فروشگاه

آب از منظر قرآن کریم و روایات

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2549
آب از منظر قرآن کریم و روايات

قیمت : تومان10,000

توضیحات

آب از منظر قرآن کریم و روایات

پایان نامه کامل رشته علوم قرآن و حدیث در مورد همه جنبه های آب در قرآن کریم

چکیده
آب ،این عنصر زندگی بخش خلقت، یکی از بزرگ ترین نعمت هایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده است و از آنجایی که این اکسیر زندگانی از

اهمیت و جایگاه خاصی در قرآن و روایات برخوردار است، می تواند گنجینه ای گرانبها در تحقیقات علمی و پژوهشی باشد.

این رساله با عنوان «آب پژوهی از منظر قرآن و روایات» در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص به کلیات پژوهش دارد که از دو بخش تشکیل

شده است. بخش اول شامل: مقدمه، بیان مسئله و ضرورت تحقیق، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق و پیشینه

ی تحقیق است و بخش دوم شامل: مفهوم شناسی (آب) می باشد.

فصل دوم با نام آب از سه بخش: آب در طبیعت، آب در قرآن و آب در روایات تشکیل شده است . بخش اول شامل: ماده ای به نام آب ، چگونگی پیدایش

 

آب در سطح کره زمین، خواص شیمیایی و فیزیکی آب، مقدار آب در سطح کره زمین می باشد. بخش دوم آب در قرآن شامل: ۱-آب در قرآن و کاربرد ‌آن ۲-

آب و تاثیر آن در حیات ۳-آب و آفرینش انسان ۴-آب و تاثیر آن در زندگی مخلوقات ۵-اوصاف و تشبیه آب درقرآن ۶- نعمت و نقمت آب در آخرت ۷- آب جام

 

رحمت و پیام آب، می باشد. بخش آب در روایات نیز ازهشت قسمت ۱-آب اولین پدیده ی خلقت ۲- پیدایش جهان در کلام علی(ع) ۳-ارزش و اهمیت آب ۴-تاثیرات و ویژگی های آب ۵- تاثیر آب در خلقت بشر

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۶-آداب و شرایط نوشیدن آب

۷-ثواب نوشاندن آب ۸-آب های مقدس، تشکیل شده است.

فصل سوم با نام باران از نه بخش تشکیل می شود که شامل : ۱-ابر و باد مبشران الهی ۲-باران و نام های آن در قرآن ۳-اوصاف و ویژگی های باران در

قرآن ۴-باران جلوه های صفات الهی ۵-باران در تمثیل های قرآنی ۶-باران و تاثیر آن در خلقت مخلوقات ۷-عوامل نزول باران ۸-کیفیت بارش باران ۹- باران در

روایات ، می باشد. و در فصل چهارم، سخن از دریا، رودخانه و چشمه و آشامیدنی ها شده است که هر کدام از این موارد یکی از بخش های فصل چهارم راتشکیل می دهد.

و در نهایت این پایان نامه با نتیجه گیری ، ارائه توصیه ها و پیشنهاداتی در زمینه ی مصرف بهینه‌ی آب به پایان رسیده است.

 

 

 

۴۱۳ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ +منابع و پاورقی های مبسوط  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل  رشته علوم قرآن و حدیث و الهیات در مورد همه جنبه های آب در قرآن کریم
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل یک- بخش یک-کلیات……………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱-کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-۲-بیان مسئله و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۱-۳-سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱-۴-سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۱-۶-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷

 

۱-۱-۷-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱-۸-پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸

۸

۱-۱-۸-۱-کتاب شناسی………………………………………………………………………………………………………………۸

 

۱-۱-۸-۲-فصل شناسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۱-۸-۳-کتب عصر حاضر……………………………………………………………………………………………………………۱۲

 

۱-۲-بخش دو- مفهوم شناسی آب (ماء*……………………………………………………………………………………………۱۴

 

۲-فصل دوم- آب…………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

 

۲-۱-بخش یک-آب در طبیعت…………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۱-ماده ای به نام آب……………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۲-چگونگی پیدایش آب در سطح کره زمین……………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۳-خواص شیمیایی و فیزیکی آب……………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۴-مقدار آب در سطح کره زمین…………………………………………………………………………………………………۲۲

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-بخش دو-آب در قرآن …………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۲-۱-آب (ماء) در قرآن و کاربرد آن………………………………………………………………………………………………….۲۴

ج

 

 

 

 

 

۲-۲-۱-۱-باران……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۱-۲-بستر و ظرف عرش خداوندی………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱-۳-آب وضو…………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۱-۴-سیل و طوفان سهمگین……………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱-۵-مطلق آب………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-۶-منشا خلقت و ماده ی اصلی موجودات زنده……………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-۷-نطفه………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۱-۸-جوی و نهر آب…………………………………………………………………………………………………………….۲۸

 

۲-۲-۱-۹-آب و سراب……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۲-۱-۱۰-چشمه سارها……………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲-۱-۱۱-آشامیدنی در جهنم………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱۲-۱-۱۲-چاه آب………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۱-۱۳-آشامیدنی جاری در بهشت………………………………………………………………….۳۰

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۲-آب و تاثیر آن در حیات………………………………………………………………………………………………….۳۱

 

الف-آب و اصل حیات…………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۲-۱-حیات همه چیز از آب است…………………………………………………..۳۱

۲-۲-۲-۲-خلقت تمام جنبندگان از آب است……………………………………………۳۶

۲-۲-۲-۲-۱-بحث علمی………………………………………………………………….۳۹

ب-وجود آب، پیش از آفرینش آسمان ها و زمین…………………………………………………………۴۱

۲-۲-۳-آب و ‌آفرینش انسان ………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۲-۳-۱-خلقت انسان از نطفه…………………………………………………………………………….۴۵

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۳-۲-خلقت انسان از آب………………………………………………………………………….۴۶
۲-۲-۳-۳-خلقت انسان از گل

 

