سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی جامعه شناختی کيفيت زندگی سرپرستان خانوار

توسط: pardazesh در 31-03-1395, 13:47 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 891

بيان مساله:با توجه به اينكه شناخت كيفيت زندگي خانوارها، يكي از موارد بسيار مهم در حوزه تعيين سبك زندگي كنشگران اجتماعي مي‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسي جامعه‌شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوارهاي شهرستان زنجان مي‌باشد. در واقع سوال اصلي تحقيق اين بوده كه وضعيت كيفيت زندگي خانواده‌ها و خانوارهاي شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاكتورهاي موثر در تغيير كيفيت زندگي در بين سرپرستان خانوارهاي شهر زنجان چيست؟

روش‌شناسي تحقيق:پژوهش حاضر به صورت روش كمي انجام گرديده و با استفاده از شيوه پيمايشي اجرا گرديده است كه ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه سرپرستان خانوارهاي شهرستان زنجان مي‌باشد که طبق نتايج آخرين سرشماري انجام‌ يافته(در سال 1390) تعداد آنها 110943 خانوار بوده كه با استفاده از فرمول كوكران، 390 خانوار به عنوان جمعيت انتخاب گرديده و سرپرستان آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند.

به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، از نرم افراز SPSS استفاده گرديده و جهت بررسي فرضيات تحقيق، بر اساس سطح سنجش متغيرهاي مورد بررسي از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي همانند ضرايب همبستگي(اسپيرمن، پيرسون و ... ) و آزمون‌هاي آماري پارامتريك( آزمون t، تحليل واريانس و ... ) استفاده گرديده است.

يافته‌هاي تحقيق: بر اساس تحليل داده‌هاي جمع‌آوري‌شده، بين اغلب متغيرهاي زمينه‌اي(همانند سن، سواد، تاهل و ... ) با متغير سبك زندگي و مولفه‌هاي آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنين بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي، كيفيت زندگي و سبك زندگي و مولفه‌هاي آن رابطه معناداري وجود داشت.

واژگان کليدي:

کيفيت زندگي، سبک زندگي فرهنگي، محصولات فرهنگي، اوقات فراغت، سرپرستان خانوار.

 

 

 

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 24000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان متاهل

توسط: pardazesh در 30-03-1395, 15:25 | دسته: ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1456

هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها(مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) است. این پژوهش تلفیقی از دو روش کمی و کیفی است. بخش کیفی آن به شیوه مصاحبه ساخت نیافته است و بخش کمی آن به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش­نامه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریال­های شبکه جم (GEM TV) در شهر کامیاران است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه­ای 195 نفر می­باشد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در بخش کمی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی و در بخش کیفی مصاحبه ساخت نیافته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کد گذاری و تفسیر کد­های بدست آمده، استفاده شد و در بخش کمی از آزمون­های وی کرامر، همبستگی و تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.

نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه­شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال­ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. یافته­ها نشان داد که زنان اکثرا معتقدند که این سریال­ها تاثیر چندانی بر آن­ها ندارد. در این رابطه به نظر می­رسد که محیط و جامعه تغییرات به وجود آمده در افکار زنان را خنثی می کند و شرایط قبلی را بازتولید کند. به طور کلی می­توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال باشند.

نتایج بخش کمی این پژوهش نیز حاکی از است که هرچه سن افراد بالاتر می­رود تمایل افراد به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می­یابد و در عوض تمایل آنها به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره افزایش می­یابد. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل نیز در نوع استفاده از رسانه­ها موثر است. بر اساس نتایج انگیزه­های تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات روزمره در افراد متاهل بیشتر است و در مقابل انگیزه آموزشی در افراد مجرد بیشتر است.همچنین نتایج نشان داد که در تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه­های کسب آموزش و کسب پرستیژ اجتماعی در طبقات اقتصادی بالا نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض انگیزه­های فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین بیشتر است. در این رابطه به نظر می­رسد که طبقه، سن و وضعیت تاهل به عنوان اصلی­ترین مولفه­ها، در نوع انگیزه زنان از تماشای سریال­ها تاثیر زیادی داشته باشند.

 

واژگان کلیدی: قرائت، زنان، واکاوی، سریال­های شبکه جم، شهر کامیاران

 

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  +پرسشنامه قیمت 23000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستا

توسط: pardazesh در 30-03-1395, 15:10 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1364

کارآفرینی روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تا فرصت های اقتصادی را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصت ها را به فعالیت های اقتصادی سود آور تبدیل کنند.امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی در توسعه،شکوفایی و رشد جوامع انسانی تبدیل گشته است،که از طریق آن همه عوامل ،منابع و امکانات یک جامعه به صورت خودجوش و در مسیر یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمان های بلند اجتماعی قرار می گیرد و منشاء بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت   اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی   می شوند .در این پژوهش تلاش شده است که تاثیر سرمایه گذاری کارآفرینی بخش خصوصی را در ایجاد و روند توسعه روستایی در روستای کندلوس و مناطق پیرامون آن،مورد مطالعه قرار داده ایم.

