فروشگاه

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3212

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

قیمت : تومان25,000

توضیحات

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

از آن جایی که دوران حکومت ساسانیان یکی از درخشان ترین ادوار شاهنشاهی ایران باستان می باشد و در زمینه های مختلفی بویژه طب و نجوم بسیار پیشرفت داشته است و همچنین ایرانیان این دوره از نظر پیشرفت تمدن و علم و دانش در بین ملل آن زمان اولین رتبه را دارا بوده‌اند، یکی از دلایل مهمی که محقق در پی آشکار سازی آن برآمده است، بررسی عوامل مؤثر بر روی نظام تعلیماتی آن دوره می باشد. از عوامل مهم مؤثر بر نظام تربیتی آن عهد می‌توان به نقش آئین زرتشت، آموزه‌ها وتعلیمات مانی و مزدک و سیستم طبقاتی حاکم بر آن دوره و نیز وقوع و حادث شدن جنگ های برون مرزی ساسانیان اشاره نمودکه هریک به نوبه خود سهم بزرگی برروی تعلیم و تربیت ساسانی داشته اند،ولی همین نظام تعلیماتی نیز دارای نقاط ضعفی بوده است که این خود از جمله دلایل انتخاب این موضوع از نظر محقق می‌باشد.

در راستای انجام و ارائه پژوهش یکی از مشکلات و مسائل پیش روی محقق،عدم دسترسی به منابع وافی و کافی در این زمینه بوده است.به هرحال محقق امید وار است که انتخاب و نگاشتن چنین موضوعی سبب شود تا سازمان و مراکز تحقیقات تاریخی و تربیتی با در دسترس قرار دادن منابع و مآخذ مورد نیاز محققین رشته تعلیم و تربیت ،گامی در جهت پیشرفته کردن نظام تعلیم و تربیت امروزین جامعه ما بردارند. آموزش و پرورش در دوره ساسانی

 

 ۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل آموزش و پرورش در دوره ساسانی را دانلود کنید

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

– بیان مسأله[۱]

با توجه به این که تعلیم و تربیت در هر کشوری تحت تأثیر عوامل (دینی، اجتماعی، نظامی و…) آن کشور قرار دارد می‌توانند از ابعاد گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. از اهداف اصلی تحقیق حاضر، پژوهش پیرامون« بررسی و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر تعلیم و تربیت دوره ساسا‌نی» است. آموزش و پرورش با وﻳﮋگی‌ها و گرایش‌ها ی روحی و فکری و سنت های یک ملت همبستگی دارد. بررسی نقشی که آموزش وپرورش در شکل‌گیری و رشد و استمرار فرهنگ ایران داشته و تجزیه و تحلیل جنبه های بارز این فرهنگ ما را بر آن داشت که ، روش های آموزشی این کشور را دقیق تر مطالعه کنیم،و احساس می‌گردد تا با توجه به نقاط قوت و ضعف تعلیم و تربیت در گذشته بتوانیم نسبت به آموزش و پرورش در کشور شناختی حاصل نموده و از آن بتوانیم در آینده استفاده نماییم.علوم و فنون،آموزش و پرورش،فرهنگ و تمدن مشترکاً برای ساخت یک جامعه مترقی ضروری است و هیچیک از این عوامل نمی‌توانند به تنهایی و بدون کمک دیگری به وجود آیدو هر یک مکمل یکدیگر است.

در این تحقیق سعی شده است که عوامل مؤثر بر نظام تعلیم و تربیت در دوره ساسانیان رامورد مطالعه قرار دهیم و برای آشنایی با تاریخ تعلیم و تربیت کشورمان لزوم چنین تحقیقی احساس می‌شود.با توجه به اهمیت تعلیم وتربیت که نقش عمده انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر را بر عهده دارد،لازم است که میراث فرهنگی کشور مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان آن را پربار تر نمود بطور کلی. محدوده زمانی مورد مطالعه در تحقیق حاضر ،فاصله زمانی بین سالهای ۲۲۴ تا ۶۲۸ م را شامل می‌شود.