خشک…………………………………………………………………۵۰

۲-۲-۳-۴-خلقت انسان از خاک………………………………………………………………………….۵۱

۲-۲-۳-۵-خلقت انسان از گل……………………………………………………………………………۵۲

۲-۲-۳-۶-خلقت انسان از علق……………………………………………………………………………۵۳

۲-۲-۴-آب و تاثیر آن در زندگی مخلوقات…………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۲-۴-۱-رفع تشنگی……………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۲-۴-۱-۱-خداوند قراردهنده ی آب برای رفع تشنگی…………………………………………….۵۵

۲-۲-۴-۱-۲-موسی(ع) طلب کننده ی آب برای رفع تشنگی قوم خویش…………….۵۶

۲-۲-۴-۲-تامین غذای انسان………………………………………………………………………..۵۸

الف-تغذیه………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۲-۴-۲-۲-۱نقش آب در تغذیه انسان…………………………………..۵۸

 

۲-۲-۴-۲-۲-نقش آب دریا در تامین مواد غذایی……………………….۶۳

ب-کشاورزی و زیبایی طبیعت…………………………………………………۶۴

۲-۲-۴-۲-۳-آب باعث رویش گیاهان وزیبا شدن طبیعت…………………..۶۴

۲-۲-۴-۲-۴-نقش آب در رویش سبزه زارها…………………………………۶۶

۲-۲-۴-۲-۵-نقش آب در رویش و رشد گیاهان متنوع…………….۶۷

۲-۲-۴-۲-۶-نقش آب در پیدایش باغ ها………………………۶۹

 

۲-۲-۴-۲-۷-نقش آب در پیدایش حبوبات…………………۷۱

۲-۲-۴-۲-۸-نقش آب در پیدایش دانه های روغنی………………………..۷۲

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۴-۲-۹-نقش آب در پیدایش کشتزارها…………………….۷۳
۲-۲-۴-۲-۹-۱-اعجاز علمی قر

آن در رنگ نباتات……………………۷۴

 

۲-۲-۴-۲-۱۰-نقش آب در رویش درختان……………………………..۷۵

۲-۲-۴-۲-۱۱-نقش آب در پیدایش میوه های گوناگون………………….۷۷

ج-دامداری………………………………………………………………………………………………..۷۹ ۲

 

-۲-۴-۲-۱۲-تاثیر اساسی آب در دامداری……………………………………..۷۹

۲-۲-۴-۲-۱۳-خداوند تامین کننده ی علوفه ی حیوانات به وسیله ‌آب……..۸۱

۲-۲-۴-۳-احیای زمین……………………………………………………………………………..۸۲

۲-۲-۴-۴-طهارت و بهداشت…………………………………………………………………………………۹۰

 

۲-۲-۴-۵-وسیله ویرانی و نابودی……………………………………………………………………….۹۶

۲-۲-۴-۵-۱-شکسته شدن سد مارب و نابودی تمدن و باغ های سبا…..۹۷

۲-۲-۴-۵-۲-آب، وسیله ای برای نابودی قوم نوح در طوفان نوح(ع)…..۹۷

۲-۲-۴-۶-درمان………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۲-۲-۵-اوصاف و تشبیه آب در قرآن………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۲-۲-۵-۱-تشبیه و تمثیل به آب در قرآن……………………………………………………………………………..۱۰۲

۲-۲-۵-۱-۱-تشبیه زوال پذیری بهره مندی از دنیا به زوال پذیری آب………….۱۰۲

 

۲-۲-۵-۱-۲-همانندی زندگی دنیا و زوال آن به آب که عامل سرسبزی زمین است……..۱۰۳

۲-۲-۵-۱-۳-تشبیه زنده شدن دوباره انسان پس از مرگ به رویش گیاهان پس از بارش باران……۱۰۴

۲-۲-۵-۱-۴-تشبیه پاسخ ندادن معبودان مشرکان به دعوت آنان به نرسیدن آب به لب

تشنه دور از آن……………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۲-۲-۵-۱-۵-تشبیه ماندگاری حق به ماندگاری آب و تشبیه زوال باطل به زوال کف روی آن……۱۰۶

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۵-۲-اوصاف آب در قرآن………………………………………………………………………….۱۰۷
۲-۲-۵-۲-۱برکت……………..

 

………………………………………………………………..۱۰۷

۲-۲-۵-۲-۲-طهارت………………………………………………………………………..۱۰۸

۲-۲-۵-۲-۳-جریان داشتن………………………………………………………………..۱۱۰

۲-۲-۵-۲-۴-فراوانی………………………………………………………………………….۱۱۳

۲-۲-۵-۲-۵-گوارایی………………………………………………………………………………۱۱۵ ۲

-۲-۵-۲-۶-ریزش…………………………………………………………………………..۱۱۷

۲-۲-۶-نعمت و نقمت آب در آخرت…………………………………………………………………………………..۱۱۹

۲-۲-۶-۱-نعمت آب و اصحاب یمین……………………………………………………………….۱۱۹

ماء معین بهشتی……………………………………………………………………………………….۱۱۹

 

۲-۲-۶-۲-نقمت آب و اصحاب شمال…………………………………………………………………..۱۲۲

۲-۲-۶-۲-۱-ماء حمیم…………………………………………………………………………..۱۲۳

 

۲-۲-۶-۲-۲-ماء صدید……………………………………………………………………….۱۲۶

۲-۲-۶-۲-۳-ماء غساق…………………………………………………………………………….۱۲۸

 

۲-۲-۷-آب جام رحمت و پیام آب………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۲-۲-۷-۱-آب نماد ولایت و رحمت…………………………………………………………………………….۱۳۱

-پاسخ به سوال: آیا کلمه آب در قرآن فقط به معنای آب است؟……………………….۱۳۱

 

۲-۲-۷-۲-پیام پنهان آب………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۲-۳-بخش سوم-آب در روایات………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

