سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» پایان نامه آزمون بالينی چند محوری MCMI-III ميلون

توسط: pardazesh در 29-04-1394, 18:47 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1793

نخستين گام در درمان بيماري هاي رواني تشخيص درست و پايا به منظور برنامه ريزي طرح درمان مناسب مي باشد و تصميم گيري درباره‌ اين كه بهترين شیوه رفتار با بيماراني رواني كدام است مستلزم ارزيابي عيني شخصيت وي است .

براي سنجش و تشخيص بيماري هاي رواني و اختلالات شخصيتي[1] روشهاي مختلفي از جمله مصاحبه ، مشاهده ، خود سنجی و غيره وجود دارد كه اين در ميان روش هاي سنجش عيني به لحاظ دقت و عنيت به لحاظ رقت و غيبت آنها كاربرد بيشتري پيداكرده است.

آزمون باليني چند محوري [2](MCMI-III[3] ، ميلون ،1994) يكي از ابزارهاي عيني سنجش نشانگان [4] عمده مطرح شده از محور يك واختلالات شخصيت مطرح شده از محور دو راهنماي آماري و تشخيص اختلالات رواني [5] (DSM-17 انجمن روانپزشكي آمريكا، 1983) ساخته شده و سه بار در خلال بيست سال گذشته به موازات تغييرات در نظريه ميلون و همچنين راهنماي تشخيص و آماري اختلالات رواني تجديد نظر شده است از اين آزمون در موارد زير مي توان استفاده كرد:1- ارزيابي اختلالات باليني:

 

 

 87صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 14900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

توسط: pardazesh در 19-03-1394, 11:24 | دسته: دانلود پرسشنامه | تعداد بازدید : 1826

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

توضیحات ابزاری
مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (بشارت،1386) یک آزمون 30 سوالی است که سه بعد کمال گرایی خودمدار ، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از نمره 1 تا 5) می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های سه گانه آزمون به ترتیب 10 و 50 خواهد بود. مقیاس هایی که از آنها برای ساخت مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران استفاده شد عبارت بودند از «مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست و همکاران»، «مقیاس کمال گرایی چند بعدی هویت و فلت »، «مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران» و مواردی از زیر مقیاس های پرسشنامه های دیگر، مخصوصاً پرسشنامه های سنجش اختلال های خوردن. از مجموعه 67 سوال اولیه که برای سنجش ابعاد کمال گرایی مناسب تشخیص داده شدند، ابتدا یک مجموعه 45 سوالی بر حسب ضرایب توافق بیشتر بین نظر سه متخصص در این زمینه، تهیه، و برای اجرای مقدماتی آماده شد. سپس مطابق نتایج ضرایب توافق کندال که بر اساس نظر ده متخصص روانشناس محاسبه شد و نیز نتایج مقدماتی تحلیل عوامل، 30 سوال که ارزش ویژه آنها بیشتر از 1 بود، برای سه عامل کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار انتخاب شدند و روی نمونه پژوهش اجرا شدند.

 

5صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14  دارد قیمت 5000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


7
2
مشاهده و دریافت

» پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

توسط: pardazesh در 19-03-1394, 11:14 | دسته: دانلود پرسشنامه | تعداد بازدید : 1169

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

 

توضیحات ابزاری
تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال 1995 ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر 40 گویه می باشد که 20 گویه آن کمالگرایی مثبت و 20 گویه دیگر کمالگرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم پاسخ داده می شود.

 

5صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14  قیمت 4000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


4
1
مشاهده و دریافت

» پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

توسط: pardazesh در 16-03-1394, 12:45 | دسته: دانلود پرسشنامه | تعداد بازدید : 815

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت زناشویی انریک ENRICH

 

 

برای دانلود رایگان لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی معلمان زن

توسط: pardazesh در 2-03-1394, 11:53 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1910

چكیده
در میان موجوداتی كه روی كره زمین زندگی میكنند، انسان از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است. این ویژگی ها، او را از سایر موجودات روی كرة زمین جدا می سازد. احساسات، عواطف، هیجان و توانایی قضاوت دربارة رفتارهای خود و دیگران، و تصمیم گیری بر اساس این قضاوت ها، تنها بخشی از این ویژگی های خدادادی است كه باعث سنگین شدن مسئولیت انسان شده است.وانسان برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر نیاز دارد بین فكر،احساسات و عواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آوردو متناسب با موقعیت های زندگی از آنها استفاده نماید.
هوش هیجانی از جمله مواردی است كه می تواند به زندگی افراد جهت دهد و رضایت مناسب تری را نسبت به محیط و افراد در آنها به وجود آورد هدف از پژوهش حاضر ، تعیین ارتباط هوش هیجانی و رضامندی از زندگی زناشویی در زنان آموزگار دبستان های منطقه 1 تهران است . جامعه این پژوهش زنان 03 تا 04 ساله است. كه به طور نیمه وقت در مدارس شهر تهران مشغول به كار هستند كه از میان آنان نمونه ای به حجم 100نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش هیجانی و اینریچ1استفاده شد .
با توجه به توصیفی بودن این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. و به دلیل مقایسه و تعیین متغیرهای پیشبین در بین نمونه ها از ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و آزمون t استفاده گردید. ومشخص گردید كه؛ افزایش هوش هیجانی با افزایش رضایتمندی زناشویی مرتبط بود. با توجه به ارتباط بالای هوش هیجانی و مؤلفه های آن با رضایت مندی زناشویی، مدارس ،سازمان ها و كلینیكهای خانوادهدرمانی میتوانند از این متغیر در بهبود رضایت زناشویی بهره ببرند و به بهتر شدن روابط انسانی كمك كنند.
واژه های كلیدی : هوش،هوش هیجانی،رضایتمندی زناشویی،زنان آموزگار


104صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


3
0
مشاهده و دریافت

» پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (رایگان)

توسط: pardazesh در 27-03-1393, 11:02 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 34536

پرسشنامه رضايت شغلي مينه سوتا

هدف اين پرسشنامه بررسي رضايت شغلي شما مي باشد، خواهشمند است هر جمله را به دقت خوانده و ميزان رضايت خود را از كاملاً راضي تا كاملاً ناراضي نسبت به هر پرسشي با گذاشتن علامت (× ) در پاسخنامه، زير ستون مربوطه مشخص نماييد.

 

برای دانلود رایگان لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

 

انجام  کلیه کاری های آماری پایان نامه  روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+