«چون تعلیم وتربیت رابطه مستقیمی با زندگی فردی و اجتماعی مردم دارد بنابراین باید در حیات آنان مفهوم واقعی و عملی پیدا کند.در واقع تعلیم وتربیت هم یک نوع فلسفه حیاتی است وحتی مذهب و ادبیات و فلسفه به معنی اعم نیز دارای این منظور و مقصود است که حیات فردی و اجتماعی شخص را پرمایه‌تر سازد»( بیژن ،۱۳۵۰).

از این رو به دلایل متعددی می‌توان گفت که بررسی این چنین موضوعاتی می‌تواند مبانی تعلیم و تربیت یک کشور را مورد بررسی قرار دهد، از جمله این دلایل می‌توان گفت :

  1. استفاده از تجربیات گذشتگان که مستقیم یا غیر مستقیم به امر خطیر تعلیم و تربیت پرداخته‌اند.
  2. محدود بودن و معدود بودن تحقیقات و منابع راجع به چنین موضوعاتی در زمینه مسایل تعلیم و تربیتی در ایران باستان.
  3. آشنایی با علوم و فنون، آموزش و پرورش، فرهنگ و تمدن گذشته برای ساخت یک جامعه مترقی در دنیای امروز.
  4. توجه به ارتباط مستقیم بین تعلیم و تربیت با زندگی فردی و اجتماعی مردم در گذشته و حال.

بنابر‌این، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر آموزش و پرورش ایران ساسانی( تحت تأثیر آئین زرتشت،طبقات اجتماعی حاکم برجامعه،تأثیر تعالیم مانی و مزدک و تأثیر جنگ ها) را مورد بررسی و مطالعه دقیق و همه جانبه قرار داده و سیمای روشنی از وضعیت آموزشی و تربیتی این دوره را پیش روی خوانندگان قرار داده و با جمع بندی آن عوامل تأثیرگذار، روند تعلیم و تربیت ایران باستان را مورد شناسایی قرار دهد.

«ممکن است گفته شود پژوهش در زمینه تعلیم وتربیت یک جامعه،تحقیقی صرفاً نظری و یا به عبارتی جزءتحقیقات بنیادی است وآنچه که امروز مورد توجه و نیاز جامعه و دست اندر کاران امر تعلیم وتربیت است پژوهش های کاربردی است که در حل فوری مشکلات کارساز است،ولی در جواب باید گفت که علوم و پژوهش های بنیادی و پایه را از آن جهت بنیادی گفته اندکه یافته های بنیادی و زیر بنایی را فراهم آورده و اساس تحقیقات کاربردی خواهند شد.درست است که هدف پژوهش های کاربردی یافتن راه حل های سریع و فوری برای مشکلات بشر است،ولی نمی‌توان بدون تکیه بر یک دانش وسیع و عمیق و بنیادی به مرحله پژوهش های کاربردی رسید و مشکلات زندگی بشر را حل نمود.پس با مطالعه و درک شیوه‌های تربیتی گذشتگان،می‌توان مسیر و روند آموزش وپرورش را که از گذشته شروع شده است شناخت و آن را به سوی آینده ای مطلوب سوق داد»( سیف ،۱۳۷۱).

۳-۱- اهداف مطالعاتی[۲]

با توجه به پرسش های مطرح شده،هدف تحقیق این است که خطوط اصلی و نحوه تعلیم و تربیت و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت عهد ساسانی را ترسیم نموده و برای سؤالات، پاسخ مناسب و دقیقی بیابد.در بررسی آموزش و پرورش ساسانیان، سؤالاتی حول محورهای اساسی تعلیم و تربیت این عصر مطرح می‌گردند.در این سؤالات مسائلی از قبیل تأثیر آئین زرتشت بر تعلیم و تربیت،نفوذ و جایگاه طبقات اجتماعی بر تعلیم و تربیت،شیوه های تربیتی معمول این عصر مورد بررسی قرار می‌گیرندبنابر این این تحقیق سعی دارد اهداف مطالعاتی را در غالب اهداف کلی تر(عوامل موثر بر تعلیم و تربیت دوره ساسا‌نی و اهداف جزئی تر.