۲-۳-۱-آب اولین پدیده خلقت………………………………………………………………………………………۱۳۹

۲-۳-۲-پیدایش جهان در کلام علی(ع) ……………………………………………………………………….۱۴۱

۲-۳-۳-ارزش و اهمیت آب…………………………………………………………………………………………۱۴۲

۲-۳-۴-تاثیرات و ویژگی های آب………………………………………………………………………………..۱۴۶

۲-۳-۴-۱-تاثیر آب…………………………………………………………………………..۱۴۶

۲-۳-۴-۲-طعم آب……………………………………………………………………………….۱۴۸

۲-۳-۴-۳-پاکی و پاک کنندگی آب………………………………………………………..۱۴۸

 

۲-۳-۵-تاثیر آب در خلقت بشر……………………………………………………………………………………….۱۵۰

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۳-۶-آداب و شرایط نوشیدن

آب……………………………………………………………………………………..۱۵۶

۲-۳-۶-۱استفاده از آب سرد………………………………………………………………….۱۵۷
۲-۳-۶-۲-ننوشیدن آب زیاد………………………………………………………………..۱۵۷

۲-۳-۶-۳-نوشیدن آب در روز ایستاده و در شب نشسته……………………..۱۵۸

۲-۳-۶-۴-نوشیدن آب پس از حس تشنگی………………………………..۱۵۹

۲-۳-۶-۵-نوشیدن به سه جرعه………………………………………….۱۵۹

۲-۳-۶-۶-نوشیدن آب با یاد خدا و ذکر دعا……………………………………………۱۶۰

۲-۳-۷-ثواب نوشاندن آب………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

۲-۳-۸-آب های مقدس………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

 

۲-۳-۸-۱-آب زمزم……………………………………………………………………………۱۶۳

– تاریخچه آب زمزم……………………………………………..۱۶۳

۲-۳-۸-۲-آب فرات……………………………………………………………………………….۱۶۵

فصل سوم- باران………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۳-۱-بخش یک – ابر و باد مبشران الهی……………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۱-۱-باد………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۱-۲-ابر و مفهوم شناسی نام های آن در قرآن……………………………………………………۱۷۳

۳-۱-۲-۱-سحاب………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

 

۳-۱-۲-۲-معصرات………………………………………………………………………………………..۱۷۵

۳-۱-۲-۳-غمام………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۳-۱-۲-۴-مزن………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

۳-۲-بخش دوم-باران و نام های آن در قرآن…………………………………………………………………………۱۷۸

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

مفهوم شناسی نام های باران در قرآن و معانی آن…………………………………………………………………..۱۷۹
۳-۲-۱-مطر……………………

 

…………………………………………………………………………….۱۷۹
۳-۲-۲-غیث………………………………………………………………………………………………….۱۸۰

۳-۲-۳-وابل………………………………………………………………………………………………….۱۸۱

۳-۲-۴-ودق………………………………………………………………………………………………………..۱۸۱

۳-۲-۵-طل………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

۳-۲-۶-صیب………………………………………………………………………………………………….۱۸۳

۳-۲-۷-ماء………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۳-۲-۸-مدرار………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۳-۲-۹-برد………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۳-۲-۱۰-ثجاج………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

۳-۳-بخش سوم- اوصاف و ویژگی های باران در قرآن………………………………………………………………۱۸۷ ۳-۳-۱-سیل

زا………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

۳-۳-۲-شدید………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

 

۳-۳-۳-مستمر………………………………………………………………………………………………….۱۹۱

۳-۳-۴-مفید………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۳-۳-۵-ملایم………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۳-۴-بخش چهارم- باران جلوه ی صفات الهی……………………………………………………………………………۱۹۳

۳-۴-۱-باران و حقانیت خدا………………………………………………………………………………….۱۹۳

۳-۴-۲-باران و خالقیت خدا………………………………………………………………………………..۱۹۴

۳-۴-۳-باران و رحمت خدا………………………………………………………………………………..۱۹۶

۳-۴-۴-باران و رزاقیت خدا……………………………………………………………………………………۱۹۹

۳-۴-۵-باران وقدرت خدا…………………………………………………………………………………۲۰۱

۳-۴-۶-باران و علم خدا……………………………………………………………………………………….۲۰۳

۳-۴-۷-باران و لطف خدا……………………………………………………………………………………۲۰۴

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۴-۸-باران و مشیت خدا….

………………………………………………………………………………۲۰۵

۳-۴-۹-باران و ولایت خداوند ……………………………………………………………………………۲۰۶

۳-۵-بخش پنجم- باران درتمثیل های قرآنی…………………………………………………………………………..۲۰۷

۳-۵-۱-پایداری حق و ناپایداری باطل……………………………………………………………………۲۰۷

۳-۵-۲-نابجا و بی حاصل بودن انفاق و بخشش برای غیر خدا………………………………..۲۰۸

۳-۵-۳-برکت انفاق برای خدا…………………………………………………………………………….۲۱۰

۳-۵-۴-زودگذر بودن جلوه های دنیا……………………………………………………………………….۲۱۰

۳-۵-۵-ترس ودلهره ی منافقان………………………………………………………………………………۲۱۲

۳-۵-۶-حقانیت معاد……………………………………………………………………………………………۲۱۳

۳-۶-بخش ششم- باران و تاثیر آن در زندگی مخلوقات……………………………………………………………..۲۱۶

 

۳-۶-۱-نقش باران در سرسبزی و زمین و رویش گیاهان…………………………………………۲۱۶

۳-۶-۱-۱-رویش گیاهان و سرسبزی زمین………………………………………………….۲۱۶

۳-۶-۱-۲-پیدایش باغ ها و میوه ها…………………………………………………………….۲۲۳

 

۳-۶-۱-۳-پیدایش حبوبات………………………………………………………………….۲۲۶

۳-۶-۱-۴-پیدایش کشتزارها و علوفه ها و تزئین زمین………………………………….۲۲۶

۳-۶-۲-نقش باران در رفع نومیدی و ایجاد فرح و شادمانی……………………………………۲۳۰

 

۳-۶-۳-تامین آب آشامیدنی ……………………………………………………………………………۲۳۱
۳-۶-۴-تامین روزی…………………………………………………………………………………………۲۳۳

۳-۶-۵-تخفیف بر مجاهدان……………………………………………………………………………….۲۳۵

۳-۶-۶-حیات زمین و پیدایش جنبندگان…………………………………………………………..۲۳۷

 

۳-۶-۷-پیدایش چشمه ها و سفره های آب………………………………………………………….۲۴۲

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۶-۸-رفع خشکسالی و فراوانی میوه………………………………………………………………..۲۴۳
۳-۶-۹-طهارت………………..

