سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

توسط: pardazesh در 30-06-1394, 09:05 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 867

چکیده:
امروزه نقش وجایگاه خبررسانی دررسانه هابه ویژه تلویزیون اهمیت روزافزونی یافته است،به گونه ای که افرادبرای انجام فعالیتهای فردی واجتماعی خودنیازمند اطلاعات واخباری می باشند که محیط پیرامون آنهارااحاطه کرده است،بااین وجود رسانه هاتنهامنابعی نیستندکه مردم اطلاعات مربوط به مسائل ورودادها راازآنهامی گیرندوازمیزان اهمیت ارتباطات میان فردی نبایدغافل ماند.لذاباتوجه به اینکه هریک ازمنابع خبری اعم تلویزیون وارتباطات میان فردی به صورت بالقوه می توانند موردپذیرش قراربگیرند دراین بررسی هدف اصلی مقایسه عوامل موثربرتمایل ویاعدم تمایل به خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی وهمچنین بررسی تطبیقی نوع اخبارمبادله شده اعم از(سیاسی،اقتصادی،اجتماعی)وتعیین اولویتهای خبری دراین ارتباطات می باشد.روش تحقیق دراین بررسی پیمایش وجامعه آماری دانشجویان علوم ارتباطات مقاطع تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد مجتمع دانشگاهی ولیعصرومقطع دکترا واحدعلوم وتحقیقات می باشد.حجم نمونه بااستفاده ازنمونه گیری سهمیه ای 25% کل دانشجویان می باشد که بصورت تصادفی 197 نفرازمیان آنان انتخاب وپرسشنامه پس ازتعیین اعتبارصوری توزیع گردید ،ابزاراندازه گیری پرسشنامه وروش تجزیه وتحلیل بااستفاده ازنرم افزار spss می باشد وباتوجه به بررسیهای صورت گرفته نتایج ذیل قابل توجه می باشد: 1-میان جنسیت،وضعیت تاهل،وگره سنی وانتخاب رسانه رابطه معنادار وجودندارد
2-میان ساعات مطالعه وانتخاب رسانه رابطه معناداروجوددارد3-میان مقطع تحصیلی وعدم تمایل به خبرتلویزیونی رابطه معناداروجوددارد4-میان تامین امنیت روانی خبرتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی تفاوت معناداروجوددارد.5-میان اولویتهای خبری تلویزیون ومیان فردی تفاوت معناداروجوددارد6-میزان اغراق،سانسور،ابهام وجهت گیری درخبرتلویزیونی بیشترین درصد رابه خوداختصاص داده ونتیجتا افرادکمترین توجه رابه گزارشات سیاسی وتلویزیون رانشان داده واین عوامل سبب گردیده افرادتنها اخبارراازتلویزیون دریافت کنند ،امادرموردمیزان تمایل به تلویزیون بعنوان منبع کسب خبربایدگفت مردم جهت صحت وسقم اطلاعات واخباربه دنبال منابع دیگری ازجمله میان فردی خواهند بود.

 

209صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


2
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+