راه هاي سلبي و ايجابی آن بررسي شده است .
فلوطين آخرين فيلسوف بزرگ از فيلسوفان عهد باستان و نامي ترين نماينده مکتب نو افلاطوني است و نظام او به عالي ترين وجه درباره خدا به تفصيل سخن گفته و در اين باره نظريه پردازي کرده است . طبق نظر فلوطين ، عالم از ساحت الوهي صادر مي شود که عبارت است از سه ا قنوم : احد ، عقل ، نفس . بر خلاف اقنوم های تثليث دين مسيح ،اين ها از نظر مرتبه نابرابر هستند . احد عقل را و عقل نفس را ايجاد مي کند . فلوطين احد را با واژه هاي کاملاً سلبي توصيف مي کند . احد به کلي هم فراتر از هستي و هم فراتر از انديشه است . احد يک امر متعين با لذات ، کاملاً بسيط ، نامتناهي و بدون تغيير است که هيچ وصف ثبوتي را نمي توان به او نسبت داد . فلوطين نشأت گرفتن عقل از احد را از طريق استعاره هايي چون فیضان و صدور بيان مي کند .
ملاصدرا نيز از بزرگترين فلاسفه جهان اسلام و بنيان گذار يکي از سه سنت فلسفي بزرگ اسلامي يعني حکمت متعاليه است ، وي تلاش کرد بديع ترين آرا و ابتکارات فکري خود را با عقايد متقدم يونان و اسلام پيوند زند ،اما واضح است که فلسفه او براساس اصالت وجود و تشکيک در مراتب هستي پي ريزي شده است ، هرچند جزئيات آن در نظام هاي فکري پيشين ، سابقه داشته است ، اما در هندسه معرفتي او جايگاهي جديد و نقش تازه يافته و نتايج و پيامدهاي نوي را پديد آورده است .
ديدگاه فلوطين درباره معرفت خدا ، ديدگاهي سه و جهي است ، به اين معنا که وي سه نظر مختلف در اين باره مطرح کرده است که عبارتند از :1- معرفت خدا ممکن نيست 2- معرفت سلبي به خدا ممکن است 3- معرفت ايجابي به خدا ممکن است .
فلوطين بيشترين تأکيد را بر الهيات سلبي داشته و سعي کرده است که اوصاف ايجابي به او نسبت ندهد ، اما نهايتاً اوصافي ايجابي براي خدا ذکر کرده است صدرا به امکان شناخت خدا معتقد است و هم صفات ايجابي و سلبي رابه او نسبت مي دهد ، اما همه اوصاف سلبي رابه اوصاف ايجابي باز مي گرداند . هر دو فيلسوف به امکان شناخت خدا به نحو حضوري اعتقاد دارند . در این پژوهش فصل اول به کلیات ، فصل دوم درباره شناخت خدا از دیدگاه فلوطین و فصل سوم به شناخت خدا از دیدگاه ملاصدرا پرداخته شده و در فصل چهارم مقایسه ای میان نظرات ایندو صورت گرفته ، موارد مشترک و اختلافی مشخص گردیده است و فصل پنجم نیز نتیجه گیری مباحث فصل های چهارگانه است.

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» تأثير قرآن در انسان شناسی ملاصدرا

توسط: pardazesh در 16-10-1394, 13:44 | دسته: اخلاق و معارف, فلسفه | تعداد بازدید : 1121