…………………………………………………………………………….۲۴۴

 

۳-۶-۱۰-پیدایش سیلاب……………………………………………………………………………………….۲۴۵

۳-۶-۱۱-پیدایش خوراکی ها……………………………………………………………………………….۲۴۶

۳-۶-۱۲-افزایش قدرت……………………………………………………………………………………..۲۴۹

۳-۷-بخش هفتم- عوامل نزول باران……………………………………………………………………………………….۲۵۰

۳-۷-۱-بادها و ابرها………………………………………………………………………………………..۲۵۰

۳-۷-۲-استغفار و توبه……………………………………………………………………………………….۲۵۶

۳-۷-۳-ایمان و تقوی……………………………………………………………………………………….۲۵۸

۳-۷-۴-عمل به کتب اسمانی……………………………………………………………………………..۲۶۱

۳-۷-۵-خداوند خالق باران……………………………………………………………………………….۲۶۲

۳-۸-بخش هشتم-کیفیت بارش باران………………………………………………………………………………………۲۶۵

 

۳-۸-۱-مقدار بارش به قدر معین………………………………………………………………………………………………….۲۶۵

۳-۸-۲-مراحل شکل گیری ابر و بارش باران و تگرگ…………………………………………………………………………۲۶۹

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۸-۳-رعد و برق و صاعقه در قرآن……………………………………………………………………………………………….۲۷۵
۳-۸-۳-۱- فواعد رعد و برق…

……………………………………………………………………………۲۷۸
۳-۸-۳-۱-۱-آبیاری…………………………………………………………………..۲۷۸

۳-۸-۳-۱-۲-سمپاشی………………………………………………………………..۲۷۸

۳-۸-۳-۱-۳-تغذیه و کودرسانی…………………………………………………..۲۷۸

۳-۹-بخش نهم- باران در روایات……………………………………………………………………………………………۲۸۰

۳-۹-۱-ارزش باران و سودمندی آن……………………………………………………………………۲۸۱

۳-۹-۲- نحوه بارش و نقش آن در ایجاد رستاخیز طبیعت……………………………………۲۸۱

۳-۹-۳-ارتباط بین نزول باران و معنویت………………………………………………………….۲۸۲

۳-۹-۴-منشا نزول باران……………………………………………………………………………………….۲۸۴

فصل چهارم- دریا ، رود خانه و چشمه ……………………………………………………………………………………….۲۸۹

 

۴-۱-بخش یک- دریا…………………………………………………………………………………………………………….۲۹۰

۴-۱-۱-واژه دریا در قرآن وبحث لغوی………………………………………………….۲۹۲

۴-۱-۱-۱-بحر…………………………………………………………..۲۹۲
۴-۱-۱-۲-یم…………………………………………………………….۲۹۵

۴-۱-۲-دریا و علم الهی…………………………………………………………..۲۹۷

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۱-۳-محدودیت دریا………………………………………………………………..۳۰۰
۴-۱-۴-دو دریای شور و شیری

ن……………………………………………………۳۰۳

۴-۱-۵-گلف استریم و رودهای عظیم دریایی…………………………………۳۰۹

۴-۱-۶-تاریکی دریا…………………………………………………………………….۳۱۲

۴-۱-۷-بحث علمی…………………………………………………………………۳۱۵

۴-۱-۸-آثار و برکات دریا………………………………………………………..۳۱۸

۴-۱-۸-۱-خوردنی ها………………………………………………۳۱۸

۴-۱-۸-۲-آب شیرین…………………………………………………….۳۲۰

۴-۱-۸-۳-وسایل زینتی………………………………………………….۳۲۲

۴-۱-۸-۴-لولو و مرجان………………………………………………..۳۲۳

۴-۱-۸-۴-۱-خاصیت درمانی مرجان ها…………….۳۲۷

۴-۱-۸-۵-حمل و نقل و کشتیرانی………………………………..۳۳۰

۴-۱-۹-نسبت کلمات دریا و خشکی در قرآن…………………………………۳۳۷

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۲-بخش دوم- انهار………………………………………………………………………………….۲۳۸
۴-۲-۱-واژه شناسی نهر……

……………………………………………………………………………….۳۳۸

۴-۲-۲-انهار و رودهای زمینی در قرآن……………………………………………………………….۳۴۰

 

۴-۲-۳-انهار و رودهای بهشتی در قرآن…………………………………………………………………..۳۴۵

۴-۳-بخش سوم- چشمه ها…………………………………………………………………………….۳۵۸

۴-۳-۱-واژه شناسی عین………………………………………………………………………………………..۳۵۸

۴-۳-۲-واژه شناسی ینبوع……………………………………………………………………………………۳۶۰

۴-۳-۴-چشمه از دیدگاه علمی………………………………………………………………………………۳۶۲

۴-۳-۵-کاربرد عین در قرآن……………………………………………………………………………………۳۶۲

۴-۳-۵-منبع و منشا چشمه………………………………………………………………………………..۳۶۴

۴-۳-۶-چشمه ساران و انبیاء الهی…………………………………………………………………………..۳۶۵

۴-۳-۶-۱-چشمه اعجاز آمیز و حضرت مریم(ع) …………………………………۳۶۵

 

۴-۳-۶-۲-چشمه شفابخش و حضرت ایوب(ع)…………………………………..۳۶۶

۴-۳-۶-۳-چشمه در توفان نوح(ع)…………………………………………..۳۶۷

۴-۳-۶-۴-جوشش چشمه های متعدد با ضربه ی حضرت موسی(ع)………….۳۶۸

۴-۳-۶-۵-چشمه های قوم ثمود………………………………………………………………۳۷۰

۴-۳-۶-۶-چشمه های قوم عاد……………………………………………………………۳۷۱

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۳-۶-۷-درخواست چشمه از پیامبراکرم(ص)…………………………………………۳۷۲
۴-۳-۷-چشمه های بهشتی.

