سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی مثل های بلوچی و نمونه های آن در فارسی ، معرفی بلوچستان و شهرستان ایرانشهر، بررسی زبان و ضرب المثل های بلوچی

توسط: pardazesh در 25-11-1396, 21:32 | دسته: جغرافیا, شهرها و کشورها, گردشگری(جهانگردی) | تعداد بازدید : 190
چکیده
بزرگترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان ، از نظرمساحت ٰشهرستان ایرانشهر است که دارای گنجینه ی فرهنگی و گویش بلوچی نواحی جنوب است.در فرهنگ عامه ی مردم این منطقه، نمونه هایی از میراث معنوی ما¬ یعنی ضرب المثل های فارسی و بلوچی ـ مشاهده می گردد.از آنجا که مثل در عین عمومی بودن و پوشش دادن گسترده نفوذ زبان های فارسی و بلوچی، جنبه ی بومی و محلی نیز دارند، تحت تأثیر عوامل گوناگون در معرض تغییر هم هستند.هرگونه پژوهش در مثل های نواحی مختلف بلوچی زبان می توانند خدمتی مؤثر به ادبیات شفاهی ایران باشد.در این پژوهش که به بررسی مثل های بلوچی و نمونه های آن در فارسی می پردازد، نگارنده ضمن معرفی بلوچستان و شهرستان ایرانشهر، به بررسی زبان و ضرب المثل های بلوچی پرداخته است.بی تردید، ضرب المثل های بلوچی، دربرگیرنده ی بخشی از مسائل مهم اجتماعی، اخلاقی ،فرهنگی و دینی قوم بلوچ هستند، که کسی نمی تواند ارزش های والای ادبی ضرب المثل ها را نادیده بگیرد.از آنجا که یکی از آفت بزرگ فرهنگی و ادبی هر قومی، از بین رفتن گویش های محلی آنهاست، این پژوهش می تواند تا حدی به این مهم دست یابد و این میراث فرهنگی را در اختیار آیندگان بگذارد تا از فرهنگ و سنن آباواجدادی خود جدا نشوند و آن را به آیندگان بسپارند.
کلید و واژه ها

بلوچستان ـ شهر ایرانشهر ،زبان و فرهنگ فارسی ، زبان و فرهنگ بلوچی،ضرب المثل های بلوچی،
.........
198صفحه فایل ورد قابل ویرایش هراه با منابع کامل 24000 تومان

6
6
مشاهده و دریافت

» بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود

توسط: pardazesh در 13-11-1394, 08:38 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 1152

چکیده
ریزشهای جوی یکی از مهمترین عوامل هواشناسی بوده زیرا کلیه منابع آبی در سطح منطقه از طریق این ریزشها تامین می گردد. مطالعات بارش از لحاظ جنبه های طبیعی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آثار بارش در بخشهای مختلف اقتصادی و... متفاوت بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری را در بخشهای مختلف بوجود آورد. نگارنده در این تحقیق با استفاده از روش معادله خط رگرسیون واستفاده از 19 ایستگاه به بررسی تغییرات بارش در دره سفیدرود پرداخته تا حساسیتهای اقلیمی بارش در محدوده مورد مطالعه را که نسبت به سال و ماه و فصل اتفاق افتاده مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که دره سفیدرود براساس روش شاخص بارندگی 30 سال از دوره آماری مورد مطالعه دارای وضعیت مختلفی در شمال و جنوب می باشد. که بر اساس این، دو تیپ اقلیمی با مقادیر مختلف بارش در آن مشاهده می شود. مقدار بارشهای سالانه در این دو تیپ اقلیمی روند متفاوتی داشته است. در شمال منطقه بارندگی نسبتا زیاد و در جنوب بارندگی کم می باشد. روند زمانی بارش نیز در این دو تیپ اقلیمی متفاوت است که بیشترین بارش در شمال در مهرماه و در جنوب در ماههای زمستان است. از نظر فصول نیز در شمال دره سفیدرود فصل پاییز دارای بیشترین بارندگی و در جنوب دره سفیدرود فصل زمستان دارای بیشترین بارندگی است.

واژگان کلیدی: بارش، سالانه، دره سفیدرود، ماهانه، فصلی

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان

توسط: pardazesh در 13-11-1394, 08:33 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 1117