آئین زرتشت به عنوان یک دین غالب که از اهمیت بسزایی برخوردار است،همچنین نقش سیستم طبقاتی و تأثیر آن بر روی نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دو اصلاحگر دینی و اجتماعی- اقتصادی، (مانی و مزدک)،و نیز جایگاه جنگ ها درشکل و نحوه تعلیم و تربیت این دوره را مورد بررسی قرار دهد. در آخر باید متذکر شد که در بررسی تعلیم و تربیت دوره ساسا‌نی عوامل دینی و مذهبی( آئین زرتشت)، اجتماعی (سیستم طبقاتی حاکم بر جامعه)، دینی و اقتصادی (قیامهای مانی و مزدک) و نظامی (جنگ ها)که بر تعلیم و تربیت این دوره اثر می‌گذارند مورد مطالعه قرارمی‌گیرند.به همین منظور پرسش های این تحقیق به گونه ای طرح گردیده اند که در بر گیرنده ابعاد تعلیم و تربیت این دوره می‌باشند.

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

۴-۱- پرسش های تحقیقاتی[۳]

در بررسی نظام تعلیم و تربیت عهد ساسانی سوالات چندی مطرح می‌شود که تحقیق حاضر تلاش دارد با مراجعه به اسناد و منابع معتبر، پاسخ های در خور و مناسب برای هر یک از سؤالات بیابد، و از آنجا که این تحقیق در صدد اثبات پرسش های خویش است، این تحقیق دارای پایگاه اثباتی است. پرسش های تحقیق به شرح زیر می‌باشند :

  1. تأثیر آئین زرتشت بر تعلیم و تربیت عهد ساسانی چگونه بوده است؟
  2. نفوذ و جایگاه طبقات اجتماعی بر تعلیم و تربیت عهد ساسانی چگونه بوده است؟
  3. نقش آموزه های مانی و مزدک بر تعلیم و تربیت عهد ساسا‌نی چه بوده است؟
  4. جایگاه جنگها بر تعلیم و تربیت عهد ساسا‌نی چه نوع تأثیری داشته است؟

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

۵-۱- اهمیت مطالعاتی[۴]

با توجه به اینکه” گذشته چراغ راه آینده است” در واقع باید گفت که پیشرفت های علمی، فرهنگی، اقتصادی امروز بشر چیزی نیست، جز حاصل تلاش و مساعی نسلهای انسانی که هر یک به نوبه خود جامعه را قدمی به جلو برده اند و تکامل و پیشرفت جامعه را باعث شده اند.

اهمیت مطالعاتی برای ما زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بقا و پیشرفت جامعه امروزی مستلزم حفظ میراث گذشتگان بوده و این امر فقط با کمک و پیشرفت آموزش و پرورش و دسترسی به دانش‌های گوناگون جوامع دیگر، امکان پذیر است.

یادگیری انسانی دارای دو وﻳﮋگی می‌باشد :

۱- انتقال فرهنگی

۲- انباشتگی فرهنگی

انتقال فرهنگی یعنی میراث فرهنگی انسان این وﻳﮋگی را دارد که قابل انتقال به نسل بعدی می‌باشد. اما مفهوم انباشتگی فرهنگی این است که، هر نسل فرهنگ نسل قبل از خود را فرا گرفته و چیزی به آن اضافه می‌نماید و به نسل بعد از خود ارائه می‌دهد. بنابراین نسل امروز ایرانی باید میراث فرهنگی خود را بشناسد و نکات قوت و ضعف گذشتگان در زمینه تعلیم

۱٫ Statement of the problem

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

۱٫ Purposes of the study

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

۲٫ Research Question

۱٫ Importance of the study

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

آموزش و پرورش در دوره ساسانی

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آموزش و پرورش در دوره ساسانی”

دو × 4 =