………………………………………………………………………………..۳۷۳

۴-۳-۸-چشمه جهنم………………………………………………………………………………………….۳۷۶

۴-۴-بخش چهارم- آشامیدنی ها………………………………………………………………۳۷۷

۴-۴-۱-بحث لغوی «واژه شرب»…………………………………………………………………………….۳۷۷

 

۴-۴-۲-آشامیدنی جهنمیان…………………………………………………………………………………….۳۸۰
۴-۴-۳-آشامیدنی بهشتیان…………………………………………………………………………………….۳۸۳

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۳۹۳

ارائه پیشنهادات و توصیه ها………………………………………………………………………………………………..۳۹۶

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۳۹۸

 

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

آب از منظر قرآن کریم و روایات

فصل یک- بخش یک-کلیات………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۱-کلیات…………………….

…………………………………………………………………………………………………………..۲

 

۱-۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱-۲-بیان مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….۴

۱-۱-۳-سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………۷

۱-۱-۴-سوالات فرعی………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………۷

۱-۱-۶-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..۷
۱-۱-۷-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۸-پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………….۸

 

۸

۱-۱-۸-۱-کتاب شناسی……………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۸-۲-فصل شناسی………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۱-۸-۳-کتب عصر حاضر……………………………………………………………………………………۱۲

۱-۲-بخش دو- مفهوم شناسی آب (ماء*…………………………………………………………………………………….۱۴

 

۲-فصل دوم- آب………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

 

 

۲-۱-بخش یک-آب در طبیعت………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۱-ماده ای به نام آب………………………………………………………………………………………………….۲۰

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۱-۲-چگونگی پیدایش آب در سطح کره زمین………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۳-خواص شیمیایی و فیز

یکی آب…………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۴-مقدار آب در سطح کره زمین……………………………………………………………………………………..۲۲

 

۲-۲-بخش دو-آب در قرآن ………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۱-آب (ماء) در قرآن و کاربرد آن………………………………………………………………………………………………۲۴

ج

۲-۲-۱-۱-باران………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۱-۲-بستر و ظرف عرش خداوندی………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱-۳-آب وضو……………………………………………………………………………………………..۲۶

 

۲-۲-۱-۴-سیل و طوفان سهمگین………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱-۵-مطلق آب……………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-۶-منشا خلقت و ماده ی اصلی موجودات زنده………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-۷-نطفه………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۱-۸-جوی و نهر آب……………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲-۱-۹-آب و سراب………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۲-۱-۱۰-چشمه سارها………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۱-۱۱-آشامیدنی در جهنم……………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۲-۱-۱۲-چاه آب………………………………………………………………………………………..۲۹

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۱-۱۳-آشامیدنی جاری در بهشت………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۲-آب و تاثیر آن در حیات.

…………………………………………………………………………………………………۳۱

الف-آب و اصل حیات…………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۲-۱-حیات همه چیز از آب است…………………………………………………..۳۱

۲-۲-۲-۲-خلقت تمام جنبندگان از آب است……………………………………………۳۶

۲-۲-۲-۲-۱-بحث علمی………………………………………………………………….۳۹

 

ب-وجود آب، پیش از آفرینش آسمان ها و زمین…………………………………………………………۴۱
۲-۲-۳-آب و ‌آفرینش انسان ………………………………………………………………………………………………….۴۴

 

۲-۲-۳-۱-خلقت انسان از نطفه…………………………………………………………………………….۴۵

۲-۲-۳-۲-خلقت انسان از آب………………………………………………………………………….۴۶

 

۲-۲-۳-۳-خلقت انسان از گل خشک…………………………………………………………………۵۰

۲-۲-۳-۴-خلقت انسان از خاک………………………………………………………………………….۵۱

۲-۲-۳-۵-خلقت انسان از گل……………………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۳-۶-خلقت انسان از علق……………………………………………………………………………۵۳

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۴-آب و تاثیر آن در زندگی مخلوقات…………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۲-۴-۱-رفع تشنگی……………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۲-۴-۱-۱-خداوند قراردهنده ی آب برای رفع تشنگی…………………………………………….۵۵

۲-۲-۴-۱-۲-موسی(ع) طلب کننده ی آب برای رفع تشنگی قوم خویش…………….۵۶

۲-۲-۴-۲-تامین غذای انسان………………………………………………………………………..۵۸

الف-تغذیه………………………………………………………………………………………………۵۸

 

۲-۲-۴-۲-۲-۱نقش آب در تغذیه انسان…………………………………..۵۸

۲-۲-۴-۲-۲-نقش آب دریا در تامین مواد غذایی……………………….۶۳

آب از منظر قرآن کریم و روایات

ب-کشاورزی و زیبایی طبیعت

…………………………………………………۶۴

۲-۲-۴-۲-۳-آب باعث رویش گیاهان وزیبا شدن طبیعت…………………..۶۴

۲-۲-۴-۲-۴-نقش آب در رویش سبزه زارها…………………………………۶۶

۲-۲-۴-۲-۵-نقش آب در رویش و رشد گیاهان متنوع…………….۶۷

۲-۲-۴-۲-۶-نقش آب در پیدایش باغ ها………………………۶۹

۲-۲-۴-۲-۷-نقش آب در پیدایش حبوبات…………………۷۱

۲-۲-۴-۲-۸-نقش آب در پیدایش دانه های روغنی………………………..۷۲
۲-۲-۴-۲-۹-نقش آب در پیدایش کشتزارها…………………….۷۳