 

 112صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» احساس عدالت و رابطه آن با گرايش های سياسی در جامعه

توسط: pardazesh در 30-03-1395, 14:44 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی), علوم سیاسی | تعداد بازدید : 687

منظور از گرايش؛ جهت­گيري افراد نسبت به موضوعات و مسائل مختلف جامعه و بطور خاص در اين پژوهش جهت­گيري­هاي سياسي افراد است. در واقع افراد هر جامعه بنا بر عوامل متعددي به گرايش­هاي سياسي مختلفي نظير اصلاح‌طلبي، محافظه­کاري و راديکاليزم تمايل مي­يابند. بر همين اساس، مطالعه گرايش­ها براي مجريان و دست­اندرکاران برنامه­ريزي اجتماعي اهميت و فايده چشمگيري دارد. علاوه بر اين، به منظور پيش­بيني رفتار نيز مطالعه گرايش­ها اهميت دارد. بنابراين هدف اين پژوهش مطالعه احساس عدالت و رابطه آن با گرايش­هاي سياسي است تا بتوان از طريق همگرايي­هاي ارزشي و هنجاري به شناخت هم­سويي­هاي رفتاري دست يافت و در جهت ايجاد جامعه­اي عدالت­محور براي همه طبقات و گروه­هاي مختلف اجتماعي گام برداشت.

روش تحقيق در اين پژوهش ترکيبي است از روش­هاي کمي و کيفي. درواقع به منظور شناخت مشخصه­هاي مختلف گرايش­هاي سياسي در ابتدا بصورت هدفمند به مصاحبه با افراد پرداختيم. پس از تعيين شاخص­هاي مطلوب، روش کمي مبتني بر پيمايش مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس يافته­هاي حاصل از پژوهش مي­توان گرايش­هاي سياسي را به صورت يک طيف در نظر گرفت که در يک سوي آن گرايش سياسي محافظه­کار و در مقابلش گرايش سياسي راديکال قرار دارد. در ميان دو سر طيف نيز گرايش سياسي اصلاح­طلبي وجود دارد. در حالي­که گرايش سياسي محافظه­کار با مولفه­هاي دينداري و رضايتمندي سياسي بالا مشخصه­سازي مي­شود. گرايش سياسي راديکال با عدم مناسک­گرايي، کاهش احساس عدالت سياسي و رضايتمندي سياسي شناخته مي­شود. در واقع عدم رضايتمندي سياسي مرزي تفکيکي ميان اصلاح­طلبي و گرايش سياسي راديکال است. تا زماني­که با احساس بي­عدالتي مواجه باشيم در قلمرو اصلاح­طلبي قرار داريم. هرچه ميزان نارضايتي سياسي افزايش يابد در جهت گرايش سياسي راديکال گام خواهيم برداشت.

 

واژگان کليدي: گرايش سياسي (محافظه­کار، اصلاح­طلب، راديکال)، احساس عدالت (اجتماعي، اقتصادي، سياسي)، رضايتمندي (اجتماعي، اقتصادي، سياسي)، طبقه اجتماعي، دينداري، تهران.

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثیر اشتغال مادران بر اجتماعی شدن فرزندان دختر

توسط: pardazesh در 7-10-1394, 13:11 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1270