از آنجائيكه قرآن با نگاه خليفه اللهي ريشه اي ترين بحث را در تفسير انسان مطرح نموده حقيقتي كه همواره كليه مباحث انسان شناسي عرفا بوده ولي فلاسفه مسلمان كمتر به بيان عقلي آن مي پرداختند تا سرانجام ملاصدرا (ره) با عنايت الهي توانست بافته ها را مبدل به يافته ها نموده و آن چه عرفا مشهود نموده بودند با زبان عقل و استدلال بيان نمايد در اين رساله ضمن بيان آيات قرآن به تفسير فلسفي آنها پرداخته و كيفيت خلقت روح و مراتب تطور و تكامل آن را بيان نمودم لذا حدوث روح ، مراحل رشد و نما تكامل آن و سرانجام مقام خليفه اللهي كه عاليترين مرحله « دني فتدلي فكان قاب قوسين اوادني » مي باشد با بيان فلسفي اثبات شده است . بديهي است هر چند موضوع اين رساله از سنخ حكمت نظري است ولي چون مراتب تكامل خاكي تا الهي انسان بي نياز از مباحث علم اخلاق و راه و روش سلوك براي نيل به آن مقصود اعلي نبوده لذا در جاي جاي رساله اشارت هاي كوتاهي به مباحث اخلاقي كه بيان كيفيت صعود به آن قلّه جز از اين طريق امكان پذير نمي باشد ، نموده ام.يكي از بزرگترين فضيلت علمي مرحوم صدرالمتألهين تطبيق قواعد حكمت اسلامي با قواعد عرفان و طريقه عرفان است و حال آنكه قبل از او مبانيت بين حكمت و ذوق عرفان مشهور بوده و عجين شدن آثارش با نگرش و تأسي از آيات وحياني خداوند مي باشد كه در اكثر آثار ملاصدرا استنباط عميق تفسيري كلامي و عرفاني ايشان مواجه مي گرديم كه اين ذوق شهودي و توجه به بحر قرآني از ظرايف آثار ايشان مي باشد . با روحيات ايشان همين اشارت بس كه هفت سفر پياده به مكه معظمه مشرف گرديده است . در سفر هفتم در بصره داعي حق را لبيك گفته و روح بلند پرواز آن مرحوم به عالم قدس متصل گرديده و در بصره دفن شده است .چه گواراست معرفت الهي و زلال حقيقت قرآني را در آثار فيلسوف متأله بررسي كرد و حقيقت قرآن همانند نسيم حيات و آب زندگاني و رباط حيات انساني از سحاب سمائي و مطر سماوي بر جان تشنگان معارف حقه الهي نشيند و جاري و ساري گردد . نگاهي لطيف از شهود عرفاني اين فيلسوف متأله و همچنين از نور وحياني آيات الهي در كلام اين حكيم و آثارشان بسيار بر تشنه كامان حقايق نوين كه برهان فرقاني را در پرتو عرفان قرآني فراسوي خود مي نگرند و تلاش حكيم بزرگوار بهره مي جويند . اين رهگذر قالبهاي كلامي ، عرفاني و حكمي از قلب قرآن بهره گرفته و شايد به گزافه نيست در خصوص آثار اين حكيم كه مكتوبات ايشان صبغه قرآني دارد و از كلام جامع نگر قرآني بهره هاي بسياري جسته است و با غواصي در بحر معارف آن مرجان و لؤلؤ دل مي يابد .در فصل اول كليات حكمت اسلامي حكمت نظري و عملي ، فضيلت خودشناسي اهميت انسان شناسي مباني معرفت شناختي فطرت ، فطرت و مبادي شناخت ، تمايلات و گرايشهاي فطري معرفت فطري در منابع ديني ، فطرت خداشناسي ، فطرت دين و شريعت ، اخلاق و شكوفائي فطرت و اختلافات انساني احياي تفكر اسلامي و در پايان انواع لذتها و برترين لذت بحث گرديده است .در فصل دوم آفرينش و ظهور خلقت انسان بررسي شده است مراحل خلقت و احسن بودن آن نمونه و مختصات انساني و مقام و عظمت آن ، فلسفه خلقت ، ارزيابي حيات انساني تكامل تدريجي و عقل و تعقل عشق تجلي بناي خلقت ، ماده اوليه خلقت ، ماهيت انسان امر در قرآن ، وجهه خلقي ، وجهه امري انسان و اثبات غير مادي بودن نفس ، پالايش قلب و باطن ، سِرّ نماز و روح آن ، مراتب طهارت ، كرامت قدس انسان ، خواستهاي پست ، برترين ميل ، من در هرم هستي ، ملاك ارزش انسان تقوا ملاك برتري در اين فصل پرداخته شده است .در فصل سوم گوهر نفس « نفس محترمه انسان » بحث گرديده است . نفس ، خلاقيت نفس ، وجود نفس ، كمال اول بودن ، وحدت نفس ، ماهيت نفس ، وحدت ظليه ، انسان و مراتب ادراك چهارگانه ، اقوال مختلف حكما در خصوص نفس ، انواع نشأت سفرهاي نفس ،تعلق نفس با بدن ، مراتب و حالات نفس ، نفس انساني ، مراقبت و حـــالات آن ، مظهريت و جامعيت نفس انسان ، نظر فلاسفه درباره تجلي خداوند در نقش انسان نظر عرفا درباره تجلي خداوند در روح انسان ، نظر فلاسفه درباره انطباق عالم كبير و عالم صغير ، بيان چند نكته.در فصل چهارم عنوان انسان كامل در اين فصل به ابعاد مختلف انسان كامل پرداخته شده است انسان و صفات او ، مقدمه انسان كامل ، ويژه گيهاي انسان كامل مراتب كمال ، آثار انسان مقامات و مدارج انساني ، قوسي صعود و نزولي « قوس صعود و نزول در آيات قرآن » مراتب عالم انسان ، كمال انسان ، گذري بر شرح اسم اعظم ، اوصاف انسان كامل ، تكامل حقيقي انسان ، معرفت نفس تحصيل فضيلت ، تهذيب نفسي ، صراط ظلماني ، كيفيت بر طرف ساختن حجابها ، حجاب و مقام ، عظمت مقام خلافت الهي ، شناخت انسان كامل لازمه شناخت الهي ، خلافت محمدي و حقيقت ليله القدر حكمت محمدي (ص) نرديان عقل ، مقدمه در خصوص رسالت انبياء نبي از ديدگاه ملاصدرا(ره) ثمره تقوا ، كيفيت طي كردن درجات مراتب چهارگانه علم انسان ، شعبان ماه وصال و رمضان ماه تهذيب ، راه و روش هاي نيل به كمال ، موانع كمال انسان ، راه مدرك معارف مستقيم است نه سهل .

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+