۲-۲-۴-۲-۹-۱-اعجاز علمی قرآن در رنگ نباتات……………………۷۴

۲-۲-۴-۲-۱۰-نقش آب در رویش درختان……………………………..۷۵

۲-۲-۴-۲-۱۱-نقش آب در پیدایش میوه های گوناگون………………….۷۷

 

ج-دامداری………………………………………………………………………………………………..۷۹ ۲

 

-۲-۴-۲-۱۲-تاثیر اساسی آب در دامداری……………………………………..۷۹
۲-۲-۴-۲-۱۳-خداوند تامین کننده ی علوفه ی حیوانات به وسیله ‌آب……..۸۱

۲-۲-۴-۳-احیای زمین……………………………………………………………………………..۸۲

۲-۲-۴-۴-طهارت و بهداشت…………………………………………………………………………………۹۰

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۲-۴-۵-وسیله ویرانی و نابودی……………………………………………………………………….۹۶
۲-۲-۴-۵-۱-شکسته شدن س

د مارب و نابودی تمدن و باغ های سبا…..۹۷

۲-۲-۴-۵-۲-آب، وسیله ای برای نابودی قوم نوح در طوفان نوح(ع)…..۹۷

۲-۲-۴-۶-درمان………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۲-۲-۵-اوصاف و تشبیه آب در قرآن………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۲-۲-۵-۱-تشبیه و تمثیل به آب در قرآن……………………………………………………………………………..۱۰۲

 

۲-۲-۵-۱-۱-تشبیه زوال پذیری بهره مندی از دنیا به زوال پذیری آب………….۱۰۲

۲-۲-۵-۱-۲-همانندی زندگی دنیا و زوال آن به آب که عامل سرسبزی زمین است……..۱۰۳

۲-۲-۵-۱-۳-تشبیه زنده شدن دوباره انسان پس از مرگ به رویش گیاهان پس از بارش باران……۱۰۴

 

۲-۲-۵-۱-۴-تشبیه پاسخ ندادن معبودان مشرکان به دعوت آنان به نرسیدن آب به لب

تشنه دور از آن……………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۲-۲-۵-۱-۵-تشبیه ماندگاری حق به ماندگاری آب و تشبیه زوال باطل به زوال کف روی آن……۱۰۶

۲-۲-۵-۲-اوصاف آب در قرآن………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۲-۵-۲-۱برکت……………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۲-۵-۲-۲-طهارت………………………………………………………………………..۱۰۸

۲-۲-۵-۲-۳-جریان داشتن………………………………………………………………..۱۱۰

۲-۲-۵-۲-۴-فراوانی………………………………………………………………………….۱۱۳

۲-۲-۵-۲-۵-گوارایی………………………………………………………………………………۱۱۵ ۲-۲-۵-۲-۶-

آب از منظر قرآن کریم و روایات

ریزش…………………………………………………………………………..۱۱۷
۲-۲-۶-نعمت و نقمت آب در آ

خرت…………………………………………………………………………………..۱۱۹

۲-۲-۶-۱-نعمت آب و اصحاب یمین……………………………………………………………….۱۱۹

 

ماء معین بهشتی……………………………………………………………………………………….۱۱۹

۲-۲-۶-۲-نقمت آب و اصحاب شمال…………………………………………………………………..۱۲۲
۲-۲-۶-۲-۱-ماء حمیم…………………………………………………………………………..۱۲۳

 

۲-۲-۶-۲-۲-ماء صدید……………………………………………………………………….۱۲۶

۲-۲-۶-۲-۳-ماء غساق…………………………………………………………………………….۱۲۸

 

۲-۲-۷-آب جام رحمت و پیام آب………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۲-۷-۱-آب نماد ولایت و رحمت…………………………………………………………………………….۱۳۱

-پاسخ به سوال: آیا کلمه آب در قرآن فقط به معنای آب است؟……………………….۱۳۱

۲-۲-۷-۲-پیام پنهان آب………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۲-۳-بخش سوم-آب در روایات………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

 

۲-۳-۱-آب اولین پدیده خلقت………………………………………………………………………………………۱۳۹

۲-۳-۲-پیدایش جهان در کلام علی(ع) ……………………………………………………………………….۱۴۱

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۳-۳-ارزش و اهمیت آب…………………………………………………………………………………………۱۴۲
۲-۳-۴-تاثیرات و ویژگی های

آب………………………………………………………………………………..۱۴۶

۲-۳-۴-۱-تاثیر آب…………………………………………………………………………..۱۴۶

۲-۳-۴-۲-طعم آب……………………………………………………………………………….۱۴۸

۲-۳-۴-۳-پاکی و پاک کنندگی آب………………………………………………………..۱۴۸

۲-۳-۵-تاثیر آب در خلقت بشر……………………………………………………………………………………….۱۵۰

۲-۳-۶-آداب و شرایط نوشیدن آب……………………………………………………………………………………..۱۵۶

۲-۳-۶-۱استفاده از آب سرد………………………………………………………………….۱۵۷

۲-۳-۶-۲-ننوشیدن آب زیاد………………………………………………………………..۱۵۷

 

۲-۳-۶-۳-نوشیدن آب در روز ایستاده و در شب نشسته……………………..۱۵۸
۲-۳-۶-۴-نوشیدن آب پس از حس تشنگی………………………………..۱۵۹

۲-۳-۶-۵-نوشیدن به سه جرعه………………………………………….۱۵۹

 

۲-۳-۶-۶-نوشیدن آب با یاد خدا و ذکر دعا……………………………………………۱۶۰
۲-۳-۷-ثواب نوشاندن آب………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۳-۸-آب های مقدس………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۲-۳-۸-۱-آب زمزم……………

………………………………………………………………۱۶۳

– تاریخچه آب زمزم……………………………………………..۱۶۳

۲-۳-۸-۲-آب فرات……………………………………………………………………………….۱۶۵

فصل سوم- باران………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

۳-۱-بخش یک – ابر و باد مبشران الهی……………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۱-۱-باد………………………………………………………………………………………………….۱۶۸