موضوع اشتغال زن در خارج از خانه با توجه به وظايفي كه زنان در خانواده و در مقابل همسر و فرزندان خود به خصوص پرورش و تربيت فرزند دارند،از جمله موضوعاتي است كه در جامعه امروزي ما مطرح است.
از بعد جامعه ايده آل و آينده جامعه كنوني نيز موضوع ا جتماعي شدن فرزندان نقش كليدي در امر عمل به ارزشها، هنجارها و تنش‌هاي اجتماعي در آينده دارد. با توجه به اين كه انديشمندان جامعه شناسي خانواده در دهه هاي اخير عمده ترين كاركرد خانواده را تربيت و اجتماعي كردن فرزندان دانسته‌اند و با توجه به اين كه والدين مخصوصاً مادر با برقراري روابط دراز مدت و طولاني با فرزند بيشترين تأثير را در رفتار فرزند خود خواهند داشت، در اين تحقيق به بررسي تأثير اشتغال زنان بر اجتماعي شدن فرزندان پرداخته شده است.
البته لازم به ذكر است كه در اين خصوص نظرات موافق و مخالف از انديشمندان جامعه شناسی و روانشناسی ارائه شده است. از جمله پارسونز كه به عنوان يكي از مخالفين با اشتغال زنان، تفكيك نقشها براي پدر و مادر را در حفظ نظام خانوادگي و اجتماعي كردن فرزندان مؤثر مي‌داند (پارسونز، 1955: 45)
همچنين شلسكي نيز مانند پارسونز معتقد است كه «هر چقدر پاي زن بيشتر به قلمرو خارج از زندگي خانوادگي كشيده شود خطر از بين رفتن تنها كاركرد خانواده كه تربيت فرزندان است زياد مي‌شود» (روزن باوم، 1367: 156).
و از طرفي خانم روزن باوم به عنوان يكي از موافقين اشتغال زنان مي‌گويد «تنها زنان شاغل قادرند براي فرزندان خود تربيتي متناسب با زندگي شغلي‌شان به ارمغان آورند». (همان منبع: 106) همچنين به عقيده آندره ميشل «خانواده‌اي كه در آن زن نقش نان آور را به عهده دارد وظيفه جامعه پذير كردن دختر را بهتر به انجام مي‌رساند تا خانواده زن و شوهري كامل كه مرد نقش نان آور را ا يفا مي‌كند». (ميشل، 1354: 85). او مي‌گويد «بهره هوشي فرزندان زنان فعال (داراي شغل) نسبت به فرزنداني كه مادرانشان شاغل نيستند در سطح بالاتري قرار دارد.» (همان منبع : 85).
اين رساله شامل شش فصل است. فصل اول به طرح مسأله و بيان اهداف تحقيق و ضرورت و اهميت تحقيق، پيشينه مطالعات و روش، تكنيك، قلمرو تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم به بيان پيشينه نظري تحقيق از ديدگاه نظريات رروانشناختي، نظريات جامعه شاختي ساختار گرا، نظريات كنش متقابل و نظريات اشتغال زنان و اثر آن در اجتماعي شدن فرزندان و همچنين تحقيقات تجربي انجام شده پرداخته شده است .
فصل سوم اختصاص به تعريف مفاهيمي تحقيق دارد و در فصل چهارم به روش شناسي تحقيق پرداخته شده است.
در فصل پنجم به ارائه تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات اختصاص داده شده است.
فصل ششم به استنتاج و نتايج تحقيق و پيشنهادات، جداول – نمودارها، نمونه سؤالات و فهرست منابع پرداخته شده است.

 

 

197صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی عوامل موثر بر گسترش روحيه خدمتگذاری در جامعه

توسط: pardazesh در 15-05-1394, 08:47 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1026

خدمتگزاري ، مانند هر عمل ديگري ، ممكن است در حين انجام و يا پس از آن ، گرفتار آفات گردد بدين شرح :

الف) منت و آزار

چه بسا خدمتي در مرحله انگيزه و صحنه عمل ، صحيح و خدايي انجام پذيرد از لاظ شكل و قالب به شايستگي به فرجام برسد ولي پس از اتمام ، گرفتار آفت و به ضد ارزش تبديل شود ، مانند : بذري كه در زمين آماده پاشيده مي شود و به محصول دهي هم مي رسد ف اما پيش از بهره برداري ، دچار آفت مي گردد .

منت همه جا محكوم است منت ، نيشي است كه نوش خدمت را از بين مي برد . خداوند ، ضمن فرمان به انجام صدقه و انفاق ، از هر گونه عملي كه ارزش و مقدار آن را نابود سازد نهي مي كند :

لا بطلوا صدقاتكم بالمن والاذي 29... علي (ع) خطاب به مالك و همه دولتمردان ، هشدار مي دهد كه مبادا خدمات عمومي و فعاليت هاي مردمي را به منت و ... آلوده سازند :

اياك والمن علي رعيتك باحسانك اوالتزيد فيما كان من فعلك اوان

تعدهم فتتبع موعدك بخلفك ... فان المن يبطل الاحسان 30 .

بپرهيز كه نيكي خود بر رعيت منت بگذاري ، يا آنچه كرده اي بزرگ شماري يا آنان را وعده اي دهي و در وعدهخ خلاف آري ، كه منت نهادن ارج نيكي را ببرد .

در اين ستاست كه امام سجاد(ع) يكي از مكارم اخلاق را خدمت بي منت دانست و از خداوند طلب مي كند :

واجر للناس علي يدي الخير و لا تمحفه بالمن 31 .

خدايا ! خير و نيكي و خدمت را به دست من روان ساز و آن را به منت نهادن تباه مساز .

روشن شد كه اسلام ، به ارزش هاي اجتماعي و حيثيت مردم تاكيد مي ورزد و هر خدمت و كار نيكي را كه ارزش ها و موفقيت افراد را ناديده بينگارد ، طرد و مهر ابطال بر آن مي زند .

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+