طرح هادی روستا از جمله طرح های عمران روستایی است که می تواند نقش بنیادی و زیر بنایی در توسعه همه جانیه مناطق روستایی داشته باشد .این طرح با استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های خود میتواند زمینه ساز بهبود تسهیلات عمومی و رفاهی از قبیل نوسازی مسکن روستایی ، معابر جدید الاحداث ، حریم مسکونی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان و افزایش مشارکت آنان شود . از جمله اقدامات مهمی که می تواند به تقویت و پایداری آثار اینگونه طرح ها کمک نماید ، بررسی اثرات اجرا و ارزشیابی آنهاست . لذا با توجه به روند تهیه و اجرای این طرحها در سطح استان گیلان ، ارزیابی اثرات آن ها ، موضوع مهمی است که می تواند منجر به آگاهی از دیدگاه ها و عقاید کارشناسان ، شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح ها و برنامه های توسعه ای روستایی فراهم نماید .
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام گرفته است . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است . جامعه آماری روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت بوده که در دو گروه دارای طرح هادی اجراشده و دارای طرح هادی آورده شده و سپس از هر گروه با توجه به رتبه بندی جمعیتی 4 روستا به صورت نمونه گیری احتمالی انتخاب گردید . سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری مشخص گردید و به نسبت جمعیت بین روستاهای مورد مطالعه تقسیم و سهم هر روستا مشخص شد . به طور کل از 387 نمونه آماری انتخاب شده در مسیر تحقیق استفاده گردید . داده های بدست آمده با استفاده از آزمون t ، مان ویتنی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که اجرای طرح هادی تنها در بعد اقتصادی کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تاثیر مثبت و معناداری داشته ولی در ابعاد اجتماعی ، کالبدی و محیطی تاثیر چشمگیری نداشته است . در طول تحقیق مشخص شد آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی گامی مثبت در بهبود کیفیت زندگی بوده و کیفیت زندگی در روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده و روستاهای دارای طرح هادی متفاوت است .

واژگان کلیدی : روستا ، طرح هادی ، کیفیت زندگی

 

185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» امکان سنجی بارور سازی ابرها در استان اردبیل با تاكيد بر تحليل جوی

توسط: pardazesh در 12-11-1394, 15:22 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 762

استان اردبیل در شمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خود طی سالهای اخیر با نابهنجاری های اقلیمی نظير: افزایش دما بویژه در فصل زمستان، افزايش رخداد بادهای گرم، افزایش تبخیروتعرق پتانسیل، کاهش بارش مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشتهای غیراصولی از منابع آبی و ... روبرو بوده است بطوريكه اين رخدادها منطقه را به سوي بحران كمبود منابع آب در آينده به پيش مي برد، از اين رو جهت افزایش منابع آبی استان، یکی از روش های نوین استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها می باشد.
مواد مورد استفاده در پژوهش علاوه بر داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيك هواشناسي سطح زمين، اطلاعات نيمرخ جو (در سطوح 1000، 850 ، 700 و 500 هكتوپاسكالي) شامل دما، رطوبت نسبي،‌ سرعت باد، ارتفاع ژئوپتانسيل، ضخامت سطوح ارتفاعي، آب قابل بارش و لايه دماي صفر مي باشد كه اين مواد از 3420 نقشه سينوپتيكي در بازه زماني دهه هاي هر ماه طي پنج سال اخير (2009- 2005 ميلادي برابــــر با 1388- 1384 شمسي) استخراج شده است.
در پژوهش حاضر جهت امکانسنجی بارورسازي ابرها در استان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها در قالب مدل SWOT ارائه شده و براي استخراج بهترین زمان باروری ابرها با توجه به تحليل نيمرخ جو و اطلاعات ايستگاه هاي هواشناسي سطح زمين از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان مي دهند استان اردبیل بدلیل قرار گرفتن در مسیر سامانه هاي مختلف جوی ، وجود پوشش مناسب ابری ، دمای مناسب و رطوبت لازم درسطوح مختلف جو زمینه اقلیمی را برای بارورسازی ابرها دارد، همچنين مناسبترین لایه برای باروری ابرها لایه های 850 تا 700 هکتوپاسکــــالی بوده و بهترین زمان بارورسازی ابرها از اول آبان تا آخر فروردين ماه و با توجه به توزیع زمانی ساعات ابری و درصد رطوبت نسبی طی ساعات صبح و عصر محلی می باشد.
كلمات كليدي:
استان اردبيل، تکنیک بارورسازی ابرها، سامانه هاي جوي، نيمرخ جو، SWOT

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» استخراج تغييرات ناحيه حاشيه شهری با استفاده از طبقه بندی تصاوير ماهوارهای بر مبنای تحليل در سيستمهای اطلاعات جغرافيايی

توسط: pardazesh در 12-11-1394, 15:09 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 771

