فروشگاه

توضیحات

ابـزار دقیـق در سـدهای بتنـی

سدها به عنوان منابع ذخیره سازی و انحراف آب و کنترل سیلاب های مخرب و تولید انرژی الکتریکی و بسیاری موارد دیگر  ،  طراحی و ساخته می شوند، لذا این سازه ها عامل مهمی در توسعه ظرفیت رودخانه با اهداف کشاورزی، تأمین آب شرب شهرها و روستاها  ،و سایر پروژه های اقتصادی محسوب می گردند و بدین لحاظ سدها باید در طول سالیان متمادی در برابر بارهای نسبتاً بزرگ که توسط آب و سایر عوامل ایجادمی گردد، به صورت ایمن مقاومت  نموده و پایداری لازم را از خود نشان دهند.

در صورت آزاد شدن ناگهانی آب ذخیره شده، به هنگام تخریب سد، پتانسیل عظیمی به وجود خواهد آمد که قادر است  صدمات جانی و مالی شدیدی به قسمت های پائین دست وارد آورد. بنابراین عملکرد مناسب و ایمن یک سد مساله مهمی در سوددهی اقتصادی و ایمنی عمومی آن محسوب می گردد. در نظر گرفتن تأثیرات مخرب و ویران شدن سد که سبب بروز آسیب های مالی و جانی شده و رفاه و آسایش عمومی را به مخاطره می اندازد، موجب منتفی شدن سوددهی طرح می گردد  و لذا وجود لوازم و تأسیساتی جهت جمع آوری اطلاعات برای دسترسی به عملکرد صحیح و اطمینان از ایمنی سد در حال حاضر و آینده را ضروری می سازد. بنابراین
می توان گفت که مهمترین هدف ابزار گذاری در یک سد، تأمین اطلاعات ضروری در مورد رفتار سازه است که در برنامه نظارت و ایمنی سد مورد نیاز می باشد.

 

۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۶ قیمت ۶۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

فــــهرست                        صفحه                

۲

مقدمه

۳

۱ – حکمت و فلسفه نصب ابزار دقیق

۳

الف – تشخیص

۴

ب – پیش بینی

۵

ج- مسائل حقوقی

۵

د – تحقیقات

۵

 2- تعداد نوع و موقعیت ابزار دقیق در سدهای بتنی

۶

 3  – طبقه بندی ابزار های اندازه گیری

۶

 3 1 – وسایل اندازه گیری فشار هیدرو استاتیک

۶

 3 -2 – وسائل اندازه گیری تنش

۸

۳ 3 – وسائل اندازه گیری تغییر شکل های داخلی  

۸

۳ -۴ – وسائل اندازه گیری تغییر شکل های سطحی

۹

 4 – خود کار سازی سیستم ابزار دقیق

۱۰

 5 – تواتر بازدید و ثبت اطلاعات ابزار دقیق و اندازه گیری

۱۰-۱۱

      جدول زمانی پیشنهادی برای قرائت ابزار دقیق

۱۲

 6 – ابزار دقیق های بکار رفته در سد بازرو شیروان

۱۲

۶ – ۱ – کرنش سنج جابجائی

۱۴

 6 2 – پاندول

۱۶

۶ 3 اکستنسومتر

۱۷

 6– 4- شیب سنج

۱۸

۶- ۵- مانو متر

۱۹

۶ 6 کانال وی ناچ

۲۰

دستگاه اندازه گیری تراز آب مخزن۷ — ۶

۲۰

۶ -۸ – senslog

۲۱

۶ -۹ ترمینال باکس

۲۲

۶-۱۰ – کرنش سنج الکتریکی

۲۳

۶-۱۱- کرنش سنجهای اسپایدر

۲۴

۶-۱۲- فشار و کرنش سنج الکتریکی

۲۵

۶-۱۳-  درزه سنج

۲۶

۶-۱۴-  دما سنج بتن

۲۷

۶-۱۵ – دما سنج آب

۲۷

۶ -۱۶ – دماسنج هوا

۲۹-۳۵

عکسها و توضیحات

 

۱ – نصب ابزار دقیق:

عوامل مهم و متغیرهایی که در یک سد بتنی می بایست مورد مشاهده قرار گیرند و سیر تغییرات آن ها به دقت کنترل گردد، عمدتاً شامل جابجائی ها، تغییر شکل ها، نشست ها، تراوش، سطوح پیزومتری در پی سازه و زیر فشارهای وارده به بدنه سد می باشد. ضمنا جابجایی کل و جابجائی نسبی بین بخش های مختلف سازه می بایست قسمت  به قسمت مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. به هر حال لازم است تا با ارائه یک برنامه ریزی جامع و فراگیر و با استفاده از اطلاعات و ارقام بدست آمده از تجهیزات نصب شده، روابط کلی بین متغیرها به دست آید تا بتواند در هنگام بروز اشکال در سیستم راه حل مناسب را ارائه نماید. بدین لحاظ اهداف کلی ابزارگذاری شامل تشخیص، پیش بینی، استفاده در مسائل حقوقی و موضوعات تحقیقاتی خواهد بود.