۳-۱-۲-ابر و مفهوم شناسی نام های آن در قرآن……………………………………………………۱۷۳

 

۳-۱-۲-۱-سحاب………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

۳-۱-۲-۲-معصرات………………………………………………………………………………………..۱۷۵

۳-۱-۲-۳-غمام………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۳-۱-۲-۴-مزن………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

۳-۲-بخش دوم-باران و نام های آن در قرآن…………………………………………………………………………۱۷۸

 

مفهوم شناسی نام های باران در قرآن و معانی آن…………………………………………………………………..۱۷۹

۳-۲-۱-مطر………………………………………………………………………………………………….۱۷۹

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۲-۲-غیث………………………………………………………………………………………………….۱۸۰
۳-۲-۳-وابل……………………

…………………………………………………………………………….۱۸۱

۳-۲-۴-ودق………………………………………………………………………………………………………..۱۸۱

۳-۲-۵-طل………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

۳-۲-۶-صیب………………………………………………………………………………………………….۱۸۳
۳-۲-۷-ماء………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۳-۲-۸-مدرار………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

۳-۲-۹-برد………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۳-۲-۱۰-ثجاج………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

۳-۳-بخش سوم- اوصاف و ویژگی های باران در قرآن………………………………………………………………۱۸۷ ۳-۳-۱-سیل

زا………………………………………………………………………………………………….۱۸۷

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۳-۲-شدید………………………………………………………………………………………………….۱۸۹

۳-۳-۳-مستمر……………….

…………………………………………………………………………………۱۹۱

 

۳-۳-۴-مفید………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۳-۳-۵-ملایم………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

 

۳-۴-بخش چهارم- باران جلوه ی صفات الهی……………………………………………………………………………۱۹۳

 

 

 

 

 

۳-۴-۱-باران و حقانیت خدا………………………………………………………………………………….۱۹۳

 

۳-۴-۲-باران و خالقیت خدا………………………………………………………………………………..۱۹۴

 

۳-۴-۳-باران و رحمت خدا………………………………………………………………………………..۱۹۶

۳-۴-۴-باران و رزاقیت خدا……………………………………………………………………………………۱۹۹

 

۳-۴-۵-باران وقدرت خدا…………………………………………………………………………………۲۰۱

 

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۴-۶-باران و علم خدا……………………………………………………………………………………….۲۰۳

۳-۴-۷-باران و لطف خدا……..

 

…………………………………………………………………………….۲۰۴

۳-۴-۸-باران و مشیت خدا………………………………………………………………………………….۲۰۵

۳-۴-۹-باران و ولایت خداوند ……………………………………………………………………………۲۰۶

۳-۵-بخش پنجم- باران درتمثیل های قرآنی…………………………………………………………………………..۲۰۷

۳-۵-۱-پایداری حق و ناپایداری باطل……………………………………………………………………۲۰۷

۳-۵-۲-نابجا و بی حاصل بودن انفاق و بخشش برای غیر خدا………………………………..۲۰۸

۳-۵-۳-برکت انفاق برای خدا…………………………………………………………………………….۲۱۰

۳-۵-۴-زودگذر بودن جلوه های دنیا……………………………………………………………………….۲۱۰
۳-۵-۵-ترس ودلهره ی منافقان………………………………………………………………………………۲۱۲

 

۳-۵-۶-حقانیت معاد……………………………………………………………………………………………۲۱۳
۳-۶-بخش ششم- باران و تاثیر آن در زندگی مخلوقات……………………………………………………………..۲۱۶

 

۳-۶-۱-نقش باران در سرسبزی و زمین و رویش گیاهان…………………………………………۲۱۶

۳-۶-۱-۱-رویش گیاهان و سرسبزی زمین………………………………………………….۲۱۶

۳-۶-۱-۲-پیدایش باغ ها و میوه ها…………………………………………………………….۲۲۳

۳-۶-۱-۳-پیدایش حبوبات………………………………………………………………….۲۲۶
۳-۶-۱-۴-پیدایش کشتزارها و علوفه ها و تزئین زمین………………………………….۲۲۶

۳-۶-۲-نقش باران در رفع نومیدی و ایجاد فرح و شادمانی……………………………………۲۳۰

۳-۶-۳-تامین آب آشامیدنی .

آب از منظر قرآن کریم و روایات

…………………………………………………………………………..۲۳۱
۳-۶-۴-تامین روزی…………..

 

…………………………………………………………………………….۲۳۳
۳-۶-۵-تخفیف بر مجاهدان……………………………………………………………………………….۲۳۵
۳-۶-۶-حیات زمین و پیدایش جنبندگان…………………………………………………………..۲۳۷

 

 

 

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

 

 

 

 

۳-۶-۷-پیدایش چشمه ها و سفره های آب………………………………………………………….۲۴۲
۳-۶-۸-رفع خشکسالی و فراوانی میوه………………………………………………………………..۲۴۳

۳-۶-۹-طهارت………………………………………………………………………………………………۲۴۴
۳-۶-۱۰-پیدایش سیلاب……………………………………………………………………………………….۲۴۵

۳-۶-۱۱-پیدایش خوراکی ها..