به ‌روزآوري پايگاه‌هاي داده زميني در محيط شهري کاري سخت و پر هزينه مي‌باشد. تکنيک‌هاي سنجش از دور ماهواره‌اي به طور وسيعي در استخراج و کنترل تغيير پوشش زمين در مقياس‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند که منجر به ايجاد نتايج مفيدي شده‌اند. انجام اين کار به کمک روشهاي استخراج اتوماتيک تغيير آسان‌تر مي شود. از طرف ديگر براي استخراج تغيير به شکل اتوماتيک دو استراتژي وجود دارد: مقايسه تصوير با نقشه و مقايسه تصوير با تصوير. روشهاي استخراج تغيير اکثرا بر اساس مقايسه تصوير با تصوير هستند. در مقايسه تصوير با نقشه از نقشه موجود جهت پيدا کردن نواحي تغيير کرده در تصويري که اخيرا به دست آمده, استفاده مي‌شود. جهت استخراج تغييرات مي‌توان از دو شيوه پيکسل مبنا و شي مبنا استفاده کرد. تکنيک‌هاي پيکسل مبنا, روشهاي سنتي آناليز تصوير هستند و روند کار آنها به اين صورت است که تفاوت‌هاي عوارض گوناگون را جستجو مي‌کنند. اطلاعات تماتيک مورد نظر از اين تفاوت‌ها, استخراج مي‌شود. در بسياري از کاربردها، نياز به استخراج عوارضي است که از پيکسل‌هاي چندگانه تشکيل شده‌اند از جمله اين عوارض جاده‌ها, ساختمان‌ها و غيره هستند. براي استخراج اين عوارض نياز به طبقه‌بندي گروهي پيکسل‌هاي نزديک به يکديگر است. در واقع در اينجا به جاي استخراج پيکسل نياز به استخراج شي وجود دارد. شي‌ها مي‌توانند صدها ويژگي داشته باشند, مثل شکل, اندازه, پاسخ طيفي و غيره که اين ويژگي‌ها مي‌توانند براي آناليز تصوير استفاده شوند. شي‌ها تعدادي ويژگي دارند که فقط در روشهاي شي مبنا از آنها مي‌توان استفاده کرد. براي استخراج عوارض نامشخص بايد از اطلاعات اضافي مثل شکل و اندازه سايه‌ها استفاده کرد که دراشياء, اين موارد را مي‌توان پيدا کرد. در اين پژوهش يک روش جديد بر اساس شيوه‌هاي شي مبنا, جهت استخراج اتوماتيک تغييرات ساختمان‌ها در محيط‌هاي شهري از تصاويري با قدرت تفکيک بالا و استفاده از پايگاه داده زميني موجود ارائه مي‌شود. روش مورد نظر از چند مرحله تشکيل شده است. در ابتدا پايگاه داده زميني موجود از ساختمان‌ها و ديگر شي‌هاي شهري مدل مي‌شوند. سپس تصوير قطعه‌بندي مي‌شود. در ادامه تصوير قطعه‌بندي شده با استفاده از پايگاه داده موجود مورد آناليز قرار مي‌گيرد تا به اين ترتيب موقعيت قطعاتي که احتمالا تغيير ساختمان در آن رخ داده است شناسايي شود. در نهايت قوانين استخراج تغيير بر روي قطعات معين شده آزمايش مي‌شوند و به اين صورت قطعاتي که ساختمان‌هاي تغيير کرده را ارائه مي‌دهند, مشخص گردند. در قسمت دوم اين مطالعه, به جاي قطعه‌بندي تصوير از روشهاي مختلف دسته بندي استفاده شده است. از طرف ديگر در اجراي الگوريتم بايد از ويژگي‌هايي استفاده شود که متناسب با منطقه بوده و منجر به نتايج قابل قبول شود. در اين مطالعه از ويژگي‌هاي مختلف هندسي, بافتي و طيفي استفاده شد. الگوريتم مورد نظر در سه منطقه مورد آزمايش قرار گرفت. منطقه اول شامل 15 شي بود و تغييرات زيادي در اين منطقه رخ نداده بود. منطقه دوم شامل 7 شي بود و عاري از تغيير بود. و در نهايت در منطقه سوم, 36 شي وجود داشت که نسبت به دو منطقه قبلي تغييرات بيشتري داشت. نتيجه روش پيشنهادي در هر سه منطقه قابل قبول بود و اکثر تغييراتي که در اين مناطق به وقع پيوسته بودند, توسط اين روش استخراج شدند. الگوريتم پيشنهادي تعدادي نقاط ضعف نيز دارد. اين روش در استخراج حد فاصل دقيق بين ساختمان‌ها محدوديتهايي دارد. از طرف ديگر تعدادي از ساختمان‌هاي قديمي توسط اين روش به عنوان ساختمان جديد شناسايي شدند. از نکات ديگري که بايد به آن اشاره کرد, بافت منطقه مورد مطالعه مي‌باشد. داده‌هايي که در اينجا مورد استفاده قرار مي‌گيرند, مربوط به حاشيه جنوبي شهر اصفهان هستند. ساختمان‌ها به شکل بلوک‌هاي کاملا پيوسته در اين منطقه به چشم مي‌خورند. از طرف ديگر نوع تصوير ماهواره‌اي که براي اجراي عمليات از آن استفاده مي‌شود, نيز مهم است. قدرت تفکيک مکاني تصوير در استخراج تغييرات نقش مهمي دارد. در اين تحقيق از يک تصوير Quickbird كه در سال 2008 به دست آمده و همچنين نقشه 2000/1 سال 1375 شهر استفاده شده است.
كليد واژه: استخراج تغييرات شهري, سنجش از دور, کلاس‌بندي و قطعه‌بندي تصوير, سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي, قانون مبنا.

 

 

85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+