سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» جايگاه بخش انرژی در اقتصاد ايران، رهيافتی مبتنی بر تحليل‌های داده ستانده

توسط: pardazesh در 5-11-1394, 15:17 | دسته: اقتصاد | تعداد بازدید : 731

انرژي در اقتصاد ايران تامين‌کننده نيازهاي مصرفي بخش خانوارها به عنوان کالاي مصرفي و تامين‌کننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي است. نکته اساسي اين است که بخش انرژي در عين حال که بر زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است از ساير زيربخش‌ها نيز تاثير مي‌پذيرد. به منظور شناسايي و تعيين بخش‌هاي کليدي يک اقتصاد، تکنيک داده-ستانده ابزار مناسبي به شمار مي‌آيد زيرا در اين روش بخش‌هاي اقتصادي بر اساس پيوستگي‌هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي قوي‌ترين پيوندها، بخش‌هاي کليدي معرفي مي‌شوند. هدف اين تحقيق تعيين بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1378 که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، مي‌باشد. در اين پژوهش جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با محاسبه ضرايب پيوندي پيشين و پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن و سلا و قدرت انتشار و حساسيت بررسي شده و سپس بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي بر و از ساير بخش‌هاي اقتصادي تحليل گرديده است.
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که پيوند مناسبي بين بخش انرژي با اقتصاد ايران وجود دارد اما اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي در زمينه ارتباطات پيشين و پسين از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در خصوص شاخص‌هاي انتشار و حساسيت كه در شناسايي ميزان توانمندي بخش اقتصادي در ايجاد تحرك اقتصادي و پاسخگويي به تقاضاي نهايي كل اقتصاد استفاده مي‌شود، بخش انرژي در مجموع از قابليت ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي در اقتصاد ملي برخوردار نيست و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي در اقتصاد ايران نيز عملاً ناچيز بوده است.

 

 

85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تخمين تابع تقاضای گاز ‌طبيعی (مصرف خانگی و تجاری) در ايران

توسط: pardazesh در 5-11-1394, 13:28 | دسته: اقتصاد | تعداد بازدید : 807

چکيده
بيشترين سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور است. تقاضا براي گاز طبيعي در ماههاي سرد بيشتر از ماههاي گرم سال است؛ نوسانات اصلي تقاضاي گاز به نياز گرمايي اين بخشها مربوط مي‌شود.
علاوه بر تغييرات دما و شرايط جوّي که عامل اصلي نوسانات فصلي تقاضاي انرژي محسوب مي‌شوند، عوامل ديگري نظير شوکهاي فصلي غير‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلي تقاضاي انرژي تأثير مي‌گذارند. همچنين غير از عوامل اقتصادي قابل مشاهده مانند قيمت و درآمد، عوامل غير‌اقتصادي مثل تغيير سليقه مصرف کنندگان و پيشرفت تکنولوژي و عوامل ديگري که قابل مشاهده نيز نيستند، بر روند اصلي تقاضاي انرژي اثر مي‌گذارند. بکار‌گيري روش مدل ساختار سري زماني ، اين امکان را مي‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفي و فصلي تصادفي را در تقاضاي انرژي به منظور برآورد صحيح کششهاي درآمدي و قيمتي، وارد و مدلسازي کرد. سپس با استفاده از فيلتر کالمن با روش حداکثر راستنمايي برآوردهاي نااريب پارامترهاي تابع تقاضا محاسبه مي‌شود.
در ايران براي اولين بار برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور با روش انجام شده است. در تابع تقاضاي برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمي‌شود. ماهيّت مؤلفه فصلي تصادفي بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبيعي نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کششهاي بلندمدت قيمتي و درآمدي نيز به ترتيب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.
کليد واژه‌ها:
تقاضاي گاز طبيعي، نوسانات فصلي، روند اصلي، مدل ساختار سري‌ زماني و فيلتر کالمن

 

 

