سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در منزل، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 657

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 400 دانش‌آموز(185 پسر و 215 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش‌نامه‌های تجدید نظر شده‌ی هوش هیجانی(آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مک‌کنی، 2004) و نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار براون و هامیل(1978) استفاده گردیده است. پایائی هر یک از ابزارهای سنجش به ترتیب از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب کودرریچاردسون و روائی آنها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین زیر مقیاس¬های هر یک از ابزارهای سنجش احراز گردید. نتایج حاکی از پایائی و روائی قابل قبول ابزارها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان همبستگی معنادار وجود دارد. هم¬چنین تحلیل¬های رگرسیونی چندگانه برای پیش¬بینی مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان توسط ابعاد هوش هیجانی نشان داد که بعد ارزیابی هیجان، مشکلات رفتاری را در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. همین‌طور، بعد تنظیم هیجان پیش‌بینی کننده‌ی مشکلات رفتاری در موقعیت‌های مدرسه و همسالان است.

واژه‌های کلیدی: ابعاد هوش هیجانی، مشکلات رفتاری، همسالان

 

 

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی دانشجويان

توسط: pardazesh در 10-06-1394, 08:56 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 789

چكيده :
پژوهش حاضر كه با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، دانشجویان انجام گرفته يك مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 89-88 در مركز آموزش عالي فني امام محمدباقر(ع)ساري و نمونه مورد نظر شامل 335 نفر بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه اي انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد شده هوش هیجانی برادبري - گريوز و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. براي تجزيه وتحليل داده ها برحسب ضرورت از آمار توصيفي واستنباطي استفاده شده است . براساس آمار توصيفي از جداول ، نمودارها ، ميانگين ، واريانس وانحراف معيار، انحراف استاندارد واز آماراستنباطي ضريب همبستگي پيرسون از آزمونهاي R به منظور آزمون شاخص ها استفاده شده وازجدول آناليز واريانس (ANOVA )براي تفاوت متغيرها ،با استفاده از نرم افزار (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ SPSS ) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.
یافته های پژوهش نشان داد که بين نمره کلی هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه معني داری وجود دارد. همچنين بین ميانگين هوش هيجاني دانشجويان رشته هاي مختلف با پيشرفت تحصيلي آنان رابطه معني داري وجود ندارد، اما در چهار مولفه آن يعني خودآگاهي ، آگاهي اجتماعي ، خود مديريتي ومديريت رابطه با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد . ضمنا بين ميانگين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارداني – كارشناسي و دانشجويان روزانه - شبانه تفاوت معني داري وجود دارد.
واژه هاي كليدي : هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی، دانشجويان

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 29900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 5
کل: 3106
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+