سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیس

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 864

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.
واژگان کلیدی:
انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» ماهيت حقوقی مزايده

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1115

مزايده عقدي است متعين كه اجراي احكام به قائم مقامي مالك و با نظارت مدعي العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزيابي شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبي به اطلاع خريداران احتمالي رسانيده و د رنهايت مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد.
شايسته آن است كه براي حل مشكل مزايده مرحله دوم ، بايد به مراحل مزايده افزود و هرچه مراحل مزايده بالاترمي رود، اجازه فروش به پائين تر از قيمت كارشناسي را با درصد مشخص و معين داده شود و يا اينكه مال را در صورت عدم خريدار در همان مرحله اوّل با قيمت كارشناسي به بستانكار واگذار نمائيم .
هزينه هاي نقل و انتقال رسمي مال و دارائي نيز بهتر است ازثمني كه برنده مزايده به حساب دادگستري واريز نموده، برداشت گردد.
همچنين پيشنهاد مي گردد؛مراجع قانون گذاري با تفكيك اموال منقول و غير منقول و حالت هايي كه مال در تصرف محكوم عليه مي باشد و يا در تصرف شخص ثالث است، به تكليف اداره اجرا به تسليم و تحويل مال به برنده مزايده ،اشاره نمايند .

کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه

 

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 668

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


2
0
مشاهده و دریافت

» مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در حقوق ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:14 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 897

بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسيون ورشو 1929، متصدي حمل و نقل هوايي در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول مي باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل خسارتي به مسافر يا كالا وارد شود، علي الاصول متصدي مسئول است مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابري براي او و عاملين او مقدور نبوده است. بنابراين متصدي با اثبات بي تقصيري از مسئوليت معاف مي شود. طبق عرف بين المللي حمل و نقل هوايي، تأخير پرواز تا نيم ساعت ايرادي ندارد، اما در صورت تأخير بيش از ينم ساعت، ايرلاين مربوطه بايد جوابگوي مسافران باشد و بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون ورشو كه كشورمان نيز آن را به تصويب رسانده، بايد به مسافران خسارت بپردازد و رضايت آنان را جلب كند. به هر حال در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايانگر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي باشد؛ بنابراين اگر شرايط مسئوليت قراردادي كه عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده ور ابطه سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زيان وارده مي باشد.

واژگان کلیدی:
مسؤولیت مدنی- متصدی حمل و نقل- تأخیر- پرواز – هواپیما – کنوانسیون ورشو – مسافر

 

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» ایقاع مشروط در حقوق ایران

توسط: pardazesh در 19-11-1394, 15:27 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1004

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.

 

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» روش های جايگزينی حل و فصل اختلافات و قابليت اعمال آن در حقوق ايران

توسط: pardazesh در 6-08-1394, 13:22 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1736

چكيده :
شيوه هاي جايگزيني حل و فصل اختلافات يـا (Alternative Dispute
( Resolution
به شيوه هايي اطلاق مي گردد آه جايگزين رسيدگي قضـايي شده و هدف آن ، حل سريع دعاوي به وسيله اشخاص خصوصـي است . اين شيو ها به رغم انواعي آه دارند ، همگي مبتني بر تراضي طرفين بوده و در عين حال ، نتيجه آار در غالب آن ها الزام آور نيست . ميانجي گري ، سازش ، مصـالحه ، مذاآره ، رسيدگي آوتاه ، ارزيابي بي طرفانه يـا شـبه آارشناســـــــي از مهـــــــم تـــــــرين ايـــــــن شيوه هاست .آم هزينه بودن ، سريع بودن ، محرمانه بودن ، انعطـــاف پـــذيري ، راه گشـــا و مـــؤثر بـــودن ، آينده نگر بودن ، اقتصادي و محترمانـه بـودن ، دقيـق و آارســــــاز بــــــودن ، غيرخصــــــمانه بــــــودن ، ساده و غيررسمي بودن ، رسيدگي موضوع از جانـب متخصـص و غـــــــيره از عمـــــــده تـــــــرين مزايـــــــاي شيوه هاي مزبور است .الزام آور نبودن تصميم حاصـل از شيوه هاي مذآور و عدم قابليت ارجاع برخـي دعـاوي بـه ADR نيز از نقاط ضعف آن محسوب مي شود . در حقوق ايـران عليرغم سابقه ديرينه شيوه هاي جايگزيني و وجود مقرراتي راجع به سازش و مصالحه ، رجوع به اين شـيوه هـا مـورد استقبال اصحاب دعوا قرار نگرفته است .
ارجاع اختلاف به شيوه هاي مذآور گاه در قالب قـرارداد مســــتقل و گــــاه بــــه صــــورت شــــرط ضــــمن عقد اصلي انجام مي پذيرد . شروط ارجاع ممكن اسـت حـاوي رجــــــوع اختيــــــاري اخــــــتلاف بــــــه ايــــــن روش ها باشد يا رجوع اجباري . اثر موافقت نامـه شـرط رجوع به اين شيوه ها بر نفي صلاحيت دادگاههاي دادگستري گرايش غالبي ندارد ، پذيرش قاعده استقلال شرط رجوع نيز با ترديدهاي مواجه اسـت ؛ و قاعـده صـلاحيت نسـبت بـه صلاحيت نيز از مقبوليت عامه برخـوردار نشـده اسـت .در مورد قانون حاآم بر آيين رسيدگي و ماهيت دعوا ، گرايش اغلب بر پذيرش اصل حاآميت اراده است . امّّا تصميم شخص ثالث اصولا الزام آور نيست و توافق طرفين بر الزام آور بودن آن تنها بدان جنبه تعهد قراردادي بخشيده است .