 

90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی هزينه اجتماعی گاز SO2 از نيرو گاه شهيد رجايی

توسط: pardazesh در 13-05-1394, 13:57 | دسته: اقتصاد | تعداد بازدید : 774

بررسی هزينه اجتماعی گاز SO2 از نيرو گاه شهيد رجايی

 

توليد برق فوايد زيادی براي جامعه دارد و در عين حال باعث صدمات جبران ناپذير و ناخواسته اي مانند آسيب رسانی و تخريب محيط زيست می گردد. برای اينكه بتوانيم تكنولوژيهای مختلف توليد برق و اثرات زيست محيطی آنها را بررسی کنیم بايد به يك عامل مهم توجه داشته باشيم . اين عامل مهم هزينه های اجتماعی می باشد كه در ارتباط با توليد برق حاصل مي شود . در اين پايان نامه هزينه اجتماعی نيرو گاه شهيد رجايی كه باعث صدماتی به سلامتی انسان ميشود محاسبه شده است. نيرو گاه برق شهيد رجايي در 25 كيلو متري اتوبان تهران – قزوين واقع شده است . سيستم توليد برق ، يك سيستم خودكاري است كه در مجموع وابسته به سوخت فسيلي مي باشد ( گاز طبيعي ، مازوت و گازوئيل) كه از طريق پالايشگاهها وارد مي شوند. توانايي توليد برق با ظرفيت تقريبا" 2000 مگا وات دارد و داراي يك نيرو گاه سيكل تركيبي متشكل از 6 واحد گازي 112 مگا وات و 3 واحد بخاري 125 مگا وات است و يك نيرو گاه حرارتي با ظرفيت 1000 مگا وات كه متشكل از 4 واحد بخاري 250 مگا واتي مي باشد.

 

 

 

124 صفحه منابع دارد فرمت پایان نامه فایل ورد  قیمت 16000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی پتانسیل تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور

توسط: pardazesh در 20-04-1394, 19:17 | دسته: اقتصاد, برق ( الکترونیک - مخابرات ), فیزیک | تعداد بازدید : 1021

بررسی پتانسیل تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور(انرژی بادی,آبی کوچک,خورشیدی و  بیوگاز)

 

يكي از معضلاتي كه انسان از زمان پيدايش برروي زمين با آن مواجه بوده تهيه منبعي براي تامين انرژي مورد نياز او در مصارف روزمره‌اش بوده است. زماني آتش تنها راه توليد انرژي به شمار مي‌رفت اما هرچقدر كه انسان پيشرفت كرد،‌ نياز‌هاي او به منابع جديدتر هم افزايش يافت تا سرانجام با وقوع انقلاب صنعتي انسان خود را بيش از هر زمانی  نیازمند به استفاده روزافزون از منابع انرژي يافت كه براي به كار انداختن موتورهاي فناوري جديد به شدت به آن نياز داشت. زغال سنگ و پس از آن نفت و مشتقات آن مسير ما را به سوي منابع فسیلی انرژی در زمين رهنمون كرد.

از سوي ديگر در جهاني كه نفت و مشتقات آن نبض بازار جهاني را در اختيار دارد بحران‌هاي ناشي از تغيير حجم منابع، ‌بروز جنگ در نواحي نفت خيز و سياست‌هاي دولت‌ها مي‌تواند آسيب‌هاي جدي بر توسعه اقتصادي همه كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه بگذارد.                                                                                                                                               

اما گذشته از اقتصاد و صنعت، دانشمندان نيز نگران اين رشد روز افزون وابستگي به نفت هستند. در چنددهه اخير دانشمندان متوجه شده‌اند كه دماي ميانگين سياره زمين به طور آهسته ولي پيوسته‌اي در حال افزايش است. علت اين امر پديده‌اي به نام اثر گلخانه‌اي است

 

129صفحه فایل ورد  منابع فارسی و انگلیسی داردقیمت:39900تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+