الف) تشخیص: تشخیص خود می تواند شامل چهار مرحله ارزیابی پارامترهای طراحی، ارزیابی تکنیک های جدید ساختمانی، تشخیص تأثیرات ناشی از یک حادثه نامطلوب و ارزیابی عملکرد رضایتبخش در بلند مدت باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

ارزیابی پارامترهای طراحی: ابزار گذاری غالباً نقش اصلی را در ارزیابی پارامترهای طراحی ایفاء می نماید، بخصوص آنکه در طی ساخت، مهندسین قادر خواهند بود که با اطلاعات بدست آمده، صحت طراحی در هر مرحله را کنترل نمایند. علاوه بر این اطلاعات بدست آمده کمک می نمایند تا فرضیات تئوریک اولیه که در طرح سازه به کار رفته است در مقایسه شرایط واقعی تصحیح گردند.

ارزیابی مطلوبیت تکنیک های جدید ساختمانی: تجربه نشان داده است که
تکنیک های ساختمانی جدید یا اصلاح شده، تا زمانیکه بر اساس کارکرد عملی به نحو مطلوب و ارضاء کننده آزمایش نشده اند، نمی توانند با اطمینان کافی مورد پذیرش متخصصان و مهندسان عمران قرار گیرند، داده ها و اطلاعات بدست آمده از ابزار دقیق می تواند به ارزیابی مطلوبیت روش های جدید و یا تصحیح آن ها کمک موثر نماید.

 

ارزیابی عملکرد رضایتبخش در دراز مدت:هنگامی که اطلاعات به دست آمده از سیستم ابزار گذاری با مقادیر پیش بینی شده، سازگاری مناسبی داشته باشد و نشان دهنده رفتار مطلوب سازه باشد، ممکن است که وجود ابزار ضروری به نظر نرسد، اما همین اطلاعات ثابت می کند که تغییرات قابل توجه بعدی می تواند سبب بروز اشکال در سیستم گردند و به همین دلیل آگاهی از عملکرد رضایتبخش سد، به تنهایی برای استفاده از طرح های بعدی ارزشمند است.

ب)پیش بینی: داده های بدست آمده از تجهیزات ابزار دقیق نصب شده در داخل بدنه سد و جناحین می تواند جهت پیشگویی و پیش بینی رفتار سد در آینده مورد استفاده قرار گیرد. این پیشگویی ممکن است حاکی از عملکرد رضایتبخش سد یا خرابی جدی آن باشد که ایمنی و بقای سد را به خطر انداخته و لذا نیازمند اقدامات پیشگیری کننده و چاره جویانه باشد.

 

ج ) مسائـل حقوقـی:اطلاعات بدست آمده از قرائت ابزار دقیق نصب شده می توانند برای تخمین اولیه پارامترهای عملکرد سازه تا تأسیس یک بانک اطلاعاتی قوی برای استفاده احتمالی آتی سودمند باشد. در هنگام بروز صدمه جدی به سد و یا وقوع دعوای قضایی و مطالبات خسارت ناشی از احداث سد یا بروز حوادث نامطلوب، اطلاعات بدست آمده از ابزارها قادرند در تعیین عوامل موثر در حادثه و در قضاوت حقوقی صحیح، مورد استفاده قرار گیرند.

 

د) تحقیقـات: برای آگاهی از طبیعت پیچیده متغیرهای مختلف که به یک سد اعمال شده و در رفتار آن موثر هستند، مطالعه رفتارسازه های موجود بسیار مناسب و مفید می باشد. و اطلاعات بدست آمده از ابزارها می توانند به عنوان داده های مفید و ارزنده ای برای استفاده در طرح های آتی به کار گرفته شوند.

 

۲ – تعداد، نوع و موقعیت ابزار دقیق در سدهای بتنی قوسی:

به دلیل رفتار یکپارچه سدهای قوسی، تغییر مکان سازه مهمترین عاملی است که باید
اندازه گیری شود، اگرچه تغییر مکان در یک فضای  سه بعدی رخ می دهد ولی مهمترین عامل آن تغییر مکان در صفحه افقی است و لذا تمام سدهای قوسی باید برای اندازه گیری این تغییر مکان، تأسیسات لازم را دارا باشند. شایان ذکر است که این تغییر مکان شامل تغییر مکان های نسبی و مطلق نقاط مختلف سد می باشد. تغییر مکان های مطلق نسبت به یک نقطه ثابت در خارج از بدنه سد اندازه گیری می شوند. عوامل مهم دیگری که می توان از آن ها نام برد، عبارتنداز: تغییر شکل های نسبی پی و درزهای ساختمانی، کیفیت آب مخزن، آب تراوش یافته و آب جاری در پایاب سد می باشد.

۳ –  طبقه بندی ابزارهای اندازه گیری

۳ 1-  وسائل اندازه گیری فشار هیدرواستاتیک:

هدف: اندازه گیری فشار آب تراوش یافته به داخل سد از داخل خلل و فرج موجود در بدنه به دلیل وجود تفاوت سطح آب مخزن و پایاب بسیار مهم است و می توان به وسیله آن موارد خطرناک نظیر وقوع تراوش متمرکز (piping)  و نیز تغییرات افزایش زیر فشار در پی سد را
پیش بینی نمود.

انواع: وسایل متنوعی برای اندازه گیری  فشار هیدرواستاتیک وجود دارد که به صورت عمده به سه سیستم باز، بسته و بسته نوع بُردن تقسیم بندی می شوند. سیستم های بسته عمدتاً شامل انواع سیستم لرزان Wire)Vibrating) و کارلسون بوده. در سیستم های باز معمولاً…………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۶۹۰۰ تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ابـزار دقیـق در سـدهای بتنـی”