……………………………………………………………………………..۲۴۶

 

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

 

 

 

 

۳-۶-۱۲-افزایش قدرت……………………………………………………………………………………..۲۴۹

۳-۷-بخش هفتم- عوامل نزول باران……………………………………………………………………………………….۲۵۰

۳-۷-۱-بادها و ابرها………………………………………………………………………………………..۲۵۰

۳-۷-۲-استغفار و توبه……………………………………………………………………………………….۲۵۶

۳-۷-۳-ایمان و تقوی……………………………………………………………………………………….۲۵۸

۳-۷-۴-عمل به کتب اسمانی……………………………………………………………………………..۲۶۱
۳-۷-۵-خداوند خالق باران……………………………………………………………………………….۲۶۲

 

 

 

 

۳-۸-بخش هشتم-کیفیت بارش باران………………………………………………………………………………………۲۶۵
۳-۸-۱-مقدار بارش به قدر معین………………………………………………………………………………………………….۲۶۵

۳-۸-۲-مراحل شکل گیری ابر و بارش باران و تگرگ…………………………………………………………………………۲۶۹

۳-۸-۳-رعد و برق و صاعقه در قرآن……………………………………………………………………………………………….۲۷۵
۳-۸-۳-۱- فواعد رعد و برق…

……………………………………………………………………………۲۷۸
۳-۸-۳-۱-۱-آبیاری…………………………………………………………………..۲۷۸
۳-۸-۳-۱-۲-سمپاشی………………………………………………………………..۲۷۸

 

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

 

 

۳-۸-۳-۱-۳-تغذیه و کودرسانی…………………………………………………..۲۷۸

۳-۹-بخش نهم- باران در روایات……………………………………………………………………………………………۲۸۰

۳-۹-۱-ارزش باران و سودمندی آن……………………………………………………………………۲۸۱

۳-۹-۲- نحوه بارش و نقش آن در ایجاد رستاخیز طبیعت……………………………………۲۸۱

۳-۹-۳-ارتباط بین نزول باران و معنویت………………………………………………………….۲۸۲

۳-۹-۴-منشا نزول باران……………………………………………………………………………………….۲۸۴

فصل چهارم- دریا ، رود خانه و چشمه ……………………………………………………………………………………….۲۸۹
۴-۱-بخش یک- دریا…………………………………………………………………………………………………………….۲۹۰

 

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

 

 

۴-۱-۱-واژه دریا در قرآن وبحث لغوی………………………………………………….۲۹۲

 

۴-۱-۱-۱-بحر…………………………………………………………..۲۹۲

۴-۱-۱-۲-یم…………………………………………………………….۲۹۵

۴-۱-۲-دریا و علم الهی…………………………………………………………..۲۹۷

۴-۱-۳-محدودیت دریا………………………………………………………………..۳۰۰
۴-۱-۴-دو دریای شور و شیرین……………………………………………………۳۰۳

۴-۱-۵-گلف استریم و رودهای عظیم دریایی…………………………………۳۰۹

 

 

 

 

۴-۱-۶-تاریکی دریا…………………………………………………………………….۳۱۲

۴-۱-۷-بحث علمی…………………………………………………………………۳۱۵

۴-۱-۸-آثار و برکات دریا………………………………………………………..۳۱۸

۴-۱-۸-۱-خوردنی ها………………………………………………۳۱۸

۴-۱-۸-۲-آب شیرین…………………………………………………….۳۲۰

۴-۱-۸-۳-وسایل زینتی………………………………………………….۳۲۲

۴-۱-۸-۴-لولو و مرجان………

………………………………………..۳۲۳

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۱-۸-۴-۱-خاصیت درمانی مرجان ها…………….۳۲۷

۴-۱-۸-۵-حمل و نقل و کشتیرانی………………………………..۳۳۰
۴-۱-۹-نسبت کلمات دریا و خشکی در قرآن…………………………………۳۳۷

۴-۲-بخش دوم- انهار………………………………………………………………………………….۲۳۸

۴-۲-۱-واژه شناسی نهر…………………………………………………………………………………….۳۳۸

۴-۲-۲-انهار و رودهای زمینی در قرآن……………………………………………………………….۳۴۰

۴-۲-۳-انهار و رودهای بهشتی در قرآن…………………………………………………………………..۳۴۵
۴-۳-بخش سوم- چشمه ها…………………………………………………………………………….۳۵۸
۴-۳-۱-واژه شناسی عین………………………………………………………………………………………..۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

۴-۳-۲-واژه شناسی ینبوع……………………………………………………………………………………۳۶۰

 

۴-۳-۴-چشمه از دیدگاه علمی………………………………………………………………………………۳۶۲
۴-۳-۵-کاربرد عین در قرآن……………………………………………………………………………………۳۶۲

۴-۳-۵-منبع و منشا چشمه………………………………………………………………………………..۳۶۴

۴-۳-۶-چشمه ساران و انبیاء الهی…………………………………………………………………………..۳۶۵

 

 

 

 

 

۴-۳-۶-۱-چشمه اعجاز آمیز و حضرت مریم(ع) …………………………………۳۶۵

۴-۳-۶-۲-چشمه شفابخش و

حضرت ایوب(ع)…………………………………..۳۶۶

 

آب از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۳-۶-۳-چشمه در توفان نوح(ع)…………………………………………..۳۶۷

۴-۳-۶-۴-جوشش چشمه های متعدد با ضربه ی حضرت موسی(ع)………….۳۶۸
۴-۳-۶-۵-چشمه های قوم ثمود………………………………………………………………۳۷۰

۴-۳-۶-۶-چشمه های قوم عاد……………………………………………………………۳۷۱

۴-۳-۶-۷-درخواست چشمه از پیامبراکرم(ص)…………………………………………۳۷۲
۴-۳-۷-چشمه های بهشتی…………………………………………………………………………………۳۷۳

۴-۳-۸-چشمه جهنم………………………………………………………………………………………….۳۷۶

۴-۴-بخش چهارم- آشامیدنی ها………………………………………………………………۳۷۷

۴-۴-۱-بحث لغوی «واژه شرب»…………………………………………………………………………….۳۷۷

۴-۴-۲-آشامیدنی جهنمیان…………………………………………………………………………………….۳۸۰
۴-۴-۳-آشامیدنی بهشتیان…………………………………………………………………………………….۳۸۳

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۳۹۳
ارائه پیشنهادات و توصیه ها………………………………………………………………………………………………..۳۹۶
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۳۹۸

 

۱-۱-۱-مقدمه

جستجوی سیمای آب درآئینه ی قرآن تماشایی و در عین حال تامل برانگیز است.

مفهوم عینی آب ، ملموس بودن آن برای انسان ازیک طرف و لطافت و طراوت وزیبای