 

193صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
1
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش و جايگاه موافقتنامه های تجارت منطقه ای در سازمان تجارت جهانی

توسط: pardazesh در 5-08-1394, 13:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 743

سازمان جهانی تجارت سازمانی است برای کمک به آزادسازی تجارت در سطح بينالمللی و
وسيله ای است برای دولتها جهت مذاکره درباره موافقتنامههای چند جانبه بازرگانی. به علاوه
اين سازمان مکانی برای رسيدگی به اختلافات تجاری دولتها نيز محسوب می شود. فعاليت اين
سازمان بر اساس سامانه ای از مقررات بنا شده است که قلب آن را موافقتنامه های تجارت چند
جانبه ای تشکيل می دهند که حاصل مذاکرات اعضای سازمان هستند و توسط آنها که نمايندگان
ملل تجارت کننده در سطح جهان محسوب می شوند امضا شده اند. اين اسناد چارچوب مقررات
قانونی برای بازرگانی بينالملل را فراهم می آورند.
از سوی ديگر موافقتنامه های تجارت منطقه ای نيز جزء جدايی ناپذير تجارت بينالملل
محسوب می شوند که بخش عمده ای از تجارت جهانی در قالب آنها صورت می گيرد و پيش
بينی می گردد که در سالهای پيش رو بر حجم تجارت تحت پوشش اين موافقتنامه ها افزوده
گردد. اين موافقتنامه ها از اين نظر برای گروه کوچکی از کشورهای همسايه با علايق و
فرهنگ مشترک جذاب است که اين کشورها برای گشايش بازار در يک منطقه مشخص آسان تر می توانند به توافق برسند تا اينکه بخواهند در جمع وسيعی چون اعضای WTO به اين مهم
دست يابند. همچنين اين موافقنامه ها با طرح راه حل های جديد و باز کردن راه های نوين پيش
پای واضعين مقررات بين المللی، بسترهای لازم را برای نيل به موافقتنامه های چند جانبه
برای اعضای WTO فراهم می کنند.
موافقتنامه های تجارت منطقه ای در کنار نظام چند جانبه تجارت بين الملل با وجود تعارضات
و نيز آثار مثبت و منفی که می توانند بر هم داشته باشند، به حيات خود ادامه می دهند و اين دو
نظام بين المللی در کنار يکديگر ساماندهی به تجارت بين المللی را بر عهده دارند.
بر اين اساس باتوجه به اينكه آشورهاي جهان در قالب هر يک از اين دو نظام سامان بخش
متقبل تعهداتي مي گردند، چگونگي همزيستي اين دو دسته از تعهدات آه گاهي متعارض با
يكديگر نيز به نظر مي رسند مسئله مورد بررسي در اين رساله مي باشد.
بررسي حاضر در دو بخش ارائه مي گردد بخش نخست با عنوان »سازمان جهاني تجارت در
قالب همگراييهاي اقتصادي بين الملل« به بررسي مباني نظري و انواع همگراييهاي اقتصادي
بين المللي از يك سو و تاريخچه و ساختار و عملكرد سازمان جهاني تجارت از سوي ديگر مي
پردازد. در اين بخش سعي مي گردد آه مفاهيم اصلي مورد بحث در اين مطالعه و روند
پيدايش، نقش و عملكرد آنها در سطح حقوق و روابط بين الملل مورد بحث قرار گرفته،
تعاريف آلي و تخصصي هر يك باتوجه به منابع مختلف داخلي و خارجي موجود ملاحظه و
بررسي گردد.

 

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


3
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 5
کل: 3106
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+